Chào mừng các bạn đến với Trung tâm UNESCO Khoa học Nhân văn & Cộng đồng (UNESCOM) – Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam - Liên hiệp các Hội UNESCO thế giới
THỨ NĂM, 27/06/2019 | 12:15 PM

Chi tiết tin

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM UNESCO KHOA HỌC NHÂN VĂN VÀ CỘNG ĐỒNG (UNESCOM)


I. Sự thành lập:

- Căn cứ Quyết định số 397/Ttg ngày 03/08/1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc thành lập Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam;
- Căn cứ vào Quyết định số 544/QĐ-BNV ngày 01/04/2009 của Bộ Nội vụ cho phép đổi tên Hiệp hội CLB UNESCO Việt Nam thành Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và phê duyệt Điều lệ sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ vào đơn xin thành lập, Quy chế tổ chức hoạt động của ban vận động thành lập Trung tâm UNESCO Khoa học Nhân văn và Cộng đồng;
- Căn cứ đề nghị của ông Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam;
- Căn cứ đề nghị của Ban Thư ký Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam;
- Căn cứ quyền hạn của Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam

Tổng thư ký UNESCO Thế giới, chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam ngài Nguyễn Xuân Thắng đã ký Quyết định số 002/QĐ-LH ngày 09 tháng 01 năm 2012 thành lập Trung tâm UNESCO Khoa học Nhân văn và Cộng đồng.

- Tên giao dịch nước ngoài:

“UNESCO CENTRE FOR HUMANNE SCIENCES AND COMMUNITY”
Viết tắt là UNESCOM


II.  Tổng giám đốc Trung tâm:

Ông Lê Văn Tuấn được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc Trung tâm theo Quyết định theo số 72/QĐ-LH ngày 10 tháng 07 năm 2013 của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam. Ông Lê Văn Tuấn là kỹ sư năng lượng, kỷ lục gia Việt Nam, kỷ lục gia Châu Á.

Ông Lê Văn Tuấn được Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới (WFUCA) vinh danh là nhà Khoa học tại Đại hội UNESCO Thế giới ngày 19 tháng 08 năm 2011.

Tất cả các tác phẩm thi ca, văn học, văn hóa, âm nhạc và khoa học của Ông được Cục Văn thư Lưu trữ - Bộ Nội vụ đưa vào lưu giữ vĩnh viễn trong kho tàng di sản dân tộc ngày 09 tháng 09 năm 2012.

Ngày 12 tháng 08 năm 2013, Trường Đại học Kỷ lục Thế giới đã chứng nhận danh hiệu Tiến sĩ kỷ lục danh dự về luận án “Quyển sách âm nhạc CROR độc đáo và sáng tạo được ấn loát với kích thước lớn nhất”.

III. Tôn chỉ mục đích của Trung tâm

-    Trung tâm UNESCO Khoa học Nhân văn và Cộng đồng là một tổ chức xã hội, hoạt động theo tôn chỉ và mục đích của Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên hợp Quốc (UNESCO).

IV. Nguyên tắc tổ chức

-    Trung tâm UNESCO  Khoa học Nhân văn và Cộng đồng tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản lý và tự trang trải kinh phí, tuân thủ quy định pháp luật và điều lệ của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.
-    Trung tâm UNESCO Khoa học Nhân văn và Cộng đồng chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.

IV. Chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động. Trụ sở và tư cách pháp nhân:

1.    Chức năng:
-    Là tập hợp rộng rãi các nguồn lực xã hội trong và ngoài nước, sự đóng góp tự nguyện về sức người, về trí tuệ, kinh nghiệm và vật lực của mọi thành phần xã hội cho các hoạt động phát triển văn học nghệ thuật, khoa học và giáo dục vì mục đích nhân văn và cộng đồng tại Việt Nam và trên Thế giới.

2.    Trụ sở chính – pháp nhân:
-    Địa chỉ Trung tâm 32/34 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh – TP Hồ Chí Minh.
-    Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
-    Điện thoại – Fax: (08) 3840 9689
-    Di động: 0932 962 7793.    Nhiệm vụ và hoạt động:

-    Phát trển quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa các nhóm cộng đồng có màu da, sắc tộc, tín ngưỡng, tập tục, tôn giáo, ngôn ngữ khác nhau ở Việt Nam và Thế giới.
-    Không ngừng thông tin, phổ biến nâng cao hiểu biết về mục đích, lí tưởng UNESCO trong các hoạt động phát triển Khoa học Nhân văn và Cộng đồng.
-    Phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân các nước, các dân tộc theo tinh thần và mục đích hoạt động của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới.
-    Tìm kiếm, khai thác, lưu trữ, bảo tồn và phát triển nghệ thuật, văn hóa, khoa học và giáo dục của cộng đồng.
-    Thực hiện nhiệm vụ quảng bá và tôn vinh khoa học nhân văn, nhân phẩm và đạo đức.
-    Quảng bá và tôn vinh văn hóa nghệ thuật, giáo dục và khoa học vì con người, vì nhân loại (khoa học và nghệ thuật nhân văn).

V. Mục đích và tiêu chí hoạt động của Trung tâm

“Tất cả vì cộng đồng – Phục vụ cộng đồng là nhiệt huyết của chúng ta”

UNESCOM