Chào mừng các bạn đến với Trung tâm UNESCO Khoa học Nhân văn & Cộng đồng (UNESCOM) – Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam - Liên hiệp các Hội UNESCO thế giới
THỨ NĂM, 27/06/2019 | 12:3 PM

Chi tiết tin

NHỮNG CON ĐƯỜNG HÀNH ĐỘNG

Trung tâm UNESCO Khoa học Nhân văn Cộng đồng có quan điểm thấu suốt rằng:

Tất cả những cá nhân, chí sĩ, nhân sĩ, các tổ chức tiến bộ đang hoạt động riêng lẻ hay không riêng lẻ trong từng lĩnh vực Văn hóa, Khoa học, và Giáo dục, đang phấn đấu, lao động, hy sinh cho sự phát triển của nền văn hóa, giáo dục và khoa học, phấn đấu hy sinh cho hòa bình, tiế n bộ của các dân tộc trên đất nước Việt Nam và trên toàn thế giới…

           … đều là anh em,

và sự thật là dù muốn hay không thì tất cả họ đều đang tập hợp dưới ngọn cờ Sáng tạo, Nhân đạo, Nhân văn của Cộng đồng thế giới.

            Bởi vậy,

Một trong những con đường hành động mà Trung tâm UNESCO Khoa học Nhân văn Cộng đồng đưa lên hàng đầu trong trọng tâm của mình là phải xây dựng được những hành trình tìm đến những con người cụ thể, những tổ chức cụ thể, những vết tích cụ thể dù đã trôi đi trong quá khứ, và những con người có thể hôm nay không còn nữa... nhưng đã có những hành động tiêu biểu cống hiến và hy sinh cho sự nghiệp gìn giữ và phát triển văn hóa, giáo dục, Khoa học, cũng như những doanh nhân, doanh nghiệp âm thầm làm ra của cải cho dân tộc, cho loài người với một tinh thần nhân văn cao cả nhất…Chúng ta hành động để ngợi ca, để tôn vinh chân giá trị của tất cả những việc làm, của những con người xuất chúng, của những người con ưu tú của dân tộc, của nhân loại… tập hợp chân dung cao quý của họ trong Bảng vàng Nhân đạo của thế giới.

Con đường hành động của chúng ta nhằm đưa những tấm gương nhân văn, nhân đạo cao cả vì con người ấy ra… để làm gương, để tỏa sáng đến mọi miền… nơi mà chủ nghĩa nhân đạo nhân văn đang bị lu mờ, nơi mà cả lương tâm lẫn sự thánh thiện còn đang khuất bóng…

… Để làm cho những số phận con người, số phận các dân tộc còn đang bị khổ đau, bất công cảm thấy rằng họ không bị bỏ rơi, vì ngoài kia vẫn còn có rất nhiều những lực lượng xã hội mạnh mẽ đồng cảm với họ, đang trên đường đi đến với họ,

để ôm ấp, nâng đỡ, để động viên, để tiếp sức cho họ vượt qua đêm dài tăm tối của hiểm nguy gian khổ, để tiến tới những hạnh phúc lớn lao… và sẻ chia với họ một loại tình người mới, một loại tình đồng đội sắt son chung thủy của một nền khoa học nhân văn – MỘT TRIẾT HỌC MỚI VÌ MỘT THẾ GIỚI ĐẠI ĐỒNG TRONG HÒA BÌNH, HẠNH PHÚC VÀ SÁNG TẠO.

Con đường hành động ấy của chúng ta sẽ trở thành một con đường nhân văn mang tính khoa học lớn lao

một khi nó đưa được những trái tim nhân bản, những trái tim dám cống hiến, dám hy sinh hết mình vì con người, vì lòng nhân đạo trên thế giới…

                                                     … xích lại gần nhau.

***