Chào mừng các bạn đến với Trung tâm UNESCO Khoa học Nhân văn & Cộng đồng (UNESCOM) – Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam - Liên hiệp các Hội UNESCO thế giới
THỨ NĂM, 27/06/2019 | 12:22 PM

Chi tiết tin

THƯ CHÚC MỪNG CỦA CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI UNESCO THẾ GIỚI (WFUCA)

Thư chúc mừng lễ ra mắt Trung tâm UNESCO Khoa học Nhân văn và Cộng đồng và Lễ khởi động Con đường VIỆT NAM NHÂN VĂN ngày 03/10/2013 của chủ tịch UNESCO Thế giới - Ngài George On Christophides.