Chào mừng các bạn đến với Trung tâm UNESCO Khoa học Nhân văn & Cộng đồng (UNESCOM) – Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam - Liên hiệp các Hội UNESCO thế giới
CHỦ NHẬT, 21/04/2019 | 8:6 AM

Chi tiết tin

PHẬT NGHÌN MẮT NGHÌN TAY - CHƯƠNG 2: PHẢI BIẾT MỚI CỨU GIÚP ĐƯỢC CHÚNG SINH

Theo như cách hiểu thông thường, hai mắt, hai tay chỉ giúp được các chúng sinh với số lượng giới hạn, còn nghìn mắt nghìn tay sẽ giúp được nhiều người cùng một lúc. Nhưng thực ra con số 1000 chỉ là con số tượng trưng cho vô số tay, mắt, cho vô hạn uy lực thấy biết và giúp đỡ chúng sinh. Nghìn tay nghìn mắt biểu trưng cho năng lực thấy biết khắp nơi, biết tất cả những nỗi khổ đau của chúng sinh trong đời sống luân hồi và có đủ khả năng, uy lực, sức mạnh và thuật pháp vô biên để ra tay cứu vớt.


Tượng Quan Âm nghìn tay nghìn mắt ở chùa Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Hình tượng Quan Âm Nghìn Mắt Nghìn Tay có bao nhiêu bàn tay là có bấy nhiêu con mắt còn có ý nghĩa là tri-hành hợp nhất (nghĩa là thấy, biết làm cho tri thức đủ đầy và hành động có chủ ý để cứu giúp chúng sinh).

Con mắt tượng trưng cho sự thấy biết những đau khổ của chúng sinh; những cánh tay tỏa ra như vầng hào quang chói sáng của Bồ Tát, nhìn thấu khắp cõi nhân gian, vừa tượng trưng cho những bàn tay sẵn sàng cứu vớt mọi chúng sinh đang chịu đau khổ trong luân hồi nghiệp quả (đây chính là hình ảnh Đức Phật mà tất cả các vị lãnh tụ vĩ đại của thế giới phải soi vào tu thân để dấn bước trên con đường cai trị lãnh đạo nhân thế).

Con mắt nằm trong bàn tay thể hiện cho việc Bồ Tát không chỉ thấy biết, hiểu nỗi đau khổ của chúng sinh mà còn hoàn toàn có thể đưa tay cứu giúp. Điều này thể hiện cho triết lý tri là hành, không có khoảng cách giữa ý định và hành động.

Pho “Thiên – Địa – Kinh” nói rằng:

                      Trong một là tất cả
                      Tất cả chỉ là một

Chính là nói: Trong Đạo đã có đủ đầy tất cả. Cả sự vật, cả vạn vật, cả muôn loài, muôn đời muôn kiếp và cả muôn loại ngành, nghề lẫn khoa học kỹ thuật và nghệ thuật cao siêu của nó.

Ngoài ra, ta cũng có thể thắc mắc tại sao lại có tượng Quan Âm Nghìn Mắt Nghìn Tay mà không có nghìn các bộ phận khác như tai, miệng, mũi, chân…?

Dân gian thường nói: Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay.

Nghĩa là muốn đủ đầy phải có con mắt biết quan sát, nhìn nhận, hiểu biết, còn muốn vượt qua khó khăn thì phải cần đến đôi bàn tay chăm chỉ, cần cù làm việc.

Con mắt tượng trưng cho trí tuệ tinh thần, đôi tay tượng trưng cho sức mạnh hành động,

vì vậy

Quan Âm Nghìn Mắt Nghìn Tay là một hình tượng hoàn hảo cho trí tuệ và hành động, toàn tri và toàn năng.


Múa Phật nghìn mắt nghìn tay

Ở nhiều ngôi chùa, trong mỗi buổi lễ thường có tụng đọc Chú Đại Bi “Thiên Thủ Thiên Nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni…”

Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn là hiện thân của tâm đại từ bi, của tình thương vô biên với tất cả chúng sinh đang trôi lăn trong các cõi luân hồi, chỉ cho họ con đường và kéo họ ra khỏi những oan khổ, nghiệp chướng, nạn tai cuồng bạo man di, lại ban cho chúng sinh trí huệ, năng lực, ban cho vạn vạn ngành nghề, vạn vạn quả nghiệp để mưu câu hạnh phúc, tích đức xây đời.

Theo truyền thuyết Phật giáo, Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn hay còn có danh hiệu là Bồ Tát Quán Thế Âm (người Việt thường đọc là Bồ Tát Quan Thế Âm), trong vô số đời quá khứ đã phát thệ nguyện sẽ không nhập Niết Bàn khi chưa cứu độ tất cả chúng sinh để có đủ đức đủ trí đủ tài nhập vào cõi an lạc Niết Bàn.

Bí mật Thiên - Địa - Kinh
Sưu tầm, tổng hợp và phân tích
UNESCOM