Chào mừng các bạn đến với Trung tâm UNESCO Khoa học Nhân văn & Cộng đồng (UNESCOM) – Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam - Liên hiệp các Hội UNESCO thế giới
CHỦ NHẬT, 21/04/2019 | 8:0 AM

Chi tiết tin

PHẬT NGHÌN MẮT NGHÌN TAY - CHƯƠNG 3: CÁC CẢNH GIỚI VŨ TRỤ


Bức tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay cao 99m tọa lạc ở Vi Sơn, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Vũ trụ được tạo ra bởi tâm và ứng với mức độ tinh khiết hay ô uế của tâm sẽ có rất nhiều các cảnh giới.
Phật giáo phân chia toàn bộ vũ trụ thành 25 (2+5=7 nút mật mã) cảnh giới (cõi, các chiều không gian):

- 14 cảnh giới trong Dục giới: 4 Ác đạo (A tu la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh); 4 Đại bộ châu (Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiêm Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Câu Lô Châu);

6 Trời cõi dục (Tứ Thiên Vương Thiên, Đạo Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Đâu Suất Thiên, Lạc Hóa Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên).

***

- 7 cảnh giới trong Sắc giới: Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền, Đại Phạm Thiên, Tịnh Cư Thiên và Vô Tưởng Thiên.
- 4 cảnh giới trong Vô sắc giới: Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ, Vô Sở Hữu Xứ, và Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ.

***

 Người có nhiều tâm giận dữ (sân) gây tổn hại người khác như giết người sẽ đầu thai vào cõi địa ngục để chịu vô số khổ hình nhằm loại bỏ bớt tâm sân giận;

 Người có nhiều tham lam, keo kiệt sẽ rơi vào cõi ngạ quỷ để chịu vô số cảnh đói khát nhằm thanh lọc bớt tham lam, keo kiệt;

 
sinh linh u mê, ngu dốt sẽ bị đầu thai vào các loài vật chỉ biết hoạt động theo sinh lý không có ý thức.


Ba cảnh giới trên tương ứng với tam độc tham, sân, si.


 Nếu một sinh linh có tham, sân, si ở mức độ vừa phải thì sẽ đầu thai làm người và nhận được cuộc sống sung sướng hay đau khổ tùy theo các hành động thiện hay ác ở các đời quá khứ.

 Nếu một sinh linh có tâm tốt lành, hay làm việc thiện, bố thí thì sẽ đầu thai lên cõi trời để làm các chư thiên hưởng thụ vô số hạnh phúc.

 Nếu người chứng đắc được 9 tầng thiền thì tương ứng với mỗi tầng chứng đắc được sẽ có những cảnh giới tương ứng…

***

Ở mỗi cảnh giới trong 25 cảnh giới lại phân chia thành nhiều cảnh giới nhỏ hơn nữa, chẳng hạn như

 địa ngục được phân thành 18 tầng địa ngục

hay có vô số những cõi chư thiên khác nhau tùy theo mức độ công đức của các chư Thiên có được.

Con số 1.000 biểu trưng cho sự viên mãn, nên tượng được tạo với đủ 1.000 mắt – toàn trí, 1.000 tay – toàn năng (gồm 40 tay lớn và 960 tay nhỏ, giữa lòng bàn tay đều có mắt), có nơi chỉ tạo tượng với 40 tay lớn, hoặc 42 tay lớn (có 2 tay chắp, 2 tay đặt trong tư thế thiền định) mà không tạo tay nhỏ.
 
Tượng ở các nước Phật giáo theo truyền thống Đại thừa như Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam… thường được tạo theo hình mẫu 40 tay lớn, bởi con số 40 ứng với 25 hữu (25 cảnh giới, quốc độ của chúng sinh trong tam giới: 25x40=1.000). Nghĩa là trong 1000 cánh tay thì 40 cánh tay tượng trưng cho sự cứu độ của Bồ Tát trong một cảnh giới; như vậy tượng Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn được tạc với 40 cánh tay là một sự tinh gọn của một cảnh giới, đại diện cho 1000 cánh tay với 25 cảnh giới.


Bí mật Thiên - Địa - Kinh
Sưu tầm, tổng hợp và phân tích
UNESCOM