Chào mừng các bạn đến với Trung tâm UNESCO Khoa học Nhân văn & Cộng đồng (UNESCOM) – Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam - Liên hiệp các Hội UNESCO thế giới
CHỦ NHẬT, 21/04/2019 | 8:12 AM

Chi tiết tin

PHẬT NGHÌN MẮT NGHÌN TAY - CHƯƠNG 4: TÔI LÀ GÌ? LÀ THAM – SÂN – SI VÀ CÕI NIẾT BÀNNiết Bàn là bản thể chân thật trống không mà vô cùng phúc lạc và trí tuệ ở ngoài 25 cảnh giới, bởi vì

 25 cảnh giới đều do tâm tạo

 chỉ có

 Niết Bàn là Thực Tại cuối cùng.

 

Niết bàn là Thực Tại vốn sẵn có không sinh ra và không mất đi; nó là linh hồn bất diệt

 không bị ô uế bởi cái ngã- cái tôi.


Khi một sinh linh tu luyện đắc đạo hoàn toàn sẽ nhập Niết Bàn. Khi ở trong Niết Bàn,

 chúng sinh sẽ không còn mọi khổ đau, không còn tất cả
 các nghiệp chướng, nghiệp quả để tiếp tục đầu thai.


Niết Bàn là khởi đầu và là đích đến cuối cùng của tất cả chúng sinh trong vũ trụ.

Các chúng sinh đầu thai vào vô số cảnh giới là để gột rửa bản thể (Phật tánh) khỏi những ô nhiễm của cái ngã – cái tôi, khỏi tam độc tham, sân, si. Linh hồn của mỗi chúng sinh càng tiến hóa thì đầu thai lên những cảnh giới ngày càng tinh tế và hạnh phúc.

Một sinh linh khi đã thanh lọc bản thể khỏi mọi níu bám của bản ngã tham – sân – si sẽ sẵn sàng trở thành một vị Phật, thoát khỏi những đau khổ của các cõi luân hồi, thoát khỏi Qui luật 4 giai đoạn sinh - thành - lão - tử để bay vào các qui luật thần tiên khác. Vì thế, khi đã trở thành Phật nhập Niết Bàn, thì sẽ không thể tái sinh trở lại các cảnh giới luân hồi để cứu độ những chúng sinh đang còn u mê, khổ sở nhưng có thể sẽ đến cảnh giới khác mà dùng thuật pháp cao siêu tiếp thêm sức mạnh siêu năng cho các cảnh giới luân hồi để cứu vớt muôn ngàn các chúng sinh đau khổ.

 Không cứu chúng sinh thì không thể gọi là Bồ Tát.

Một vị được gọi là Bồ Tát khi đã đủ điều kiện trở thành Phật nhưng lại dùng thệ nguyện cứu độ chúng sinh để tiếp tục sống trong các cảnh giới luân hồi.

 Vì vậy, bằng lòng từ bi vô lượng vô biên, Bồ Tát đã hy sinh quả vị Phật     
để tiếp tục đầu thai qua vô số kiếp cứu độ các chúng sinh.


Bí mật Thiên - Địa - Kinh
Sưu tầm, tổng hợp và phân tích
UNESCOM