සක්යා ප්‍රතිඵල පෙළහර – මධුවන්ති උපමාලි | sakya

සක්යා ප්‍රතිඵල පෙළහර – මධුවන්ති උපමාලි


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

සක්යා ප්‍රතිඵල පෙළහර - මධුවන්ති උපමාලි

AAT Free Course – Financial Accounting – Part 01


AAT Free Course - Financial Accounting - Part 01

TU VIỆN SAKYA TÂY TẠNG | NHANGADONG.COM


Tu viện Sakya là một trong những thánh tích quan trọng nhất của phái Sakya, một phái lớn của Phật giáo Tây Tạng, do Tổ sư Khon Konchog Gyalpo khai sơn vào cuối thế kỷ 11.Tên của tu viện được kết hợp từ hai chữ: Sa có nghĩa là đất, và Kya có nghĩa là màu xám do tu viện nằm trên một ngọn đồi đất màu xám.Trải qua nhiều thế kỷ , tu viện đã phát triển thành một quần thể với hàng trăm điện thờ, bảo tháp, Tăng xá…
Ban đầu, Sakya bao gồm tu viện phía Bắc và tu viện phía Nam. Tu viện phía Bắc nằm trên lưng chừng núi Benbo đã bị phá hủy vào thời Cách mạng văn hóa đến nay chỉ còn lại tàn tích.
Ngôi đền phía Nam được thiết kế theo bố cục thành lũy. Bao quanh ngôi đền là bức tường rất cao, ở giữa là Phật điện, thành phố và đền đài đan xen.
Điện chính Lakhang Chenmo vô cùng nguy nga lộng lẫy với sức chứa cả 10.000 tăng sĩ ngồi thiền cùng một lúc. Trong 40 trụ đỡ khổng lồ cho mái nhà, có 4 cột có đường kính một mét. Bên trong chính điện là tượng của 3 người đã sáng lập ra phái Sakya, gồm Khon Konchog Gyalpo, Kunga Nyingpo và Dragpa Gyaltsen.
Tu viện hiện lưu giữ hàng ngàn bức tượng, tranh vẽ, bích họa, thangka, mandala và những pháp khí khác nhau, cũng như lưu giữ vô số kinh sách bằng tiếng Tây Tạng, Trung Quốc, Mông Cổ và Sanskrit.
Vào năm 2003, các vị Lama đã phát hiện một tạng thư chứa đến 84.000 cuốn ở tu viện Sakya, được lưu giữ cẩn thận ở trong một bức tường dài 60 mét và cao 10 mét. Hầu hết những cuốn sách này thuộc kinh sách Phật giáo, bên cạnh đó là những tác phẩm về lịch sử, văn học, toán học, triết học, thiên văn, y học và nghệ thuật.
Ngoài ra, tu viện còn sở hữu 21 tập kinh Phật viết trên lá Pattra bằng tiếng Phạn. Mỗi tập gồm 100 đến 200 trang và minh họa bốn màu. Tất cả đều là những tài liệu kinh điển quý giá nhất trên thế giới. Do đó, Sakya còn được coi là Thư viện Phật giáo kinh điển Tây Tạng.
Nếu có dịp ghé thăm di tích này, bạn hãy dành thời gian ngắm nhìn và chiêm nghiệm những kiến trúc, những văn tịch, họa thư… để chu du trong chuyến xe ngược về quá khứ, về một thời huy hoàng, rực rỡ của Sakya.

See also  One Piece - Luffy Grand Fleet 5600 Subordinates | luffy team
See also  Niềm Vui Chiến Thắng \u0026 Trận Chiến Cuối Cùng | Black Clover 304 | black clover wikia

TU VIỆN SAKYA TÂY TẠNG | NHANGADONG.COM

See also  Review Phim : KIM JI YOUNG 1982 ( Nỗi Khổ Người Phụ Nữ Trong Gia Đình Trọng Nam Kinh Nữ ) | kim ji an

[Vietsub] Chim én – Đế Thính Sakya | 燕子 – 帝听sakya


Sub 1 bài nhạc, mừng sinh nhật muộn 2 ngày (?) của tiểu thụ~
Sinh nhật vui vẻ!
Chim én 燕子 Ca khúc cùng hệ liệt Ngài Thỏ
Original: Luo Tianyi
Nhạc/Lời: Tiểu Hoa
Cover: Đế Thính Sakya
Minh họa: Thành Thiếu
Poster: Ngư Ngư Kun
Hậu kỳ: Văn Hiếu
Vietsub by Hồ Ly Rùa
B trạm: http://www.bilibili.com/video/av3282893/
5 thẩm: http://5sing.kugou.com/fc/14738694.html
→ Facebook: https://www.facebook.com/stsuzzie.holyrua/
→ MP3: http://www.ytmp3.com/
→ Nhà chung Ngũ Nguyệt Yên Hoa: https://www.facebook.com/ngunguyetyenhoa/
Copyright disclaimer! I do NOT own this song nor the image featured in the video. All rights belong to it’s rightful owner/owner’s. No copyright infringement intended.

[Vietsub] Chim én - Đế Thính Sakya | 燕子 - 帝听sakya

[Vietsub] Lòng Bàn Tay – Đế Thính sakya | 手掌心 -【帝聽sakya】


Ca khúc: Lòng Bàn Tay (手掌心) (OST Lang Lăng Vương)
Ca sĩ: Đế Thính sakya 帝聽sakya
Hậu kỳ: Tam Lộc
Vẽ tranh: Ngư Ngư Khôn
PV: Lật Nguyên

Trans: Snow Angel
Timing/Effe \u0026 Encode: ily Zhang
https://www.facebook.com/hoathinhtrungquoc/
https://webqinsmoon.wordpress.com/

[Vietsub] Lòng Bàn Tay - Đế Thính sakya | 手掌心 -【帝聽sakya】

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

Leave a Comment