ภาวะโภชนาการ | ทุพโภชนาการ อ่านว่า

ภาวะโภชนาการ


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

รายวิชาสุขศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หน่วยที่2

ภาวะโภชนาการ

Nutritional Biochemistry 01402471 Ep.6


See also  เนื้อเพลง: ฉากเรียกนํ้าตา- SWEE:D | BOWKYLION | ฉาก เรียก น้ำตา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://biochem.flas.kps.ku.ac.th/01402471

Nutritional Biochemistry 01402471 Ep.6

ภาวะโภชนาการกับสุขภาพ


ภาวะโภชนาการกับสุขภาพ

แสงวิทยา โรงเรียนตัวอย่างของการจัดสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างพฤติกรรมการกินที่เหมาะสมให้เด็ก


การทำงานสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อป้องกันการเกิดโรค NCDs ตั้งแต่เด็กและเยาวชน ถือเป็นเรื่องสำคัญ
และสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเสริมสร้างสุขภาวะให้เกิดกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชนคือ \”โรงเรียน\”
ด้วยบริบททางสังคมและเศรษฐกิจของเมืองและกึ่งเมืองที่ผลักดันให้เกิดการใช้ชีวิตอย่างรีบเร่ง ครอบครัวจึงยุ่งอยู่กับการประกอบอาชีพและหารายได้มาเยอะๆ ทำให้ไม่มีเวลาในการจัดเตรียมอาหารที่ดีมีประโยชน์ให้บุตรหลานรับประทานก่อนไปโรงเรียน
เด็กนักเรียนส่วนใหญ่จึงหาซื้ออาหารเช้า และขนมต่างๆ ได้รอบโรงเรียน หรือร้านสะดวกซื้อทั่วไปที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งสามารถซื้อได้ตลอดเวลา ทำให้เด็กมักเลือกซื้ออาหารหรือขนมที่ตัวเองชอบ เช่น อาหารปิ้งทอด ขนมกรุบกรอบ น้ำหวานและน้ำอัดลม เป็นต้น (มักเป็นอาหารกึ่งสำเร็จรูปหรือสำเร็จรูป ทำง่าย เก็บรักษาได้ง่าย/นานกว่าอาหารสดหรืออาหารที่ประกอบด้วยพืชผัก ร้านค้าหรือแม่ค้าส่วนใหญ่จึงชอบนำมาขาย) ทำให้เกิดปัญหาทุพโภชนาการของเด็กนักเรียนประถมศึกษา คือ เด็กอ้วน หรือมีน้ำหนักเกินเกณฑ์
สำหรับโรงเรียนแสงวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชน ในอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ถือเป็นโรงเรียนตัวอย่างของการสร้างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนที่ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของผู้บริหาร จึงจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สามารถลดความเสี่ยงลดโรค NCDs โดยงดขายทั้งน้ำอัดลม น้ำหวานในโรงเรียน และหน้าโรงเรียน ยกเลิกการตั้งพวงเครื่องปรุงรส เพื่อฝึกให้นักเรียนคุ้นชินกับอาหารที่ไม่หวาน มัน เค็ม เปรี้ยวเผ็ด จนเกินพอดี
นอกจากนั้น ยังมีการประชุมชี้แจงนโยบายโรงเรียนและมาตรการเกี่ยวกับการดูแลโภชนาการของนักเรียนแก่เครือข่ายผู้ปกครอง รวมถึงให้ข้อมูลด้านพัฒนาการของเด็กนักเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองทราบข้อมูลด้านสุขภาพของเด็ก สอนเด็กให้รู้จักอ่านฉลากโภชนาการ ทั้งยังมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่เด็กนักเรียนเดือนละ 1 ครั้ง มีสื่อการเรียนรู้และหลักสูตรที่บูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆ อีกด้วย

See also  ตอนที่ 1 มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม | มรดกทางวัฒนธรรม คือ
See also  \"เศรษฐีกำมะลอ\" ในอินโดนีเซีย | สกุล เงิน ของ อินโดนีเซีย

จากรายงานวิเคราะห์สังเคราะห์แนวทางการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนป้องกันโรค NCDs ที่จัดทำโดย มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (ม.สคส.) พบว่า หลังจากโรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมอย่างจริงจังในเรื่องการลดหวาน มันเค็ม โดยทำเมนูอาหารกลางวันให้เด็ก ทำให้เด็กสามารถเลือกรับประทานอาหารได้เหมาะสมจากการเรียนรู้ในโรงอาหาร ส่งผลให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเลือกรับประทานอาหารและเครื่องดื่มหวานน้อย และเพิ่มการบริโภคผัก ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือ เด็กส่วนใหญ่มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น

แสงวิทยา โรงเรียนตัวอย่างของการจัดสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างพฤติกรรมการกินที่เหมาะสมให้เด็ก

สารอาหารที่จำเป็นสำหรับเด็กอายุ 0-5 ปี


สารอาหารที่จำเป็นสำหรับเด็กอายุ 0-5 ปี

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Study

Leave a Comment