มนตร์ธารา ॐ ไพเราะๆ | มหายาน | โพธิสัตว์ | มหาเมตตา | กวนอิม | 大悲咒 | 綠度母心咒 | 文殊菩薩心咒 | 咕嚕咕咧佛母心咒 | สวด มนต์ ธิเบต

มนตร์ธารา ॐ ไพเราะๆ | มหายาน | โพธิสัตว์ | มหาเมตตา | กวนอิม | 大悲咒 | 綠度母心咒 | 文殊菩薩心咒 | 咕嚕咕咧佛母心咒


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

มนตร์ธารา ॐ ไพเราะๆ | มหายาน | โพธิสัตว์ | มหาเมตตา | กวนอิม | 大悲咒 | 綠度母心咒 | 文殊菩薩心咒 | 咕嚕咕咧佛母心咒
เพลย์ลิสต์ https://bit.ly/3bOx3U6
00:00:00 六字斷除六道苦難頌 | 王珺唱頌 https://youtu.be/a7KzdG9S418
00:08:32 綠度母心咒 | 绿度母菩萨咒语 https://youtu.be/AIFHO0K1X4U
00:12:25 大悲咒 | 男女 | 唱頌 王珺 https://youtu.be/50pNdCgAzGw
00:20:49 大悲咒 | 千手千眼無礙大悲心陀羅尼 | 孫露 https://youtu.be/kn_hiJLxvc
00:35:56 普賢菩薩行願品 https://youtu.be/lNmxC3Ip62c
00:52:56 大悲咒 | 完整版 https://youtu.be/Uq7qB8vfYM
01:25:52 文殊大威德金剛祈禱文 https://youtu.be/v0TiXYG14w
01:42:58 二十一度母讚经 https://youtu.be/5d5J7cmMYVY
02:15:24 六字大明咒 | 保佑平安吉祥 https://youtu.be/XzYPkIj2SnA
02:40:19 文殊菩薩祈請文 | Om Mani Padme Hum https://youtu.be/1UvewDv0X2A
02:55:57 六字斷除六道苦難頌 | 王珺唱頌 https://youtu.be/a7KzdG9S418
03:04:29 綠度母 | 多羅菩薩 https://youtu.be/AIFHO0K1X4U
03:08:22 大悲咒 | 男女 | 唱頌 王珺 https://youtu.be/50pNdCgAzGw
03:16:47 The Great Compassion Mantra | Da Bei Zhou https://youtu.be/kn_hiJLxvc
03:31:53 普賢行願品 | 莫爾根唱诵 https://youtu.be/lNmxC3Ip62c
03:48:53 เมตตาพรหมวิหารภาวนา | ไพเราะจัง https://youtu.be/Uq7qB8vfYM
04:21:50 大威德金剛心咒 https://youtu.be/v0TiXYG14w
04:38:55 礼赞偈礼赞经 https://youtu.be/5d5J7cmMYVY
05:11:22 觀音菩薩祈禱文 | 保佑平安吉祥 https://youtu.be/XzYPkIj2SnA
05:36:16 Praise of Manjushri Bodhisattva https://youtu.be/1UvewDv0X2A
05:51:54 六字斷除六道苦難頌 | 王珺唱頌 https://youtu.be/a7KzdG9S418
06:00:26 Green Tara Mantra https://youtu.be/AIFHO0K1X4U
06:04:18 大悲咒 | 男女 | 唱頌 王珺 https://youtu.be/50pNdCgAzGw
06:12:44 千手千眼無礙大悲心陀羅尼 | 大悲咒 https://youtu.be/kn_hiJLxvc
06:27:50 普賢菩薩行願品 | 莫爾根唱诵 https://youtu.be/lNmxC3Ip62c
06:44:50 大悲咒 | 完整版 https://youtu.be/Uq7qB8vfYM
07:17:47 Yamantaka Mantra | 莫爾根唱誦 https://youtu.be/v0TiXYG14w
07:34:52 二十一度母讚经 | green tara mantra https://youtu.be/5d5J7cmMYVY
08:07:19 保佑平安吉祥 | 六字大明咒 https://youtu.be/XzYPkIj2SnA
08:31:44 Manjushri Mantra | 莫爾根唱誦 https://youtu.be/1UvewDv0X2A
เผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น
作为功德,不找利润 善行不是为了商业利益或利润
For Dharma only; I do not own any copyright in this video and music
༄༅། །བསྟན་འབར་མ་བཞུགས་སོ། །
บทสวดมนตรายาน “เต็นบาร์ม่า”
บทสวดเพื่อความรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนา
བདག་སྔོན་སྡིག་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས། །
ดาค งน ดิก เป เซ็ม เจน นัม
ในอดีต ข้าพเจ้าได้ช่วยให้สรรพชีวิตผู้ชั่วบาปทั้งหลาย
.བྱམས་པས་གསལ་བར་སྨིན་བྱས་ཤིང་། །
ชัม เป เซล วาร์ มิน เช ชิง
ถึงพร้อม (จะตรัสรู้) ด้วยความรักกรุณา
.ཐེག་པ་གསུམ་ལ་རབ་བཀོད་པས། །
เทก ปา ซุม ลา รับ โก เป
นำพาพวกเขาสู่ยานทั้ง ๓
(เถรวาท มหายาน และวัชรยาน – ผู้แปล)
.ཆོས་ཀྱི་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །
โช กี โช ตริน เก กยูร์ จิก
ด้วยเหตุนี้ ขอให้มวลเมฆแห่งเครื่องถวายบูชาพระธรรมจงเพิ่มพูนเถิด
.བདག་སྔོན་ཐབས་ཤེས་གྱུར་པ་ན། །
ดาค งน ทับ เช กยูร์ ปา นา
ในอดีต ข้าพเจ้านำพาสรรพชีวิตให้หลุดพ้นจากมิจฉาทิฏฐิ
.སེམས་ཅན་ལྟ་ངན་ལས་བསྒྲལ་ཞིང་། །
เซ็ม เจน ตา เงน เล เดรล ชิง
แล้วนำพาพวกเขาสู่สัมมาทิฏฐิ
.ཡང་དག་ལྟ་ལ་བཀོད་བྱས་པས། །
ยัง ดัก ตา ลา โก เจ เป
ด้วยอุปายะ (วิธีอันชาญฉลาด) และปัญญา
.ཆོས་ནི་རྣམ་པར་འཕེལ་གྱུར་ཅིག །
โช นี นัม ปาร์ เพล กยูร์ จิก
ด้วยเหตุนี้ ขอให้พระธรรมจงแผ่ไปทุกสถานเทอญฯ
ด้วยความเคารพนับถือ
किटिको भिक्खु
隨喜無量遍十方,
願大慈悲更深廣,
我今信願菩薩行,
來日願成至西方。
สุ่ย สี่ อู๋ เลี่ยง เพี้ยน สือ ฟาง
เหวี่ยน ต้า ฉือ เปย เกิ้ง เซิน ก่วง
หว่อ จิน ซิ่น เหวี่ยน ผู่ ซ่า สิง
ไหล่ ยื่อ เหวี่ยน เฉิง จื้อ ซี ฟาง
ขออนุโมทนาโดยไม่มีประมาณจงแผ่ไปในทศทิศ ด้วยเมตตากรุณาที่ยิ่งใหญ่ จงหยั่งลึกและไพบูลย์
ในบัดนี้ข้าพเจ้ามีศรัทธาตั้งปณิธานจิต ดำเนินตามโพธิสัตว์จริยา จงพลันสำเร็จถึงปัจจิมทิศ ในอนาคตกาลเบื้องหน้าโน้นเทอญ
ปัจจิมทิศ ทิศตะวันตก หมายถึง สุขาวดีพุทธเกษตร.และขอให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนาน.
พ. กิตติโก ภิกขุ
ทุกคนควรจะกินอิ่มอร่อยและนอนหลับอย่างสงบโดยไม่ต้องกลัวสิ่งใด.. ทุกคนน่าจะให้อภัยกันได้ ความรักและเมตตาดั่งมารดารักบุตรคือลมหายใจของจิตวิญญาณ นี่คือความรักอันบริสุทธิ์ที่ค้ำจุนจักรวาลนี้..ขอให้ท่านทั้งหลาย มีความสุขกับการรับชมและรับฟัง..และหลับ..ก็ให้สุขกาย..สบายใจ..สงบเย็น…มีปัญญา..สมาธิ..😃..😃..😃..คิดสิ่งใด..ปรารถนาสิ่งใด..ก็ให้สมหวังดั่งใจปรารถนาน่ะครับ..
เพิ่มเติม..
https://bit.ly/36eiy7U
https://archive.org/details/@pahimmapan
https://archive.org/details/@user_22557
Apple podcast https://apple.co/3m38cOR
Google podcast https://bit.ly/3m7fAZH
Spotify podcast https://spoti.fi/38zcx71
Anchor podcast https://anchor.fm/pahimmapan
ชีวิตไม่ถึงร้อยทุกข์ไม่น้อยกว่าพัน
★If any producer, label, artist or photographer has an issue with any of the music or video uploads please contact us and we will remove your work immediately. Thank you!
🔺This video is purely fanmade, if you [owners] want to remove this video, please CONTACT US DIRECTLY before doing anything. We will respectfully remove it..
🚫If you have any problem with copyright issues, or question please do not report me, take your time to contact us via mail, and we will response within 48h
💌 [email protected] 💌
»Thank you for watching! Have a nice day!
请求许可 YouTube频道 @Sorrowless State https://bit.ly/3rPdiBF 带上你的工作来帮助传播祷告。
Ask permission YouTube channel @Sorrowless State https://bit.ly/3rPdiBF Use your work to help spread your prayers.
For copyright issues, please contact us or leave us a personal message. We will remove your material immediately. PLEASE do not choose a Youtube strike.

See also  ครูนกเล็ก | T26 โบก โบ๊ก โบก เวอร์ชั่นเพลงเด็ก | สนามบินนาโกย่า pantip
See also  Wind power- การทดลองพลังงานลม | พลังงานลม ภาษาอังกฤษ

มนตร์ธารา ॐ ไพเราะๆ | มหายาน | โพธิสัตว์ | มหาเมตตา | กวนอิม | 大悲咒 | 綠度母心咒 | 文殊菩薩心咒 | 咕嚕咕咧佛母心咒

See also  An Audience with Neil Armstrong (2011 interview) | นีล อาร์มสตรอง

#สวดมนต์ธิเบต #มาแล้วครับสาวสวดมนต์ธิเบตมาใหม่ล่าสุดครับ


มาแล้วครับสาวสวดมนต์ธิเบตมาใหม่ล่าสุดครับ

#สวดมนต์ธิเบต #มาแล้วครับสาวสวดมนต์ธิเบตมาใหม่ล่าสุดครับ

เจ้าแม่กวนอิม สว่าง สะอาด สงบ ( เสียงเด็ก )


เจ้าแม่กวนอิม สว่าง สะอาด สงบ ( เสียงเด็ก )

ตัวจริงเสียงจริง เจ้าของเสียงสวดมนต์แบบ ทิเบต #สวดมนต์ธิเบต


ตัวจริงเสียงจริง เจ้าของเสียงสวดมนต์แบบ ทิเบต  #สวดมนต์ธิเบต

อึ้ง!! พระธิเบตสวดมนต์เพราะจับใจ ฟังเสริมบารมี by OttO Achita


อึ้ง!! พระธิเบตสวดมนต์เพราะจับใจ ฟังเสริมบารมี by OttO Achita

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Study

Leave a Comment