สวดพระคาถามหาจักรพรรดิ 108 จบ หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ นั่งยิ้ม | จักรพรรดิ

สวดพระคาถามหาจักรพรรดิ 108 จบ หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ นั่งยิ้ม


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

สวดพระคาถามหาจักรพรรดิ 108 จบ หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ นั่งยิ้ม

พระคาถา มหาจักรพรรดิ สวด 8 ชั่วโมง


บทสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ
นะโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (กราบ 3 ครั้ง)
(สวดตามกำลังวัน อาทิตย์ 6 จันทร์ 15 อังคาร 8 พุธ 17 พฤหัส 19 ศุกร์ 21 เสาร์ 10 )
นะโม พุทธายะ
พระพุทธะไตรรัตนญาณ
มณีนพรัตน์
สีสะหัสสะ สุธรรมา
พุทโธ ธัมโม สังโฆ
ยะธาพุทโมนะ
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา
อัคคีทานัง วรังคันธัง
สีวลี จะ มหาเถรัง
อะหัง วันทามิ ทูรโต
อะหัง วันทามิ ธาตุโย
อะหัง วันทามิ สัพพโส
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ
คำอธิษฐานสัพเพทั้งสามแดนโลกธาตุ
ข้าพเจ้า ……(นามของท่าน)…ผู้เป็นผู้รับใช้พระพุทธศาสนา ขอนอบน้อมและน้อมนำบารมีรวมแห่งพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอริยบุคคลทุกชั้นภูมิ พระโพธิสัตว์ และพระบรมมหาจักรพรรดิทุก ๆ พระองค์ โดยตั้งแต่อดีต ปัจจุบันและอนาคต โดย มีบารมีรวมของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญเป็นที่สุด ขอพระบารมี อันหาที่สุดมิได้นี้ โปรดจงส่งไปให้ถึงภพภูมิต่างๆทั้งหลายในทั่วทั้ง 3 แดนโลกธาตุ อันประกอบไปด้วยเทพ 6 ชั้น พรหม 20 ชั้น เทพพรหมทุกชั้นฟ้ามหาสมุทรโดย ทั่วทั้งหมื่นแสนโกฏิจักรวาล เทพพรหมเทวาที่เกี่ยวพันกับหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า เทพพรหมเทวาที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า โดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต ท่านปู่พระอินทร์เจ้าฟ้า ท่านท้าวจตุมหาราชทั้ง 4 พระยายมราชพร้อมด้วยบริวารทั้งหมด พระศรีสยามเทวาธิราชทุกๆพระองค์ วีรบุรุษและวีรสตรีทั้งหลาย ที่คอยปกป้องรักษาแผ่นดินสยาม โอปาติกะทั้งหลาย พระฤาษีและดาบสทั้งหลาย ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองทุกๆจังหวัด พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระราหูวราหก เจ้ากรุงพาลี แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระโพสพ พระเพลิง พระพาย พระพิรุณ พญาครุฑพญานาคพร้อมด้วยบริวาร คนธรรพ์ ชาวเมืองลับแล และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าได้เคยไปอธิษฐานไว้ ตลอดจนถึง สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย สรรพสัตว์ในดินแดนอบายภูมิทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้น ขอโปรดจงได้รับมหากุศลผลบุญบารมีนี้ โดยถ้วนทั่วทุกตัวตน ทุกคนทุกท่าน เทอญ… (ตั้งใจโน้มนำบุญและแผ่บุญออกไปด้วยบทสัพเพฯ)
เชิญพระเข้าตัว แผ่บุญปรับภพภูมิส่งวิญญาน
สัพเพ พุทธา สัพเพ ธัมมา สัพเพ สังฆา
พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยัง พลัง
อรหันตานัญจะ เตเชนะ รักขัง พันธามิ สัพพะโส
(3 หรือ 5 จบ)
พุทธัง อธิฏฐามิ ธัมมัง อธิฏฐามิ สังฆัง อธิฏฐามิ (ให้อธิษฐานจิตแผ่)
ต่อจากนั้นอธิษฐานแผ่เรื่องส่วนตัวเพื่อประโยชน์ได้
กำหนดเวลาการสวดพระคาถา
โดยปกติในแต่ละวันนั้น จะมีการสวดพระคาถามหาจักรพรรดิที่วัดถ้ำเมืองนะ วันละ 4 เวลาด้วยกัน คือ ตอนเช้าเวลา 6.00 น.7.00 น. ตอนบ่ายเวลา 13.00 น.14.00 น. ตอนเย็นเวลา 18.00 น.19.00 น. และรอบสุดท้ายเวลา 20.30 น. ซึ่งรอบสุดท้ายนี้จะสวดแบบเต็มและสวดตามกำลังวัน ส่วนช่วงเวลาอื่นนั้นการสวดจะเริ่มจากตั้งนะโม 3 จบแล้วก็สวดพระคาถามหาจักรพรรดิไปเลยจนครบเวลา 1 ชั่วโมง หรือ 108 จบ มีหลายคนถามว่าช่วงเวลา 20.30 น. นั้นถ้าสวดในเวลานั้นไม่ทันจะสวดในเวลาอื่นได้มั้ย ในเรื่องนี้นั้น หลวงตาม้า ท่านได้เคยบอกกับลูกศิษย์ทั้งหลายไว้ว่า บทสวดพระคาถามหาจักรพรรดินั้นสามารถสวดได้ทุกเวลา ถ้าใครสามารถสวดตลอดเวลาได้ยิ่งดี แต่ที่เน้นในช่วงเวลา 20.30 น. นั้นเพราะว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเป็นช่วงเวลาที่ทั้งสามแดนโลกธาตุ คือ สวรรค์, มนุษย์ภูมิ และนรก(อบายภูมิ) และภพภูมิต่างๆ นั้นได้เปิดเชื่อมถึงกันซึ่งทำให้มีผู้สวดคาถามหาจักรพรรดิในช่วงเวลาดังกล่าวเยอะมาก ยิ่งมีผู้สวดพร้อมกันมากเท่าไรก็ยิ่งดีเพราะจะทำให้มีกำลังมาก แต่ถ้าสวดในช่วงเวลาอื่นนั้นก็อาจจะมีเฉพาะตัวเราหรือมีผู้สวดพร้อมกันน้อย กำลังที่ได้นั้นก็จะน้อยตาม เปรียบเหมือนเราทำงานบางอย่างถ้ามีคนช่วยกันทำมากงานก็จะเบาและสำเร็จเร็วเพราะช่วยกันทำ แต่ถ้ามีคนช่วยกันทำน้อยหรือมีเพียงเราคนเดียวนั้น งานก็จะเหนื่อยหน่อยและต้องใช้เวลากว่าจะสำเร็จได้
คำแปล
นะโมพุทธายะ
พระพุทธเจ้า 5 พระองค์
พระพุทธไตรรัตนะญาณ
ศีล สมาธิ ปัญญา คือ ญาณหยั่งรู้ ไม่ใช่ศีล สมาธิ ปัญญาธรรมดา
แต่เป็นสุดยอดของศีล สมาธิ ปัญญา เพราะว่ามีคำว่าพระพุทธนำหน้าคำว่าไตรรัตนญาณ
มณีนพรัตน์
สมบัติจักรพรรดิ์
(จักรแก้ว เกือกแก้ว ลูกแก้ว ม้าแก้ว พระขรรค์แก้ว)
สีสะหัสสะสุธัมมา
สีสะ แปลว่า ความคิด
หัสสะ แปลว่า มือ หมายถึง การกระทำ
สุธัมมา คือ การรู้ทั้ง 3 โลกธาตุ
รวมความคือ การคิดและลงมือทำ จนรู้ทั่วทั้ง 3 โลก
พุทโธ ธัมโม สังโฆ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ยะธาพุทโมนะ
พระศรีอริยเมตไตรย
พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
บูชาพระรัตนตรัย
อัคคีธานัง วะรังคันธัง
อันตรายทั้งหมดทั้งมวลไม่เกิด
สีวลี จะ มหาเถรัง
โชค ลาภ ธุรกิจการงาน
อะหังวันทามิ ทูระโต
อะหังวันทามิ ธาตุโย
อะหังวันทามิ สัพพะโส
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ
บูชาทั้งหมดทั้งมวลในพระพุทธศาสนา
ที่มา : http://watthummuangna.com
ฟังเสียงสวดมนต์ 24 ชั่วโมง ด้วยการโหลด App : วัดถ้ำเมืองนะ Radio โดยใช้คำค้นหาว่า Watthum
อาจารย์รักคำรามแนะนำอธิษฐานจิต ก่อนสวด ดังนี้
นะโม 3 จบ
ข้าพเจ้า ชื่อ…. นามสกุล….. ขอน้อมนำบุญบารมี ของข้าพเจ้าเชื่อมโยงกับอำนาจพุทธคุณ ธรรมะคุณ สังฆะคุณ โดยมีบารมีหลวงปู่ทวดเป็นเบื้องต้น บารมีหลวงปู่ดู่เป็นท่ามกลาง บารมีหลวงตาม้าเป็นที่สุด โปรดประสิทธิพร ให้บารมีอำนาจพุทธคุณในหมู่โลกนาถแสนโกฏิจักรวาลนี้ อำนาจพระปัจเจกพุทธเจ้า อำนาจพระมหาจักรพรรดิ อำนาจพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ที่แผ่พระบารมีนี้มารวมสู่เป็นพลวัตรปัจจัย หนุนนำให้ดวงจิตข้าพเจ้านี้จงยกระดับบารมีขึ้นเพื่อข้าพเจ้าจะได้แผ่มหากุศลนี้ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดในตอนนี้ ให้ช่วยปรับภพปรับภูมิ ให้เข้าสู่สุขติภูมิ ประสบแต่ความสุขและความเจริญด้วยเถิด
จากนั้นจึงสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ

READ  งานมหกรรมพืชสวนโลก 2554 | พืชสวนโลก
READ  ແມ່ຮ້າງລູກສາມ/แม่ฮ้างลูกสาม MAE HAN LOUKSAM 【Official Video】 | เสน่ห์ pantip

พระคาถา มหาจักรพรรดิ สวด 8 ชั่วโมง

บทสวดคาถามหาจักรพรรดิ 3 จบ หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ #หลวงตาม้า #มหาจักรพรรดิ #ชีวิตดี #ชีวิตเปลี่ยน


วิธีสวดคาถามหาจักรพรรดิ
หลวงปู่ดู่_พรหมปัญโญ
ก่อนสวดท่านให้ตั้งสัจจะอธิษฐาน (โดยตั้งสัจจะใดก็ได้ ตามที่เราคิดว่าสามารถทำได้ทุกวัน) ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีรวมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจักรพรรดิทุก ๆ พระองค์ ขอบารมีรวมพระปัจเจกพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ตั้งแต่อดีตปัจุบันและอนาคต ขอบารมีรวมหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ เป็นที่สุด ขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวล แผ่ไปทั่วทั้ง 3 แดนโลกธาตุ ขออัญเชิญเทพ 6 ชั้น พรหม 20 ชั้น เทพพรหมทุกภพทุกภูมิ มาร่วมสวดบทพระมหาจักรพรรดิพร้อมข้าพเจ้า เพื่อเพิ่มกำลัง ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้ด้วยเถิด
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (สวด 3 จบ)

บทสวดมหาจักรพรรดิ
(สวดตามกำลังวันเกิด อาทิตย์ 6, จันทร์ 15, อังคาร 8, พุธ 17, พฤหัส 19, ศุกร์ 21, เสาร์ 10)
นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ
มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา
พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา
อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลีจะมหาเถรัง
อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะโส
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ
บทอัญเชิญพระเข้าตัว (แผ่เมตตา)
สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา
พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ จะยังพลัง
อรหันตานัญ จะ เตเชนะรักขัง พันธามิ สัพพะโส (สวด 3 จบ)
พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ (ให้อธิษฐานเอา)
ขอให้ทุกท่านอธิษฐานจิตอุทิศส่วนกุศลตามความประสงค์เถิด
ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่าน ที่ได้สวดมนต์ \”พระคาถามหาจักรพรรดิ\” นี้
..ขอขอบคุณค่ะ..

READ  อดีตบทใหม่ของเกียวเม จากอ๊อฟฟิเชี่ยล ⚔️ ดาบพิฆาตอสูร | เกียวเม

ดนตรี Cr. https://youtu.be/JxH5qxOkYCk

บทสวดคาถามหาจักรพรรดิ 3 จบ หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ #หลวงตาม้า #มหาจักรพรรดิ #ชีวิตดี #ชีวิตเปลี่ยน

บทสวดมหาจักรพรรดิ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมคำอ่าน (ฉบับวัดถ้ำเมืองนะ)


บทสวดพระมหาจักรพรรดิ์นำโดยหลวงตาม้าเริ่มตั้งแต่น้อมรำลึกถึงหลวงปู่ดู่ บทบูชาพระ บทสมาทานศีล ๕ บทอาราธนาพระ
น้อมระลึกถึงหลวงปู่ทวด โดยคาถาหลวงปู่ทวด น้อมระลึกถึงหลวงปู่ดู่โดยคาถาหลวงปู่ดู่ บทขอขมาพระรัตนตรัย บทสวดมหาจักรพรรดิ การน้อมแผ่เมตตา บทอัญเชิญพระเข้าตัว (แผ่เมตตา)

หลวงตาม้าท่านเป็นศิษย์ หลวงปู่ดู่ (วัดสะแก อยุธยา) ซึ่งหลวงตาม้าได้มาสร้าง วัดพุทธพรหมปัญโญ (วัดถ้ำเมืองนะ) ขี้นที่ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
วัดถ้ำเมืองนะ เป็นวัดที่เน้นการสวดมนต์ภาวนา ซึ่งทางวัดจะสวดบท “พระมหาจักรพรรดิ” เป็นหลัก
โดยคำสอนของพระเดชพระคุณ พระวรงคต วิริยธโร (หลวงตาม้า) ซึ่งท่านเดินตามปฏิปทาของ “หลวงปู่ดู่ พระพรหมปัญโญ” วัดสะแก ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้เป็นบรมครูที่ท่านเคารพศรัทธายิ่ง และเป็นผู้จุดประกายความรู้ให้กับท่าน จากนั้นก็ได้ฝึกฝนเพียรปฏิบัติ แล้วนำความรู้มาถ่ายทอด เพื่อให้ลูกศิษย์หรือผู้ที่นำไปปฏิบัติได้พัฒนาจิตตนเอง เพื่อสร้างกำลังในการเวียนว่ายตายเกิด และสร้างบารมีในแนวทางของโพธิสัตว์ เพื่อยังประโยชน์แก่ทุกรูปนามที่ยังเวียนว่ายตายเกิด และทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้อีกแขนงหนึ่ง นั่นคือศาสตร์ของโพธิสัตว์ โดยมีข้อปฏิบัติพื้นฐานในชีวิตประจำวัน คือ การสวดมนต์+แผ่เมตตา+โมทนา+อ่อนน้อมถ่อมตน โดยทรงพรหมวิหารเป็นข้อธรรมสำคัญ.
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
http://www.watthummuangna.org
https://buddhaprompanyo.org
https://www.youtube.com/channel/UCWACVSEgEhLUkhNoDyDdwjA ถ่ายทอดสดเสียงสวดมนต์พระบรมมหาจักรพรรดิจากถ้ำใหญวัดถ้ำเมืองนะ เวลา 06.00 น. 13.00 น. 18.00 น. และ 20.30 น. ของทุกวัน
สวดมนต์พร้อมกัน ถ่ายทอดสดภาพและเสียงหลวงตาม้าตอบปัญหาธรรมตามกำหนดการแต่ละเดือน ในช่วงเวลา 19.00 21.30 น.
ขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่สวดคาถามหาจักรพรรดิทุกๆคนค่ะ
มหาจักรพรรดิหลวงปู่ดู่ หลวงตาม้าอ.แรนนี่แนะนำ มหาจักรพรรดิฉบับเต็ม

บทสวดมหาจักรพรรดิ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมคำอ่าน (ฉบับวัดถ้ำเมืองนะ)

2 ธ.ค. 2564 #หลวงตาม้าบรรยายธรรม #สวดจักรพรรดิ 19.30 – 23.00 น. สาขาแพร่


วัดพุทธพรหมปัญโญ วัดถ้ำเมืองนะ
😍ร่วมสวดจักรพรรดิและชมถ่ายทอดสด
”หลวงตาม้าบรรยายธรรม”ทางFacebook:
📌👉วัดพุทธพรหมปัญโญ:วัดถ้ำเมืองนะ👈📌
https://www.facebook.com/watputtaprompanyo
🕰เวลาการสวด 7 รอบ🕰
รอบที่ 1 เวลา 06.0007.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 10.0011.00 น.
รอบที่ 3 เวลา 13.0014.00 น.
รอบที่ 4 เวลา 15.3016.30 น.
รอบที่ 5 เวลา 18.0019.00 น.
รอบที่ 6 เวลา 19.2021.00 น.
(หลวงตาม้าบรรยายธรรม)
รอบที่ 7 เวลา 22.0023.00 น.
☺️ถ่ายทอดสดเสียงสวดและบรรยายธรรม
https://www.youtube.com/user/luangtama/videos
😘ติดตามข้อมูลข่าวสารวัดและสาขา,ข่าวสารงานบุญ
https://buddhaprompanyo.org/

2  ธ.ค. 2564  #หลวงตาม้าบรรยายธรรม #สวดจักรพรรดิ 19.30 - 23.00 น. สาขาแพร่

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆStudy

Viết một bình luận