สาขาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชมงคลธัญบุรี | สถิติ ประยุกต์

สาขาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชมงคลธัญบุรี


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

วีดิโอแนะนำสาขาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
facebook: https://www.facebook.com/stat.rmutt/
Line:@stat.rmutt
จัดทำโดย นักศึกษาและเจ้าหน้าที่สาขาสถิติประยุกต์

สาขาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชมงคลธัญบุรี

ภาควิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (AS KMUTNB)


แนะนำภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
STATKMUTNB KMUTNB
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
Website: http://stat.kmutnb.ac.th/as
Facebook: https://www.facebook.com/statisticskmutnb

See also  WTO Women Pioneers: Sunanta Kangvalkulkij | wto มี กี่ ประเทศ

ภาควิชาสถิติประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (AS KMUTNB)

นวัตกรรการจับทุจริตด้วยวิทยาการข้อมูล : คณะสถิติประยุกต์


การประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 54 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563
18 19 สิงหาคม 2563
ในหัวข้อ \”นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤติประเทศ\” (Innovation of Development Administration for Overcoming The National Crisis) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้ง 12 สาขา
วันที่ 18 สิงหาคม 2563
1. คณะการจัดการการท่องเที่ยว ในหัวข้อ “Tourism and Hospitality Innovation”
2. คณะสถิติประยุกต์ ในหัวข้อ “นวัตกรรการจับทุจริตด้วยวิทยาการข้อมูล”
3. คณะพัฒนาเศรษฐกิจ ในหัวข้อ “นวัตกรรมทางเศรษฐศาสาตร์เพื่อฝ่าวิกฤตประเทศ”
4.คณะการบริหารการพัฒนาสังคม ในหัวข้อ “นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาทางการศึกษาและความยากจน”
5. คณะนิติศาสตร์ ในหัวข้อ “นวัตกรรมทางกฎหมาย : ทิศทางที่ต้องตัดสินใจ”
6.คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ “การพัฒนานวัตกรรมการจัดการภาครัฐและเอกชน”
วันที่ 19 สิงหาคม 2563
1. คณะภาษาและการสื่อสาร ในหัวข้อ “บทบาทของภาษากับการฝ่าวิกฤตประเทศ”
2. คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ในหัวข้อ “การสื่อสารและนวัตกรรมเพื่อการแก้ไขวิกฤตของชาติ”
3. วิทยาลัยนานาชาติ ในหัวข้อ “Management for innovation of developement admisnitration for overcoming the national crisis”
4.คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในหัวข้อ “นวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ”
5. คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน”
6.คณะบริหารธุรกิจ ในหัวข้อ “นวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของประเทศไทย”

See also  เงือกทอง - เสือสองเล COVER | original : อ่าวอันดา | เวลา ที่ แคนาดา ตอน นี้
See also  สาวไทลื้อสิบสองปันนา แนะนำรถไฟความเร็วสูงลาวจีน (แปลไทย) | สาว ภาษา อังกฤษ

นวัตกรรการจับทุจริตด้วยวิทยาการข้อมูล : คณะสถิติประยุกต์

ไตรลักษณ์ในชีวิตประจำวัน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)


วัดญาณเวศกวัน สามพราน นครปฐม
ธรรมมะบรรยายช่วงวันที่ ๑๙ พฤษจิกายน ๑ ธันวาคม ๒๕๒๘
ในหมวด\”เล่าเรื่องให้โยมฟัง\” ๒
เรื่อง ไตรลักษณ์ในชีวิตประจำวัน
@punjanin
ไตรลักษณ์
ชีวิตประจำวัน

ไตรลักษณ์ในชีวิตประจำวัน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์  (ป.อ.ปยุตโต)

สถิติ ระดับมหาวิทยาลัย Ep.1


Vdo ติววิชาหลักสถิติเน้นเนื้อหาของ ม.รามคำแหง
แต่สามารถแนะนำเนื้อหาเพิ่มเติมให้ผมสอนเพิ่มเติมได้
ผมไม่ได้เรียนเอกสถิติ แต่ผมใช้งานสถิติในการเรียนเยอะมากเลยอยากแชร์ความรู้
สามารถแนะนำวิชาอื่นๆได้ถ้าผมสอนได้จะทำให้
เช่น วงจรไฟฟ้า คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ วงจรดิจิตอล หรือทางด้านฟิสิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

สถิติ ระดับมหาวิทยาลัย Ep.1

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Study

Leave a Comment