สืบสาน เผยแผ่ แดนพุทธภูมิ บิณฑบาตโปรดชาวเมืองกุสินารา | สถานฑูตอินเดีย

สืบสาน เผยแผ่ แดนพุทธภูมิ บิณฑบาตโปรดชาวเมืองกุสินารา


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

\”สืบสาน เผยแผ่ แดนพุทธภูมิ\”
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. พระครูธรรมธรสงกรานต์ กิตฺติวํโส นำพระสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ พร้อมด้วยพระนวกโพธิในโครงการ บรรพชาอุปสมบท เพื่อปฏิบัติธรรม ณ แดนพุทธภูมิ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา จำนวน ๔๕ รูป ออกรับบิณฑบาตโปรดชาวอินเดีย หมู่บ้านอนิรุทวา และชาวเมืองกุสินารา
โดยวันนี้มีชาวอินเดีย ที่เป็นชาวพุทธ ชาวฮินดู และมุสลิม จำนวนมาก มารอทำบุญตักบาตร ทามกลางสายฝนที่ตกมาปล่อยปลาย ชุมชุนซึ่งอยู่ทามกลางสังคมพหุวัฒนธรรม หลากหลายศาสนา ไม่แบ่งวรรณะ ศาสนา ทำให้หมู่บ้านนี้อยู่กันได้อย่างมีความสุข สันติสุข มีความรัก ความสามัคคีกัน โดยมีบ้าน วัด โรงเรียน เป็นจุดศูนย์ร่วม
ตามพุทธดำรัสของพระพุทธองค์ที่ตรัสว่า จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย” แปลว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่คนเป็นอันมาก
จากนั้นพระสงฆ์ได้เดินทางมายังสถูปปรินิพพาน สาวโนทยาน สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้น้อมนำภัตตาหารหวานคาว ถวายเป็นพุทธบูชา เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙ ซึ่งอีกนัยยะหนึ่ง วันนี้ตรงกับวันที่พระอานนท์เถระเจ้าสำเร็จเป็นพระอรหันต์ เป็นวันปฐมสังคายนา พระธรรมวินัยครั้งแรก ณ ถ้ำสัตตบรรณคูหา ภูเขาเวภารบรรพต

See also  แบบเส้นขอบตกแต่งใบงาน Part 28 [Border designs on paper] | รูป ตกแต่ง รายงาน

สืบสาน เผยแผ่ แดนพุทธภูมิ บิณฑบาตโปรดชาวเมืองกุสินารา

สถานทูตไทยในอินเดียพร้อมส่งคนไทยกลับบ้าน


มาตรการปิดเมืองเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID19 ของอินเดีย นอกจากจะส่งผลกระทบต่อประชากรกว่า 1,300 ล้านคนแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อชาวต่างชาติที่อยู่ในอินเดีย ซึ่งในจำนวนนี้มีคนไทยรวมอยู่ด้วย ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในอินเดีย ยืนยันว่า มีความพร้อมที่จะส่งคนไทยกลับบ้าน หากสถานการณ์เอื้ออำนวย

สถานทูตไทยในอินเดียพร้อมส่งคนไทยกลับบ้าน

กต. ยัน สถานทูตอินเดีย ติดต่อคนไทยต่อเนื่อง หลังมีข่าว นศ.ไทยติดต่อสถานทูตไม่ได้


จากกรณีนักศึกษาไทยคนหนึ่งที่อยู่ในอินเดีย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ตนเองมาเรียนอยู่ที่อินเดีย อยากจะขอเดินทางกลับประเทศไทย แต่ไม่สามารถโทรติดต่อสถานทูตได้ จึงส่งอีเมลไปแทน แต่ปรากฎว่าคำตอบที่ได้รับจากสถานฑูตคือ ให้อดทนรอ
ล่าสุด นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ ในกรณีดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว อาทิ
1. กรณีนักศึกษาไทยในอินเดียที่มีความต้องการเดินทางกลับประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี และสถานกงสุลใหญ่ไทยทั้งสามแห่งในอินเดีย (มุมไบ เจนไน และกัลกัตตา) ได้พยายามติดต่อประชาสัมพันธ์กับคนไทยในอินเดียมาโดยตลอด ทั้งทางโทรศัพท์ Hotline และไลน์กลุ่มคนไทยในอินเดีย รวมทั้งได้ตั้งศูนย์อำนวยการสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด19 และให้คนไทยในอินเดียลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารและแจ้งความต้องการเดินทางกลับไทย เพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยอย่างเหมาะสม และจะพยายามปรับปรุงการติดต่อสื่อสารให้ทั่วถึงมากขึ้นต่อไป
ส่วนในกรณีที่เป็นข่าวนั้น นักศึกษาไทยคนดังกล่าวได้ลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูตฯ และได้รับการติดต่อเพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความไม่สะดวกเบื้องต้นแล้ว
2. กรณีความต้องการของนักเรียนไทยในออสเตรเลียที่ประสงค์จะให้รัฐบาลจัดเที่ยวบินพาณิชย์บินเคลื่อนย้ายจากออสเตรเลียกลับไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ได้ให้ความช่วยเหลือโดยพยายามหาช่องทางแนะนำการเดินทางกับสายการบินพาณิชย์อื่น ๆ
หลังจากที่สายการบินไทยระงับเที่ยวบินจากออสเตรเลียไปไทยตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 นอกจากนี้ ได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของทางการออสเตรเลียในเรื่องการต่อวีซ่า ตลอดจนได้รายงานกระทรวงการต่างประเทศมาโดยตลอด ซึ่งจะต้องพิจารณาภาพรวมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในชั้นนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้สำรวจตวามต้องการของคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยและออกค่าใช้จ่ายเองรวมทั้งประเด็นปัญหาอื่นๆ
โดยขอให้แจ้งกับสถานเอกอัครราชทูตฯและสถานกงสุลใหญ่ฯ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2563 จึงขอให้พี่น้องนักเรียนไทยรอฟังความคืบหน้าต่อไปโดยคำนึงถึงว่าในช่วงนี้ ศบค.ได้ประกาศขอให้มีการชะลอการเดินทางเข้าประเทศไทยออกไปเป็นหลังวันที่ 15 เมษายน เพื่อวางมาตรการด้านสาธารณสุขที่เหมาะสมต่อไป
กระทรวงการต่างประเทศ ขอเน้นย้ำว่า การระงับการออกหนังสือรับรองให้แก่คนไทยที่ต้องการเดินทางกลับดังกล่าว เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวเท่านั้น และจะกลับมาดำเนินการให้บริการอีกครั้ง ตามที่มีประกาศ ทั้งนี้ ในการกรอกเอกสารลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง จะต้องยินยอมเข้ารับการกักตัวควบคุมโรค 14 วันในสถานที่ที่รัฐกำหนดทุกกรณี รวมทั้งมีใบรับรองแพทย์ fit to fly อายุไม่เกิน 72 ช.ม.
ทั้งนี้ ในช่วงที่มีมาตรการดังกล่าวออกมา อาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกและปัญหาด้านความเป็นอยู่แก่พี่น้องนักเรียนชาวไทยที่ต้องการเดินทางกลับประเทศอยู่บ้าง ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ไทยทุกแห่งทั่วโลกไม่ได้นิ่งนอนใจ และจะดำเนินการช่วยเหลือโดยยึดมั่นในสวัสดิภาพของคนไทยทุกคนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
อย่างไรก็ตามในขณะนี้ ขอให้คนไทยในต่างประเทศปฏิบัติตนตามมาตรการของประเทศที่พำนักอยู่ รักษาสุขภาพ รวมทั้งคอยติดตามข่าวสารจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่อย่างใกล้ชิด และคำนึงถึงมาตรการชะลอการเดินทางของไทยในช่วงเวลานี้ เพื่อหามาตรการรองรับคนไทยที่จะเดินทางกลับอย่างเหมาะสมและปลอดภัยด้วย
อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://ch3thailandnews.com/news/180679

See also  นักบินรอดชีวิตจากสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า (ดูสิเขาเจออะไรที่นั่น) | เบอร์ มิ ว ดา
See also  ฟังธรรมก่อนนอน EP.13 วิธีทำให้ชีวิตโชคดีมีลาภ เจริญรุ่งเรืองร่ำรวย | เจริญรุ่งเรือง

เรื่องเล่าเช้านี้ (Morning News) 5 เมษายน 2563
ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารได้ก่อนใครได้ที่นี่
เรื่องเล่าเช้านี้.com : http://morningnews.bectero.com
facebook : https://www.facebook.com/MorningNewsTV3
Twitter : https://twitter.com/MorningNewsTV3

กต. ยัน สถานทูตอินเดีย ติดต่อคนไทยต่อเนื่อง หลังมีข่าว นศ.ไทยติดต่อสถานทูตไม่ได้

สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย – เนปาล


สารคดีสั้น…แดนดินถิ่นพุทธภูมิ โดยกรมการศาสนา สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งหนึ่งในชีวิตในดินแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย เนปาล ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนในสะพานบุญทุกท่าน เสียงบรรยาย : คุณสุพัชรินทร์ โพธิ์ทองนาค

สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย - เนปาล

Elephant Thai For His Majesty The Late King Bhumibol Adulyadej of Thailand Full Hd 1080p


ช้างจากอยุธยา 11 เชือกเข้าถวายสักการะ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ร่วมสนับสนุนช่องได้ที่
บัญชีพร้อมเพย์ 0955169853
ชื่อบัญชี ประวิทย์ หัวดอน
ขอขอบพระคุณทุกท่านครับ

Elephant Thai For  His Majesty The Late King Bhumibol Adulyadej of Thailand Full Hd 1080p

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Study

Leave a Comment