อบต. สมรรถนะ คลิปที่ 13 | ตีความกฎหมายท้องถิ่น

อบต. สมรรถนะ คลิปที่ 13


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

อบต. สมรรถนะ คลิปที่ 13

อบต. สมรรถนะ คลิปที่ 13

05 เรื่องการตีความกฎหมาย การอุดช่องว่างของกฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างวิชากฎหมายกับวิชาการสาขาอื่


05 เรื่องการตีความกฎหมาย การอุดช่องว่างของกฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างวิชากฎหมายกับวิชาการสาขาอื่

สรุป เปรียบเทียบกฎหมายที่ใช้สอบราชการ EP1/1 ล่าสุด 2563 : ติว สอบ งานราชการ


READ  เทรนด์ใหม่ ธุรกิจโรงแรมในอนาคต ใช้เทคโนโลยี AI | นัก ธุรกิจ โรงแรม

ติว สรุป เปรียบเทียบกฎหมายทั้งหมดที่ใช้สอบราชการ EP 1/1 (วันที่0)
Project : 21 วันติวกฎหมายสอบราชการ ทั้ง ภาค ก. ภาค ข. ของ สำนักงาน ก.พ. ท้องถิ่น อำนวยการบริหารท้องถิ่น
โหลดเอกสารการติวฟรี….. ที่ลิ้งค์นี้ https://drive.google.com/file/d/1LrQ2_07XOzQ38ZBkPbeNWs1AdXMYgtQS/view?usp=sharing
วันที่ 0 สรุป เปรียบเทียบกฎหมายที่ใชัสอบราชการ ทั้งในส่วนของ ก.พ. ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น เปรียบเทียบกฎหมายที่ใช้สอบมากที่สุด และ ทุกสนามสอบต้องใช้ โดยติวเตอร์จะติว ในส่วนที่ต้องใช้สอบภาค ก. ของก.พ. ก่อนนะครับ และสามารถใช้สอบได้ในหลายๆสนามเลย
ถ้าชอบคลิปวีดีโอนี้ อาจจะสนใจ
สรุป พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
เข้าไปดูได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=jSbh20IWEtA
สรุป พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
เข้าไปดูได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=pfibqQL33mQ
สรุป พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เข้าไปดูได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=0VQ7coqXjnU
สรุป พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
เข้าไปดูได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=5I3csinyzts
ติดตามที่PAGE Facebook ติวพลิกชีวิตพิชิตข้อสอบราชการ โดย ติวเตอร์พี่หลี่ถัง https://www.facebook.com/leethangpage/
เข้าร่วมกลุ่มFACEBOOK ที่กลุ่ม ติวสอบ อำนวยการบริหารท้องถิ่น ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/admistration62/
งานราชการ เตรียมสอบราชการ ติวกฎหมาย สอบก.พ. สอบท้องถิ่น 21วันติวกฎหมายสอบราชการ ก.พ. ท้องถิ่น บริหารท้องถิ่น

READ  ชาร์กอึ้งกันเป็นแถบ เสนอธุรกิจTaxi 16ล้านให้หุ้นส่วนชาร์ก 80% ตัวเองถือแค่ 20% | Shark Tank Thailand | แพลตฟอร์มออนไลน์

สรุป เปรียบเทียบกฎหมายที่ใช้สอบราชการ  EP1/1 ล่าสุด 2563 : ติว สอบ งานราชการ

ติวตะลุยกฎหมายท้องถิ่น ตอนที่ 1 รัฐธรรมนูญ


Live ติวท้องถิ่นอัดข้อสอบ
รัฐธรรมนูญ (เน้น เรื่องลงนามสนองฯ และแต่งตั้งฯ ตำแหน่งสูงๆ)

ติวตะลุยกฎหมายท้องถิ่น ตอนที่ 1 รัฐธรรมนูญ

สรุปกฎหมายท้องถิ่น 11 ฉบับ (อัพเดทล่าสุด)


READ  Ly kỳ chuyện phá án 'có một không hai' trong rừng hoang | Hành trình phá án | ANTV | báo cáo tổng kết công tác hội phụ nữ năm 2015 | Website chia sẻ kiến thức Giáo Dục miễn phí

วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
เป็นการทดสอบความพื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
9 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
10 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
11 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สรุปกฎหมายท้องถิ่น 11 ฉบับ (อัพเดทล่าสุด)

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆStudy

Viết một bình luận