CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Mục đích và phạm vi thu thập dữ liệu

Thông tin cá nhân của quý vị sẽ được chúng tôi ghi lại nhằm mục đích sử dụng nắm bắt thông tin nhu cầu, bảo mật thông tin và lắng nghe ý kiến của các bạn.

Phạm vi sử dụng thông tin

Vietnamnhanvan.org chỉ sử dụng dữ liệu thông tin của bạn đọc trong nội bộ. Vì thế bạn sẽ không lo vấn đề bị lộ thông tin ra bên ngoài.

Thời gian lưu giữ

Khi các bạn cung cấp thông tin cá nhân, sẽ lưu trữ vào hệ thống nội bộ trong quá trình thực hiện hợp đồng cung cấp sản phẩm cho các bạn và duy trì thông tin đó. Hoặc cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin cá nhân đã cung cấp cho

Địa chỉ Thu thập và Xử lý Dữ liệu Cá nhân: 152, Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM.

Cam kết Bảo mật Thông tin Cá nhân của Khách hàng:

Cam kết đảm bảo bảo mật thông tin của Khách hàng. Không chia sẻ thông tin khách hàng cho bên thứ

Khách hàng sẽ cảm thấy hài lòng và tin tưởng vào chính sách bảo mật thông tin tại