[NEW] Aurelion Sol | aurelion sol wiki – Vietnamnhanvan

aurelion sol wiki: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

e ][ h

Aurelion Sol

The Star Forger

“Cower. Worship. Marvel. They are all appropriate responses.”

Champion Information

Region
Primary Role

Price:

5500 725

Release Date:

2020-06-06

Base Statistics

Health:

620

Health Regen:

8

Mana:

435

Mana Regen:

9

Attack Type:

Ranged

Attack Damage:

52

Attack Speed:

0.75

Armor:

30

Magic Resistance:

30

Movement Speed:

325

Esports Statistics

Win Rate:

223W : 194L (53.48%)

Aurelion Sol is a champion in Wild Rift.

The Star Forger

[

edit

]

Aurelion Sol once graced the vast emptiness of the celestial realm with wonders of his own devising, but was tricked by the Aspects of Targon into revealing the secrets of a sun that he himself created. His awesome power was channeled into immortal god-warriors to protect the apparently insignificant world of Runeterra—now, desiring a return to his mastery of the cosmos, Aurelion Sol will drag the very stars from the sky, if he must, in order to regain his freedom.

Abilities

[

edit

]

Center of the Universe

Ability
Passive

Affects
Self

Damage Type
Magical

Innate:

Aurelion Sol is constantly orbited by 3 , each dealing

magic damage

to enemies they come into contact with.

Aurelion Sol is constantly orbited by 3, each dealingto enemies they come into contact with.

Beyond these exists an

Outer Limit

which interacts with Aurelion Sol’s damaging abilities.

Beyond theseexists anwhich interacts with Aurelion Sol’s damaging abilities.

Star Damage:15-130

(+ 25% AP)

Starsurge

1

Ability
Point Target

Affects
Enemies

Damage Type
Magical

Active:

Fires the core of a newborn star in the target direction that expands as it travels. can be recast while the star is in flight, and does so automatically upon reaching the

Outer Limit

.

Fires the core of a newborn star in the target direction that expands as it travels.can be recast while the star is in flight, and does so automatically upon reaching the

Re-cast:

The star detonates, dealing

magic damage

to nearby enemies and stunning them for a short duration based on time traveled.

The star detonates, dealingto nearby enemies and stunning them for a short duration based on time traveled.

Magic Damage:65/120/175/230

(+ 65% AP)

Stun Duration:0.4/0.45/0.5/0.55 ~ 1.6/1.8/2/2.2 seconds

11/10/9/8

60/70/80/90

Notes

 • projectile-catching effects.

  This ability will be intercepted by

Celestial Expansion

2

Ability
Buff

Affects
Enemies

Damage Type
Magical

Passive:

deal fixed increased

magic damage

.

deal fixed increased

Active: Pushes his outward and into the Outer Limit for a duration, causing them to orbit faster and deal magic damage.

Afterwards, his retract, and Aurelion Sol gains

burst movement speed

.

Afterwards, hisretract, and Aurelion Sol gains

Passive Bonus Damage:5/10/15/20Active Bonus Star Damage:20/25/30/35

(+ 35% AP)

Pushed Star Duration:3 secondsBurst Movement Speed:30%

8/6/4/2

70/80/90/100

Notes

 • projectile-catching effects.

  This ability will be intercepted by

Comet of Legend

3

Ability
Movement

Affects
Self

Passive:

Gradually gains

bonus movement speed

while moving in the same direction, decaying once he moves in a different direction.

Gradually gainswhile moving in the same direction, decaying once he moves in a different direction.

Active: Takes flight, moving in the target direction and being able to steer for a duration. While in flight, gains unobstructed vision and the ability to move through terrain.

is interrupted if Aurelion Sol takes damage from enemy champions. Aurelion Sol can only redirect his path through dragging by a fixed amount.

is interrupted if Aurelion Sol takes damage from enemy champions. Aurelion Sol can only redirect his path through dragging by a fixed amount.

Passive Bonus Movement Speed:up to 20%Active Flight Duration:9 seconds

70/60/50/40

60

Notes

 • Casting StarsurgeComet of Legend
  • Voice of Light

Voice of Light

4

Ability
Point Target

Affects
Enemies

Damage Type
Magical

Active:

Exhales starfire in a line in the target direction, dealing

magic damage

and slowing all enemies hit, as well as knocking them back to the

Outer Limit

if they are not within it.

Magic Damage:150/250/350

(+ 70% AP)

Slow:40/50/60%Cast Time:0.4 seconds

80/65/50

100

Notes

 • projectile-catching effects.

  This ability will be intercepted by

Lore

[

edit

]

Aurelion Sol once graced the vast emptiness of the cosmos with celestial wonders of his own devising. Now, he is forced to wield his awesome power at the behest of a space-faring empire that tricked him into servitude. Desiring a return to his star-forging ways, Aurelion Sol will drag the very stars from the sky, if he must, in order to regain his freedom.

The appearance of a comet often portends a period of upheaval and unrest. Under the auspices of such fiery harbingers, it is said that new empires rise, old civilizations fall, and even the stars themselves may tumble from the sky. These theories merely scratch the surface of a far more bizarre truth: that the comet’s radiance cloaks a cosmic being of unfathomable power.

The being now known as Aurelion Sol was already ancient by the time stellar debris first coalesced into worlds. Born in the first breath of creation, he roamed the vast nothingness, seeking to fill a canvas of incalculable breadth with marvels whose twinkling spectra brought him considerable delight and pride.

A celestial dragon is an exotic creature, and as such, Aurelion Sol seldom encountered any equals. As more forms of life emerged to fill the universe, a multitude of primitive eyes gazed up and beheld his work with wonder and breathless pondering. Flattered by this audience of countless worlds, he became fascinated by their fledgling civilizations, who crafted amusingly self-centered philosophies on the nature of his stars.

Desiring a deeper connection with one of the few races he deemed worthy, the cosmic dragon selected the most ambitious species to grace with his presence. These chosen few sought to unravel the secrets of the universe and had already expanded beyond their home planet. Many verses were composed about the day the Star Forger descended to a tiny world and announced his presence to the Targonians. An immense storm of stars filled the skies and twisted into a massive form as marvelous as it was terrifying. Cosmic wonders swirled and twinkled throughout the creature’s body. New stars shone brightly, and constellations rearranged at his whim. Appropriately awed by his illuminant powers, the Targonians titled the dragon Aurelion Sol and presented him with a gift as a token of respect: a splendorous crown of star-gems, which he promptly donned. Before long, though, boredom drew Aurelion Sol back to his work in the fertile vastness of space. However, the further from the reach of that tiny world he traveled, the more he felt a grasping at his very essence, pulling him off his path directing him elsewhere! He could hear voices shouting, commanding, from across the cosmic expanse. The gift he’d received was no gift at all, it seemed.

Outraged, he fought these controlling impulses and attempted to break his bonds by force, only to discover that for each attack against his newfound masters, one of his stars vanished forever from the firmament. A powerful magic now yoked Aurelion Sol, forcing him to wield his powers exclusively for Targon’s benefit. He battled chitinous beasts that tore at the fabric of this universe. He clashed with other cosmic entities, some of which he had known since the dawn of time. For millennia, he fought Targon’s wars, crushed any threats to its dominance, and helped it forge a star-spanning empire. All of these tasks were a waste of his sublime talents; after all, it was he who birthed light into the universe! Why must he pander to such lowly beings?

As his past glories slowly vanished from the celestial realm for lack of maintenance, Aurelion Sol resigned himself to never again bask in the warmth of a freshly ignited star. Then, he felt it–a weakening in his unwilling pact. The voices from the crown grew sporadic, clashing, arguing with each other while some fell ominously silent. An unknown catastrophe he could not fathom had thrown off the balance of those who bound him. They were scattered and distracted. Hope crept into his heart.

Driven by the tantalizing possibility of impending freedom, Aurelion Sol arrives on the world where it all began: Runeterra. It is here the balance will finally tip in his favor. And with it, civilizations across the stars shall bear witness to his rebellion and again play audience to his might. All will learn what fate befalls those who strive to steal for themselves the power of a cosmic dragon.

Version History

[

edit

]

Notable Players

[

edit

]

Additional Content

[

edit

]

References

[

edit

]

[NEW] Aurelion Sol | aurelion sol wiki – Vietnamnhanvan

e ][ h

Aurelion Sol

The Star Forger

“Cower. Worship. Marvel. They are all appropriate responses.”

Champion Information

Region
Primary Role

Price:

5500 725

Release Date:

2020-06-06

Base Statistics

Health:

620

Health Regen:

8

Mana:

435

Mana Regen:

9

Attack Type:

Ranged

Attack Damage:

52

Attack Speed:

0.75

Armor:

30

Magic Resistance:

30

Movement Speed:

325

Esports Statistics

Win Rate:

223W : 194L (53.48%)

Aurelion Sol is a champion in Wild Rift.

The Star Forger

[

edit

]

Aurelion Sol once graced the vast emptiness of the celestial realm with wonders of his own devising, but was tricked by the Aspects of Targon into revealing the secrets of a sun that he himself created. His awesome power was channeled into immortal god-warriors to protect the apparently insignificant world of Runeterra—now, desiring a return to his mastery of the cosmos, Aurelion Sol will drag the very stars from the sky, if he must, in order to regain his freedom.

Abilities

[

edit

]

Center of the Universe

Ability
Passive

Affects
Self

Damage Type
Magical

Innate:

Aurelion Sol is constantly orbited by 3 , each dealing

magic damage

to enemies they come into contact with.

Aurelion Sol is constantly orbited by 3, each dealingto enemies they come into contact with.

Beyond these exists an

Outer Limit

which interacts with Aurelion Sol’s damaging abilities.

Beyond theseexists anwhich interacts with Aurelion Sol’s damaging abilities.

Star Damage:15-130

(+ 25% AP)

Starsurge

1

Ability
Point Target

Affects
Enemies

Damage Type
Magical

Active:

Fires the core of a newborn star in the target direction that expands as it travels. can be recast while the star is in flight, and does so automatically upon reaching the

Outer Limit

.

Fires the core of a newborn star in the target direction that expands as it travels.can be recast while the star is in flight, and does so automatically upon reaching the

Re-cast:

The star detonates, dealing

magic damage

to nearby enemies and stunning them for a short duration based on time traveled.

The star detonates, dealingto nearby enemies and stunning them for a short duration based on time traveled.

Magic Damage:65/120/175/230

(+ 65% AP)

Stun Duration:0.4/0.45/0.5/0.55 ~ 1.6/1.8/2/2.2 seconds

11/10/9/8

60/70/80/90

Notes

 • projectile-catching effects.

  This ability will be intercepted by

Celestial Expansion

2

Ability
Buff

Affects
Enemies

Damage Type
Magical

Passive:

deal fixed increased

magic damage

.

deal fixed increased

Active: Pushes his outward and into the Outer Limit for a duration, causing them to orbit faster and deal magic damage.

Afterwards, his retract, and Aurelion Sol gains

burst movement speed

.

Afterwards, hisretract, and Aurelion Sol gains

Passive Bonus Damage:5/10/15/20Active Bonus Star Damage:20/25/30/35

(+ 35% AP)

Pushed Star Duration:3 secondsBurst Movement Speed:30%

8/6/4/2

70/80/90/100

Notes

 • projectile-catching effects.

  This ability will be intercepted by

Comet of Legend

3

Ability
Movement

Affects
Self

Passive:

Gradually gains

bonus movement speed

while moving in the same direction, decaying once he moves in a different direction.

Gradually gainswhile moving in the same direction, decaying once he moves in a different direction.

Active: Takes flight, moving in the target direction and being able to steer for a duration. While in flight, gains unobstructed vision and the ability to move through terrain.

is interrupted if Aurelion Sol takes damage from enemy champions. Aurelion Sol can only redirect his path through dragging by a fixed amount.

is interrupted if Aurelion Sol takes damage from enemy champions. Aurelion Sol can only redirect his path through dragging by a fixed amount.

Passive Bonus Movement Speed:up to 20%Active Flight Duration:9 seconds

70/60/50/40

60

Notes

 • Casting StarsurgeComet of Legend
  • Voice of Light

Voice of Light

4

Ability
Point Target

Affects
Enemies

Damage Type
Magical

Active:

Exhales starfire in a line in the target direction, dealing

magic damage

and slowing all enemies hit, as well as knocking them back to the

Outer Limit

if they are not within it.

Magic Damage:150/250/350

(+ 70% AP)

Slow:40/50/60%Cast Time:0.4 seconds

80/65/50

100

Notes

 • projectile-catching effects.

  This ability will be intercepted by

Lore

[

edit

]

Aurelion Sol once graced the vast emptiness of the cosmos with celestial wonders of his own devising. Now, he is forced to wield his awesome power at the behest of a space-faring empire that tricked him into servitude. Desiring a return to his star-forging ways, Aurelion Sol will drag the very stars from the sky, if he must, in order to regain his freedom.

The appearance of a comet often portends a period of upheaval and unrest. Under the auspices of such fiery harbingers, it is said that new empires rise, old civilizations fall, and even the stars themselves may tumble from the sky. These theories merely scratch the surface of a far more bizarre truth: that the comet’s radiance cloaks a cosmic being of unfathomable power.

The being now known as Aurelion Sol was already ancient by the time stellar debris first coalesced into worlds. Born in the first breath of creation, he roamed the vast nothingness, seeking to fill a canvas of incalculable breadth with marvels whose twinkling spectra brought him considerable delight and pride.

A celestial dragon is an exotic creature, and as such, Aurelion Sol seldom encountered any equals. As more forms of life emerged to fill the universe, a multitude of primitive eyes gazed up and beheld his work with wonder and breathless pondering. Flattered by this audience of countless worlds, he became fascinated by their fledgling civilizations, who crafted amusingly self-centered philosophies on the nature of his stars.

Desiring a deeper connection with one of the few races he deemed worthy, the cosmic dragon selected the most ambitious species to grace with his presence. These chosen few sought to unravel the secrets of the universe and had already expanded beyond their home planet. Many verses were composed about the day the Star Forger descended to a tiny world and announced his presence to the Targonians. An immense storm of stars filled the skies and twisted into a massive form as marvelous as it was terrifying. Cosmic wonders swirled and twinkled throughout the creature’s body. New stars shone brightly, and constellations rearranged at his whim. Appropriately awed by his illuminant powers, the Targonians titled the dragon Aurelion Sol and presented him with a gift as a token of respect: a splendorous crown of star-gems, which he promptly donned. Before long, though, boredom drew Aurelion Sol back to his work in the fertile vastness of space. However, the further from the reach of that tiny world he traveled, the more he felt a grasping at his very essence, pulling him off his path directing him elsewhere! He could hear voices shouting, commanding, from across the cosmic expanse. The gift he’d received was no gift at all, it seemed.

Outraged, he fought these controlling impulses and attempted to break his bonds by force, only to discover that for each attack against his newfound masters, one of his stars vanished forever from the firmament. A powerful magic now yoked Aurelion Sol, forcing him to wield his powers exclusively for Targon’s benefit. He battled chitinous beasts that tore at the fabric of this universe. He clashed with other cosmic entities, some of which he had known since the dawn of time. For millennia, he fought Targon’s wars, crushed any threats to its dominance, and helped it forge a star-spanning empire. All of these tasks were a waste of his sublime talents; after all, it was he who birthed light into the universe! Why must he pander to such lowly beings?

As his past glories slowly vanished from the celestial realm for lack of maintenance, Aurelion Sol resigned himself to never again bask in the warmth of a freshly ignited star. Then, he felt it–a weakening in his unwilling pact. The voices from the crown grew sporadic, clashing, arguing with each other while some fell ominously silent. An unknown catastrophe he could not fathom had thrown off the balance of those who bound him. They were scattered and distracted. Hope crept into his heart.

Driven by the tantalizing possibility of impending freedom, Aurelion Sol arrives on the world where it all began: Runeterra. It is here the balance will finally tip in his favor. And with it, civilizations across the stars shall bear witness to his rebellion and again play audience to his might. All will learn what fate befalls those who strive to steal for themselves the power of a cosmic dragon.

Version History

[

edit

]

Notable Players

[

edit

]

Additional Content

[

edit

]

References

[

edit

]


Ekko: Champion Spotlight | Gameplay – League of Legends


Welcome to the Ekko Champion Spotlight. Check out the full video for a how to guide on the newest League of Legends champ, including Ekko’s abilities, gameplay, and build, or jump through time to:
0:47 Play Style and Skins
1:05 Suggested Stats and Items
1:11 Abilities
5:15 Tons of Damage Combos
6:54 Gameplay

Learn more and check out merch for Ekko, the Boy Who Shattered Time, with these links.
Ekko Figure https://na.merch.riotgames.com/en/col…
Champion Reveal: Ekko, the Boy Who Shattered Time http://na.leagueoflegends.com/en/page…
Project Ekko tee Project Ekko tee https://na.merch.riotgames.com/en/clo…
Ekko Z’Drive tee https://na.merch.riotgames.com/en/clo…
Ekko Q\u0026A http://boards.na.leagueoflegends.com/…
Ekko: Chronobreak Comic http://na.leagueoflegends.com/en/site…

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Ekko: Champion Spotlight | Gameplay - League of Legends

Official trụ hạng. 496 vs Army Geniuses


_________________________________________
DONATE:
https://playerduo.com/seel
https://streamlabs.com/vươngtài (do lỗi tiếng Việt, nếu muốn donate Streamlabs thì bạn vui lòng copy patse)
Momo: 0767454531 Vương Thiện Tài
Bank: Vietcombank 0121000751015 VUONG THIEN TAI
Gears:
Mouse: Zowie ECIB CS:GO
Keyboard: IKBC KD87
Headset: Logitech G733 Black
Monitor: BenQ XL2411 Viewsonic VX2476SMHD
PC game: i59400 | GTX 1070ti
PC stream: i76700 | GTX 1050ti
Discord: SeeL6494
Gmail: https://[email protected]
Steam: https://steamcommunity.com/id/seel711

Official trụ hạng. 496 vs Army Geniuses

iOlkaida AURELION SOL MONTAGE – CLEAN


Help us reach to 50,000 Subscribers https://bit.ly/3fJvruK
Montage Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLS1609UZMPpm_FBGmjpLvqxJgtrgkDbMm
Special thanks to
CREDITS:
iOlkaida
https://www.twitch.tv/iolkaida
►League of Legends Montage!
LACERATION ZED: https://www.youtube.com/watch?v=dc0PN0nG_iU
BJERGSEN MONTAGE: https://www.youtube.com/watch?v=zd_hXrVq7m4
JINX MONTAGE: https://www.youtube.com/watch?v=fPtaO7Q8gmc
ZED99 ZED MONTAGE : https://www.youtube.com/watch?v=UGItZnW9e_A
Like me on Facebook: https://www.facebook.com/raylolstv
THANK FOR WATCHING!
Please subcribes for more video!
Like \u0026 share if you like video! thanks you!

Music in video:
Krys Talk Fly Away [NCS Release]Kontinuum Lost (feat. Savoi) [JJD Remix] NCS Release
Lost Sky Vision [NCS Release]Lost Sky Fearless pt.II (feat. Chris Linton) [NCS Release]▬▬▬▬▬▬▬▬ WANNA BE IN MY NEXT VIDEO?
For the champion main montage videos, there are requirements!
Make sure you have all this requirements for a champion main montage video:

Have more than 500k mastery points in one champion.
Your videos have to be in HD (1080p or 720p).
If you record in spectator mode you must remove everything from the screen!
Make sure your plays include: predictions, penta kills, quadra kills, 1 vs 2/3, team fights, awesome moments, jokes, etc.
Please note this!
As you may know, i have a lot of montage video requests at the moment and i can´t work for everyone at the same time… So, i created a waiting list where i put your in game nickname, your main champion and the number of mastery points you have on that champion.
Every time someone send me a request it will be added to that list, so it will fairly create a place for everyone.
If you have all this message me on my facebook page or my email and let me know your in game nickname, your main champion, the number of mastery points you have on that champion and if you can donate!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ CONTACT ME ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
For questions about copyright issues please contact us by email. I will treat it according to the copyright policy of youtube
Email: [email protected]
= = = = = = = = = = = Thanks for watching = = = = = = = = = = =

iOlkaida AURELION SOL MONTAGE - CLEAN

Cách Dragon B Xử Lý Kèo Khó Aurelion sol vs Zed tại đường giữa | Dragon B Stream


Cách Dragon B Xử Lý Kèo Khó Aurelion sol vs Zed tại đường giữa | Dragon B Stream
Lịch livestream của mình:
10:00 15:00 mỗi ngày tại https://www.facebook.com/Box.DragonB/
Bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để giúp mình đạt 100.000 subcrise: metub.net/dragonb
______________________________________________________________________________
➥ DONATE CHO MÌNH TẠI: https://playerduo.com/dragonb
➥ SHOP ACC: shopdragonb.vn
FACEBOOK VÀ CỘNG ĐỒNG CỦA MÌNH:
Facebook: https://www.facebook.com/khangtrung1998
Fanpage: https://www.facebook.com/Box.DragonB/
Group: https://www.facebook.com/groups/352963105371678/
➥ Box Studio
» Liên hệ công việc: [email protected]
» Web: https://www.box.studio/
» Hotline: 090.113.8998
boxstudio dragonb aurelionsol

Cách Dragon B Xử Lý Kèo Khó Aurelion sol vs Zed tại đường giữa | Dragon B Stream

DRAGON B ĐÃ TÌM RA LỐI CHƠI AURELION SOL HỢP LÝ NHẤT SAU NHIỀU LẦN BỊ NERF


DRAGON B ĐÃ TÌM RA LỐI CHƠI AURELION SOL HỢP LÝ NHẤT SAU NHIỀU LẦN BỊ NERF
boxstudio dragonb aurelionsol
➥ Theo dõi mình tại:
» Facebook: https://www.facebook.com/khangtrung1998
» Fanpage: https://www.facebook.com/Box.dragonb
» Group: https://www.facebook.com/groups/35296…
➥ Box Studio
» Liên hệ công việc: [email protected]
» Web: https://www.box.studio/
» Hotline: 090.113.8998
lol boxstudio
/
© Bản quyền thuộc về Dragon B
© Copyright by Dragon B ☞ Do not Reup

DRAGON B ĐÃ TÌM RA LỐI CHƠI AURELION SOL HỢP LÝ NHẤT SAU NHIỀU LẦN BỊ NERF

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ aurelion sol wiki

See also  [NEW] Usque ad Finem | ad finem - Vietnamnhanvan

Leave a Comment