[NEW] Dota 2 – Changelog 7.06 tiếng Việt | dota 2 7.06 – Vietnamnhanvan

dota 2 7.06: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

(Game 8) – Vào tối ngày 15/5, Valve đã chính thức cho ra mắt phiên bản cập nhật 7.06 với rất nhiều thay đổi. Nổi bật trong số đó là toàn bộ talent giảm thời gian hồi sinh đã biến mát khỏi Dota 2.

Người Dịch: DC – Dota 2 Quotes

GENERAL CHANGE
DENY
o Creep bị deny sẽ đem lại 30% XP cho team deny
o Lượng XP deny tăng từ 50% lên 70%

SHRINES
o Shrine đầu game sẽ có cooldown và sử dụng được từ phút thứ 5
o Giảm số Shrine trong base từ 5 xuống 3
o Lượng regen mana của Shrine tăng mỗi phút giảm từ 1 xuống 0.75

LANE
o Thêm một melee creep vào mid lane trong 15 phút đầu
o Creep sẽ gặp nhau ở gần trụ offlane hơn
o Creep aggro thời lượng giảm từ 2.5 xuống 2.3
o Creep aggro CD tăng từ 2.5 lên 3.0
o Vision của lane creep giảm từ 850/800 xuống 750

NEUTRALS
o Neutrals giờ sẽ spawn mỗi phút thay vì 2 phút như trước
o Neutral giờ cho ít XP và Gold hơn 20%
o Neutrals XP và Gold tăng 2% mỗi 7.5 phút

CREEPS
o Siege damage type vs công trình tăng từ 150% lên 250%
o Siege creeps HP tăng từ 550 lên 825
o Siege creeps spawn rate giảm từ mỗi wave thứ 7 thành mỗi wave thứ 10
o Extra Ranged/Siege creeps giờ spawn ở phút 40 thay vì 45

ATTRIBUTES
o Mọi hero sẽ tăng strength mỗi lvl lên 0.3
o Regen từ điểm strength tăng từ 0.03HP/1 điểm strength lên thành 0.06
o Giảm base HP regen còn 0.25
o Spell Amplification của intellligence mỗi 1% trên 15 điểm giờ thành 1% trên 14 điểm
o Mana nhận được từ mỗi điểm intelligence giảm từ 12 còn 11
o Base mana tăng từ 50 lên 75

ECONOMY
o Giảm base XP của melee creeps từ 45 còn 40
o Giảm gold của melee creep từ 3 gold per cycle còn 1 gold per cycle
o Melee/Ranged Barracks gold cho cả team giảm từ 275/225 còn 225/150 cho mỗi player
o Roshan team bounty giảm từ 200 còn 150
o Shrine team bounty giảm từ 150 còn 125
o Death cost tăng từ 100 + NW/50 lên thành 50 + NW/40
o Tier 3 Tower Team Bounty giảm từ 240 còn 200
o Tier 4 Tower Team Bounty giảm từ 280 còn 200

GENERAL
o Illusion gold/XP bounty từ 5 + Level thành 2 x Level
o Illusion building damage giảm từ 50% lên 60%
o Buyback cooldown tăng từ 7 minutes lên 8 minutes
o Roshan giờ sẽ drop cheese ở lần chết thứ 2 thay vì 3
o Roshan armor bonus tăng từ 1.1 lên 1.3
o Powerup Runes giờ sẽ spawn các rune khác nhau ở cả 2 điểm rune kể từ phút 40 
o Uphill miss chance không còn tác dụng với fly unit
o Sửa vài vấn đề về đường đi của creep Bot Dire giữa Tier 1 và 2
o Towers bonus armor khi có hero địch ở gần có AoE tăng từ 1400 lên 1600

RESPAWN TALENTS
Thay đổi 42 Respawn Talents trong game
o Warlock: Summons Golem khi chết (Level 20)
o Pudge: +1s Thời gian Dismember (Level 20)
o Magnus: +500 Skewer Range (Level 25)
o Lone Druid: +50% Spirit Bear Magic Resistance (Level 20)
o Lina: +40 MS (Level 15)
o Enigma: +1 Malefice Instance (Level 20)
o Earthshaker: +350 Fissure Range (Level 20)
o Clockwerk: +40 Battery Assault Damage (Level 20)
o Bristleback: +10% Spell Lifesteal (Level 20)
o Earth Spirit: Geomagnetic Grip tác dụng lên đồng đội
o Enchantress: +6% Impetus Damage (Level 25)
o Brewmaster: +2s Thunderlap Slow (Level 20)
o Beastmaster: +1 Boar (Level 15)
o Zeus: +0.5s Lightning Bolt Ministun (Level 20)
o Lycan: +12 Feral HP Regen (Level 15)
o Crystal Maiden: +50 Freezing Field Damage (Level 20)
o Shadow Shaman: +4 Wards (Level 20)
o Visage: Soul Assumption Double Strike
o Winter Wyvern: +1s Thời gian Cold Embrace (Level 20)
o Witch Doctor: +2 Cask Bounces (Level 15)
o Legion Commander: +10% Moment Proc Chance (Level 20)
o Keeper of the Light: +300 Chakra Magic Mana (Level 15)
o Dazzle: +25 Poison Touch DPS (Level 20)
o Treant: +40 Leech Seed Damage/Heal (Level 25)
o Sand King: -50 Epicenter Attack Slow (Level 15)
o Venomancer: +14% Poison Sting Slow (Level 25)
o Ancient Apparition: +8% Ice Vortex Slow/Resistance (Level 20)
o Chen: +1000 Creep Health (Level 20)
o Disruptor: +40 Thunder Strike Damage (Level 15)
o Elder Titan: +200 Mana (Level 10)
o Io: Tether Stuns (Level 25)
o Jakiro: Macropyre Pure xuyên chống phép (Level 25)
o Lion: +75 Cast Range (Level 10)
o Nature’s Prophet: Bỏ CD của Teleportation (Level 25)
o Oracle: +0.75s Fortune’s End Max Duration (Level 10)
o Phoenix: +20% XP Gain (Level 10)
o Pugna: +1s Thời gian Decrepify (Level 15)
o Shadow Demon: -1.5s Shadow Poison Cooldown (Level 20)
o Spirit Breaker: +30% Greater Bash Damage (Level 20)
o Templar Assassin: -8 Meld Armor Reduction (Level 25)
o Undying: +15 Health Regeneration (Level 10)
o Techies: +250 Attack Damage (Level 25)
ITEM CHANGES
o Aether Lens
Aether Lens Spell Amplification tăng từ 5 lên 6%
Sửa lại recipe của Aether Lens recipe
o Blade Mail
Cooldown tăng từ 18 lên 20
o Blight Stone
Không còn là Unique Attack Modifier
o Bloodthorn
Cooldown tăng từ 14 lên 18
o Bottle
Giá giảm từ 660 xuống 650
o Bracer
Giá recipe giảm từ 190 xuống 175
o Clarity
Clarity buff giờ có thể purge được
o Crimson Guard
Crimson Guard thời lượng tăng từ 10 lên 12
o Daedalus
Damage tăng từ 76 to 80
o Dagon
Ngay lập tức giết illu
o Demon Edge
Giá giảm từ 2400 xuống 2200
Damage giảm từ 46 xuống 42
o Desolator
Không còn là Unique Attack Modifier
o Enchanted Mango
Giá giảm từ 110 xuống 100
Không thể bán được nữa, chỉ có thể để dùng
o Faerie Fire
Giá giảm từ 75 xuống 70
o Force Staff
Sửa lại recipe của Force Staff
o Hurricane Pike
+2 health regen
o Silver Edge
Giá recipe tăng từ 500 lên 700
o Soul Ring
Giờ cần Mango thay vì Recipe giá 150
o Urn of Shadows
Urn of Shadows heal giờ tác động như nguồn hồi bình thường (như Salve) thay vì hồi theo ticks
Sửa lại recipe của Urn of Shadows

HEROES

o Alchemist
Unstable Concoction cooldown tăng từ 16 lên 22/20/18/16
Unstable Concoction AoE tăng từ 175 lên 200
Greevil’s Greed base bonus gold giảm từ 6/8/10/12 còn 4
Greevil’s Greed bonus per stack tăng từ 3 to 4
Greevil’s Greed bonus cap thay đổi từ 12/20/28/36 thành 16/20/24/28

o Ancient Apparition
Attack range tăng từ 600 to 675
Ice Vortex movement modifier giờ tăng tốc độ cho Ancient Apparition

o Axe
Sửa lại Scepter cho Axe. Khiến Battle Hunger giảm lượng dam địch gây ra 30%. Tác dụng Battle Hunger lên kẻ địch trong phạm vi 700 AoE sau khi Culling Blade thành công.

o Bane
Sửa lại Scepter cho Bane. Brain Sap có CD là 1.5s. Xuyên chống phép
Reworked Bane’s Scepter. Causes Brain Sap to have a 1.5 second cooldown. Pierces Spell Immunity.
Bane Agi/Int tăng mỗi lvl tăng thêm 0.3, phù hợp với lượng strength tăng mới
Fiend’s Grip gây damage mỗi 0.5s thay vì 1.0s

o Beastmaster
Wild Axes cast range tăng từ 1300 lên 1500
Wild Axes manacost thay đổi từ 120 thành 105/110/115/120

o Bloodseeker
Bloodrite cooldown từ 25/21/17/13 còn 18/16/14/12
Bloodrite cast point giảm từ 0.4 xuống 0.3

See also  ย้ายรายชื่อ รูปภาพ และ วีดีโอ iPhone จาก iPhone #โคตรง่าย 2021 | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ย้ายรูปจากไอโฟนลงคอม

o Bounty Hunter
Fix Shuriken Toss Scepter bị đứt chuỗi khi có một target có Spell Immune

o Brewmaster
Drunken Haze cast point giảm từ 0.3 xuống 0.2
Drunken Haze duration tăng từ 4 lên 4.5
Hurl Boulder cast point giảm từ 0.4 xuống 0.25
Drunken Brawler crit tăng từ 200% lên 230%

o Chaos Knight
Reality Rift cast point giảm từ 0.4 xuống 0.3
Reality Rift cooldown từ 24/18/12/6 thành 18/14/10/6
Chaos Strike lifesteal tăng 65% lên 75%
Phantasm Illusion damage nhận vào tăng từ 200% lên 260%

o Chen
Holy Persuasion cooldown giảm từ 30/26/22/18 còn 10

o Clinkz
Death Pact cooldown tăng từ 45/30/15 lên 85
Death Pact duration tăng từ 35 lên 65

o Crystal Maiden
Freezing Field cooldown thay đổi 90 thành 110/100/90

o Dark Seer
Wall of Replica slow thay đổi từ 1s thàn 0.6/0.8/1.0

o Dazzle
Sửa lại Scepter của Dazzle. Biến Shallow Grave thành skill 450 AoE

o Doom
Scorched Earth healing/damage thay đổi từ 10/20/30/40 thành 16/24/32/40
Devour manacost thay đổi 60 thành 40/50/60/70
Bỏ critical strike từ sói nhỏ trong rừng, attack damage vẫn tăng như cũ

o Dragon Knight
Elder Dragon Form Frost attack slow tăng từ -20% lên -30%

o Drow Ranger
Frost Arrows không còn là Unique Attack Modifier

o Earthshaker
Enchant Totem giờ có True Strike

o Elder Titan
Astral Spirit hero bonus damage 12/24/36/48 lên 15/30/45/60
Earth Splitter radius tăng từ 300 to 315

o Enchantress
Base Intelligence tăng 2 điểm
Enchant slow duration từ 5.5s thành 2.25/3.5/4.75/6
Enchant slow từ 20/30/40/50% thành 55%

o Faceless Void
Time Dilation slow per affected cooldown tăng từ 10% lên 14%

o Gyrocopter
MS tăng từ 315 lên 320
Homing Missile delay giảm từ 3 còn 2.5s

o Huskar
Life Break leap speed tăng từ 1000 to 1200
Life Break Damage gây ra/nhận tăng từ 35% lên 34/38/42%

o Jakiro
Dual Breath start radius tăng từ 200 to 225
Dual Breath end radius tăng từ 250 to 275

o Kunkka
Ghost Ship luôn đâm vào nơi mà Kunkka target

o Legion Commander
Overwhelming Odds manacost từ 100 thành 100/110/120/130
Duel Scepter giờ buff Spell Immunity cho LC khi đang Duel
o Leshrac
Sửa lại Scepter của Leshrac. Khi active Pulse Nova, mỗi 1.75 th Lightning Storm sẽ đánh một unit random trong khu vực 750 AoE. Ưu tiên đánh vào hero

o Lich
Chain Frost slow tăng từ 50% lên 65%

o Lone Druid
Rabid attack speed tăng từ 10/20/30/40 lên 20/30/40/50
Rabid duration thay đổi từ 18/22/26/30 to 25s
Rabid cooldown giảm từ 45 to 35

o Luna
Lucent Beam cast animation reduced from 0.6 to 0.5

o Magnus
MS giảm từ 315 thành 310
Sửa Scepter cho Magnus. Shockwave bay ngược trở lại, gây dam lần nữa và gây 60% slow trong 2s. Khoảng cách và tốc độ bay tăng 50%. Wave quay lại deal nửa dam lên creep.
Reverse Polarity không còn kéo dài thêm 0.75/1/1.25s trên creep
Level 25 Talent: -4s Shockwave Cooldown thành +15 Armor

o Medusa
Thêm Scepter cho Medusa. Khiến Mystic Snake biến kẻ địch thành đá trong 1s. Tăng thêm 0.2s mỗi lần nhảy
to turn enemies into stone for 1 second. Increases by 0.2 seconds per bounce.

o Mirana
Mirana base damage tăng 3 điểm
Starstorm thứ 2 impact delay giảm từ 1 xuống 0.8s
Leap speed bonus giảm từ 10s xuống 5
Leap attack speed bonus tăng từ 8/16/24/32 lên 16/32/48/64

o Monkey King
Wukong’s Command không cho thêm 50/70/90 bonus damage
Wukong’s Command cho thêm 8/14/20 bonus armor
Wukong’s Command army không còn copy Basher/Abyssal
Wukong’s Command attack rate cải thiện từ 2.0 thành 1.7
Fix Monkey King có Urn of Shadows đôi khi mất charge khi Wukong’s Command diễn ra
Fix Tree Jump khiến Monkey King tạm thời có vision lớn hơn mức quy định

o Morphling
Adaptive Strike manacost thay đổi từ 100/90/80/70 thành 80

o Naga Siren
Song of the Siren cast time tăng từ 0.8 to 1.0
Song of the Siren cooldown thay đổi từ 180/120/60 thành 160/120/80
Song of the Siren range thay đổi từ 1250 thành 1000/1200/1400
Mirror Image Illusion damage nhận vào thay đổi từ 600/500/400/300% thành 550/500/450/400%
Rip Tide damage tăng từ 100/140/180/220 lên 120/160/200/240
Ensnare cast point giảm từ 0.65 còn 0.6
Ensnare manacost thay đổi từ 90/100/110/120 thành 100

o Necrophos
Ghost Shroud heal amplification tăng từ 50% to 75%

o Night Stalker
Hunter in the Night giờ có thể active vào đêm, giúp cho Night Stalker có thể đi xuyên địa hình trong 2s. Cooldown 26/22/18/14. Mana cost 50. 1200 Vision.

o Oracle
Fortune’s End giờ tính là root thay vì chuyển speed của đối tượng về 0
Fortune’s End projectile speed tăng từ 1200 lên 1000
Purifying Flames cast range tăng từ 800 lên 850

o Outworld Devourer
Sửa lại Scepter của OD. Thêm 2 charge Astral Imprisonment và tăng 300 cast range. Damage area stack. Thời gian phục hồi mỗi charge: 12s

o Phantom Lancer
Fix Doppleganger Illusions kéo dài lâu hơn 1s so với định mức
Phantom Rush agility bonus có trước khi đánh hit đầu tiên 
Juxtapose max illusions tăng từ 5/7/9 lên 6/8/10

o Phoenix
Thời gian Fire Spirits tăng từ 16 lên 20

o Pugna
Life Drain có truesight vision với target
Life Drain cast range giảm từ 900/1050/1200 xuống 800
Life Drain giờ có 100 range break buff

o Queen of Pain
Queen of Pain Level 25 Talent: No Shadow Strike cooldown thành 550 AoE Shadow Strike

o Razor
Eye of the Storm giờ ưu tiên đánh những hero bị Static linked 
Eye of the Storm không còn cast point nữa

o Riki
Base MS giảm 5 điểm

o Sand King
Caustic Finale không còn là Unique Attack Modifier
Sand Storm thời lượng hết tàng hình từ 1.5 thành 0.9/1.1/1.3/1.5s
Sand Storm DPS thay đổi từ 25/50/75/100 thành 40/60/80/100

o Shadow Demon
Shadow Poison manacost giảm từ 55 xuống 50
Soul Catcher giờ lan lượng dam gia tăng giữa những kẻ địch trong vùng AoE

o Shadow Fiend
Shadow Fiend Level 25 Talent tăng từ +125 Shadowraze Damage lên +150

o Shadow Shaman
Base damage tăng 6 điểm
Mass Serpent Wards base attack range tăng lên 50

o Silencer
Sửa lại Scepter của Silencer. Glaives xuyên chống phép và gây thêm 100% dam với những đối tượng bị silence

o Skywrath Mage
Level 15 Talent: +75 Damage thành +10% Spell Lifesteal.

o Slark
Intelligence gain giảm từ 1.9 còn 1.7

o Spectre
Haunt cooldown sửa từ 140/130/120 thành 180/150/120

o Sven
God’s Strength bonus thêm 16/28/40 Strength khi activate
God’s Strength attack bonus giảm từ 100/150/200% còn 80/120/160%

o Templar Assassin
Agility gain giảm từ 2.7 xuống 2.3

o Terrorblade
Metamorphosis MS Loss tăng từ 25 lên 30 [?]

o Tidehunter
Gush manacost thay đổi từ 120 thành 90/100/110/120
Aghanim’s Gush có hiệu ứng những unit bị trúng Gush

o Tiny
Base damage tăng 4 điểm
Grow ităng Craggy Exterior chance lên 6/8/10%

o Treant Protector
Nature’s Guise giờ là root + disarm, thay vì là khi attac

o Tusk
Cải thiện việc Ice Shard sẽ đẩy unit ra trong hay ngoài shard khi tác động
Ice Shards giờ sẽ block từ điểm cast, thay vì bọc xung quanh đối tượng bị block từ điểm cas
Ice Shards cast range tăng 200
Ice Shards speed tăng từ 1100 lên 1200

o Underlord
Atrophy Aura damage giảm từ 4/16/28/40 thành 7/18/29/40%
Thêm Underlord Scepter. Atrophy Aura’s bonus damage tác dụng cho cả đồng đội với một nửa bonus. Thời lượng bonus dam của đồng đội là 40s

o Ursa
Base damage giảm 3 điểm

o Vengeful Spirit
Wave of Terror cooldown thay đổi từ 20 thành 22/20/18/16
Vengeance Aura giảm từ 12/20/28/36% thành 10/18/26/34%

o Viper
Viper Strike giờ gây dam ngay lập tức ở tick đầu tiên
Viper Strike cooldown thay đổi từ 70/50/30 thành 60/45/30

o Visage
Grave Chill duration tăng từ 3/4/5/6 to 3.25/4.5/5.75/7

o Warlock
Chaotic Offering manacost tăng từ 200/300/400 lên 250/350/450

o Windranger
Windranger Level 20 Talents: Windrun có tàng hình // +120 Powershot Damage
Windranger Levle 25 Talents: +30% Cooldown Reduction // +150 Attack Range

o Winter Wyvern
Winter’s Curse attack speed từ 70 lên 85

o Witch Doctor
Scepter giờ có True Strike cho Death Ward

o Wraith King
Level 20 Talent thay đổi từ +20 Strength thành +10% Vampiric Aura Lifesteal
Level 25 Talent thay 20% Vampiric Aura Lifesteal thành sau khi Reincarnation Casts Wraithfire Blast lên các đối tượng trong phạm vi

MỤC LỤC [Hiện]

[Update] Which Creeps to Use Hand of Midas on in Dota 2 7.06 | dota 2 7.06 – Vietnamnhanvan

Hand of Midas in Dota 2 has changed a lot recently.

What Midas Does in 7.06

As you can see, the latest patched increased Midas’s Experience gain at the cost of gold gain. This is still quite different from what it was for almost four years between 6.79c and 7.05, where gold bonus was 190 and experience bonus was a whopping 250%, also if you play games as World of Warcraft, you can buy wow classic gold to improve your experience on the game.

See also  [NEW] Heathkit W-7 Rebuild | w7m - Vietnamnhanvan

This post will analyse if the usage of Midas has changed at all after 7.05, with the nuanced balance change in 7.06 taken into consideration.

The Neutral Change in 7.06

Neutrals now spawn once every minute. For us old school Dota players this is like moving back to the Holy Land. Problem is, neutrals are much weaker now, they give 20% less XP and Gold.

Neutral XP and Gold increases by 2% every 7.5 minutes, though. So after about 77.5 minutes into the game, the neutrals will be just as strong as pre-7.05 minute zero neutrals. Since that kind of timing is frankly, absurd, we can consider neutrals to be nerfed quite a bit. For jungle farmers that have abilities that help them clear many units, like Luna, Alchemist and Sven, this is a good change.

Therefore before we delve into the specifics of when to use a Midas, it’s important to take note that both neutrals and range creeps get marginally stronger as the game progresses. They’re also weaker than you’ll remember from previous patches. You’ll have to farm more to get the same amount of value from creeps now than you would, in say, 6.85.

The baseline Gold Per Minute from Hand of Midas is 120GPM, assuming you use it the instant it’s off cooldown. This means it takes roughly 18 minutes for a Hand of Midas purchase to pay for itself in gold (again, assuming it’s used instantly). It’s about 14 minutes to pay for just the recipe.

Methodology and Analysis (and a Free Spreadsheet)

I split creeps into three groups, Neutral Creeps, Lane Creeps and Neutral Camps (which is a total of all the creeps to find out which camp is the most efficient). I’ve organised it by experience given before and after using Hand of Midas.

I also cheated my way out of doing actual maths and settled for a Gold to Experience ratio that creeps would give. It’s essentially the ratio of a creep’s gold bounty to its experience bounty.

The higher the Gold/XP ratio, the worse it is to use Hand of Midas on that creep.

The reason is that the amount of gold received by Midas is always a stable 200 reliable gold. When you use it on a creep with a high gold bounty, such as the Satyr Tormentor (67.5 Avg. Gold Bounty), you and your team are effectively missing out on that extra gold. This assumes, of course, that your teammates have the ability and map control to actually farm those creeps.

Neutral Creeps Midas Experience Chart

Which creeps should you use Hand of Midas on?

The absolute best creeps in the game to use Hand of Midas on are:

 • Centaur Conqueror
 • Satyr Tormenter
 • Hellbear Smasher
 • Wildwing Ripper
 • Dark Troll Summoner

These are all the largest creeps in their respective camps, each with a 95 experience bounty. They give 175.75 experience after the 185% bonus from Hand of Midas.

The best creep out of this selection to use Midas on is the Dark Troll Summoner, because it has a gold to XP ratio of just 49%, compared to the others who average 66%. This means that you and your team are missing out on less gold (but receiving the same amount of XP) when you Midas a Dark Troll Summoner over any of the above 5.

A close second would be the regular Ranged Creep, which gives 90 experience and 166.5 experience after Hand of Midas.

Therefore the Dark Troll Summoner is arguably the statistical best creep to use Midas on.

Midas Neutrals XP Chart

Should you Midas the Ranged Creep or the Siege Creep?

The age old question that’s plagued many a mind since the dawn of time. The mathematical answer is to Midas the ranged creep, which will give 166.5 XP from Midas, compared to the siege creep which will give 162.8 XP.

Lane Creeps Midas Experience Chart
Midas Lane Creeps XP Chart

However, you need to consider the circumstances of the game as well. With siege creeps becoming god-tier tower pushers in 7.06, using transmute to kill it instantly is probably worth the 4XP loss if the siege creep is hitting your tower.

If you’re an under-leveled support with no spells that can destroy siege creeps really fast (remember that they have 80% magic resistance), it’s better to use Midas on the siege creep to prevent any additional tower damage.

What to Midas When There’s Super Creeps or Mega Creeps?

This is quite simple. When there’s Super Creeps (the lane that’s had its barracks demolished) there’s no difference between ranged and melee, and both their XP bounties are really low. It’s still probably better to Midas the Super ranged creep since they do more damage than their melee counterparts. However, a Super Siege Creep should always be Midas’d first, since it gives almost the same amount of experience as a regular Siege Creep. Try to avoid using Midas on ranged and melee Super and Mega creeps. Focus on regular ranged creeps if you can, or siege creeps of any kind.

Save Your Midas for Big Creeps or Ranged Creeps

If you cannot get your hands on a ranged creep or a big creep within 10-15 seconds, only then is it time to consider using Midas on something like an Alpha Wolf. An Alpha Wolf gives 129.5 XP from Midas, which is about 30 less than a Centaur Conqueror or Ranged Creep.

which creeps to midas dota 2 fynestuff

It’s almost never worth it to Midas a lane melee creep or the smaller neutral creeps unless there’s nothing else around you to Midas.

Important: Hand of Midas Saves Time

An oft overlooked aspect of Hand of Midas is time. It might take a hero 5 seconds to kill a Satyr Tormentor for its 67.5 gold, but Hand of Midas converts that creep into 200 gold basically instantly. In certain scenarios, it’s actually beneficial to Midas the creep that gives more gold. Scenarios such as when:

 • There is no one on your team capable of farming that creep in the next few minutes. There are enemies who can farm it, and leaving it around might give them extra gold.
 • You’re in the enemy jungle where they have full map control. Take the creep with the higher gold bounty to deny it from them.
 • You’re stuck in base with very little map control and the creep would surely be killed by the enemy if you don’t take it.
 • You have no easy way to kill certain neutrals due to its abilities (magic damage vs mud golems).

The effect of these scenarios, realistically, is minuscule. It’s almost a non-factor to consider gold bounty when compared to experience bounty when it comes to using Midas on creeps. This is because the variance from XP bounty is much higher after the 185% boost, than the variance in potential gold bounty that you missed out on.

It’s Usually Best to Midas the Creep With Higher XP Bounty

For example, using Midas on an Ogre Bruiser gives 61.05 XP. Killing that Ogre Bruiser without Midas is a potential gold missed of 28 Gold. Using Midas on a Ghost, however, is 92.5 XP, while the potential gold missed is still 28 Gold.

Take a look at the spreadsheet or the charts and you’ll find out that there are “tiers” of neutrals in Dota 2 in terms of experience.

It’s pretty much always advisable to Midas the creep with the higher XP bounty than the one with the lower gold bounty. The reason is twofold:

 • Experience is a rare commodity that few items in the game can provide directly (Tome of Knowledge and Hand of Midas). Gold, on the other hand, can be farmed by purchasing items that increase your farming speed (Radiance, Battlefury). If you buy Midas, it’s because you need the experience boost just as much as the gold boost, if not more.
 • The definite bonus experience gained is more valuable than the potential gold lost. In other words, the bonus experience is certain, while the potential for losing that gold to enemies is just speculative.

Hand of Midas Slows Down Item Timings

Hand of Midas now gives a neat 120 GPM assuming you use it the moment it’s off cooldown. This figure used to be 114 gold per minute before 7.05. It’s not a significant buff though, since the XP bounty has been reduced from 250% to 185%.

Remember that the 7.00 patch changed it so that it the XP required to reach level 25 now is the same as it was previously for level 23. So the effect of the 185% bonus XP is also slightly more pronounced than it would have been before.

See also  OG.bzm toying everyone with his PUCK - 27 KILLS | og dota 2

When you buy Hand of Midas, you essentially delay your first core item timing by a good 15-20 minutes depending on the game. In its stead, you get 30 attack speed, and increased item and level progression for the rest of the game. This makes Hand of Midas a really good choice when you’re certain the game is progressing towards late game.

When you buy Midas, think about what you’re buying it instead of. If you’re an Axe who needs Blink to initiate ganks and be useful around the map, Midas might be the wrong choice. If the game is going really well and you can get your Midas and your blink with not too much difficulty? It might secure your item progression.

You Should Buy Midas for the Experience Gain

There are three types of heroes that benefit the most from Hand of Midas:

 • Junglers, who are underleveled because… well, they’re junglers
 • Carries who need quick levels to use their spells sooner
 • Supports who aren’t very item dependent

It’s also important to note that heroes like Anti Mage or Luna who fit the second criteria don’t buy Midas because they have inbuilt farming tools that negate the need for it. When you’re blinking around the map as AM, farming camps left and right, that extra 120GPM isn’t worth much if it delays your Battlefury to 25 minutes.

Has Hand of Midas Really Changed Much in 7.06?

At this point, the older players must be wondering whether Hand of Midas has really changed much, if at all? The points I’ve iterated so far are pretty much the same that Merlini taught in his Midas guide two years ago.

The short answer is no.

Hand of Midas had a remarkable spell of being untouched by the toad of balance. For almost four years there were no changes to this item at all, so the remnants of an old metagame when gold was tough to come by and experience was a lot more static, remained through Midas. Midas survived the rubberband mechanics of 6.82, the bloodstone int hero meta, the illusion meta and everything in between. In the last few patches, and especially since 7.00, the changes to the experience mechanic (heroes needing less XP than before) made Midas slightly overpowered. The values have changed to reflect the new state of the game.

Do leave a comment if you have something to add or something I may have missed out on.

Remember to check out our short and easy guide on 5 Heroes to Spam for Easy MMR in 7.06.


SumiYa Invoker Banned? NO PROBLEM 31 Kills Visage Dota 2 7.06f


😜 Sumiya plays Visage 7.06 Dota 2 Gameplay
😜 Leave your like to reach more people 😁
👍 Subscribe for more videos: http://bit.ly/DOTA2MEMORIES
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🐧 Follow me on Facebook: http://bit.ly/D2MemoriesFB
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
💣 Match ID: 3516540244
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
💣 Outro Music: Joy (Original Mix) Darysson
Song Link: http://bit.ly/JoyDarysson
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
😁Objective:
Improve the community’s Dota 2 Skills watching replays by pro players or pubstars.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
😁Dota 2 players you will find:
Miracle, Dendi. Midone, Sumail, Arteezy, Sumiya, Ana, Moo, Paparazi, more and more!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
😁 Dota 2 teams you will find:
Team Liquid, OG, NewBee, Team Secret, Na’Vi, Vega, Virtus Pro, Digital Chaos, TSpirit, and more.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

SumiYa Invoker Banned? NO PROBLEM 31 Kills Visage Dota 2 7.06f

Sumiya: Invoker Safelane? – The Best Invoker in Dota 2, 7.06e Gameplay


👍 Subscribe for more videos: http://bit.ly/DOTA2MEMORIES
😜 Sumiya plays Invoker safelane
♬ Song: Heroes Within Music Pack
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🐧 Follow me:
✪ Facebook: http://bit.ly/D2MemoriesFB
✪ Twitter: http://bit.ly/D2MemoriesTW
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
💣 Playlists:
✪ International 2017: http://bit.ly/International7D2
✪ Miracle: http://bit.ly/MiracleD2
✪ MidOne: http://bit.ly/MidoneD2
✪ Dendi: http://bit.ly/DendiD2
✪ Arteezy: http://bit.ly/ArteezyD2
✪ Sumiya: http://bit.ly/SumiyaD2
✪ !Attacker: http://bit.ly/AttackerD2
✪ Ana: http://bit.ly/AnaD2
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
💣 Match Details:
https://www.dotabuff.com/matches/3315646185
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
💣 Outro Music:
Joy (Original Mix) Darysson
Song Link: http://bit.ly/JoyDarysson
😁 Support Darysson:
https://www.facebook.com/Darysson/
https://www.instagram.com/daryssonmusic/
https://twitter.com/DaryssonMusic
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
😁About me:
The best way to increase your skills on Dota 2 is watching replays. Here I am uploading videos everyday to help you guys to learn how pro players and pubstars play the game.
I hope you like my work, because Im trying to upload the best quality videos with a very nice thumbnail.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
😁Dota 2 players on this channel:
Miracle, Dendi, Midone, Paparazi, Sumiya, Ana, Arteezy, Inyourdream, Ah jit, Sumiya, and more.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
😁 Dota 2 teams: Liquid, OG, NewBee, Secret, Na’Vi, Vega, Virtus Pro, Digital Chaos, TSpirit, and more.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
VALVE Policy: http://store.steampowered.com/video_policy
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sumiya: Invoker Safelane? - The Best Invoker in Dota 2, 7.06e Gameplay

9k Brains Hook – Insane Pudge by Paparazi 7.06 Dota 2


9k Brains Hook Insane Pudge by Paparazi 7.06 Dota 2
Subscribe : http://goo.gl/43yKnA
MatchID: 3222378985

9k Brains Hook - Insane Pudge by Paparazi 7.06 Dota 2

MOO with new Kunkka Prestige Item + Set – EPIC SHARK – Dota 2 7.06


►► Subscribe for more: http://bit.ly/hOlyhexOr
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
► MOST EPIC MAGNUS Ar1sE^: https://youtu.be/GwaRkqxpyJE
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Match ID:
More Videos: http://www.youtube.com/user/hOlyhexOr/videos
Submit only your BEST Dota 2 clips here: http://artofdota2.com/
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
►►Social Media:
◉ Facebook: http://bit.ly/hexOrFB
◉ Twitter: http://bit.ly/hexOrTwitter
◉ Website: http://bit.ly/hexOrWebsite
◉ VK: https://vk.com/holyhexorofficial
◉ FBGroup: http://bit.ly/hexOrFBGroup
◉ Google+: http://bit.ly/hexOrGooglePlus
◉ Instagram: http://bit.ly/hexOrInstagram
◉ Steam Group: http://bit.ly/hexOrSteamGroup
◉ Stream/Twitch.TV: http://bit.ly/hexOrTwitchTV
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
►►My Dota 2 Playlists:
◉ The BEST DOTA 2 MOVIES ON YOUTUBE: bit.ly/BESTDOTA2MOVIES
◉ LUCK IS NO EXCUSE SERIES: http://bit.ly/LuckisnoExcuse
◉ MOST EPIC PLAYS DOTA 2: http://bit.ly/MOSTEPICPLAYSDOTA2
◉ PRO PLAYER TRIBUTES: http://bit.ly/ProPlayerTributes
◉ PRO RAMPAGES: http://bit.ly/PRORAMPAGES
◉ THE ART OF / COMMUNITY SERIES: http://bit.ly/DOTA2COMMUNITY
◉ FAILS \u0026 FUNNY MOMENTS: http://bit.ly/Dota2Fun
◉ TUTORIALS, GUIDES \u0026 TRICKS: http://bit.ly/TutorialsGuidesTricks
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Music Supplied by:
ES_A Place Among The Stars 2 Johannes Bornlöf
ES_And The Sky Shall Unfold 2 Johannes Bornlöf
ES_And The Sky Shall Unfold 3 Johannes Bornlöf
ES_Cinematic Dubstep 2 Niklas Gustavsson
ES_Cinematic Quest 2 Johannes Bornlöf
ES_Cinematic Dubstep 2 Niklas Gustavsson
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Music provided by EpidemicSound.com
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Intro \u0026 Outro created by: www.youtube.com/user/TbdTofGermany
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Make sure to subscribe to my channel if you liked the video!
►► Subscribe for more: http://bit.ly/hOlyhexOr

MOO with new Kunkka Prestige Item + Set - EPIC SHARK - Dota 2 7.06

DOTA 1 – SNIPER GODLIKE GAMEPLAY | Warcraft 3 – Frozen Throne


Earn Money $$$ with G2A: https://goo.gl/4EbVqK
For Business Inquiries: [email protected]
My Dota 2 Channel: https://goo.gl/GTbIMj
My Facebook : https://goo.gl/1P7QC9
GODLIKE TShirts and Hoodies: https://goo.gl/6wDV3j
DOTA 1 SNIPER GODLIKE GAMEPLAY | Warcraft 3 Frozen Throne
My Instagram: https://www.instagram.com/dejan.petrovic93/
Buy Cheap Games Here: https://goo.gl/rKwTQO
Baltazar Moto Channel: https://goo.gl/72kexO

I hope you will like video if you do please click that LIKE button and don’t forget to COMMENT, SHARE and SUBSCRIBE. Also like my facebook page. Enjoy

● AMAZING VIDEOS Must see!
★ Arc Warden COMEBACK WITH DIVINE: http://adf.ly/1ZPpU8
★ Pudge game with AMAZING HOOKS: http://adf.ly/1ZPpew
★ Bristleback ONE MAN ARMY: http://adf.ly/1ZPpmx
★ DotA HIDDEN THINGS : http://adf.ly/1ZPqR2
★ TheBaltazarTV Invoker PRACTICE http://adf.ly/1ZPqx8

Instagram: https://www.instagram.com/TheBaltazar_TV
Facebook : https://www.facebook.com/TheBaltazarTV
Dota 2 Channel: https://www.youtube.com/GamesBaltazar
Twitter: https://twitter.com/The_BaltazarTV

You have gaming channel?
Become partner with Curse: https://goo.gl/hGJHIA
NETWORK WITH BEST CPM
They will take only 10% from your earnings and you get 90%
BEST GAMING PARTNERSHIP THAT YOU CAN GET
For business inquiries: [email protected]

About Hero
Kardel Sharpeye, the Sniper, is a ranged agility carry who excels at dealing moderate to heavy damage from an incredible range. With no escape mechanism, poor mobility, and only a modest health pool, Sniper is exceptionally frail at all stages of the game and vulnerable to enemies who confront him headon. However, his abilities provide him both the means to keep his distance and systematically destroy his enemies from afar. Shrapnel is a potent, highcast range zoning ability that provides vision for Sniper while slowing and damaging enemies in its area of effect; with up to 3 charges on the ability, Sniper can completely close off any viable routes for his opponents to approach or escape. Headshot supplements Sniper’s rightclick damage and briefly stops enemies when it procs, which can be quite debilitating since it has a high rate of occurring. His third ability, Take Aim, gives him the largest attack range of any hero in the game, allowing him to deal high DPS from a safe distance while also giving him the ease to switch between targets at a moment’s notice. Finally, Assassinate is a strong finishing and harassing ability, dealing hefty damage to an enemy from an enormous distance after a brief aiming period. Sniper is heavily itemdependent, relying on means to increase his survivability as well as his damage output as the game progresses. Skilled players will find that positioning is the most important thing to keep in mind when playing him or against him.

Become Patreon: https://goo.gl/fd4a7C

DOTA 1 - SNIPER GODLIKE GAMEPLAY | Warcraft 3 - Frozen Throne

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ dota 2 7.06

Leave a Comment