[NEW] Optimus Prime (G1)/toys | optimus wiki – Vietnamnhanvan

optimus wiki: คุณกำลังดูกระทู้

Awwwwww yeah……

Since 1984, Generation 1 Optimus Prime has received the largest number of toys for any single character, a testament to the character’s enduring popularity and status as a hero to many fans.

Due to the popularity of the character and the evergrowing Generation 1 continuity family, this article had become far too large, causing internet browsers to struggle loading all of its contents—and in the most extreme cases—crashing entirely. For the sake of a nice clean split, we have opted to move all of Optimus Prime’s toys into a separate article which can be found here.

Battle Convoy came Optimus Prime and all his subsequent incarnations.

From theBattle Convoy came Optimus Prime and all his subsequent incarnations.

Optimus Prime, but noooooo…

Most people would be happy with justOptimus Prime, but noooooo…

 • Optimus Prime (1984, 1985, 1986)
  • 01
  • Laser Blaster, 2 fists (left & right), Trailer/Combat Deck, Roller, 4 rockets, hose, nozzle, fuel pump
The original Optimus Prime toy started life as the toy, “Battle Convoy”, created by a team of Takara designers who came on board when the original designer fell behind. This team included Hiroyuki Obara (listed as the sole creator on the toy’s patent) and famed mecha designer Shōji Kawamori. The toy transforms into two major components; the first component being a red and blue White Freightliner WFT-8664T cabover semi-trailer truck partially composed of die-cast metal, and the second component being a large silver trailer of currently-undetermined model.
The cab transforms into the robot mode of Optimus Prime himself, with the addition of a pair of removable blue fists that plug into his headlights. The fists themselves do not store anywhere in vehicle mode, but can fit easily in Prime’s opening chest compartment (originally designed to accommodate two driver figures). Prime is armed with a black laser rifle that, due to design, he cannot hold straight. His smokestacks can rotate, but don’t serve much purpose whatsoever.
Prime’s trailer opens up into his Combat Deck, containing the scout drone, Roller. The interior of the Combat Deck features three pegs that can accommodate Prime’s laser rifle, fuel pump and nozzle accessories, and seating for two drivers. As its central feature, the Combat Deck features a missile-armed repair drone pod mounted upon a boom lift arm (featuring another cockpit for a driver), which can also be extended through holes in the trailer’s roof and front-end when it is closed. Situated in the base of the boom arm is a spring-loaded launcher that can launch Roller out of the Combat Deck and into action. Roller himself has seating for four passengers, and features a port that can accommodate either Prime’s rifle or the fuel pump. The interior space of the trailer allows storage room for one standard Autobot car, which can also be shot forward by the launcher.
Optimus Prime was subject to several molding and color variations in his early days. The earliest release of the figure featured larger fists, a gun with a thick, round barrel, a slightly-differently shaped gas pump, grey rockets, a grey Roller, a grey launcher in his Combat Deck, and metal plates in the floor of the Combat Deck (a holdover from the version of the toy, to which the magnetic feet of the pilots could cling). In short order, his fists were slimmed down, the gun’s barrel was pared down to a more slender form, the gas pump’s shape was altered, the rockets and launcher were recast in black plastic, the metal plates were removed from the Combat Deck, and Roller’s color was changed to a light blue. Along with Roller’s color change, however, the Combat Deck’s drone pod also became light blue, and a third running change soon followed that saw it restored to its original darker blue, and Roller changed along with it. These modified components would become the default accessories used by subsequent reissues of the Prime toy, though Roller stills fluctuates back and forth between grey and dark blue, depending on how show-accurate each reissue wants to be.
The Japanese release of the figure also underwent the changes in weapon shapes, but never featured a silver Roller; instead, their original release of Prime featured a -style Roller without the two rear pegs, and the differently-shaped launcher that accommodated him, before a running change switched over to the Hasbro version of the mold. Finally, in some European countries, Prime sported red feet, as opposed to his traditional blue; this version of the figure is also known in some cases to feature a differently-painted forehead crest which leaves the three central indentations unpainted blue.
For the mainland Europe Milton Bradley release, there were two variants of Optimus Prime available: the first version, manufactured by Takara, sported blue feet like most other versions; the second version, manufactured by Joustra‘s parent company Ceji, sported red feet instead.[1] On top of that, the Italian release of “Commander” by GiG eventually featured a later variant that replaced the rubber tires and die-cast feet with plastic parts, similar to the US KB Toys variant of Ultra Magnus.
Having been removed from toy store shelves after 1985, Optimus Prime was made available as a mail-away toy in the “Digital Doom on the Highway to Destruction” offer in the US in 1986 to coincide with the Transformers movie premiering that year. He cost $21.50 and 5 Robot Points. He was also offered in ‘The Autobots Have A Special Mission For…’ mail-away pamphlet and came with a special “Movie Edition Certificate” and a round sticker that read ” Movie . Edition . Transformer” with the Autobot symbol in the middle. (This item is considered .)
Over twenty-plus years, there have been a releases of this mold, some identical to the original toy, and some featuring significant variants with notably different paint jobs, color schemes, accessories and other pack-ins. We have striven to list all these variants on this page under their respective series; for a quick-reference list of all variants and releases check here. The cab robot has also been used sparingly to represent different characters; outfitted with different trailers, it has become Generation 1 Ultra Magnus and Pepsi Convoy.

Pepsibots, roll out!

 • Optimus Prime (Limited edition promotional variant, 1985)
  • Laser Blaster, 2 fists (left & right), trailer/Combat Deck, Roller (dark blue), 4 rockets, hose, nozzle, fuel pump
A limited edition of the Optimus Prime toy sold as a mail-away exclusive by PepsiCo was made available in North America in 1985. This version of the figure came with a small fold-out leaflet glued to the top-right of the packaging, which contained two Pepsi logo stickers for the buyer to attach to Prime, mid-way through the traditional silver-and-blue stripe on his trailer. Canada also got a version of this promotional figure, but with much larger stickers that were the full length and height of the trailer. This promotion would go on to serve as the inspiration for the Japanese character of Pepsi Convoy, who would in turn be released by Hasbro as a new “Pepsi Optimus Prime” in 2007.

Megatron, what are we doing in the same box???!!!!

 • Convoy vs. Megatron (Versus set, 1985)
  • VSX
  • Laser Blaster, 2 fists (left & right), trailer/Combat Deck, Roller, 4 rockets, hose, nozzle, fuel pump
This Japanese-exclusive release of Optimus Prime came with the Japanese release of Megatron. There are no differences between this release of Convoy and the individually released toy.

He’s not leaving! He’s right behind you!

 • Good Bye Convoy (Multipack, 1986)
  • Laser Blaster, 2 fists (left & right), trailer/Combat Deck, Roller (dark blue), 4 rockets, hose, nozzle, fuel pump
Commemorating the death of Optimus Prime in , this set contains a special version of the original Optimus Prime figure with show-inspired translucent blue windows. It was packaged with Ligier and Alert, in an apparent homage to the similar “Powered Convoy DX” giftset that packaged the “Powered Convoy” version of the Optimus mold with figures using the molds of Ligier and Alert.

Honkimus Prime.

 • Ultra Magnus (1986)
  • C-69
  • Large robot head, rifle, chest plate, 2 trailer connectors/waist plates, 2 small robot fists (left & right), 2 large robot fists (left & right), 2 missile launchers, 4 missiles
Ultra Magnus is a redeco of the “Powered Convoy” figure, itself a redeco and slight retool of “Battle Convoy”, the toy that became the original Optimus Prime figure, sporting a new trailer. One of the last few toys to be released in the toyline, Magnus was recolored from the original toy’s dark blue, red and black color scheme into a more patriotic red, white and blue, though his chestplate, which was rendered white in his package art followed a more the blue color scheme of his shoulders. He transforms into a Freightliner COE, towing a car-carrier trailer capable of transporting up to four normal-sized Autobot cars. As with Optimus Prime, his cab transforms into a small robot, which can then combine with the trailer to form a “super robot”, although all original Generation 1 fiction prior to the 21st century ignored this and simply rendered the super robot as Magnus’s default robot form. To facilitate this combination, Magnus sports a slightly longer front axle than Prime, thereby creating tabs on either side of the cab that slide into grooves in the trailer to help lock the small robot into place. He is armed with a rifle sporting two handles that allow either of his robot modes to hold it, and two shoulder-mounted missile launchers, whose spring-loaded firing mechanism was removed for the Hasbro release of the figure.
The Powered Convoy figure had several additional features and modes which were mostly excised or left unmentioned for the release of Ultra Magnus. Principally, Powered Convoy came packaged with “Powered Buggy”, who was left out of Magnus’s release (see notes below for further details). Omitted from Magnus’s instructions is the ability of his chestplate and super robot head to combine to form a small vehicle; the Powered Convoy version of the figure included small rolling wheels on the underside of the chestplate which were removed for Ultra Magnus. Additionally, three additional modes were included in the instructions that Hasbro left out: a “preparation base” mode and an “Autobot base” mode were excluded entirely, while the third, a “catapult launcher” mode originally intended and proportioned to accommodate the Jet Robo figure that became Starscream, was shown only on the front of his packaging, interacting with Silverbolt. The Japanese release of Ultra Magnus—released as part of the sub-line— include instructions for the preparation base and catapult launcher modes, but replaced the original Autobot base mode with a new configuration.
The original Ultra Magnus figure has been reissued and redecoed several times down the years, and this article strives to list each edition of the figure under its own heading. The first alteration to Magnus, however, was a running change made while he was still on shelves: Originally, his tires were made of rubber and he sported paint on both his small and large robot heads, but this version was soon replaced with one featuring plastic tires and no paint on either head. In addition, the clear yellow plastic that formed his windows was removed from the cab, leaving just holes instead; and his thighs and fuel tanks were left white, as opposed to the vacuum metalized chrome ones of the original release.
The small robot component, as well as being part of Optimus Prime, was also released with a different trailer as Pepsi Convoy.

My Japanese release has a lot more bling. And shorter stacks.

 • Optimus Prime (Powermaster, 1988)
  • Hi-Q Powermaster unit, 2 Laser Rifles, 2 Twin Particle Beam Cannons, Super Robot head
Powermaster Optimus Prime was the first new toy of the Autobot leader since the original toy’s release in 1984. He is an all-new design, featuring the Powermaster gimmick: His partner figure, Hi-Q, must be transformed into an engine and attached to Prime’s vehicle mode in order to enable the transformation into robot mode.
Like the original figure, Powermaster Prime is composed of two major components: his truck cab, which transforms into Prime himself, and his trailer, which is essentially a heavily-armed version of the original. The trailer has a fold-down ramp to allow the storage of a smaller Transformer, or perhaps spare accessories. The trailer transforms into a battle station armed with two long black rifles and two grey double-barreled cannons (featuring seating for Powermaster engine figures), all of which Optimus Prime can also wield in his fists.
Aside from the Powermaster feature itself, the main gimmick of the toy is the ability of the truck cab to combine with the trailer to form the larger “Super Optimus Prime” figure. This is essentially accomplished by standing the trailer up, folding the cab in half and inserting it into the empty cavity in the trailer’s torso, forming an imposing—if almost entirely unposeable—robot form armed with all four weapons. The head of this super robot form is a separate piece which can be stored in the rear of Prime’s trailer when not in use. While Hi-Q was always shown plugged into Prime’s chest in artwork of this mode (as seen in the picture here), this was actually entirely unnecessary as transforming into Super Optimus Prime didn’t require the standard Prime toy’s legs to be unlocked.
The Japanese release of Powermaster Optimus Prime actually represented a new character named Ginrai, and featured several retools: the cab featured die-cast metal, shortened smokestacks, vacuum-metalized plastic and clear blue windows, while the trailer was given retractable super robot fists. This Japanese version was eventually issued by Hasbro in 2003 as part of the Commemorative Series collection (see below).
This toy was later redecoed into the Japanese-exclusive Nucleon Quest Super Convoy.
There were several different prototypes made for this toy. See a list here.

Eastbound and Down.

 • Optimus Prime (Action Master, 1990)
  • 2 Laser Guns, Galactic Pulverizer Gun Barrels, 4 Blaster Cannons, 2 Energon Exhaust Stack, Photon Bazooka
The largest Action Master set, this incarnation of Optimus Prime is a non-transforming action figure which comes with the “Armored Convoy“, a large, heavily armed tractor trailer. The cab of the truck transforms into a small jet that can seat one Action Master figure, while the trailer itself converts into a larger battle station with turrets that several Action Masters can man. The sculpt of the Prime figure itself is closely based on his character model, albeit with a coloration that seems to have been based at least partially on the small robot form of his Powermaster body.
The Action Master Optimus Prime figure was later redecoed with a more show-accurate color scheme and included in the Japanese-exclusive “New Year” reissue of the original Optimus Prime toy in 2002.
Also, unlike the one seen in the commercial, the final product loses paint operations of Optimus Prime’s upper legs.

 • Original Optimus Prime (Original Autobot Leader, 1990)
  • Laser Blaster, 2 fists (left & right), trailer/Combat Deck, Roller (dark blue), 4 rockets, hose, nozzle, fuel pump
This straight reissue of the original Optimus Prime figure was released in Hasbro’s European markets in the early 1990s, at the same time as many other Generation 1 figures were being re-released as “Classics“. Oddly, although he shares their golden packaging, Prime is not actually as a “Classics” figure anywhere on his box, but is generally considered to be part of the sub-line for simplicity’s sake.

 • Convoy (reissue, 2000)
  • 01
  • Laser Blaster, 2 fists (left & right), trailer/Combat Deck, Roller (grey), 4 rockets, hose, nozzle, fuel pump
The first in what would be a deluge of reissues of the original Generation 1 Optimus Prime figure in the 21st century, this Japanese release sported a golden sticker on his packaging announcing the celebration of the Transformers’ 15th anniversary in the country. It featured slightly modified fists to help hold the gun better.
Simultaneously, this figure was available as a black convention-exclusive redeco, and a golden-chromed “Lucky Draw figure” (see below).

Not the first black Convoy , but the first that wasn’t a clone.

 • Convoy Black Version (2000)
  • 01
  • Laser Blaster, 2 fists (left & right), trailer/Combat Deck, Roller (black), 4 rockets, hose, nozzle, fuel pump
Released concurrently with the 2000 reissue of the original Generation 1 Optimus Prime toy, this black redeco of the original Prime was available exclusively at the Japanese convention JAFCON. about it is black, including all of the Combat Deck and Roller.

Prime’s a gold digger/way over Cybertron.

 • Convoy Gold Version (2000)
  • 01
  • Laser Blaster, 2 fists (left & right), trailer/Combat Deck, Roller (gold), 4 rockets, hose, nozzle, fuel pump
Released concurrently with the 2000 reissue of the original Generation 1 Optimus Prime toy, this “Lucky Draw” redeco of the original Prime replaced all of the figure’s silver chromed parts and stickers with golden ones, and even included a blinged-out Roller. The figure is extremely rare; apparently only 25 are known to exist.

Epic Black repaints are the right of all toy collecting beings.

 • Nucleon Quest Super Convoy (2001)
  • C-307X
  • Hi-Q Powermaster unit, 2 Laser Rifles, 2 Twin Particle Beam Cannons, Super Robot head
This redeco of the Ginrai tooling of the Powermaster Optimus Prime figure (released concurrently with the 2001 reissue of the Ginrai figure) was a Toys Us Japan exclusive black repaint, made to represent the original Optimus Prime equipped for a special mission. All of his red and blue plastics were changed to black, his clear blue windows were now tinted red, making his overall colour scheme very reminiscent of the now-familiar ‘Black Convoy‘ color schemes.

 • Convoy (Tokubetsu Shiyō) (2002)
  • 01
  • 2 Laser Blasters, 2 fists (left & right), trailer/Combat Deck, Roller (dark blue), 4 rockets, hose, nozzle, fuel pump, Action Master Optimus Prime figure, Matrix of Leadership, chain, Autobot sticker sheet, mouse pad
Labeled “2002 New Year Special”, this Japanese-exclusive “Special Specification” (特別仕様 ) of the original Generation 1 Optimus Prime figure featured tinted blue windows, like those sported by the “Goodbye Convoy” edition of the toy, as well as show-accurate blue eyes. Prime came with all his original accessories, including versions of his rifle, as well as a new die-cast metal Matrix of Leadership accessory, which can be tabbed into his chest. Additionally, the set included a show-accurate redeco of the Action Master Optimus Prime figure, a sheet of Autobot insignia stickers of varying sizes, and a mouse pad decorated with the Autobot symbol.
The Matrix accessory was later recolored in gold chrome for inclusion with the 2005 Galvatron reissue toy, and in green chrome as the Creation Matrix for the e-HOBBY-exclusive Galvatron II toy. It returned to its original silver coloration when it was included, sans chain, in the 2010 “Battle in Space” 2-pack.

 • Convoy Reissue BAPE Ver. (A Bathing Ape exclusive, 2011)
  • 01
  • Laser Blaster, 2 fists (left & right), Trailer/Combat Deck, Roller, 4 rockets, hose, nozzle, fuel pump
Available exclusively from Japanese clothing company A Bathing Ape in July 2011, concurrently with a range of exclusive Transformers t-shirts, “Convoy Reissue BAPE Ver.” (コンボイ復刻版 BAPE® Ver.) is a redeco of the original Optimus Prime toy sporting a unique new green color scheme, along with a tan trailer decorated with a camouflage pattern. Both trailer and Prime himself feature the A Bathing Ape logo in place of an Autobot symbol, while the floor of the trailer’s Combat Deck mode features new Bathing Ape-themed labels. The figure comes in a recolored version of the original Japanese Optimus Prime packaging.

.

Prime at his audition for

 • Convoy Reissue BAPE Ver. BLACK[2] (A Bathing Ape exclusive, 2012)
  • 01
  • Laser Blaster, 2 fists (left & right), Trailer/Combat Deck, Roller, 4 rockets, hose, nozzle, fuel pump
Available exclusively from Japanese clothing company A Bathing Ape in April 2012, “Convoy Reissue BAPE Ver. BLACK” (コンボイ復刻版 BAPE® Ver. BLACK) is a redeco of the original Optimus Prime toy sporting a unique new grey color scheme, along with a grey trailer decorated with a camouflage pattern. Both trailer and Prime himself feature the A Bathing Ape logo in place of an Autobot symbol, while the floor of the trailer’s Combat Deck mode features new Bathing Ape-themed labels. The figure comes in a recolored version of the original Japanese packaging.

Three times faster than the original BAPE version.

 • Convoy Reissue BAPE VERSION RED CAMO[3] (A Bathing Ape exclusive, 2013)
  • 01
  • Laser Blaster, 2 fists (left & right), Trailer/Combat Deck, Roller, 4 rockets, hose, nozzle, fuel pump
Available exclusively from Japanese clothing company A Bathing Ape in March 2013, “Convoy Reissue BAPE VERSION RED CAMO” (コンボイ復刻版 BAPE® VERSION RED CAMO) is a redeco of the original Optimus Prime toy sporting a unique new red color scheme, along with a red trailer decorated with a camouflage pattern. Both trailer and Prime himself feature the A Bathing Ape logo in place of an Autobot symbol, while the floor of the trailer’s Combat Deck mode features new Bathing Ape-themed labels. The figure comes in a recolored version of the original Japanese packaging.

For the people who wanted this for the S.T.A.R.S. kit, I have bad news for you.

 • Transformers 35th Anniversary Commander Convoy (canceled)
  • Laser Blaster, 2 fists (left & right)
Released as part of the “Transformers 35th Anniversary Commander Convoy Box Crowdfunding Project” kickstarted by TakaraTomy and TV-Kun, this Convoy is a gold-chrome-and-redeco of the Optimus Prime figure, featuring a more balanced deco compared to the Gold Convoy Trophy (at least until the second prototype reveals that the entire body is chromed). Despite being etched on a trophy stand, Convoy is able to transform into truck mode, albeit facing upwards.
In addition, the set also comes with a replica of the S.T.A.R.S. supply kit, a S.T.A.R.S. badge, a Transformers Fan Club card, a poster, and a Transformers Mook.
Crowdfunding began on July 1st until August 31st, with a total of 2000 backers needed. Unfortunately, it only reached 840 backers with a total of 16,650,000 yen out of 33,600,000 yen needed.

Proceed on your way to oblivion.

Prime’s kid brother.

 • Convoy (1985)
  • 01
  • 2 fists (left and right), head, Laser Blaster, cardboard trailer
As one of the first toys, this version of Optimus Prime was released under the early name for the series, . As a smaller, simplified version of the original Generation 1 Prime figure intended as a low-cost alternative for younger children, Prime features a similar transformation, with a removable head in addition to fists, but lacks rubber tires and translucent windows. As with most other figures, he lacked any of his major accessories, coming only with his rifle and a cardboard replacement for his trailer that had to be assembled by the buyer.

The true Heroes of Cybertron

 • Cybertron Hero Set (multipack, 1987)
  • 2 fists (left and right), head, Laser Blaster, cardboard trailer
The version of Prime was re-released a few years later in a “Hero” set alongside the versions of Chromedome, and Fortress Maximus.
 • 5 Years of Leaders Set (multipack, 1989)
  • 2 fists (left and right), head, Laser Blaster, cardboard trailer
Prime was again re-released several years later in a lucky Draw “5 Years of Leaders” set alongside the versions of Rodimus Convoy, Fortress Maximus, God Ginrai, and Star Saber.

 • Star Convoy (Powered Master, 1991)
  • C-372
  • Laser rifle, Micro Trailer, Microcarrier, small cannon, cannon turret stand, radar, connector, 2 ramps
As the final new-design Optimus Prime toy from the original Generation 1 era, the Japanese-exclusive Star Convoy was a significant departure from previous versions. This incarnation of Prime transforms into an extended-hood cab truck of made-up model pulling an implausibly large trailer, incorporating the motorized “Microcarrier”. Powered by four AA batteries, the Microcarrier drives Star Convoy either forward or backward, spinning a radar dish mounted on the rear of his trailer as he rolls along. Prime’s teammate in the Battlestars, Grandus, can link up to the rear of Star Convoy’s vehicle mode and be pulled along behind him; Sky Garry can then land atop Grandus, forming a giant vehicle.
Unlike previous Optimus Prime toys, the cab section does not separate from the trailer for transformation, instead forming the arms of his imposing 12-inch tall robot mode. He lacks any sort of leg articulation in this mode, but the Microcarrier comes into play again, allowing Prime to roll either forward or backward into action.
Additionally, Star Convoy transforms into a large battle station that interacts with the Micromasters that made up the vast majority of the toyline at the time. His chest contains a peg that allows Micromaster figures to stand inside it in either robot or base modes, and he comes with a unique Micromaster version of Hot Rod not available on its own. He features storage space in his legs for two spring-loaded figure-launching Micro Trailers, and comes with one of his own, decorated in a unique black and orange color scheme. In this mode, two ramps are connected to the Microcarrier; when the carrier’s treads are set rolling, they do not move the base, but instead act as conveyor belts that carry Micromaster figures down the ramps. The Microcarrier also spins a gun turret mounted between the conveyors, on which Micromaster figures can stand. Finally, a special connector packaged with Star Convoy allows the Microcarrier to be connected up to Grandus’s base mode, powering his moving elevator.

 • Star Convoy (reissue, 2005)
  • C-372
  • Laser rifle, Micro Trailer, Microcarrier, small cannon, cannon turret stand, radar, connector, 2 ramps
Star Convoy was reissued by Takara in 2005, with some notable alterations to his deco: his white plastic was replaced with metallic silver, and the yellow star on his chest was chromed golden. Star Convoy himself retained some of his original decals but most notably his “simulated head lights” and “wind shield panels” were stamp graphed on him, similarly, Hot Rod’s were replaced with the same stamp graphing applications. Additionally, where the original toy had been packaged in robot mode in a tall box decorated with the standard Japanese package art of the time, the reissue was packaged in vehicle mode, in a long, wide box more reminiscent of the original Generation 1 toys.

I AM OPTIMUS PRIME.

 • Optimus Prime (1993, 1994)
  • Laser Blaster, 2 fists (left & right), trailer/Combat Deck, Roller (light blue), 4 rockets, hose, nozzle, fuel pump, 2 missile launchers, 2 missiles, sound and lights module
The first Optimus Prime toy is a redeco of the original Generation 1 figure release with some notable new additions to catch him up to radical 1990s. While his cab robot retained his original red and blue color scheme, his trailer was recast in black, with the original blue and silver striped sticker replaced with a red and silver one displaying Optimus’s name. On the first release of the trailer, the internal components and Roller matched the blue of the cab robot. Later, the internal components and Roller were changed to a lighter blue. Another running change followed, making the dark blue of the cab robot match this lighter shade. A bright yellow “Autobot” tampograph was also added to the back of his right leg.
Optimus Prime comes with all his original accessories, as well as two major new play features. To increase his arsenal, Optimus is now armed with a pair of large, black handheld missile launchers that fire red missiles. These launchers were retooled from the figure Barricade. Second, he comes with an electronic “sound and lights module” that can either plug into the front of the trailer (where it resembles a trailer refrigeration unit), or hook onto Optimus’s back in robot mode via a new slot retooled into the cab robot. Unfortunately, the soundbox is heavy enough that doing so can often overpower Prime’s hip joints, causing him to topple backward. The soundbox features a large, vacuum metalized Autobot symbol on its front, and three grey buttons which trigger two flashing red LEDs on either side of the module, and a trio of sound effects: a truck engine noise, a laser gun sound effect, and a very loud “I am Optimus Prime!”. The module also features ports on either side into which the missile launchers can peg.
How the sound module handles batteries is an oddity among Transformers before or since. As G2 Optimus came out during a transitional period where button cell batteries were still fairly expensive, the module uses AA batteries by default, but was originally packed with a small bracket for included LR44 batteries that overrides the AA compartment completely to support the “Try Me!” feature in the box. The original intent is to discard the bracket once the LR44s run out and switch to several AA batteries, but if one were to keep it, the electronics can work equally well solely off far fewer button cell batteries.

BE A HEEEERO

 • Optimus Prime (Hero, 1994)
  • TRF-1
  • Gun, 2 rockets
Hero Optimus Prime was the first new-mold Optimus Prime toy created for the line. He transforms into a Kenworth truck of unknown model which defies Optimus convention by being one continuous unit, rather than the traditional cab-and-trailer combo. Decals form the windows of a faux truck face to represent his chest, featuring both his name and what appears to be a life support readout coming alive towards the end. In addition to a small gun, he is armed with a large missile launcher, which can fire a rubber-tipped rocket by means of a bellows which you slam your fist down on to produce a puff of air. The launcher is accessible in both modes, ending up mounted on his right forearm in robot mode; the bellows is attached via a rubber hose and cannot be disconnected, but stores on the figures’s back when not in use, as do the rockets. A similar air-launching system with identical missiles was used by the simultaneously-released Hero Megatron, and by Laser Optimus Prime the following year (see below).
This mold was also used to create Sureshot and the KB Toys-exclusive Destructicon Scourge.

 • Laser Optimus Prime (1995)
  • TRF-13
  • “Laser cannon”, “saber weapon“, missile launcher, 10 missiles, 5 discs, 2 rockets

What was that about shoulder-speakers, Jazz?

Laser Optimus Prime (released in Europe under the name “Laser Rod Optimus Prime”) transforms into a mid-1990s Western Star 4964EX, pulling a grey and black fuel tank trailer. The sides of the trailer are decorated with a sticker depicting Prime using a flamethrower to burn down a banner with the words “Optimus Prime Octane” on it. The truck is armed with a disc launcher on the roof of its trailer, which launches five blue discs bearing the Autobot insignia as a knob is turned. Like the other “Laser” toys released this year, Prime features electronics powered by two button-cell batteries; in truck mode, pressing the button on the cab’s roof causes his headlight to light up with yellow LEDs.
In the grand Optimus tradition, the cab of Laser Optimus Prime disconnects to become the highly poseable robot mode of Prime himself. Like Powermaster Prime and Hero Prime, the toy features the iconic windshield pecs and grill abs, despite not actually being formed from the actual truck components they emulate. In robot mode, pressing the button on Prime’s cab (now on his back) activates a red LED in his right fist which illuminates his clear-plastic sword (which stores beneath his legs in truck mode).
Prime’s trailer unfolds via a spring-loaded transformation mechanism in a battle station that is positively with varied weaponry. In addition to the disc launcher, it is armed with a “ripple-fire” missile launcher that fires five missiles, an air-powered rocket launcher like the one previously seen on Hero Optimus Prime, and a small laser cannon that mounts on the base’s main tower. Both the missile launcher and laser cannon can disconnect and be held by Prime; his LED-fist will illuminate the laser cannon like it does his sword. Additional missiles and a second rocket are stored in grooves inside the sides of the trailer.
In addition to being the most popular Generation 2 figure, Laser Optimus Prime was, prior to 2003, a regular contender for most popular Transformers toy , back in the days of the annual alt.toys.transformers fan awards; the toy won twice, and actually lost once to his redeco, Scourge.

Sweet ride, Prime

 • Optimus Prime (Go-Bot, 1995)
  • Gun
A redeco of the Go-Bot Firecracker, Optimus Prime transforms into a red Hot Wheels-sized Lamborghini Diablo. Like most Go-Bots, he features high speed axles and can roll very well across smooth surfaces, but lacks the weight to propel him quickly. He is armed with a small red laser rifle. The plastic colors are a “solid” version of Firecracker’s color layout, substituting opaque red for transparent red plastic.
The Japanese release of this toy swapped out the orange plastic for neon yellow, and had a large tampograph on the car’s hood that was shaped like a stylized letter ‘T’, with the Transformers logo in it. Going against the grain, this toy was released in Japan with the name “Optimus Prime” instead of “Convoy”.
In Europe, this deco was sold as Firecracker himself rather than Optimus Prime (at least in the French/Dutch/German packaging variant). The sculpt was later redecoed again for the third wave of Go-Bots to become Sideswipe (who Prime looks a lot like), and later still into the 2001 Spy Changer R.E.V..

 • Optimus Prime (Hero, 1995)
  • Gun, 2 rockets
This Optimus Prime was to be a redeco of Hero Optimus Prime in dark blue and red. Packaged samples of this toy were produced, but it was ultimately never released.
The packaged samples feature a “traditional” color scheme for the head, with a silver mouthplate; the prototype depicted in the official catalog image seen on the right sports an unusual mouthplate, which inspired several later toys.
Since much of the advertising for the ultimately unreleased redeco used an older, outdated name for the “Heroes” assortment, “Combat Heroes”, Optimus and an equally unreleased redeco of “Hero” Megatron are commonly referred to by fans as “Combat Heroes” compared to the original “Heroes” releases, although all evidence suggests that Hasbro had never actually intended such a distinction, instead treating them as mere color variants. Though the packaging is mostly unchanged (including a reuse of the existing packaging art depicting the original release’s color scheme), one of the few minor alterations sees the addition of the name “Hero” (rather than “Combat Hero”) to Optimus Prime’s name above the (otherwise unchanged) UPC barcode.
A finished sample of the Hero Optimus Prime redeco was among the rare toys auctioned off for charity at BotCon 1996, along with several other unreleased items.

Proceed on your way to oblivion.

 • General Optimus Prime (Auto Roller, 1995)
  • Four missiles
“General” Optimus Prime would have been a redeco of the Decepticon Auto Roller Dirtbag in green, ironically bearing a closer resemblance to Hound‘s color scheme than the also-unreleased “Sgt. Hound” Auto Roller. General Optimus Prime would have transformed into a dump truck, and would’ve had an autotransformation gimmick.
This mold was also used to make Autostinger.

Proceed on your way to oblivion.

 • Battle Convoy (reissue, 2006)
  • TRF-13
  • “Laser cannon”, “saber weapon”, missile launcher, 10 missiles, 5 discs, 2 rockets
This reissue of the original Laser Optimus Prime figure was made using the modified version of the mold created for Scourge, lacking the sculpted Autobot insignias on the disks featured on the original. It sported a modified deco, with the flat grey plastic on both the trailer and Prime’s chest now replaced with silver chrome; additionally, new Autobot symbol tampographs were added to the doors of Prime’s cab mode and the front end of his trailer, and a pair of new chest-window stickers featuring an illustration of the Matrix of Leadership replaced the original decals.
This version of the mold was used to create the e-Hobby exclusive Laser Ultra Magnus, and somewhat more perplexingly, was briefly repurposed by the second text story as a temporary body for Optimus Primal!

toyline (before the debut of the cartoon), Hasbro treated the series as an extension of the Autobot/Decepticon war, and so Optimus Primal was presented as being the same character as Optimus Prime.

Very early in the life of thetoyline (before the debut of thecartoon), Hasbro treated the series as an extension of the Autobot/Decepticon war, and so Optimus Primal was presented as being the same character as Optimus Prime.

 • Optimus Primal vs Megatron! (Basic versus two-pack, 1996)
  • C-6

   I’m Batman, and I can breathe in space.

  • Two swords
The first Optimus Primal is a Basic size class blue bat which could autotransform into a robot by pulling the tail. Two swords were removable from under its wings for use as weaponry in robot mode. It was packaged along with an alligator version of Megatron and a mini-comic.
This figure was released during the short-lived period when Hasbro was treating the Beast Wars as an extension of the Autobot/Decepticon war, and Optimus Primal was presented as being the same character as Optimus Prime. This was soon relegated to the realms of micro-continuity when the animated series began and clearly established that the two Optimuses were different characters, but the toy remains one that was officially branded as Prime, and is consequently listed here.
This mold was also used to make the Optimus Prime-recolored Convobat, the separate individual Convobat, Onyx Primal as well as inspire the comic character Nyx.

Well, that’s just Prime.

 • Optimus Primal (Ultra, 1996/1997/1998)
  • C-1
  • Two swords, four missiles, flail
The second Optimus Primal toy was an ape in the Ultra size class. Though the transformation from primate to humanoid was a relatively simplistic one, the toy compensated with more than a fair share of weaponry and action features. A compartment on his right forearm opened to reveal a skull-shaped mace he could hold in his fist. His left forearm could open into a double-barreled missile launcher. On his back were two spring-loaded missile launchers which auto-flipped over each shoulder. By pulling a lever in the center of his back, both arms would either spin at the bicep or bend in and out at the elbow, depending on the placement of notch-buttons located on either bicep. This gimmick was shown to be an effort to simulate a gorilla beating its chest while Optimus was in beast mode, but could also be used in robot mode, making him swing his weapons wildly before himself. And finally, like many first-year toys, a battle mask/”mutant head” could be deployed over his robot head.
Takara released the toy as part of their line in July of 1997, nearly identical to the Hasbro version. The missiles for the Takara version are thinner and simpler than the original Hasbro version, and would be used in all subsequent releases of the mold.
Just like Optimus Primal’s basic bat toy, this figure was released during the short-lived period when the Beast Wars was still considered to be an extension of the Autobot/Decepticon war, and Optimus Primal was the same character as Optimus Prime. This was soon relegated to the realms of micro-continuity when the animated series began and clearly established that the two Optimuses were different characters, but the toy remains one that was officially branded as Prime, and is consequently listed here.
This mold was redecoed into Optimus Primal and Beast Wars Telemocha Series DX Convoy, and retooled into / versus pack Optimus Primal. Takara also created multiple special variants, including all-gold (from , only ten awarded), red and gray ( again, but only awarded), and blue-fur (a design-contest prize, only five awarded).

Freedom is the right of all superstitious, cowardly lots. Wait, no, that’s not right…

 • Amazon Showdown Special Version (1997)
  • VS-S1
  • Two swords
Available only in a special CD-ROM two-pack with a purple redeco of “Megaligator”, this redeco of “Convobat” takes his colors from the first Convoy toy released in Japan and retains his previous gimmickry. His back features a silver Maximal faction symbol plus “C-ROM”, as in “Cybertron”, get it? Huh? And Megatron has the “D-ROM”? See what they did there?
The toy’s bio clarifies that this Convobat is Optimus Prime, having had a trailer truck alternate mode and later scanning a bat to fight Megatron.
The included CD-ROM includes the bios from wave 1 of the toyline, the first commercial, and a coloring game.
This mold was also used to make Onyx Primal.

Most Autobots aspire to be Optimus Prime, Optimus Prime aspires to be Thunder Clash

 • Optimus Prime (Ultra, 1997)
  • Laser rifle, 2 missiles
Available only at KB Toys, Optimus Prime is a redeco and slight retool of the European Generation 1 exclusive Turbomaster leader Thunder Clash, transforming into a Cybertronic truck cab. It’s easy to see why Thunder Clash was chosen to become the new Optimus Prime, given his adherence to Prime tradition: the cab disconnects to become the robot, while the trailer unfolds to become an assault tower with twin missile launchers. On the original Thunder Clash version of the mold, the launchers operated on a gravity-feed system that saw a new missile drop into the launcher from above each time one was fired, allowing for twelve to be fired in rapid succession, but for Prime, this feature had to be dialed back for safety reasons. The missiles had to be lengthened to prevent choking hazards, and so the toy’s launchers were modified to accommodate them, becoming straightforward spring-loaded single-firing weapons. The original Thunder Clash stickers were not properly redecoed to match the new Machine Wars color scheme, resulting in white stickers that are meant to be unnecessarily applied to white patches on his pelvis.
The package art for this toy is a retouched version of the art for Laser Optimus Prime (see above), but now positioned so one robot arm is always “off the edge” of the box and unseen – conveniently hiding the sword that the toy no longer has.
This version of the mold was planned to be redecoed into Menasor for the line, but the release was canceled.

 • Convoy TV Version (2001)
  • Q/01
  • Laser rifle
Convoy is a small, cutesified transforming figure of Optimus Prime that changes from trailer-pulling truck directly to robot mode. The toy features a working pull-back motor, and is decorated in a color scheme based on Prime’s appearance in the original Generation 1 cartoon, with blue eyes and windows and a grey stripe on the trailer.
 • Convoy Metallic Version (2001)
  • Q/02
  • Laser rifle
This version of Convoy is a redeco of the first, featuring glittering metallic plastic, and a deco based upon the original toy, with yellow eyes, black windows, and a silver-and-blue stripe on the trailer.

The snip that launched a thousand snits.

 • Optimus Prime (2002/2012)
  • Laser Blaster, 2 fists (left & right), trailer/Combat Deck, Roller (grey), 4 rockets, hose, nozzle, fuel pump
The first reissue of the original Optimus Prime toy in North America since the Generation 1 toyline reached its end, this “Commemorative Series” edition of the figure was a Toys”R”Us exclusive. It was identical to the original figure, save for some necessary modifications made for safety reasons: In the first instance of what would become a recognizable alteration to the mold, the toy’s smokestacks were shortened, while the Combat Deck’s firing missiles were elongated to prevent potential choking, as was the case with all other Commemorative Series figures’ firing missiles. This release also had the trailer’s launching feature removed.
In 2012, a reissue of the Commemorative Series toy was released. Though the “Commemorative Series” label was not printed anywhere on the packaging, the included instructions retained the name. The toy itself is a mix of different versions. The cab has the safety modifications of the original release, including the shortened smokestacks and longer missiles (and thicker rifle), but also has the modified hitch of the 2011 two-pack (see below). Meanwhile, the trailer features the lighter gray plastic colors used for the 2008 release, and the Autobot insignias on the robot’s shoulders are tampographed (like on Takara’s version and Hasbro’s 25th Anniversary release). This version also seems to suffer from mold deterioration.

The real one has a longer missile

 • Powermaster Optimus Prime with Apex Armor (2003, 2012)
  • Hi-Q Powermaster unit, 2 Laser Rifles, 2 Twin Particle Beam Cannons, Super Robot head, missile launcher, 2 missiles, Apex Bomber chest/trailer top, 2 legs (left & right), 2 arms (left and right), Armor chest/trailer front, 2 wings (left & right)
Marketed as a reissue of Powermaster Optimus Prime, this Toys”R”Us-exclusive Commemorative Series figure is in truth based on the Ginrai tooling on the toy that had previously been exclusive to Japan. It features a die-cast metal cab with translucent blue windows, and shortened, chrome smokestacks, and comes packaged with the drone Apex Bomber (formerly Ginrai’s partner Godbomber), who splits into several components and combines with Prime to form “Apex Armor”. As with all other Commemorative Series figures, Prime’s new spring-loaded missile launcher featured an elongated missile.
The figure was re-released in Hasbro’s Asian markets in 2012, with no known changes to the figure itself but several modifications to the packaging that makes it easy to tell the two releases apart: The flap containing the package art is omitted entirely, the “Commemorative Series II” label is missing, the age recommendation and safety warning labels, the “Changes from double tractor trailer to battle station to super robot!” call-out and the name of the toy have all been shuffled around (with the words “battle” and “super” being omitted in the process), and most notably, the toy is no longer named “Powermaster Optimus Prime with Apex Armor”, but simply “Optimus Prime”, with Apex Bomber’s existence no longer acknowledged anywhere on the packaging.

 • Convoy (2002)
  • Laser Blaster, 2 fists (left & right), trailer/Combat Deck, Roller (dark blue), 4 rockets, hose, nozzle, fuel pump, energon-axe
As yet another in an increasingly large number of reissues of the original Generation 1 Optimus Prime toy, this entry in the Japanese-exclusive line of reissues added a few extra goodies to spice things up. Chiefly, the figure was armed with a new energon-axe, based on the weapon used by Prime in the Generation 1 cartoon episode, “More than Meets the Eye, Part 2“, which plugs into either of the headlight-holes that normally accommodate Prime’s fists. Additionally, Prime came packaged with a ring binder folder designed to hold the pull-out character file sheets that were included with all the other reissues. Notably, this figure reinstated the original, thick version of Prime’s rifle as the standard for all future Japanese reissues.

 • Starscream (2003)
  • 9
This redeco of the original Generation 1 Starscream toy came packaged with a remolded right fist for Optimus Prime. This fist featured additional pegs that allowed it to hold the pistol mode Megatron accessory which was also included with Starscream.

You didn’t find my trailer, did you? Haw haw.

 • Convoy (2003)
  • GTF 01A
  • Laser Blaster
Standing only two-and-a-quarter inches tall, Optimus Prime was the smallest fully transforming G1 Optimus toy for a while, at least until the release of his chubby super-deformed Q-Transformers versions. He features an accurate transformation sequence based on the original full-sized toy, replacing the detachable hands with actual sculpted fists, and even including a tiny version of his laser rifle. Unsurprisingly, he also has little articulation and is only capable of moving his arms and legs.
His trailer and Roller were also available as a separate set in the same wave, as a rare shortpacked figure with the ID number “GTF-01B”. It is a simplified version of the original Combat Deck, lacking features like the interior deco and the lift arm of the artillery robot, but still nonetheless looking fairly accurate to the original toy.

 • Convoy (Anime Version) (2004)
  • GTF 06
  • Laser Blaster
Prime was redecoed the following year for the second wave of the line, into a color scheme based on his Generation 1 cartoon appearance featuring brighter reds and blues, white thighs, yellow details on his bumper, and blue eyes and windows. This version of the figure was made available for a second time in the next wave (“Wave 2.5”), with a new anime-decorated version of the Combat Deck now available as a rare “chase” figure.

 • Convoy (White) (2004)
  • GTF X-4
  • Laser Blaster
Another version of Prime was also available in the second wave of the series as a chase figure. This almost entirely white version of the figure is clearly based on the version of the original Prime cab robot used in the Generation 1 Ultra Magnus figure, but was nonetheless sold as Optimus Prime for the line.

Can’t you guys ever get along?

 • Convoy vs Megatron (multipack, 2004)
  • VSX
  • Laser Blaster
Available exclusively as a freebie through the September 2004 issue of Dengeki Hobby magazine, this two-pack contains both Optimus Prime and Megatron, in homage to the original 1984 “VSX” giftset containing the original versions of the two leaders.

‘Cause we got a li’l ol’ convoy, rockin’ through the night…

 • Convoy (2004)
  • 01
At about 2/3 the size of the , this diminutive version of the original Generation 1 Optimus Prime toy is the smallest figure of the Autobot leader made to date. It was sold as part of Takara’s blindpacked line, a series of miniaturized figures from numerous classic Takara toylines, including , , , and others. Both of Prime’s modes are represented by non-transforming individual figures, which come together in a two-pack. In-box, his truck form is even packed in a miniature recreation of his original Japanese packaging, which also includes a shrunken version of his sticker sheet. A tiny version of the original Takara Transformers catalog completes the set.

And the fandom rejoiced.

 • Optimus Prime/Convoy (December 11, 2003/2004)
  • MP-1
  • Ion blaster, Autobot Matrix of Leadership, gun mode Megatron, Megatron’s scope, stock and silencer, energon-axe, cardboard trailer (Japanese release only)
Optimus Prime was produced for the stated milestone of the brand. So successful was the figure that magazine ultimately ranked it #1 in their quest for “Best Toy Ever”.[4]
Created with the specific purpose of producing an Optimus Prime as accurate to the original animated series as possible, the toy is exceptionally poseable compared to toys prior, partially constructed from die-cast metal, features rubber tires and vacuum-metalized plastic and is heavily detailed, with sliding pistons in its joints and working spring-loaded suspension in vehicle mode. The figure also contains multiple non-intrusive gimmicks, such as a moving mouthplate to emulate Prime’s traditional method of speech, flip-up communications panels on the forearms depicting images of Bumblebee and Starscream, and an opening, light-up Matrix chamber in the chest, which contains a removable vacuum-metalized Matrix of Leadership that can also be pulled open. The Matrix is housed within a removable gray battery box which can light up the matrix core when activated.
Optimus Prime comes with many accessories in addition to the aforementioned Matrix, including the character’s traditional laser rifle, now termed (and henceforth known as) an ion blaster. The initial release of the figure cast the ion blaster in grey plastic, but later assortments recast it in its more familiar black coloration. Other accessories include a transparent orange energon-axe that plugs into either wrist when Prime’s fist is retracted, and even a non-transforming gun mode Megatron weapon, with removable stock, silencer and scope accessories, in homage to several instances in the Generation 1 cartoon when Prime was forced to wield his enemy. Pack-in bonuses that came with the figure included an inner cardboard tray illustrated to resemble the interior of Prime’s Combat Deck, and in later releases, a small poster drawn by Pat Lee.
Takara’s version of the figure was released in their markets slightly earlier, as the first of their long-running line. In addition to coming with a cardboard trailer that the buyer could assemble to “complete” Prime’s truck mode, Takara’s release differed from Hasbro’s by featuring longer smokestacks (kept short on the Hasbro version for safety reasons), and lacking the black scorch-marked “battle damage” paint applications Hasbro included on the figure’s shoulders, wrists and abdomen. In Western markets, the figure was intended to complement the line.[5]
This sculpt was redecoed by Takara into a golden Lucky Draw figure and later released in its original coloration with a trailer as a “Perfect Edition” (see below for both), while Hasbro would later redeco it into their -branded “DVD Edition“. The mold was also used to make Ultra Magnus and “Convoy Black Version“, representing one of many drones built in Prime’s image, rather than Prime himself.
In , a blind-packed Transformers trading figure line, Takara released an add-on hand for Convoy as a Chase figure. The hand holds a Spike Witwicky figure and clips on to the end of Optimus Prime’s arm, making the arm slightly longer than normal.

We salute the brave soul who transformed this thing in order to photograph it.

 • Convoy (Lucky Draw figure, 2004)
  • MP-1
  • Ion blaster, Autobot Matrix of Leadership, gun mode Megatron, Megatron’s scope, stock and silencer, energon-axe, cardboard trailer
Offered as part of a Lucky Draw campaign in August 2004, this extremely rare version of Convoy is almost entirely vacuum-metalized gold, lacking any other painted detail or stickers. The parts which are not viable are molded in a flat golden plastic; the only exceptions are its rubber tires, the core of the Matrix and the energon-axe, which remain black, blue and orange, respectively. Whether or not the figure was intended to evoke Optimus Prime’s entirely-golden appearance in the cartoon episode “The Golden Lagoon“, when he was coated with electrum, is unknown; given that entirely chroming a figure gold is a fairly standard deco for Lucky Draw figures, it may just be happy coincidence more than anything else.
The figure comes packaged in the standard Convoy box, with the only telltale sign of its fabled contents being the replacement of the traditionally silver foil lettering on the box with gold. It’s not clear how many were made, but it is thought to be no more than 10 or 20.

You just paid $170 for a big box on wheels.

 • Convoy Perfect Edition (September 28, 2006/2009)
  • MP-4
  • Trailer/Combat Deck, ion Blaster, Autobot Matrix of Leadership, gun mode Megatron, Megatron’s scope, stock and silencer, energon-axe, cardboard trailer
For this re-release of Convoy, Takara submitted to the biggest desire fans had for the figure and produced a full-size, fully transforming plastic and die-cast metal trailer. The trailer opens up into Convoy’s Combat Deck, with storage for its accessories and a functional repair drone, though Roller is conspicuous by its absence. Like the original Combat Deck, the drone can extend through holes in the roof and front of the closed trailer, and the interior has enough room to accommodate one figure in vehicle mode. Some reports suggest that the paint on this figure’s chest chips more easily than past editions.
This version of Convoy, and Hasbro’s 20th Anniversary DVD version of the toy depicts Megatron and Grimlock on its communicators rather than Bumblebee and Starscream.
Continuating the trend begun by their previous release of Ultra Magnus in 2005, Hasbro Australia released Convoy Perfect Edition as a Target Australia exclusive in 2008. Takara themselves then made the figure available for a second time in October 2009.

Remember that scene from the movie that made you cry and traumatised you as a kid? Well now you can display me doing just that!

 • Convoy Sleep Mode (2010)
  • MP-4S
  • Trailer/Combat Deck, ion Blaster, Autobot Matrix of Leadership, gun mode Megatron, Megatron’s scope, stock and silencer, energon-axe
Released by TakaraTomy as part of a 2010 promotion honoring the “future era” of the original cartoon (which was set in 2010 in Japanese continuity, you see!), this exceptionally morbid re-release of the Convoy figure recolors the Autobot leader in blacks and greys, representing from —but don’t worry, kids, it’s actually a “sleep mode”, according to the figure’s name! Limited to 2010 pieces in Japan (see what they did there?), it comes with all its customary accessories, including the Perfect Edition trailer, redecoed where appropriate: the trailer itself has become translucent, its energon-axe is now transparent grey, and Megatron, in another movie homage, is rendered in translucent purple, evoking the scene depicting his transformation into Galvatron. The figure was also released in other parts of Asia as a limited edition of 2010 as well, combined with the Japanese edition for 4020 total. The Japanese version denotes “Serial Number in Japan: ####/2010” on its bio card with the number out of 2010, while the Asian version denotes “C1 – ####/2010” with the number out of 2010 on its bio card.
This version of Convoy depicts Hot Rod and Ultra Magnus on its communicators.

day…

Well, it had to endday…

 • Convoy Last Production (March 26, 2011)
  • MP-1L
  • Ion blaster, Autobot Matrix of Leadership, gun mode Megatron, Megatron’s scope, stock and silencer, energon-axe, sound stage
“Convoy Last Production” was the final re-use of the toy mold before it was at last retired after numerous re-releases and redecos. The figure is essentially identical to the original Japanese MP-1 release, aside from a slightly brighter red, and the addition of the words “LAST SHOT” in Transformers typeface molded into the small of Convoy’s back, hidden beneath its headlight-flaps in robot mode. Lacking the trailer of MP-4, the figure instead comes with a redecoed version of the electronic base included with Hasbro’s “DVD Edition” of the figure from five years prior, which now features a collection of sixteen soundbytes of Convoy delivering famous lines from the Japanese version of the Generation 1 cartoon, recited by the character’s original Japanese voice actor Tesshō Genda. The base was promoted as containing a hint as to the identity of the next toy; as it would turn out, this was a new version of Convoy himself (see below), foreshadowed by a sound clip on the base which played only intermittently, and which had Convoy announce that he would “soon be reborn”.
For its release in Korea, Hasbro Asia provided a collector coin featuring truck-mode Optimus Prime on one side and “MP-01L” on the other. The coin came mounted on a card featuring lineart of the Autobot leader’s head, the stark black design of which could be mistaken for promoting the earlier “Sleep Mode” release. The limited release (and general lack of enthusiasm for the collector coins in Korea) makes this one of the more difficult Masterpiece coins to find.

Here we go again…

MP-10 Convoy, advertised as a “perfect new model” on its packaging, is an entirely new tooling of Generation 1 Optimus Prime. Convoy is now smaller, making him more in-scale with other recent toys, such as Rodimus, and comes with a trailer and various accessories. While the front of the vehicle mode’s cab is an accurate depiction of a mid-to-late-1980s Freightliner FLT cabover, the back half, (which is, as usual, made out of Convoy’s legs) is much larger and robot-leggier in proportion. (So much that they sculpt a ladder on each side.)
Many of the small features and electronics of the original mold are left out. Instead, this Convoy features better overall cartoon accuracy (chest interior, head, etc.), an extensive red paint job that covers much of his red plastic, corrected robot mode proportions, improved articulation, and its gun can now collapse and store inside a compartment on its back in either mode. In addition to Convoy’s trailer, which can transform into Combat Deck, it also comes with Roller, a small Spike Witwicky figurine, a die-cast metal Matrix of Leadership (with a clear blue plastic center), and an energy axe that slips over Convoy’s right hand. Spike can fit inside the cab in vehicle mode, ride in Roller’s seat, or fit into any of the seating compartments inside Convoy’s trailer. Roller has options to plug in Convoy’s gun or pull Convoy’s trailer, and the trailer itself can store Convoy’s weapons in any mode. Although not easily breakable, care must be taken for posing the index fingers; extending the finger even far would cause it to pop off.
Being a brand new and intricate remake of the Autobot leader, MP-10 was used as the gold standard in terms of scale for future Masterpiece figures, with all the upcoming releases being sized to best match him. Much like his older incarnation, he was also cherished by collectors, generating heated debates on which version is the best one up to this day.[6]
On the other hand, this mold also became a staple source for various knockoffs, ranging from recolored to upscaled/downsized figures.
This figure was re-released in 2016, with the packaging now advertising the “Long Life Design” award which the line won that same year.[7] This mold was also used to make MP-10B Black Convoy.

In the jungle / the mighty jungle / the Convoy sleeps tonight

Available exclusively from Japanese clothing company A Bathing Ape in 2014, MP Convoy Reissue BAPE Ver. is a trailer-less redeco of the MP-10 mold sporting a green color scheme matching the Convoy Reissue BAPE Ver. of the original G1 toy, with “BAPE’s famous camouflage pattern” and an ape head print on the shoulder replacing the usual faction symbol.

Unlike Shinji, this guy won’t go strangling his girlfriend or dating his mother’s clone, if he even has a mother…

Exclusive to the TakaraTomy Mall and limited to 1,000 pieces, this figure was released as part of the crossover. It uses the MP-10 mold with all the same accessories, decoed in the green and purple color scheme of Eva-01. The trailer, Roller, and Spike figure are done up in Nerv-themed colors.

Because one overpriced clothing store exclusive MP10 repaint wasn’t enough. Anyone like to give the odds for a BAPE Ver. BLACK in 2017 then?

 • Convoy (BAPE REDCAMO ver.) (2015-11)
  • MP-10R
  • Ion Blaster, Matrix of Leadership, Energon axe
Available exclusively from Japanese clothing company A Bathing Ape in 2015, MP Convoy Reissue BAPE Ver. is a trailer-less redeco of the MP-10 mold sporting a unique deep red color scheme matching the Convoy Reissue BAPE Ver. RED of the original G1 toy, with “BAPE’s famous camouflage pattern” and an ape head print on the shoulder replacing the usual faction symbol.

 • Optimus Prime Mini Die-Cast figure (2016-11-26)
  • 1
  • Included with MP-33 Inferno
Replacing the collector coins in previous releases, the Asia release of Inferno comes with a mini Optimus Prime figure, the first in a range of non transformable collectables made from lost art Die-Cast metal and based on the corresponding Masterpiece figure (MP10).

As predicted. What’s the chances of a new BAPE color scheme? Teal Blue or Burnt Gold would be nice if you’re reading this BAPE.

 • Convoy (BAPE BLACKCAMO ver.) (2017)
  • MP-10K
  • Ion Blaster, Matrix of Leadership, Energon axe
Available exclusively from Japanese clothing company A Bathing Ape in 2017, MP Convoy Reissue BAPE Ver. is a trailer-less redeco of the MP-10 mold sporting a unique black color scheme matching the Convoy Reissue BAPE Ver. BLACK of the original G1 toy, with “BAPE’s famous camouflage pattern” and an ape head print on the shoulder replacing the usual faction symbol.

At your 7-Eleven, freedom’s waiting for you.

 • Convoy (7-Eleven ver.) (February 28, 2018)
  • MP-711
  • Ion blaster, Matrix of Leadership, energon-axe, trailer, Roller, Spike Witwicky figurine
Available exclusively from Japanese 7-11 stores, MP-711 is an Ultra Magnus-decoed Convoy—white with green and blue highlighting—themed with 7-Eleven logos. Unlike most MP-10 redecos, he comes with a trailer, Roller, and Spike figure, who is sporting a 7-Eleven uniform. Roller and the combat deck come with 7-Eleven logos, however Convoy’s shoulder logos are stickers with the option of a green 7-Eleven logo or the standard Autobot logo on either shoulder.

Anyone up for a game of basketrek

 • Convoy (atmos safari LeBron Ver.) (March 15, 2019)
  • MP-10ASL
  • Ion Blaster, Matrix of Leadership, Energon axe
Exclusive to Japanese Atmos stores, this deco of Optimus matches Atmos Safari LeBron James sneakers, in a fetching scheme of vibrant orange plus black and gray with extra details and logos. Unfortunately he does not come with a ballobot accessory.

All this for the low, low price of an arm, a leg, and your firstborn son! (Note: Basketball accessory not included.)

An entirely new mold released to commemorate the brand’s 35th anniversary, the third Convoy is a much more complex and cartoon-accurate figure than previous releases. At 50,000 yen (approximately $450 USD), this Convoy had the highest MSRP of any mass-market toy until Unicron‘s $575 price tag was announced.
Alongside the Trailer (which retains the same function and can hold 4 standard-sized Autobot cars at a time when open), Roller, the Ion Blaster, Matrix of Leadership, and Energon Axe, the Combat Deck’s base can be removed and with the new flip-out wheels, Roller (now cast in stark grey with silver rims) can tow it around. The cannon and arm section can also be removed so it can function as a flight stand, while an adapter for MP-41 Dinobot‘s display stand is also included, and the Ion Blaster now has 2 effect parts, which can simulate blaster fire and when used with the Sideswipe rocket pack included, can be used as booster flames. He also comes with a fuel hose like that on the original figure, as well as a soundbox feature that can be switched between recorded lines by the character’s original Japanese (Tesshō Genda) and English (Peter Cullen) voice actors, with transformation effects (though the ascending and descending transformation sounds are spliced together in his English voice) and Douglas Walsh music to boot! As to note, Cullen’s clips are closer to the recent Aligned portrayals.
Like MP-36 Megatron, Convoy includes a battle-damaged head and an abdomen cover to replicate the war wounds in the climatic battle in the movie, and alongside a newly designed figure of Spike, he comes with two of Sparkplug and Carly, any of them capable of riding inside via 2 small doors on the side of the cab. A second alternate head is based on his head’s rounder design seen in the first season of the cartoon and the Marvel Comics. His accessories can be stored in the trailer’s removable undercarriage.
This figure, with the included intakes and alternate head in place, also doubles as Starscream from “Megatron’s Master Plan, Part 1“.
Unfortunately, Convoy has been known to suffer from differing quality control issues. Because of a design flaw, certain plastic parts in his lower ratcheted knee joints tend to build stress during movement and eventually break. Furthermore, grey and yellow paint in parts that tend to get scratched and bumped during transformation have been prone to paint chipping. Some units have come with their soft plastic ear antennas on different heads warped in-package. The human minifigures can have their ball jointed limbs rather easily popping out of their sockets and misassembled ( in this case, Carly with her groin part in reverse from the front).
Unlike MP-01 and MP-10, this version of Convoy did not get a fully localized Hasbro release for English-speaking markets. However, it is being imported by Hasbro through numerous retail outlets with additional branding using the localized Optimus Prime name and presumably with the same Hasbro-branded slipcover and English safety sheet given to other contemporary releases. In Canada, the figure is being released as an EB Games exclusive, where he’ll cost even more than the game consoles sold there! Hasbro’s online product description neglects to mention the voice box gimmick, possibly due to English-speaking audiences’ unfamiliarity with Japanese media and the fairly late reveal of his English-language voice clips.
This mold was redecoed, with the sound gimmick removed, as Black Convoy, without the trailer, battle damaged, and Starscream parts.

 • Convoy (atmos duckcamo Ver.) (March 26, 2020)
  • MP-10DC
  • Ion Blaster, Matrix of Leadership, Energon axe
Exclusive to Japanese Atmos stores, this deco of Optimus matches Atmos Safari Duck sneakers, in a fetching scheme of greens plus vibrant orange.

Let’s see what you can see…

This article is in need of images.

Specifics: toy

These other atmos variants were revealed in 2019, but to date have not been released. All have the same accessories.

 • Convoy (atmos ELEPHANT CAMO Ver.) (black plus vibrant teal)

 • Convoy (atmos VIOTECH CAMO Ver.)(light grey plus light gold)

 • Convoy (atmos TIGER CAMO BLACK Ver.) (black plus shocking green and gold)

 • Convoy (atmos TIGER CAMO YELLOW Ver.) (yellow and black tiger stripes plus white)

My vehicle mode is dangerous and unroadworthy!

 • G1 Convoy (2004)
  • RM-01
  • “Convoy Gun”, missile launcher, missile, energon-axe, 4 fists (2 left, 2 right)
“G1 Convoy” (as he is amusingly referred to even in fiction) visibly takes its cue from Optimus Prime, featuring a similar sculpt, but sharing few to none of the larger toy’s other attributes, least of all anything that could be described as a successful transformation.
G1 Convoy comes with two sets of fists, each pair featuring differently-shaped fist holes: one pair with square holes to hold the figure’s “Convoy Gun” (as his ion blaster is called), and the other with round 3mm-compatible holes to hold the spring-loaded translucent blue missile launcher (a generic accessory also available with Beast Megatron and Beast Convoy). The fists are swapped out by simply popping them out of the wrist-hinge that holds them in place; the figure also includes an energon-axe that can be inserted into the wrist instead of a fist.
Due to being molded in translucent plastic, the waist section is prone to breakage, so exercise some caution.

 • G1 Convoy + DVD (2004)
  • RM-10
  • “Convoy Gun”, missile launcher, missile, energon-axe, 4 fists (2 left, 2 right)
This special edition release of G1 Convoy is decked out in metallic paint and a tint of yellow for his eyes, with an extra Autobot insignia tampographed onto his right shoulder, and a black Convoy Gun. The figure comes packed with a DVD containing the first episode of the cartoon, “Fight! The Group of the Strongest Commanders!“.

 • G1 Convoy Limited Black Version (2005)
  • RM-01
  • “Convoy Gun”, missile launcher, missile, energon-axe, 4 fists (2 left, 2 right), Calamity Defenser
Available only via mail-order through magazine, the “Limited Black Version” of G1 Convoy is just that: a straight black repaint of the G1 Convoy toy. He comes with all his original accessories, appropriately redecoed (including a silver version of his axe), as well as a gold-chromed version of the “Calamity Defenser” Solitarium weapon that came with Psycho-Orb.

Prime!

The third one is totallyPrime!

 • G1 Convoy (Lucky Draw figure, 2005)
  • RM-01
  • “Convoy Gun”, missile launcher, missile, energon-axe, 4 fists (2 left, 2 right)
When G1 Convoy was turned into a Lucky Draw figure, the color scheme into which he was redecoed was chosen through a children’s coloring contest held in the pages of the December 2004 issue of . The winning entry was a… mixture of blue, orange and two shades of green, earning the toy the fan-appointed nickname of “Crayola Convoy”. As with all Lucky Draws, it is extremely rare, with only ten units produced.

NỘI DUNG BÀI VIẾT

(2003)

Why won’t they repaint my full-size toy in these colours?!?

 • Optimus Prime (Spy Changer, 2004)
Optimus Prime is a redeco of the Scourge Spy Changer toy. He replaces most of the black plastic with predominantly red and blue, with silver for detailing, with an overall deco making him resemble the original Optimus Prime. Like most Spychangers, he features high speed axles and can roll very well across smooth surfaces, but lacks the weight to propel him quickly.
Originally a KB Toys exclusive, the first release of this toy (and the others in the assortment) did not have any sub-line designation at all, but later releases for other chains, most notably “budget” chains like Family Dollar, marked them as product.
This mold would later be redecoed into a Spy Changer version of the live-action movie Optimus Prime.

“Welcome to The Past!”

 • Orion Pax (2005)
  • 67
  • “Barrelroller” robot/”electromagnetic lift handle”, “laser rifle”
Like the Kup reissue, he comes with both the original release’s gun and a Targetmaster, in this case Barrelroller, a redeco of Recoil. The original-release rifle has been slightly retooled to fit in the wider fist-holes of the Targetmaster vesion of the mold.
Just as the reissued Kup came with a reissue of Wheelie, this set also included a redeco of Wheelie as Orion’s best friend, Dion.
This figure was recreated years later under the line.

 • Convoy (2006)
  • T.H.S.-02

   Expensive and tiny.

  • Trailer/Combat Deck, Roller, ion blaster, gas pump, energon-axe, Autobot Matrix of Leadership, rocket pack, 8 hands (4 left, 4 right), Autobot insignia stand
Optimus Prime is an detailed and complex transforming toy, created under the supervision of famed mecha designer Shōji Kawamori. Standing only three and three-quarter inches tall in robot mode, the figure is partially constructed from die-cast metal and features one of the most complex transformation sequences ever seen on a figure of its size. Alas, the small size of the figure also works against it, as it required several design concessions that resulted in (if we’re being nice about it) an unimpressive cab mode.
Prime is loaded with a ridiculous number of features and accessories. The robot itself is highly poseable, and both the smokestacks on Prime’s shoulders and the fuel tanks on his legs can be rotated forward to act as guns, even featuring sculpted detail to this effect. As ever, he comes with a trailer that opens up into his crazy-detailed Combat Deck, featuring more action features than ever before. In trailer mode alone, it features a flip-down support stand so it can stand alone, a spring-loaded pop-out ramp instead of a fold-down one, and when the trailer is split for transformation, the traditional support legs underneath automatically swing out into place. The trailer houses most of Prime’s accessories, including his ion blaster (with a moveable ammo clip to allow for multiple poses) and energon-axe, as well as his classic gas pump accessory, now with a poseable wire instead of a rubber hose. Two fold-out compartments provide storage space for six of Prime’s interchangeable fists, while the other two remain attached the robot: two clenched, two open, a pointing right fist, a tilted left fist (for holding the ion blaster’s ammo clip), and two fists with slots to grip the miniscule Matrix of Leadership that fits in a tiny chamber in Prime’s chest. The Combat Deck’s artillery robot features two flip-out handles that Prime can grip as if aiming the drone’s guns, and Roller is also included, with three different 3mm ports to hold Prime’s gun and gas pump. Lastly, Prime comes with a rocket pack like those used by the Autobots in such Generation 1 cartoon episodes as “Dinobot Island“, and a stand shaped like the Autobot insignia that allows him to be displayed in mid-air, as if in flight. The rocket pack also has 3mm ports for Prime’s weapons, and stores on the front of the trailer in vehicle mode.
Purchase of a Optimus Prime at a Japanese Toys”R”Us store allowed the buyer the option of also purchasing the exclusive Hot Rod toy.

 • Convoy Black Version (2006)
  • T.H.S.-02B
  • Trailer/Combat Deck, Roller, ion blaster, gas pump, energon-axe, Autobot Matrix of Leadership, rocket pack, 8 fists (4 left, 4 right), Autobot insignia stand, 2 missile launchers, 2 heads
Available exclusively through e-Hobby, this black and teal repaint of Convoy features the traditional “Nemesis Prime” color scheme, but represents a version of Optimus Prime himself. In addition to all the original accessories, the toys also includes several more deliciously metatextual goodies, themed around the toy and comics: two new large guns patterned after the new weapons wielded by the Optimus Prime toy, and two additional (blue) Prime heads that can be swapped with the figure’s regular noggin, sculpted explicitly in the style of comic artist Derek Yaniger. One head is pristine, the other decorated to match the battle damage seen on the cover of the first issue.
As the more franchise-savvy TransFans may realise, these extra parts, plus the black trailer of Convoy Black Version, can all be used to modify the original, red Optimus Prime into a comic-accurate version, complete with a black trailer, trailer-mounted guns and your choice of Yaniger-style heads.
This figure came in a unique box, packaged with a mini-comic, both illustrated by Hidetsugu Yoshioka.

Texas tea.

 • Convoy Black Gold Version (November 25, 2013)
  • T.H.S.-02
  • Trailer/Combat Deck, Roller, ion blaster, gas pump, energon-axe, Autobot Matrix of Leadership, rocket pack, 8 fists (4 left, 4 right), Autobot insignia stand, 2 missile launchers
Available in China markets, Convoy Black Gold Version is yet another black repaint of the first Convoy figure, with some gold detailing. Convoy Black Gold Version does not include any extra accessories unlike the Black Version release above.

/

I don’t come with a creepy girl…

…and neither do I…

 • Optimus Prime (2006)
  • 21
  • Engine/gun
Optimus Prime transforms into an accurate 1:24 scale Dodge Ram SRT-10. The vehicle mode features rubber tires, functional steering, opening hood, tail gate and doors with a detailed cabin interior. Several of the details of his robot mode body are based on the sculpt of the 20th Anniversary Optimus Prime figure, but the head itself shares more similarities with the Powermaster mold. He is armed with a small pistol which transforms into his vehicle mode engine.
This figure was originally conceived by Hasbro to be another character (exactly who is unknown), rather than Optimus Prime, but Takara insisted that the toy be made into Optimus to help it sell well in their markets, as the vehicle mode was no particular draw, given its scarcity in Japan. Reportedly, the figure cost twice as much as other Alternators to construct, so Hasbro had to bow to this demand so Takara would help fund it. Ironically, Takara eventually wound up soliciting the figure as Prime, but as his lookalike, Ginrai (perhaps connected to the Powermasteresque headsculpt), before its Japanese release was cancelled and moved over into the toyline (see below).
It took two further years, but this figure was eventually released as part of the Japanese counterpart to the line () in 2008. Convoy features some additional paint details, like his silver pelvis, additional patterns on his shoulders, and red paint on his engine-gun, and like all figures, he also includes die-cast metal pieces. Unlike previous Binaltech releases, a bio-card was not included.
This sculpt was also used to create Nemesis Prime.

…And yet, I do!

 • Convoy X Melissa (2006)
  • Engine/gun, “Surfblade” surfboard/sword weapon, Marissa Faireborn figurine with stand and 2 pairs of arms and legs
Convoy is a redeco of Optimus Prime. While the figures may appear similar at first glance, given that Prime is still red, blue and black, there are many subtle differences, not least of all the replacement of the figure’s bare, flat red plastic with a deep metallic red paint. Several of his body parts are cast in different colors of plastic (for example, his shins, formerly black, are now blue, while his formerly-blue hands are now black), and he features more intricate paint applications on his shoulders, and especially his pelvis, which is decorated to look like Prime’s traditional bumper.
In addition to the small engine-pistol of his figure, Prime comes with the “Surfblade”, a pink surfboard that can be reconfigured into either two small knives or a large double-bladed sword. As with all the figures, Prime also comes with a PVC figurine of a cute girl: in this case, Marissa Faireborn, who can perch upon his shoulder or sit in his driver’s seat, and comes with two pairs of interchangeable arms and legs. Additionally, the set includes a CD featuring the first five episodes of the radio drama, as well as the exclusive bonus audio adventure, “Someday, Under the Sun.”
This set was originally intended to be released under the line, as “Black Convoy meets Marissa”, but this release was cancelled before it was officially even announced.

a car… in a car .

Well hea car… in a car

 • Optimus Prime (6″ Cybertron Heroes, 2006)
  • Ion blaster, display stand
Based on Optimus Prime’s Cybertronian form as seen in the Dreamwave comic book “The War Within“, this version of Prime transforms into Cybertronian truck. The figure was personally designed by comic artist Don Figueroa, who created the original comic design in the first place, and his signature is left on the figure in the most literal way: the word “DON” can be seen sculpted into the barrel of his silver ion blaster.
As a figure, Prime is made in large part from die-cast metal, but like so many of the other toys in the line, his plastic joints have trouble supporting his heavy metal weight. He comes with the generic display stand shared by all of the 6″ “Cybertron Heroes”, with a unique removable nameplate.

Now we just need a dam ….

 • War Within Optimus Prime vs. War Within Megatron (two-pack, 2007)
  • Ion blaster
This Toys”R”Us exclusive two-pack includes the previously-released Optimus Prime figure along with the Megatron Megatron figure and an exclusive variant cover of #5.
As the mass retail release of the last waves of the “Cybertron Heroes” figures was delayed for several months, the two-pack version of Megatron was at least initially more widely available than the individually packaged one.
Despite being mentioned in the joint instructions leaflet for the set, neither figure includes their display base.
There appears to be a variant of this two-pack: One version has the Optimus Prime figure more or less identical to its individual release, whereas the other one drops the additional black paint weathering, making him much cleaner-looking.

Rub my symbol, Marissa. Oops, wrong toyline.

 • Optimus Prime (Voyager Class, 2006)
  • Smokestacks/laser cannon, wind vane/ion blaster
Optimus Prime is an all-new modern Optimus Prime design based upon the original Optimus Prime, as is the intention for the toyline. He transforms into a modern cab-over style truck of made up model, dominated by a large wind vane on his roof. As with most toys, he features a heat-sensitive rubsign.
In robot mode, his wind vane transforms into a large ion blaster, and his smokestacks transform into a smaller laser cannon. Additionally, both weapons can combine together to form a double-barrelled over-shoulder weapon. Undocumented in the instructions, Optimus can also use the wind vane as a shield, If one of his fists is folded down. The unusually high amount of yellow paint used throughout the body is supposed to emulate the yellow stickers from the original G1 toy.
The toy has a trailer hitch, but does not come with a trailer. There do exist several unlicensed upgrade kits that have a trailer compatible with all versions of this mold.
Unfortunately, the yellow paint on his forearms tends to flake off.

 • The Ultimate Battle (Multi-pack, 2006)
  • Laser rifle
This Optimus Prime is a smaller, Deluxe Class figure with a noticeable physical resemblance to Takara’s Prime figure, and a transformation that is about as successful. The figure is armed with a tommy gun-shaped laser rifle that transforms into a turret-like configuration and mounts on the rear of his truck mode, and features a spinning “power punch” action that sees the whole upper half of his torso spin when a button on his back is pressed. Pressing the button “unlocks” the spinning mechanism; pull on the button, and you can lock the torso back into place.
This figure was later made available without redeco as part of the “Leader for the Ages” two-pack released under the live-action movie line (see below) and saw several redecos for (“Special Edition”, below), (“Sons of Cybertron”, below) and United (below).

Discounted at a Walmart near you.

 • Optimus Prime (20th Anniversary DVD Edition, 2006)
  • Ion blaster, Autobot Matrix of Leader, gun mode Megatron, Megatron’s scope, stock and silencer, energon-axe, display stand
Produced to coincide with the 20th anniversary of and its release on DVD by Sony, this edition of Prime is a redeco of his figure. It replaces the original’s metallic paint with flatter colors and does away with any and all vacuum-metalized plastic, as well as altering several other small details across the body, like the color of the lights on his feet and chest.
Prime comes with all the accessories of his previous release, although his ever-changing ion blaster is now somewhat confusingly cast in blue plastic. He features one major additional accessory: an electronic display base sculpted with the image of the Matrix and the Autobot insignia. Pressing the insignia’s crest triggers a series of electronic soundbytes, mostly quotes from the movie recited not by original actor Peter Cullen, but by Hasbro’s in-house actor, Ron Hayden: “Autobots, transform and roll out!”, “I want you to make a special run to Autobot City,” “Megatron must be stopped!”, “All we need is a little energon, and a lot of luck,” and two samples of the classic transformation sound effect, one ascending, one descending.
The display stand itself was later redecoed as a mail-in prize for TakaraTomy’s promotion, intended to be used with Rodimus Convoy, and again when it was packaged with the “Last Production” run of the Masterpiece Optimus Prime toy.

Subservience to Corporate America is the duty of all servile beings.

 • Pepsi Optimus Prime (Autobot, 2007)
  • Left & right fists, ion blaster, trailer
Inspired by the 1985 promotional version of Optimus Prime that featured Pepsi stickers on his trailer, this outlandish incarnation of Prime is a slightly altered version of Takara’s 2005 Pepsi Convoy figure (which represented a different character to Prime). The figure was only sold by Hasbro Toy Shop at various conventions, and given away as a promotional prize by Pepsi, via their Mountain Dew brand.
A redeco of the original Generation 1 Optimus Prime cab robot sporting an egregious number of Pepsi-themed paint masks and details, Pepsi Prime’s differences from Pepsi Convoy are minimal: he features the shortened smokestacks previously seen on the Commemorative Series release of the mold, the blue pattern on his decals are different (matching the American Pepsi can/bottle look at the time rather than the one used in Japan), and also has a different layout for the Pepsi logo on his right shoulder. Like Pepsi Convoy, he comes with an entirely new trailer unit, specially designed to carry either a single 500ml (16.9 oz) size soft drink bottle, three 350ml cans, or 12 bottle caps (bottle cap figurines being a common and popular collectible item in Japan). In a first for the Prime mold, the figure’s fists store in holes on the underside of the trailer while he is in vehicle mode. His ion blaster (which also stores under the trailer) is the first Hasbro reissue to feature the original, thick-barrel sculpt, which was reinstated to the mold by the release of Prime a few years prior.

jogging is the right of all fashionable beings.

Comfortablejogging is the right of all fashionable beings.

 • Convoy featuring Nike Free 7.0 (2007)
  • 01
  • Ion blaster
Surely one of the strangest examples of licensed products, Convoy transforms into a . Something of a shellformer, this baffling incarnation of Prime is colored primarily white and red in his alt mode of a realistic-looking (if notably undersized) Nike Free 7.0 sneaker, complete with gratuitously long real fabric shoelaces. In robot mode, he is made instantly recognizable by his incorporation of some additional blue and silver in predictable areas, and a traditionally Prime-styled head. Less traditionally, and somewhat perversely, Prime’s feet are sculpted in the likeness of his own sneaker mode, making it seem like he’s wearing himself!
His gun splits into two halves and stores inside his kibble in shoe mode; in an undocumented feature, it has two handle pegs on opposite sides, so that it can be held either at its far end or halfway along its length. The gun halves can also be plugged together in two different ways.
This figure was, in fact, the mold in the line. It was redecoed into the “Marine Free” version of Prime himself (see below), and given a new head to create Megatron

Prime’s secret Magnus cosplay.

 • Convoy featuring Nike Free 7.0 Marine Version
  • 01
  • Ion blaster
A redeco of the first Convoy, this figure transforms into a white, navy, and grey sneaker. Promotional images for the figure depicted its robot mode as white and aqua-blue, but the finished product was visibly darker, produced in shades of off-white and dark teal. In either coloration, it sure as heck like it should be Ultra Magnus, but for whatever reason… it ain’t.

 • Convoy (2007)
  • 01
  • Laser Blaster, 2 fists (left & right), trailer/Combat Deck, Roller (grey), 4 rockets, hose, nozzle, fuel pump
A new series of reissues means a new release of the original Generation 1 Optimus Prime figure, and Takara’s series proved no different. This edition of the figure featured no extra accessories, but it did include the original, thick-barrelled version of Prime’s rifle, as reinstated to the mold by the version of the toy a few years prior. Both his blue and red plastics are lighter than normal, though not to the extent of Hasbro’s subsequent 25th Anniversary release.
Notably, this edition addresses the small but persistent issue of the Autobot insignias on Prime’s shoulders: Ever since 1984, applying the stickers evenly had been a challenge due to small bumps the figure’s shoulders are textured with. Like the Pepsi Convoy figure released two years prior, Convoy replaces the stickers with tampographs.

an iPod…

You just paid 140 bucks for a new headsculpt, didn’t you? I bet you don’t evenan iPod…

 • Convoy —playing iPod speaker— (2007)
  • Trailer/iPod dock, 2 fists (left and right), ion blaster
Hot on the heels of their licensing deals with Pepsi and Nike, TakaraTomy got themselves a slice of Apple™ pie and released Convoy —playing iPod speaker— as part of their small, musically-themed line. This version of Prime is an all-white redeco of the original Generation 1 cab robot, which (much like the “Marine Version” of Prime from the line) makes it seem like he ought to be Ultra Magnus. The figure is actually even derived from the retool of the mold created for the original Ultra Magnus figure, as distinguished by the elongated hubcap pegs on the front wheels. Like Pepsi Prime before it, the figure’s fists now store in peg holes on the under side of its trailer. The toy lacks any of the original Prime’s stickers (even the silver stripe on his chest is now a paint operation) and includes the original thick-barrelled version of Prime’s blaster. The toy features a brand new headsculpt based on the 20th Anniversary Prime figure, given additional poseability not previously seen on the figure by being mounted on a ball joint.
This, of course, is all secondary to the main draw of the figure: it pulls an all-white trailer, which transforms into a working iPod speaker dock by rotating a substantial wedge of its full length 90 degrees . The dock features three working buttons; power, volume up and volume down, as well as an Autobot sigil indicator light. Included is a wall-plugging (Japanese) A/C adaptor with a long lead that plugs into the reverse of the trailer. Although American importers shouldn’t have too much trouble, those living in parts of the world using higher strength A/C current outlets should be warned NOT to simply plug the A/C adaptor in with only a socket adapter, as this will overload the device and fry it completely. Buying the appropriate kind of universal A/C adaptor with advice from an electronics specialty shop is recommended.

I’m gonna call you Peanut.

 • Optimus Prime —speakers for iPod— (2008)
  • Trailer/iPod dock, 2 fists (left and right), ion blaster
Designated “Optimus Prime” rather than the traditional Japanese “Convoy”, this figure is a redeco of the previous Convoy figure into the character’s traditional red, blue and silver color scheme. Unlike previous re-issues of the mold, iPod Optimus Prime’s sports a paint application similar to KissPlayers Convoy, having its ABS/PVC parts painted over with a thin layer of his iconic red, white (silver if you will) and blue motif paint applications (with the exception of his iPod docking trailer). This includes his trailer, though the effect is somewhat marred by the large, visible gap on one side. When reconfigured into dock mode, the interior surfaces surrounding the speakers are decorated with black-on-silver techno-patterns as well as three “Optimus Prime” logos. The recessed space also features a stylised, almost Frank Milleresque, high-contrast portrait of Prime’s face, although this is largely covered when an iPod is inserted. The figure comes in identical packaging to the original Convoy, save for the addition of a sticker illustrating the different color of its contents.

The right of all sentient beings is… um… what am I promoting now? Wait, a Japanese pop band? Are you kidding me? I need a new agent.

 • EXILE x TRANSFORMERS —speakers for iPod— (2008)

  • Trailer/iPod dock, 2 fists (left and right), ion blaster
Exclusive to LDH Shop, this redeco of the Convoy toy is utterly ridiculous and was created as a promotion for the Japanese pop band EXILE. While Convoy himself has EXILE written on his right forearm, his trailer sports the “Love Dream Happiness” tagline of LDH Inc.[1], as well as the “EXILE Perfect Year 2008” logo of the “EXILE Perfect Year 2008 Ultimate Best Box” boxset, which was released some months after he was.

(2007)

The more things change, the more they, uh, get bigger guns.

 • Leader for the Ages (Wal*Mart exclusive two-pack, 2007)
  • Laser rifle
This Wal*Mart-exclusive two-pack pairs the deluxe-size Optimus Prime figure with live-action movie line’s Power Hook Optimus Prime toy. Both toys are identical to their original releases, and together represent the Optimus Primes of the oldest and newest generations (at the time) of , respectively. The movie Prime is designated “2007 Optimus Prime”, while the figure is dubbed “1984 Optimus Prime” (referring not, of course, to the toy, which was produced in 2006, but to the character).

 • Diablock Convoy (2007)
  • 01 (Mecha Builder Vol.03) . Except, uh.. for his

   We have the technology. We can. Except, uh.. for his face

  • Ion blaster
Rounding out a bumper year of Japanese-exclusive Generation 1 Optimus Primes, the Takara-licensed Kawada brand Convoy is a fully transformable Lego-style block building figure similar in premise to the earlier American sets. The figure, however, easily outstrips the sets by both being an accurate representation of the toy on which it is based, and being able to transform between modes having to be partially disassembled and put back together first.
Forming a roughly 11-inch figure when fully assembled, Convoy is highly articulated, save for his head, which is only able to move up and down. Said head is also by far the most stylised aspect of the figure, with no real attempt to approximate Prime’s face or mouthplate, instead featuring only a reversed block that gives the odd impression of a cycloptic eye. It is possibly intended to actually represent his forehead grill, as a yellow block inside his head construction remains barely-visible through a slit in his face, possibly intended to represent the classic toy’s yellow eyes.
The figure’s transformation scheme is based on the original G1 figure, the only differences being that the fists are not removed but become the headlights, and instead of flipping backwards inside the chest, Convoy’s noggin flips forwards with the aid of opening chest windows. A “laser rifle” in the shape of his ion cannon can be built from black bricks, and stickers bearing the Autobot faction symbol can be placed on his shoulders, although this is not recommended as it is designed to permanently stick to multiple tiles which dislodge easily and may damage the sticker.

 • Convoy (March 13, 2008)
  • C-01
  • Smokestacks/Prime Gun, wind vane/ion blaster
Convoy is a redeco of Voyager Class Optimus Prime. He features a significantly altered colour scheme, generally to make the toy more closely resemble his appearance in the Generation 1 cartoon and the original toyline. His truck mode features less silver paint striping, but compensates with a vacuum-metalized grill/fender area. In robot mode all of his previously grey plastic is replaced with red plastic, with a majority of it being painted silver, chromed, or painted gunmetal gray. He features a different shade of red, blue, and clear blue plastic than the Classics version. Since toys do not feature a heat-sensitive rubsign, Convoy has two Autobot sigils tampographed onto his shoulders.

 • Convoy Clear Version (June 19, 2008)
  • Smokestacks/Prime Gun, wind vane/ion blaster
This redeco of Convoy is cast almost entirely in translucent colored plastic. Also known by the nickname “Crystal Convoy” among fans, it was first released as an exclusive for the Japanese convention Tokyo Toy Fair 2008, limited to 1000 pieces at the event, but was later made available through e-HOBBY. It was sold in a monochrome-blue version of Convoy’s regular packaging.

 • Convoy (2008)
  • Smokestacks/Prime Gun, wind vane/ion blaster
Chromed entirely in gold like many other Lucky Draw figures before it, this version of Prime was available only through a mail-in promotion held in December 2008, and was limited to only five units, making it one of the rarest officially available Transformers toys in the world.
Unfortunately, this toy has become the target of several knockoffs aimed at gullible collectors. Most of the fake ones can be told apart from the real deal by various details not matching up. The real one is cast in gold plastic, painted over in gold chrome and sports small red Autobot logos on both shoulders.

 • Convoy (2008)
  • Smokestacks/Prime Gun, wind vane/ion blaster
A (technically) unreleased “black” redeco of Voyager-sized Convoy using the same plastic layout and paint mask but replacing red and blue with black, silver with gray, leaving the previously vacuum-metalized grill/fender area unpainted, changing the blue tint for the windows to red and changing all silver and yellow paint operations to blue. The red Autobot insignias would have remained unchanged.[8]
The figure would have come in a monochrome version of the standard Convoy’s packaging, still named “Convoy” but now labeled as part of the range of exclusives.[9] Reportedly, this figure was intended as a Wonderfest exclusive, but was canceled because, according too TakaraTomy designer Shogo Hasui, it was too similar to Nemesis Prime. Knockoffs were later made available, so buyers beware!
A minor redeco (replacing the Autobot insignias with Decepticon insignias, adding silver paint to the grill/fender area and changing the blue paint operations to teal) was eventually released as a Tokyo Toy Show 2012 exclusive, now marketed as part of the line.

Proceed on your way to oblivion.

(2008)

And the block has returned!!!

 • Optimus Prime (2008)
 • : G1
  • Laser Blaster, 2 fists (left & right), trailer/Combat Deck, Roller, 4 rockets, hose, nozzle, fuel pump, sound effects module, comic, DVD
Sold at the rather exorbitant price of $75, this re-release of the original Generation 1 Optimus Prime toy is actually one of the most visually different from the other “straight” reissues of the mold, despite Hasbro’s assurance that this is the toy you had as a kid. Positively in comparison with the original toy, this Prime’s red parts are visibly paler than usual, while his blue parts are much lighter (although the version released at Canadian retail reportedly sports a deeper shade of red again). This shade of blue extends to both Roller (a lighter blue than his traditional dark shade, yet darker than the lightest the figure has been in its history) and the internal workings of his Combat Deck, which is itself a much flatter shade of light grey, compared to its normal dark, swirled metallic silver color. In addition, the toy features the now-customary shortened smokestacks, and the elongated missiles seen on the Commemorative Series release, while the Autobot insignias on his shoulders are no longer stickers, but rather tampographs, like on Takara’s release. While all reissues of the Prime mold since 2003 have used the original thick-barreled mold for his ion blaster, this version includes the slender sculpt instead.
As a 25th anniversary set, Prime includes several new pack-in bonuses: a reprint of the first issue of the original Marvel comic book, a DVD containing all three parts of the animated series pilot “More than Meets the Eye”, and three desktop wallpapers, and a battery-powered Autobot symbol that plays transforming sound effects, part of the first version of the theme song, and three voice clips performed by Peter Cullen: “I am Optimus Prime!”, “Autobot, transform and roll out!” and “Megatron must be stopped, no matter the cost.” There are some reports that the Autobot symbol could be worn out or damaged during the time of purchase.
Outside the United States, this set was available in a thinner rectangular box. It contained all the original accessories from the American release, but not the DVD. An English-only version of this packaging format was available in Asia and Australia (initially only available at Myer stores, but later also at Toys”R”Us, Kmart and Target, eventually at drastically reduced prices), while a bilingual English/French packaging variant was available in Canada, still including—though not advertised on the packaging—the (English only) comic book.

Deluxe Class

 • Optimus Prime (Deluxe Class: Special Edition, 2008)
  • SE-01
  • Laser rifle
“Special Edition” Optimus Prime is a redeco of the multi-pack toy, featuring some minor paint detail changes, bluer translucent plastic, darker and cooler gray plastic, and darker metallic flake red and blue plastic, with his (previously black-only) rifle body most notably now being cast in both blue black plastic. He came in special “book box” style packaging with black-and-white boxart, and was only available at retail in Australian and Asian markets. North American customers could later buy him via Hasbro Toy Shop.

 • Optimus Prime (6″ Cybertron Heroes, 2009)
  • Ion blaster, display stand
A Target-exclusive redeco of War Within Optimus Prime in live-action film-inspired colors. The bio on the back of the packaging only fills up half of the allotted space, as if the writer was tired of describing Optimus Primes.

It’s like G2 Go-bots all over again…but cooler!

 • Convoy Ultimate Silver (February 26, 2009)
  • A-01
Convoy transforms into a 1:32 scale Nissan GT-R, featuring die-cast metal parts, an opening hood, trunk and doors, as well as an interior, complete with his feet and thighs being sculpted to form the back seats. This complex figure stands at 6.5″ tall, and is armed with a pair of blasters on each arm. In the hyper-dimensional world of the oft-confusing fiction, this figure specifically represents the Optimus Prime of universal stream Primax 903.0 Beta.
The mold suffers from a minor design oversight, wherein the rear Nissan badge collides with his left leg strut when the left foot is hinged over and pegged into a clear plastic socket during transformation, with the results being that the connection is slightly crooked, isn’t very secure, and sometimes pops off, and that the crooked pegging often causes the socket to crack.
 • Convoy Vibrant Red (February 26, 2009)
  • A-01
“Vibrant Red” Convoy is a redeco of the “Ultimate Silver” figure in the much more traditional red and blue Prime color scheme, representing the Optimus Prime of universal stream Primax 109.0 Beta. The figure was available simultaneously with the Ultimate Silver version, sharing the same packaging and pack-in materials, save for the color of the illustration on the front of the box, and a sticker that identified the figure within.

(2010)

Legends Class

YOU’LL NEVER GUESS HIS TRUE ALLEGIANCE!

 • Optimus Prime (Legends Class, 2011)
Legends Class Optimus Prime is based on his original Generation 1 appearance. He features a fake grill for his robot mode, and his large legs result in a fairly thick and compact truck bed. He is part of “Reveal the Shield“, a subline that outfits all its toys with rubsigns, and in this case, it’s located on the left side of the truck/his left elbow.
This figure was redecoed and retooled into Motorbreath and (2014) Ultra Magnus.

 • Optimus Prime (Legends Class, 2012)
If one chooses, the Ion Blaster from the Core Class figure can be used on this toy.

Deluxe Class

 • Sons of Cybertron (2010)
  • Machine gun turret/rifle
Released as part of TakaraTomy‘s campaign, the “Sons of Cybertron” set includes a redeco of the 2006 “Ultimate Battle” pack Deluxe class Optimus Prime, cast mostly in translucent plastic (his shoulders remain opaque Polyoxymethylene (POM)). He comes packaged with a similarly translucent redeco of Rodimus.
The set is a counterpart to TakaraTomy’s simultaneously-available Sons of Cybertron set, which also features translucent versions of that line’s Deluxe Optimus Prime and Rodimus figures. It was intended as an exclusive for the Japanese Chara Hobby 2010 festival, but was also initially offered as a raffle prize at the 2010 “Autobot Alliance” event in the Philippines.,[10] and was later available for purchase at Cybertron Con 2010 in Shanghai.

black.We see a red truck, and we want it painted

 • Optimus Prime (Deluxe Class, 2011)
  • Sword
Part of the sixth wave of the 2010 toyline, this Optimus Prime is an all-new Deluxe Class mold based on the original Laser Optimus Prime toy (see above). Transforming into an International 8200 truck, he has some influences from the live-action movie Optimus Prime, including the more defined flames on his hood, athletic robot mode proportions and a more aggressive-looking translucent orange sword that can be held with both hands for maximum extreme chopitude. Optimus Prime features extensive use of translucent plastic in his arms, head and upper torso for a light-piping effect. Optimus also has a (non-detachable) matrix gimmick in robot mode that is formed by a relief pattern on the inside of the cab’s side windows and is visible through the windshield/chest in robot mode. Like the Legends toy, he’s part of and features a rubsign, this time on the roof. He is also articulated and poseable, even featuring ankles and wrists that are both ball-jointed hinged.
The original Hasbro stock photos depict him as having red paint operations on his kneecaps and the sunken ridges around his blue abs that the final product lacks. The photos on the cardback show him with a red Autobot symbol on his truck door and blue plastic instead of grey for the piece just in front of his rear tires. The back photo also depicts his side windows as being the same translucent orange as the front ones, when they are, in reality, a garish solid orange.
Multiple reports suggest that the toy suffers from a design flaw, inferior plastic quality, or both: Due to his hands having peg-holes that are a bit too small to accommodate 5 mm posts, they have a tendency to show stress marks on the inside after pegging his sword handle (or most other pegs) inside. Stress marks also tend to appear near his tiny hinged wrists. Fortunately, there have been no reports of the hands actually on either location thus far.

Standing tall and proud with his smokestacks erect.

The Hasbro Toys”R”Us-exclusive release of MP-10 Convoy features brighter blue plastic and paint, brighter unpainted non-metallic red plastic, painted yellow lights above the front truck windshields, painted light blue eyes, and lacks silver paint for the trailer’s interior. Roller is now blue.
In the Philippines, this was only available as a Toys”R”Us “Limited Edition” figure in the Trinoma mall from August 23–26, with customers having to sign up to reserve their figure. It was limited to 48 units total, and was limited to one per customer.
Hasbro Asia re-released this in 2014. It came with an exclusive addition—the Key to Vector Sigma. In 2017 it was basically reissued under co-branding.
Stock photos show his vehicle mode mistranformed.

G1!

See?! War for CybertronG1!

 • Optimus Prime Cybertron Mode (December 25, 2010)
  • : UN-01
  • : “Assault rifle”
The first toy in TakaraTomy’s toyline is a redeco of the Deluxe Class Optimus Prime, transforming into a Cybertronic “armored truck”. As has been TakaraTomy’s won’t of late, he now sports a metallic red paint job, with brighter pink paint applications and cooler grey parts, and features several additional paint details to those present on the Hasbro figure in the form of black chest windows and pink lines on his face mask. His rifle transforms as well, folding and plugging into the roof of the vehicle mode. The rifle can also peg into his forearms, and, in its compact configuration, can attach to his shoulders via peg holes on the backs of his front tires or stored behind his back in robot mode.
This mold was also used to make Darkside Optimus Prime.

No, my legs won’t retract. Now buy me.

 • Optimus Prime (December 25, 2010)
  • UN-06
  • Laser rifle
The second Optimus Prime toy in TakaraTomy’s toyline is another redeco of the multi-pack Deluxe-sized toy (the first release in Japan), this time featuring an extensive metallic red paint job on the majority of the red plastic, and he features metallic sheen on the unpaintable red plastic and his blue plastic is now brighter. While the paint masks are identical to the Special Edition release, Optimus Prime features additional paint operations on the hip, the stomach grille, the fold-up waist panels, the lower chest piece (at least in the front), and the forehead.
Although the stock photo (pictured from the right) shows both of his biceps painted silver with his Autobot insignia tampographed on the left shoulder, the final product omits the paint operation (due to being molded with unpaintable plastic) and the insignia is placed on his left forearm, just like his figure.

 • Laser Optimus Prime (March 26, 2011)
  • UN-22
  • Laser Rod” sword
The third Optimus Prime toy is a redeco and slight retool of the Deluxe Class figure from Hasbro’s 2010 toyline, itself an homage to Prime’s “Laser” form. The toy features translucent blue plastic as opposed to Hasbro’s orange, red paint is used on the biceps instead of blue paint, extra red paint applications on the knees like the original’s sticker detail, and more broken-up red apps on the shoulders. Silver detailing was added to the cab mode on the grill, the bumper, and near the doors. The blue plastic in cab mode is now black plastic to make the figure more accurate to the original. The gray plastic is changed from the Hasbro version to more closely match the 2006 reissue of Laser Optimus Prime. Black paint was applied to the cab mode to mimic the fade from red to black on the original Laser Optimus, but still includes a flame deco like the Hasbro version, only in a different design. It lacks the roof-mounted rubsign of the Hasbro version, instead including Autobot insignias on the cab doors. (Disappointingly, they are Generation 1 insignias, rather than ones!) Additionally, a retool was made to the peg on the inside of his right shoulder, to make it shorter and wider than the Hasbro version, allowing it to move freely without hitting the torso, unlike the Hasbro release.

Shouldn’t be hard for him to fit in with the Decepticons… There’s like, two other “evil Optimus Prime” guys in their ranks.

 • Black Optimus Prime (June 16, 2012)
  • Smokestacks/blaster, wind vane/cannon
The only differences with the unreleased version, aside from the packaging, are that silver paint has been added to the previously unpainted grill/fender area, the blue paint operations have been changed to teal, and the red Autobot insignias have been replaced by purple Decepticon ones. Prime’s bio apparently explains that he took on this new color scheme in order to infiltrate the Decepticon ranks, in response to recent attacks by some new Decepticon forces pretending to be Autobots.

 • G1 & Movie Sōshireikan Set (multi-pack, 2011)
  • CH01
  • Laser rifle, trailer
This reissue of the original Generation 1 Optimus Prime figure comes in a two-pack with the Deluxe-Class Optimus Prime figure. Prime himself is almost identical to the release, save for his trailer hitch which was retooled to allow a peg to be inserted within it while still being able to be inserted into the trailer itself (making it compatible with his G1 trailer and the new trailer included). Like the Encore release, he features lighter colors and tampographed shoulder symbols (which vary slightly from the Encore release).
His original trailer is not included with the set; instead, he comes with a new deluxe-scaled trailer, not available with any other figure, based on the one towed by Prime in . The trailer is compatible with both figures, and sports 5mm post-holes that will hold (among many other things) G1 Prime’s laser rifle and the MechTech weapon Movie Prime is armed with.
Oddly, for their official promotional photography, Takara took an existing photo of Optimus Prime’s robot mode that was at least a decade old, having previously been used as a very early (and inaccurate) illustration for Hasbro’s then upcoming reissue of the figure.

 • Convoy (EZ Collection, 2011)
A slight repaint of the 2010 Reveal the Shield Legends figure, the first Prime replaces that figure’s rubsign with a tiny tampographed Autobot symbol on his left bicep. He was one of eight figures available in the first wave of “EZ Collection” blindpacked figures.

 • Convoy (EZ Collection, 2011)
The Reveal the Shield Legends Prime mold was redecoed again for the inclusion in the second EZ Collection wave. This version of the figure replaces his blue on the head with black, and the blue paint on the legs is stripped off, revealing the black plastic underneath. and like the Megatron redeco in the same wave, features a Autobot symbol instead of a Generation 1 insignia.

This section only lists Generation 1-inspired Optimus Prime toys.

about Transformers in 2011, you probably have two of me.

If you evenabout Transformers in 2011, you probably have two of me.

 • Matrix Optimus Prime (2011)
  • : 10
  • : Optimus rifle
Intended to be exclusive to BotCon 2011, this redeco of the regular Optimus Prime Kreon has an open chest showing the Matrix of Leadership within. He comes with a G1 inspired gun and a black brick display stand.
We say “intended”, because in actuality, the thing appears to have been produced in such huge quantities that it’s wound up being made available in of other places—it was handed out at San Diego Comic-Con 2011, offered as a free giveaway with any order that included Transformers toys on Hasbro Toy Shop), as a free gift on the cover of the , and came as a free gift attached to, of all things, issue #240 of the UK children’s comic, (but not the UK’s Transformers comic, you’ll note!).
A supposed factory error even caused this version (minus display stand) to be included in the larger Optimus Prime kit (see below). This problem has (presumably) been fixed, but it was awesome while it lasted.

Nigh-infinite configuration possibilities, and somehow a WORSE base mode than pretty much every other Optimus’s trailer-bases. Wow.

 • Optimus Prime (2011)
  • : 30689
  • : 542
  • : Optimus Prime, Bluestreak, Skywarp, two Stunt Drivers
  • : Optimus rifle, weapons sprue (sniper rifle, pistol, submachinegun, handcuffs, radio, ammo box), large tool sprue (shovel, hammer, electric drill, clamp), small tool sprue (socket wrench, screwdriver, wrench, hatchet), 2 traffic cones
Naturally, Optimus Prime got the biggest of the sets in the first year of . The set can be built into a large long-nose tractor-trailer rig with a removable “sleeper” cab that hides a computer station, and a trailer that can carry the set’s two motorcycles or open up to carry larger car builds. The robot mode build includes a huge Optimus, based largely on the live-action movie Optimus, though with a head based almost directly on the Voyager Optimus. He is armed with a distressingly plain brick that fires pressure-launched missiles (aka his smokestacks). Most of the leftover parts in robot mode become a “headquarters” which is mostly just a random assemblage of mismatched-color panels and a pair of barricades. Both main builds leave numerous parts unused if you go expressly by the instructions, but hey, it’s a building kit, surely you can find to apply most of them.
The set comes with a bevy of Kreons, including Optimus Prime (this one based heavily on Generation 1 Optimus), Bluestreak, Skywarp, and a pair of human Stunt Drivers. A packaging error resulted in some releases of this set to come with the promotional “Matrix chest” Optimus (see above) rather than the normal version pictured here.
Speaking of errors, the instruction manuals (he has two) both have errors in their parts listings, showing numerous pieces in the wrong colors or not making it clear that some parts are, well, clear. Making things more confusing, not all of these miscolors are reflected in the step-by-step instructions, while a couple new ones are added there.

So come on down to South Park and meet some friends of mine.

 • Optimus Prime (2011)
  • : 31143
  • : 90
The smaller optimus Prime Kre-O kit is loosely based on the original Optimus Prime, transforming into a cabover truck. He comes with no Kreons.

 • Optimus Prime (Custom Kreon, 2013)
  • : A6085
  • : 41
  • : Rack, large rifle, ray pistol, robot sword, wing-backpack, rocket-backpack
Part of the first assortment of “Custom Kreons”, this version of Optimus Prime comes with a buildable parts rack on which to hang/store his many many extra pieces. His tampographs are much more heavily-detailed than the original Kreons, based on the original Optimus Prime toy. His “normal” helmet (and small sword) are chromed, plus he comes with an extra clear-plastic helmet, torso and legs. He also has a pair of extra arms (originally from the aliens), plus a buildable large rifle, a buildable wing-pack, and a ray pistol (originally an Andorian blaster from ).

 • Orion Pax (2014)
  • : 10
  • : Optimus rifle, transparent block, brick display stand
Available only with the , Orion Pax is a Kreon version of Orion Pax from “War Dawn“. He uses the Ironhide helmet and the original Optimus Prime Kreon’s gun. The transparent block which he can hold has “KREO” written on it in Autobot text.

 • Elite Optimus Prime (2014)
  • : 43
  • : Optimus rifle
A polybag with buildable Optimus Prime with larger hands and legs on a Kreon sized torso, much like the Galvatron in the Factory Battle set. His helmet is completely unpainted.
This figure was a freebie given away at Canadian Toys”R”Us stores during a build-a-figure event, and also available at the “Transformers Exhibition” event in Taipei, Taiwan from June 27 to July 6.

 • Kreon Class of 1984 (Kreon figure set, 2014)
  • : B0090
  • : Most Likely To Succeed
  • : Optimus rifle
This version of Optimus, part of the the Kreon Class of 1984, lays heavy on the toy-based tampographs (though they are completely different from the other iterations), and like the others in the set, has a more animation-model-inspired face deco, what with having a nose and all.
He was only available in a pack of 30 Kreons dubbed “Class of 1984”. This set was made for sale at San Diego Comic-Con 2014. Remaining stock was to be sold at Hasbro Toy Shop online after the convention, but as the set sold out at the show, that never happened.

 • Total Commander Optimus Prime (Convoy) (Gacha capsule Kreon, 2014)
  • : Ray pistol
In late 2014, twelve Kreons were sold through TakaraTomy‘s “TakaraTomy A.R.T.S” Gacha capsule-toy machines in Japan. Thankfully for the rest of the world, these Kreons are all basically identical to previously-released ones in the Hasbro lines. The Gacha release of Optimus Prime is basically the base Custom Kreon Optimus using his clear-plastic helmet and carrying the small ray pistol, lacking his leg-wheels, smokestacks and backpack (and of course all those other parts and accessories).

Battle Changers

 • Optimus Prime (Battle Changers, 2015)
  • : B0715
  • :
  • : Optimus rifle
Part of the new Battle Changers line, Battle Changers Optimus Prime transforms from truck into a robot and back without removing any parts!
Like the rest of the Battle Changers, he is available in selected Asian countries since December 2014.

 • Optimus Prime VS Megatron (Battle Changers 2-pack, 2015)
  • : B1506
  • :
  • : Optimus rifle, trailer
Available in a two pack set with Battle Changer Megatron, this Optimus is largely the same as as the single release, with some minor differences. He uses a new “double harness” piece on his torso instead of using two harnesses, leaving more space for his head to grip the neck-post. He also has different windshield decals, and his reds and blues are slightly darker. And, most obviously, he has an additional buildable trailer, though it doesn’t really attach to the truck mode in any meaningful way.

Mini-Con Combiners

 • Optimus Prime (Mini-Con Combiners, unreleased)
  • : Bazooka, phaser, Uzi, scoped pistol, Klingon blaster
“Mini-Con Combiner”‘ Optimus comes with one standard Kreon and four -syle mini-Kreons of the same character, each one a different incarnation from various franchises. With some extra parts, the mini-Kreons become limbs to make a larger combiner-bot.
The main torso-bot is based on Generation 1 Optimus’s original body. Two of his limbs are based on Optimus Prime; one “normal” (Inferno helmet), one pre-Earth-body (Knock Out helmet). Another is based on live-action Optimus (Soundwave helmet), and the remaining one (Ironhide helmet)… actually looks to be based on the Optimus-like-but-not-Optimus Micromaster Overload! The heck?
First shown at New York Toy Fair 2015, the Mini-Con Combiners were apparently cancelled without fanfare… a decision that must have come late in the day, as they went on to star in their own promotional animation, “Stuck in a Tree“, released about eight months after the trade show.

Proceed on your way to oblivion.

 • Convoy (EZ Collection, July 30, 2012)
  • : 1
Convoy is another redeco of Legends Class Motorbreath, featuring the retooled parts, but this time omitting the sword. He is decoed once again in his colors (see above), with the black legs, but uses metallic red plastic, and is coated in metallic red, blue (replacing his head’s black), and black paint. As per the toyline’s name, he comes with a yellow candy-shelled piece of lemony-flavored gum.

Before time began, I was… a cube.

 • Optimus Prime (2012)
  • : 1
  • : B003
   • : 410
   • : 850
   • : 370
Part of the first wave of Series 1 single-packs, Optimus Prime is a teeny little long-nosed semi truck with “trailer”, with a spring-loaded automatic transformation to robot mode triggered when his front bumper is pressed. He has a “spinner” in his chest that shows his three attack types and power levels. His truck mode and robot body are influenced by the live-action Optimus Prime, while his head is taken from the original. His blue paint is light and sparkly-metallic, his red paint is dull matte, and his optics are yellow.
This toy was given away free to attendees of Hasbro’s “Collector-Fan Media Day” 2012, slightly altered by a “Toy Fair 2012” sticker applied to the cardback.
This mold was also redecoed to make Nemesis Prime. He shares parts with Super Bot Megatron and Motorbreath.

 • Optimus Prime Launcher (Launcher, 2012)
  • : 1
  • : BL001
   • : 920
   • : 450
   • : 280
Part of the first wave of Series 1 launchers, this repaint of Optimus Prime comes with a large trailer that pops open to form a battle station with a spring-loaded launching platform. He appears to have the same plastic colors as the single release, and the same set of paint operations, but his paint is done in different shades, having glossy dark blue paint and glossy bright red paint. The black part of his launcher is sculpted to look vaguely like the repair done that is part of Generation 1 Optimus Prime’s repair bay.

 • Battle for the Matrix (Multi-pack, 2012)
  • : 1
  • : UB001
   • : 835
   • : 505
   • : 275
This minor redeco of the Optimus Prime Launcher features grey wheels, blue optics, and added red paint on its upper arms, while the launcher has grey plastic in place of black, smaller Autobot symbols on its sides, and gold paint on its interior instead of silver. The stock photography on the packaging depicts Optimus with a blue stripe on his built-in “trailer”, which was omitted in the final product.

 • Optimus Prime (2012)
  • : 1
  • : Super Bot 004
   • : 330
   • : 315
   • : 995
Part of the fourth wave of Series 1 single-packs, Super Bot Optimus Prime is a redeco of his toy in translucent blue plastic. As a Super Bot, he was packed one per case, and has higher, more lopsided stats than normal Bot Shots. He has a really, good Sword stat.

 • Optimus Prime Launcher (Launcher, 2013)
  • : 2
  • : BL001
  • : 4 Energon Cube targets
   • : 820
   • : 405
   • : 390
Part of the first wave of Series 2 launchers, this new-mold Optimus Prime transforms into a very boxy -styled truck with trailer. As a Spin Shot, one manually winds up his upper body beforehand when transforming him into vehicle mode, where striking the front of the vehicle will cause him to burst open and spin while auto-transforming. He comes with a launcher used to propel him to great speeds, as well as four cube targets for him to knock over.

 • Polar Assault Team (Multi-pack, 2013)
  • : 2
  • : T001
   • : 370
   • : 945
   • : 310
Part of the first wave of Series 2 five-packs, this redeco of the original Optimus Prime toy is cast in translucent blue plastic, with his cab painted white. Despite possessing translucent plastic and more lopsided stats than a regular Bot Shot, he is apparently not labeled as a Super Bot. This version of Optimus comes with similarly-themed with new redecos of Bumblebee, Mirage, Ironhide, and Jetfire.

 • Dragon Track (Playset, 2013)
  • : 2
  • : UB001
  • : Launcher
   • : 565
   • : 325
   • : 725
Available only with the Dragon Track set, this version of Optimus Prime is a new mold, changing from a robot form resembling Optimus Prime, into a truck with a rocket exhaust molded into the back of its trailer. As a Flip Shot, he, er, flips up when auto-transforming. He comes with a launcher that can be connected to the track, as well as Flip Shot Megatron and his launcher.

 • Trailer (Optimus Prime) (2012)
  • : B03
“Trailer” is practically identical to the “Battle for the Matrix” Optimus Prime toy with the blue eyes and red arms, the only difference being that the game stats stickers in his chest spinner have been replaced with pictures of his vehicle mode, two people holding hands and the letters “Zzz…”
TakaraTomy‘s stock photography of Trailer, including the pictures used on the box, uses the original Optimus toy with the yellow eyes as a base.

 • Garbage Truck (Clean Optimus) (2013)
  • : B12
“Garbage Truck” is a redeco of the same Optimus Prime toy in blue and white, a common coloration for Japanese garbage trucks, that ends up bearing a coincidental resemblance to the Polar Assault Team Optimus. His stickers now picture his truck mode being loaded with garbage, his truck mode driving around, and the word “cleaning” in both English and Japanese.
The B12 ID number was previously used for Special Sports Car, a limited toy which was only on shelves for three months before being replaced by Garbage Truck.

I just passed a “jimmy” and a White, I’ve been passing everything in sight

 • Trailer and Trailer Base (Optimus Prime) (2013)
  • : BS02
This Trailer is identical to the original Trailer other than the stickers, and now comes with the trailer/launcher accessory from redecoed in blue with red stripes. While the vehicle mode sticker in his chest remains, the hand-holding and sleeping ones have been replaced by pictures of the launcher: one in base mode and one in trailer mode. He also comes with a sticker sheet for decorating the Trailer Base.

From Nissan to nii-san.

 • GT-R Prime (May 25, 2013)
  • GT-01
  • “Impact Wrench Gun”, Misaki race queen figure
“GT-R Prime” is a heavy retool of Convoy, transforming into a 1:32 replica of the Motul Autech GT-R race car used by the Nismo team in the Super GT racing championship series. He retains the flip-out blasters of the toy and can also wield his new Impact Wrench Gun accessory (also called the “Optimus Rifle” on the website), a weapon based on the impact wrenches used in car repairs. Like all toys, Prime also comes with a GT Sister, poseable human figures themed after race queens, his partner being a lady named Misaki.
GT-R Prime’s packaging points out that he can be fitted into Optimus Prime’s trailer to replicate the way actual race cars are transported.
This mold was also used, with different heads and accessories, to make the other toys: GT-R Saber, GT-R Megatron, and GT-R Maximus.

 • FJ Optimus Prime (2013)
  • spare tire/axe
Part of a cross-promotion between Toyota and TakaraTomy, the deluxe-sized FJ Optimus Prime transforms into an FJ Cruiser, with his axe weapon becoming the vehicle’s spare tire. The vehicle mode’s body panels come packaged on the sprue, and can then be clipped onto the core figure. The mass retail release of FJ Optimus includes yellow and white panels, while the red variant was available when purchasing an FJ Cruiser at Japanese Toyota dealerships. As is typical of TakaraTomy exclusives, these variants came in grayscale packaging.

 • Optimus Prime (Elite Class, 2013)
Optimus Prime transforms into a truck-like vehicle. This version is a retool to the Ultimate Class two-pack listed below, as his head design is slightly different. Additionally this version features transparent plastic for his body armor amongst other plastic changes. He includes a blue version of one of the Ultimate Class version’s gun.
As with all Construct-Bots, Optimus Prime’s rubber ball joints on the shoulder and feet can harden over time, which makes it difficult to pose smoothly.

 • Optimus Prime vs Megatron (Ultimate Class, 2013)
Optimus Prime transforms into a truck-like vehicle, packed alongside his eternal nemesis Megatron. This version has opaque colors and a more traditional Optimus color scheme. He includes a projectile weapon along with a variety of melee weapons, as well as a swathe of extra parts for additional configurations.
Optimus’ sword was later redecoed/reused for Silverbolt and one of Oilmaster‘s weapons.

Modular building is the right of all sentient beings.

 • Optimus Prime (Battle Upgrade, 2014)
  • : 18
  • : Missile-launching rifle, missile, energy axe, cannon, left & right rocket pods, “Ultra Magnus” right forearm & fist
Part of the first wave of “Battle Upgrade” toys, Optimus is a non-transforming action figure with ratchet-joints, about six inches tall. He has multiple peg-holes all over that can be used to mount any accessory. As a first-wave figure, he has extra ankle articulation that is not present in later waves (a cut that was made to all lines, not just the -branded ones).
He is designed with a removable head, forearms, thighs, and lower legs, all of which use the same clip-peg/hole joint. This means his pieces can be swapped around in any order, as well as swapped with any other figure… which includes figures from Marvel Comics, , and , meaning you can make some pretty freaky combinations.
While he is the same size as a standard Hero Masher, his larger price point is made up for with a lot more parts and gimmicks. Both of his hands are removable, which allows for accessories to be placed in his wrist sockets, notably his iconic “energy axe”. His rifle is a spring-loaded missile launcher. He also comes with Ultra Magnus‘s right arm, which is a redeco of Bulkhead‘s, only molded to remove that toy’s missile-launching gimmick.

turn on the

“Mom said it’sturn on the Xbox .”

 • Electronic Optimus Prime (Electronic Action, 2014)
  • : 22
  • : Missile launching cannon, missile, sword, shield, bladed shield, electronic left forearm, bladed left fist, torso armor, left & right winged “launchers”, left & right armor boots
Part of the first (and only) wave of larger electronic toys, the base Optimus Prime figure in this set is identical to the above “Battle Upgrade” toy; this version has a closed right fist that can hold accessories rather than the Battle Upgrade version’s finger-pointy one.
However, this set comes with a completely different (and much larger) pile of accessories to turn Optimus (or any other figure) into a hulking armored warrior. He comes with an extra left forearm with an electronic light, used to light up clear-plastic accessories when they’re plugged into his wrist socket. Several of these accessories take inspiration from the live-action Optimus‘s gear, notably a very -esque shield.
Oddly, the big stompy boots accessories are designed in a way that Optimus is really far back in them, leaving a huge gap between his shins and the boots’ “knee” guards. Presumably this is to accommodate other toys with much larger footprints.

(2013)

I’m the one you actually want. Except that you’re gonna import it.

 • Optimus Prime (EZ Collection, April 27, 2013)
  • : EG01
This Optimus Prime is another release of the redeco with the Motorbreath retooling, but this time he features light blue paint applications in place of the original dark blue. Like the rest of his brethren on the same line, Optimus features a movie version of the Autobot insignia.

Unfortunately, my energy unit can’t talk anymore since 1993.

 • Optimus Prime (May 29, 2014)
  • TFC-A01
  • Smokestacks/Convoy Gun, energy unit/ion blaster
Optimus Prime is a redeco of the Voyager Class Optimus Prime mold, transforming into a modern cab-over style truck of made up model, dominated by a large “energy unit” on his roof (actually a wind vane). He features a similar Generation 1-inspired deco to the original toy, but aims for a “cleaner” cartoon-accurate appearance than his release by omitting many paint details such as stripes on the cab, while the energy unit is colored black with a silver Autobot insignia in homage to Generation 2 Optimus Prime. In robot mode, Prime’s energy unit transforms into a large blaster and his smokestacks transform into a smaller laser cannon. Additionally, both weapons can combine together to form a double-barrelled over-shoulder weapon. He was available exclusively at TakaraTomy Mall.

Honey is the right of all sentient beings.

 • Optimus Prime (July 17, 2014)
A special edition Bearbrick released in celebration of the 30th anniversary, Optimus Prime transforms from a Bearbrick painted up like himself to a bear-eared robot. He has no accessories, but holes in his robot mode hands can accommodate other toys’ weapons.
This mold, with a different head sculpt, was also used for the simultaneously released Bearbrick Megatron, and also redecoed into Nemesis Prime and Optimus Prime. It was further retooled into Bearbrick Bumblebee and Starscream.

 • Convoy [Anniversary Clear Ver.] (EZ Collection, 2014)
Convoy was available at a variety of 2014 events, including on May 3 at a “Kids Walk” event at Fuji Speedway, in special packaging on May 16 at the “Transformers Celebration 2014” midnight event at the Sunshine City Toys”R”Us store in Ikebukuro, on June 15 at Tokyo Toy Show 2014, at the Aeon Mall in Kasukabe on July 19, and at the “Transformers Expo” event in Yokohama on August 9; at the Expo’s preview night, attendees could also acquire a sticker sheet designed to turn the toy into Nemesis Prime. Convoy was also available as one of three preorder bonuses for Roadbuster.
This toy was repurposed as Nemesis Prime/Yokohama Convoy.

 • Convoy (Jodai) (2014)
  • LC-01
  • : Ion Blaster, Energon Axe
Part of the sold at Transformers Expo, “Convoy (Jodai)”— (初代) meaning “first generation”—is a redeco of G1 Convoy. While most of the paint masks are identical to the original mold, other changes include replacing the translucent parts into clear blue plastic, and the panel-lining on the grill is stripped off. Unlike the first toy, he does not include a pair of swappable 3mm fists, his missile launcher, or his Calamity Defenser weapon.
Remaining stock was sold through TakaraTomy Mall.

Optimus Prime Pen

Hand cramps are the right of all sentient writers and artists.

 • Transformers Optimus Prime Pen (2014)
  • Ion blaster
Released in Japan by Sentinel as part of the 30th anniversary, Optimus Prime Pen is a well-articulated robot that folds into the shape of a rather chunky, but functional ballpoint pen. The tip of the pen is formed from his ion blaster, with the barrel acting as a cap.
This mold was also used to make Black Convoy Pen and Ultra Magnus Pen.

(2014)

Black insignia version pictured.

 • Optimus Prime (Legion Class, 2014/2015/2017)
  • : Sword
Another release of the Legends Class sculpt, the deco for its initial release is identical to the release from 2012, having silver chest-windows instead of light-metallic-blue, plus a large “CE” mark and number on the backs of its legs, declaring the toy meets European product safety requirements. The tooling is identical to the 2012 release’s running change variant, with the retooled hands and a hole on the back of his head/top compatible with Cyberverse 3mm pegs.
Bizarrely, the package art is lifted directly from the Legends Class Optimus Prime/Autobot Roller two-pack’s packaging, whereas the stock photos depicted on the back of the packaging are taken from Optimus Prime’s packaging and only slightly altered, advertising a “Reveal the Shieldrubsign gimmick the toy doesn’t actually have. Meanwhile, Hasbro’s official stock photos provided to online retailers (including an in-packaging photo) depict the toy with the sword that came with the running change variant of the sculpt’s 2012 release, even though the actual toy doesn’t include the sword.
Legion Class Optimus Prime has been found at Family Dollar and Dollar General stores in the United States. A later variant repleaced the red Autobot insignia with a black version. This later version was also released at general retail in Australia, New Zealand, Europe, and Russia. In Singapore it was released together with Bumblebee and Starscream as part of the promotion for in selected cinemas.
This figure was made available again, without any changes, in 2015, this time in new packaging resembling the then-concurrent packaging design for the line, but replacing the name “Generations” with “Authentic Transformers”. It was also given a new Hasbro product code number and UPC barcode, thereby technically making it a separate product. In 2017, it was re-released , this time in a minor variant of the 2014 version’s packaging (including the original product code number and barcode) that now lacked the reference to the non-existing “Reveal the Shield” gimmick.
Like Bumblebee and Starscream, the Black Insignia variant of the toy ended up being dumped to some hobby shop dealers in Asia., and even returned to discount stores like Five Below and 99 Cents Only in the US in 2020.

Not Minecraft.

 • Convoy (December 11, 2014)
Produced as a collaboration between toylines and , this Optimus Prime is a building block toy providing pieces to build both Optimus Prime’s super deformed robot mode and, separately, his truck mode (or something else, if you want). His truck mode is built on a generic chassis outfitted with an electric motor and can be remote-controlled using a smartphone app. While the chassis is physically generic, its firmware identifies it as belonging to the Convoy kit, and the smartphone app’s controls adopt a blue and red theme to match, complete with Autobot logo on the steering wheel hub.

“Ohhh! Boo hoo! Let me play a sad song for you on the world’s smallest Optimus Prime!”

 • Optimus Prime (January 24, 2015)
  • QT-09
Optimus Prime is a tiny super deformed toy based on the Convoy design, transforming into a Nissan GT-R R35, though his legs retain the traditional blue truck bed motif. The English name on the packaging refers to him as just “Optimus”. He comes with a code for unlocking “GTR Optimus Prime” as a playable character in the game. Standing at only slightly less than one inch and a half, this is actually the smallest transforming Optimus Prime ever made, which is a fairly impressive feat considering the surprising amount of detail in sculpting and paint apps.
Optimus Prime was retooled into Soundwave.

 • Convoy (April 25, 2015 / January 30, 2016)
  • QT-19, QTF-04
Convoy is based on his traditional design, transforming into a flat-nose truck with an integrated, non-removable trailer. He comes with a code for unlocking Generation 1 Optimus Prime, under the name “Convoy”, in . This toy was re-released with a new ID number as part of the second series.
Convoy was redecoed into Black Convoy and retooled into Ultra Magnus.

 • Optimus Prime (2015)
  • QT-M
QT-M Optimus Prime is a redeco of the GT-R Optimus Prime mold in the colors of the Transformers-sponsored Nissan GT-R used by the Team Mach racing team (a vehicle previously used as the base for the non-toy character Mach Five Racing Prime). Like ‘s Safety Prime, this toy was a collaboration with the Super GT racing series and was given away free to young children who attended TakaraTomy-sponsored “Kids’ Walk” events held by Super GT in the fall season of 2015.

Optimus Prime featuring Original PlayStation

E

U R NOT

 • Optimus Prime featuring Original PlayStation (02/2015)
  • Controller, memory card
Released alongside a Sega Mega Drive version of Megatron and outside of any other toyline, “Optimus Prime featuring Original PlayStation” transforms from robot to a scaled-down non-functional Sony PlayStation video game console. He features an opening disc compartment and comes with two accessories, a memory card and a controller that splits in two and attaches to his lower arms to act as blasters.

 • General Optimus Prime (BotCon 2015 two-pack)
  • Launcher, missile, missile pod, pistol, rifle, cannon/rifle stock, cannon/rifle scope
Available in the “Generation 2” 2-pack alongside Sgt. Hound at BotCon 2015, General Optimus Prime is a redeco of Voyager Class Roadbuster based on the cancelled General Optimus Prime toy. He transforms into an off-road vehicle and comes with numerous weapons, all of which peg via 5mm post onto his vehicle rear/legs, shoulders, upper & lower arms, and hands: a spring-loaded, missile-firing launcher, a pistol, a rifle, and two small cannons that respectively form the scope and stock of the rifle. All of his weapons can combine to form an unwieldy superweapon. The flaws from the original mold are likely to be retained from this release.
This mold also served as the basis of the non-toy incarnations of Guiledart and Killer Punch.

 • Convoy Grand Prime (Multi-pack, February 27, 2016)
  • : UW-05
  • : Weapons, 4 Gun/Fist/Foots
Takara’s iteration of Optimus Maximus is sold in a gift set including all five Autobots (minus the Rodimus mold). This version of Convoy has numerous changes in deco to better match his look in the Generation 1 cartoon. Like Menasor, the set also features some minor improvements to the original sculpts, such as improved hip-ratchets for Convoy for increased stability. He also had the slightly modified pegs that Legends Class Rodimus (or Blackjack, Runabout, and Runamuck) can securely attach to, which was previously used for Battle Core Optimus Prime. The tampographed Autobot insignia on the roof/flip out head joint are now re-positioned to his side truck panels.
Compared to the release of the mold, Convoy features additional paint operations on the thighs, truck bumpers, the details on the inner legs, the gestalt chest halves (which are now painted over due to being molded in grey plastic), and the gestalt torso’s lower section. The stomach’s deco is also minimized, and the silver paint operations on the lower legs are now replaced with gunmetal while the mute metallic blue is now shiny metallic. When it comes to unpaintable plastic; his knee joints and feet are blue while the majority of the shoulder joints are now red. In addition, his gestalt skirt flap is now molded in the same grey color, and the the leg panels and thighs are now molded in black, with the latter being painted in silver with some yellow details. As the thighs are painted, care must be taken while transforming him in both modes, as they’re somewhat prone to paint scraping. To minimize the damage, the two rear halves must be opened first to transform the legs.

Transforms from robot to the Monolith from 2001 and back!

 • Optimus Prime Power Bank (2017)
  • Shield/Power Bank Shell, wings, sword, USB cord
Available as a HasCon 2017 exclusive, this Optimus Prime transforms from robot into a power bank that supports 6500 mAh of battery power, thanks to a team-up between Hasbro and Chinese consumer electronics company Xiaomi. As a throwback to the ‘s Laser Rod gimmick, the USB cord can also plug on his sword to light-up.

Cell service is the right of all sentient beings.

 • INFOBAR Optimus Prime (NISHIKIGOI) (2017)
  • Mini flip-phone, display stand, swappable display cards
Released in conjunction with Japanese cellphone maker au,[11] INFOBAR Optimus Prime celebrates 15 years since the 2002 au Design Project that resulted in the INFOBAR cellphone, as well as the 10th anniversary of the live-action films. He transforms into a (non-functional) scaled-down replica of the 2002 au INFOBAR, and in lieu of cellphone functions, the figure can be paired via Bluetooth with a smartphone, such as an iPhone, to act as a notification alarm in either robot or INFOBAR mode. The screen is also non-functional, but pre-printed cards are included which can be slid into the screen to show an Autobot logo, Decepticon logo, a mockup of a cellphone home screen, or a technical “Transformers INFOBAR” design. He features articulated hands for grasping the included tiny flip-phone accessory (which can flip open) that is stored in the bottom of the cell phone mode. The figure also includes a display stand.
The project was crowd-funded through Japanese crowd-funding site Makuake.[12] For 5,400 yen, contributors received an INFOBAR Optimus Prime, or for 16,200 yen, received INFOBAR Optimus Prime, INFOBAR Megatron and INFOBAR Bumblebee, the only way to obtain the last two items. The project received one million yen in the first 24 hours, ultimately topping out at over 32 million yen.
This figure was redecoed into INFOBAR Optimus Prime (ANNIN) (below) and slightly retooled with new heads and redecoed into INFOBAR Megatron (BUILDING) and INFOBAR Bumblebee (ICHIMATSU).

 • INFOBAR Optimus Prime (ANNIN) (2017)
  • Mini flip-phone, display stand, swappable display cards
INFOBAR Optimus Prime (ANNIN) is a redeco of INFOBAR Optimus Prime (NISHIKIGOI), transforming into a recreation of the ANNIN edition of the INFOBAR cellphone. All-white in cellphone mode, he sports additional blue and red detailing in robot mode. Like the other figures in this line, he is not a working cellphone but can be paired via Bluetooth with a smartphone, such as an iPhone, to act as a notification alarm in either robot or INFOBAR mode. The screen is non-functional, but pre-printed cards are included which can be slid into the screen to show an Autobot logo, Decepticon logo, a mockup of a cellphone home screen, or a technical “Transformers INFOBAR” design. The figure also includes a display stand.
This figure was also retooled into INFOBAR Megatron (BUILDING) and INFOBAR Bumblebee (ICHIMATSU).

You know it’s bad when they have to tell you it’s authentic.

 • Autobot Optimus Prime (Bravo, 2017)
Released in the first wave of the toyline, “Autobot Optimus Prime” is roughly the size of a 2015 Battle Pack toy. He changes from an evergreen-inspired robot into a more G1-based truck in just four steps. His instructions are incorrect; for truck mode, his legs must be folded in before the arms, otherwise the locking tabs on the arms will get in the way. Due to his transformation, he ends up with no elbows and a fake chest. He also has problems standing up due to hollow legs.
Although more of a lucky coincidence than an undocumented feature, Optimus’s truck mode can store a sitting Titan Master (and by extension, a Prime Master).

In case you wanted a bigger turd.

 • Autobot Optimus Prime (Alpha, 2017)
Standing at the height of a Voyager figure, “Autobot Optimus Prime” is nearly identical to his smaller counterpart. He retains the four-step transformation while gaining the (sideways) elbows that the little guy lacks. Like his wavemate Grimlock, Optimus comes with kibble detached in-package.

 • Optimus Prime (Titan Changer, 2019)
This Optimus Prime scales with the rest of the Titan Hero/Guardian/Changer figures, utilizing a different transformation scheme compared to his previous figures. Due to the said transformation scheme, and unusual for an Optimus Prime toy; his shoulders end up sticking out from the cab’s rear.

The pipes are broken!

 • Convoy [Ryu] vs Megatron [Vega] (May 26, 2018)
  • : Sword, double-barreled rifle, Headmaster
Available as part of the exclusive toyline, “Convoy” is a redeco of Voyager Class Optimus Prime in Ryu‘s traditional colors, fleshtones and all. He transforms from robot to tanker truck to plane and back. Both vehicle modes have “cockpit” areas to seat any Titan Master (or compatible) figure. Like all Voyager class figures, he has built in mechanisms to “bulk up” his noggin. In his case these are spring-loaded pylons. The smaller Headmaster’s robot mode is also painted to resemble Ryu.
Ryu was only available in a two-pack with with Megatron [Vega]. This set was available for pre-order on TakaraTomy Mall from November 22 to 27, 2017, with orders fulfilled in late May 2018. A pre-order goal was set as well: if at least 3000 units were pre-ordered, the set would also come with clear display stands for both toys.

mold: Diac

 • Hasbro: Diac
 • Refractor
 • Murk
 • TakaraTomy: Black Convoy‘s head
 • Octone‘s head
 • Convoy [Ryu]’s head

No luck required… until you transform him.

 • Convoy (July 29, 2018)
  • : GL-01
  • : Ion blaster, energon axe, Matrix of Leadership
Convoy is a gold and gold chrome redeco of MP-10 in homage of the original cartoon episode of the same name. He does not include the trailer, Roller or Spike, but retains his energon axe, ion blaster, and Matrix of Leadership.
Part of TakaraTomy’s 35th anniversary celebration, he was initially released at Summer Wonder Festival 2018, then later through Cybertron Satellite stores across Japan and TakaraTomy Mall on September 9, 2018. Along with the rest of the toys, he was later rereleased through Hasbro Pulse in January 2021.
This toy was used to represent Gold Primus Convoy in the comic.

Released to celebrate the 35th anniversary of and G-Shock, Master Optimus Prime transforms into a “Pedestal Prime Mode” that can hold the included Chrono Matrix accessory or a G-Shock watch. In particular, it is able to hold G-Shock DW-5600 series and DW-6900 series watches. The included Star Drive Cannons can be held in the hands in robot mode, or attached to its Pedestal Prime Mode.
This mold was retooled to make Master Nemesis Prime.
 • Master Optimus Prime Resonant Mode [With G-Shock] (December 8, 2018)
  • : 2 Star Drive Cannon, Chrono Matrix
Essentially the same release as above, but includes a compatible DW-6900TF-4 watch.

 • Optimus Prime (2019)
  • : 2 Laser Blasters, 2 fists (left & right)
Sold at a Leader-price point, Optimus Prime is a Walmart-exclusive reissue of the Generation 1 toy without the trailer. It includes the two versions of his blaster rifle that had not been packaged together since the New Year Special release, and his smokestacks are now restored to their long, untrimmed glory not seen in the U.S. since the toy. The silver stripes on his chest and arms are now painted, replacing the factory-applied stickers. In addition, this release comes with a new sticker sheet that features more symmetrical designs.
Like all figures, Optimus Prime was exclusive to Walmart in the United States and Canada and general release in Asia, notably Toys”R”Us.

35th Anniversary

 • Convoy & Optimus Prime Set (2-pack, 2019)
  • : December 2019
  • : 2 Laser Blasters, 2 fists (left & right)
Released as a TakaraTomy Mall exclusive, Convoy is basically a TakaraTomy release of the toy above, complete with an additional laser blaster. It does not however come with the modified sticker sheet from the release.
Convoy was only sold as a set with (but packaged separately from) Optimus Prime.

Transformers Fan Book

 • Transformers Fan Book 2021 (TV-Magazine Mook, 2021)
  • : July 2021
Released as one of the freebies (along with the Stealth-colored Bumblebee) for the 2021 issue of the , this Optimus Prime is yet another redeco of the Legends Class mold. Deco changes include the silver paint being stripped from the smokestacks, while the rest of the body parts, such as the lower waist and the upper thighs/tanks, are painted in black instead. This release uses the Motorbreath retooling.

Robosen Collector’s Edition

 • Optimus Prime Auto-Converting Robot (2021)
  • : Laser rifle stock, laser rifle butt, laser rifle battery, energy axe, exhaust pipes, charging cable, USB cable
Robosen’s Optimus Prime is a fully functional, highly interactive, programmable transforming robot. With over 5,000 pieces, 60 microchips, 27 servo motors, 80 different sound effects including voice clips from Peter Cullen, and a pricetag of $750 USD, it blurs the line between “toy” and “high-end showroom electronics.” Users control it through both voice commands and its bespoke smartphone app (note that the transformation command is actually “convert”). In truck mode it drives as directed and can turn its lights on and off, and also has flip-out side mirrors; in its 19″-tall robot mode it can be directed into pretty much any movement or posture, has distinct attack movements and sounds for both of its weapons, and has flip-out wrist communicators depicting Megatron and Bumblebee. Though this Optimus Prime does transform on its own, one truck panel is left hanging on the back of the robot head and users who do not like this appearance must remove it manually. The figure is powered by internal rechargable lithium ion batteries, though a separate battery is included to activate the laser rifle’s LED.
Users are encouraged to develop and share new movement programs for Optimus Prime, downloading them through the included USB.
Given this piece’s fragility, complexity, and high cost, it is appropriate that it is packaged in a heavy duty foam-padded carrying case, complete with locks. At the same time, it is at risk of damage if used on the wrong type of flooring: Prime’s knuckles and feet will quickly get scrape marks from attempting transformation on rough surfaces like concrete, while if used on soft carpeting many users report that the toy cannot get traction and quickly topples over.
The sound effect for Prime’s gun is of a distinctly “realistic” machine gun, and Hasbro has stated this effect may be changed. [13]
This item was revealed on Hasbro Pulse in April 2021, and began shipping to purchasers in October 2021.

Anti-Gravity Pedestal Tensegbase

 • Optimus Prime Set
  • : March 2022
  • : Blaster, “Tensegbase”
This uniquely branded release of Optimus Prime is a redeco of Ultra Magnus‘s inner robot. Optimus Prime comes with a silver “Anti-Gravity Pedestal Tensegbase” which he can attach to, simulating a “floating” pose. Optimus Prime retains / Ultra Magnus’s blaster accessory, colored in a darker metallic gray in a possible attempt to emulate Prime’s usual ion blaster.
Unusually for TakaraTomy, the vehicle mode stock photos are slightly mistransformed – the upper body isn’t slid all the way forward, which makes the truck grille appear misaligned. Also, the Hasbro Pulse listing of the figure hilariously labels it as a “” figure.
Sold separately are two alternately colored bases; one in

heroic Autobot red

and the other in

EVIL Decepticon purple

.

Notes

Before he became Optimus Prime

Not so Optimus Prime.

 • The first prototype for Battle Convoy, the originator of Optimus Prime, was vastly different from the final version, complete with an entirely different transformation and a car carrying trailer. The head lacked the faceplate.
 • A later prototype/mock-up was much closer to the final product but still has some noticeable differences, such as a head with much larger antennae, longer smokestacks and a front grille section that includes the rectangular section that would sport the “Freightliner” logo on the real-life truck (on the final toy, the rectangular section is part of the hinged upper section that includes the windows). It would have also been possible to attach the ion blaster to either of his shoulders.[14]
 • The toy that would ultimately end up as the original Optimus Prime toy was originally released in August 1983 as No.17 Battle Convoy from Takara’s Diaclone Car Robo toyline in Japan. In 1984, Joustra released their own version (still with sticker on the trailer) as part of their Diaclone line in Europe, either simply called (according to the pack-in catalog) or (in the pack-in comic). It’s possible that GiG also released a version called as part of their line in Italy, but to this day no packaged sample has surfaced.

The many releases of Optimus Prime

Too much Prime on my hands.

Over the years, the original Optimus Prime has been repackaged and reissued multiple times:

Powermaster Optimus Prime design history

Powermaster Optimus Prime, being the grand toy rebirth of Optimus Prime post-movie, apparently received a lot of thought during the design process. Prime went through an inordinate number of design changes from concept to final with at least three very major revisions:

 • The earliest version, as shown in the first patent application for the toy, was to have the Prime cab be a triplechanger, turning from truck cab to jet or robot.[17] The nosecone of the jet and robot legs were released by the Powermaster lock in the same fashion as the legs in the final version. Optimus would have had winged arms in non-super robot mode. The super robot mode’s head was also integrated into the trailer’s hitch… and lacked a faceplate.
 • The second known version [18] ditched the triplechanging gimmick on the cab and simplified things a good bit. This Powermaster Prime has several distinct characteristics only seen in the second design, such as the wider “block head” and two faux smokestacks on top of either shoulder as opposed to one. Also, in a rather odd twist, this design features a black head and fists for both super and regular modes rather than the traditional blue. It also had yellow eyes in either mode a la the original Optimus Prime.

was just too damn long to put on the box.

was just too damn long to put on the box.

 • The third version [19] would quite possibly have been the most gimmick loaded Transformer in the history of the line, simultaneously being a Powermaster, Headmaster, and Triple Changer. The Headmaster also would have been a Triple Changer, turning into a sort of armored four-wheeled rover (Roller II?) and robot as well as a rather silly looking Optimus Prime head with four vertically aligned wheels jutting off the sides. It seems that when the extra Headmaster gimmick was scrapped, the super mode head remained separate rather than being reintegrated into the trailer hitch such as on the earliest design. Notably, the body of this design is extremely close to the final design.
 • A fourth version is shown in the 1987-88 Transformers product catalog that has several minor differences from both Powermaster Prime and God Ginrai, such as having God Ginrai’s sliding fists but in red, a completely different trailer hitch assembly partially based on the third design, an offset Autobot symbol in base mode, extended feet also based on third design, far more detailed super mode outer leg panels, completely different front bumper, and the first instance of single faux shoulder smokestacks rather than two. It is still unknown as to why Powermaster Prime has completely different arms from God Ginrai or all earlier concept versions.

Powermaster Prime’s animation model as used in the commercials and as a character guide for the Marvel comics is a composite of the second and third designs. The body of the model is actually a straight tracing of the concept lineart for the third version (including its different rifles and twin faux shoulder stacks), with a slightly simplified drawing of the second version’s head drawn on top.

Miscellaneous Primes

I am the prototype of the toy of the future!

 • catalogues reveal the planning process behind Star Convoy’s evolution from gimmick-rich illustration to prototype before reaching final production.

Stealing purses across the ages.

Wait…I’m sure this is from Finland. But why did Simmons say…

 • The Masterpiece Optimus Prime toy was featured in a print ad for Nokia 6820 phones in December 2004.[20] He is posed bent over to look at the phone and scratching his head. Pleasantly, of the pose pictured is perfectly possible with an un-kitbashed, un-Photoshopped version of the toy. (The real toy can’t bend forward at the waist like that, alas.)
 • Optimus Prime was initially intended to be Deluxe-sized. An alleged list of the tentative line-up[21] included a Deluxe-sized Optimus Prime without a trailer and a version a trailer at the Voyager price point; however, it appears the decision was eventually made to upscale Optimus to Voyager size instead.[22] Don Figueroa’s control drawings for the Deluxe version were leaked before the line was even released at retail.[23] A gray model prototype was later shown as part of an interview with TakaraTomy‘s staff in .[24] It’s unclear whether the trailer ever made it past the early planning stage before the size of the figure was changed.

References

[Update] NVIDIA/Optimus | optimus wiki – Vietnamnhanvan

Resources

Home

Wikipedia

NVIDIA Optimus is a proprietary technology that seamlessly switches between two GPUs. It is typically used on systems that have an integrated Intel GPU and a discrete NVIDIA GPU. The main benefit of using NVIDIA Optimus is to extend battery life by providing maximum GPU performance only when needed.

For an open source implementation of NVIDIA Optimus, see Bumblebee.

Installation

Kernel

Since NVIDIA Optimus will be using the integrated Intel graphics for modesetting, the following kernel options will need to be enabled:

KERNEL

Linux kernel 4.3.3+

Device Drivers --->
  Graphics Support --->
   Direct Rendering Manager (Xfree86 4.1.0 and higher DRI support)  --->
     [*]  Enable legacy fbdev support for your modesetting driver 
   <*> Intel 8xx/9xx/G3x/G4x/HD Graphics
     [*]  Enable preliminary support for prerelease Intel hardware by default

Warning
This option has been removed in Kernels above 4.10.

Important
In the case that something should go wrong, it is recommended to have live media to assist in reverting any changes. Having a proceed with extreme caution!

In the case that something should go wrong, it is recommended to have live media to assist in reverting any changes. Having a Gentoo Minimal Install CD SystemRescueCD (which is a Gentoo based recovery image), or a LiveUSB around work nicely for this purpose. If you choose to proceed without having a “just in case” alternative boot method

Note
At the time this article was written version 343.36 of

At the time this article was written version 343.36 of x11-drivers/nvidia-drivers was the most recent (stable) version of the driver in the Portage tree, therefore examples that reference a specific version will presume version 343.36 is being used. When a newer version of the driver is released, or if an older version is selected, simply substitute 343.36 for the desired version.

USE flags

USE flags for

x11-drivers/nvidia-drivers

NVIDIA Accelerated Graphics Driver

X

Add support for X11

dist-kernel

Enable subslot rebuilds on Distribution Kernel upgrades

driver

Install kernel driver modules

static-libs

Build static versions of dynamic libraries as well

tools

Install additional tools such as nvidia-settings

wayland

Enable dev-libs/wayland backend

Emerge

Installing NVIDIA drivers is easy, run the following:

root #

emerge --ask x11-drivers/nvidia-drivers

Note
Since xorg 1.18 if the intel screen is always disabled enable glamor USE flag on xorg-server

Configuration

Configuring a system to use NVIDIA’s proprietary driver is not easy as the installation. There are several configuration files that will need to be modified in order for a system to work properly.

Kernel modules

If the user has chosen to not use built-in modules, then the init system should load the necessary modules on system boot. If /proc/config.gz (or /boot/config-*-gentoo) is available, this can verified by running the following command:

user $

zgrep "CONFIG_MODULES=" /proc/config.gz

CONFIG_MODULES=y

CONFIG_MODULES=y

If the output returns CONFIG_MODULES set to N, then the kernel will need recompiled with support to load modules. Information about that can be found over here. After module loading support has been added, return to this article and continue reading.

Create a new file called nvidia.conf in the /etc/modules-load.d directory. It should contain the NVIDIA module name:

FILE

/etc/modules-load.d/nvidia.conf

nvidia

OpenRC

Verify the modules init script has been added to the boot runlevel (it should be by default, but double check):

root #

rc-update add modules boot

The output should look like:

* rc-update: modules already installed in runlevel `boot'; skipping

Systemd

Check the status of the systemd-modules-load.service to verify things are running smoothly. If issues arise this service unit will be the place to check:

root #

systemctl start systemd-modules-load.service

xorg.conf

The best way to set the system’s xorg.conf correctly would be to read the documentation NVIDIA has provided. The documentation can be found in a couple of locations. To save time, consider reading only the pages on Optimus and XRandR, as they are vital to correct configuration. If the driver has already been emerged (done in the installation step above), the documentation can be found locally at /usr/share/doc/nvidia-drivers-*/README.bz2.

Example: Use the less command to read the local documentation:

user $

less /usr/share/doc/nvidia-drivers-*/README.bz2

It is also possible to read the documentation at NVIDIA’s website by following these (external) links:

http://us.download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86_64/343.36/README/optimus.html

http://us.download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86_64/343.36/README/randr14.html

Replace 343.36 with your version of nvidia-drivers e.g. 390.42 to get the most suitable configuration.

For a quick example here on the wiki, view this xorg.conf file.

Warning
The xorg.conf is an example here and since the configuration might change in any version of nvidia-drivers you had better consult the NVIDIA document noted above.

How to find the busid

How to find BusID

Invoke lspci the BusID is at the beginning of each device:

01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GK104M [GeForce GTX 870M] (rev a1)

Where 01:00.0 is BusID.

Using a specific monitor via EDID

It is probably best to first try a simple configuration first like described in the NVIDIA driver manual:

http://us.download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86_64/346.22/README/randr14.html

Saving the monitor’s EDID

Important
Ensure the currently running kernel has CONFIG_I2C_CHARDEV enabled and the resulting i2c-dev module loaded or compiled monolithically for

read-edid

to work.

Some laptops/notebooks may benefit from saving the EDID screen information to a file so it can be passed to the Intel modesetting driver. The EDID information can be saved using the read-edid utility.

root #

emerge --ask x11-misc/read-edid

root #

mkdir -p /lib/firmware/edid

root #

get-edid > /lib/firmware/edid/1920x1080_Clevo_W670SR.bin

The EDID information is provided to the Intel GPU (Graphics Processing Unit) by specifying its
location in the kernel boot parameter:

drm_kms_helper.edid_firmware=edid/1920x1080_clevo_W670SR.bin

If the GRUB2 bootloader is being used, this can be configured in the file /etc/default/grub

FILE

/etc/default/grub

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT

=

"drm_kms_helper.edid_firmware=edid/1920x1080_clevo_W670SR.bin"

GRUB_GFXMODE

=

1920x1080

Note: If using Sabayon Linux, the kernel boot parameters should be specified in the /etc/default/sabayon-grub file
instead of /etc/default/grub file.

Example xorg.conf for EDID

See EDID xorg.conf Example to view an example xorg.conf using an EDID for a specific monitor.

Before starting X

Per NVIDIA’s instructions, the following commands are required before starting X:

CODE

XRandR commands:

xrandr --setprovideroutputsource modesetting NVIDIA-0 xrandr --auto

This is to say any Display Manager that starts X-Windows then asks the user to log in result in a black screen unless the above xrandr commands are run asking the user to log in.

Warning
The

xrandr

commands must be added to the system’s X session start up scripts (such as

~/.xinitrc

) in order for the X display to start using modesetting. Failure to do so will result in a black screen.

NOTE: If you get a black screen with no back-lighting from the previous steps, creating .xsessionrc and placing the xinitrc commands in there COULD fix it.

Use the xrandr command to find the appropriate graphics device:

root #

xrandr --listproviders

Display manager configuration

The following shows a list of where to add the required xrandr commands, sorted by desktop.

Warning
If you are sure you have done every step accordingly and still you get a black screen, chances are that the display manager your are using might have problems. Switch to another display manager like

If you are sure you have done every step accordingly and still you get a black screen, chances are that the display manager your are using might have problems. Switch to another display manager like x11-misc/lightdm

Qingy

For menu option (A) KDE-4

Add the xrandr commands to the end of the /etc/X11/Sessions/KDE-4 file:

FILE

/etc/X11/Sessions/KDE-4KDE-4’s X session file

xrandr --setprovideroutputsource modesetting NVIDIA-0 xrandr --auto

For menu option (B) your .xsession

Add the xrandr commands to the end of the ~/.xsession file.

Qingy DirectFB

In the /etc/directfbrc configuration file. It is necessary to set the busid variable to the BusID of the Intel graphics card as reported by the lspci command:

root #

lspci | grep VGA

00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller (rev 06)

00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller (rev 06)

For example, if lspci says the Intel graphics card is on BusID 00:02.0, then add the following line to /etc/directfbrc

FILE

/etc/directfbrc

busid

=

:02:0

The Console Display Manager (CDM)

Add the xrandr commands to ~/.xinitrc file:

Simple Desktop Display Manager (SDDM)

First, edit the sddm configuration to have it look for the commands:

FILE

/etc/sddm.conf

[X11]

DisplayCommand

=

/etc/sddm/scripts/Xsetup

Next create the directory /etc/sddm/scripts

root #

mkdir -p /etc/sddm/scripts

.

Then, Add the xrandr commands to the /etc/sddm/scripts/Xsetup file

FILE

/etc/sddm/scripts/Xsetup

#!/bin/sh

xrandr --setprovideroutputsource modesetting NVIDIA-0 xrandr --auto

Finally set execute permissions on the file /etc/sddm/scripts/Xsetup.

root #

chmod a+x /etc/sddm/scripts/Xsetup

Mint Desktop Manager (MDM)

Add the xrandr commands to the /etc/X11/mdm/Init/Default file:

X Display Manager (XDM)

 As of 2020-07-28, the information in this section is probably outdated. You can help the Gentoo community by verifying and

As of, the information in this section is probably. You can help the Gentoo community by verifying and updating this section

Add the xrandr commands to the /usr/lib/X11/xdm/Xsetup_0 file and protect them like described above.

NOTE: if the system is a 32-bit system, add the commands to the /usr/lib64/X11/xdm/Xsetup_0 file.

If using a 64-bit system, edit the /etc/X11/xdm/xdm-config configuration file and change the following line to point to the Xsetup_0 file created above:

FILE

/etc/X11/xdm/xdm-configX Display Manager Example

DisplayManager._0.setup: /usr/lib/X11/xdm/Xsetup_0

LXDE Display Manager (LXDM)

Add the following lines to /etc/lxdm/LoginReady:

FILE

/etc/lxdm/LoginReadyLXDE Display Manager Example

xrandr --setprovideroutputsource modesetting NVIDIA-0 xrandr --auto

Gnome Display Manager (GDM)

Create two .desktop files:

FILE

/etc/xdg/autostart/optimus.desktop & /usr/share/gdm/greeter/autostart/optimus.desktopDesktop Entries

[Desktop Entry]

Type

=

Application

Name

=

Optimus

Exec

=

sh -c "xrandr --setprovideroutputsource modesetting NVIDIA-0; xrandr --auto"

NoDisplay

=

true

X-GNOME-Autostart-Phase

=

DisplayServer

Make sure that GDM uses X as default backend (this does only affect gnome-base/gdm. gnome-base/gnome-shell will still use wayland when USE=”wayland” is enabled):

FILE

/etc/gdm/custom.confcustom.conf

# GDM configuration storage

[daemon]

# Uncoment the line below to force the login screen to use Xorg

WaylandEnable

=

false

[security]

[xdmcp]

[chooser]

[debug]

# Uncomment the line below to turn on debugging

#Enable=true

LightDM

Prepare a script in /usr/local/bin/:

FILE

/usr/local/bin/prepare-optimus.sh

#!/bin/bash

xrandr --setprovideroutputsource modesetting NVIDIA-0 xrandr --auto

# Run the rest of the arguments.

# -

$(

[email protected]

)

Make it executable and update lightdm.conf with the location of that script:

FILE

/etc/lightdm/lightdm.conf

[Seat:*]
# display-setup-script = Script to run when starting a greeter session (runs as root)
display-setup-script=/usr/local/bin/prepare-optimus.sh

Troubleshooting

Since there are many files to configure and because the NVIDIA’s proprietary support for Optimus in Linux is buggy, it is rather easy to create a faulty Optimus configuration. It is possible something was typed incorrectly, or a certain configuration was not compatible with the hardware being used. Whatever the case, a broken configuration means that debugging is required.

To debug, carefully read the logs from dmesg (/var/log/dmesg) and Xorg (/var/log/Xorg.0.log) with a favorite text editor; they are the best indicators to find issues. If something irregular is discovered, make changes to the respective configuration files. Other areas to inspect for debugging include any of the configuration files that were modified through the course of this article (the kernel’s {Path|.config}}, kernel boot parameters passed at /etc/default/grub, the Xorg’s /etc/X11/xorg.conf file, etc.). Continue checking the files as necessary then reboot the system and try again. Many attempts may be required in order to obtain a working configuration! It is not exciting process; time be spent on something more interesting, but if debugging is required in order to get Optimus working then it needs to happen.

Note
In a shell to quickly find warnings and errors:
grep -E 'WW|EE' /var/log/Xorg.0.log

Note
When viewing

/var/log/Xorg.0.log

using a text editor such as (WW) or (EE) to quickly find warnings and errors. This will speed up debugging time considerably.

When viewingusing a text editor such as app-editors/vim , search fororto quickly find warnings and errors. This will speed up debugging time considerably.

To aid in distinguishing between important and unimportant messages in /var/log/dmesg and /var/log/Xorg.0.log files, working examples have been provided at these sub-articles:

Specific models

 • Lenovo Thinkpad W530 – In short, for all the screens to work, set the configuration to discrete mode in the motherboard firmware.

D-Bus

Xorg

See also

External resources


JHIN SIÊU LỰC NHƯ NÀY CHỈ CÓ THỂ LÀ BM OPTIMUS \”HÀNG HIỆU\”!! | CƯỜNG CARRY – ĐẾN LÀ ĐÓN


Lực như này thì comeback BM ngay và luôn =)))
Kênh YouTube chính thức và duy nhất của Optimus aka Cường 7 Núi!
The official YouTube Channel of Optimus aka Cường 7 Núi!
Mọi người nhấn like và theo dõi để ủng hộ cho mình nhé!
📩 LIÊN HỆ HỢP TÁC: [email protected]
DONATE:
💟 Playerduo: https://playerduo.com/optimus96
💟 VNPAY: http://bit.ly/2IOX2Ls
💟 PAYPAL: https://streamlabs.com/optimus/tip
🤖 FANPAGE: https://www.facebook.com/optimusvn96/
🤖 GROUP AUTOBOT: https://www.facebook.com/groups/autobot/
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình! 💓💓💓
Optimus Cường7Núi Corsair

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

JHIN SIÊU LỰC NHƯ NÀY CHỈ CÓ THỂ LÀ BM OPTIMUS \

Cường 7 Núi – Livestream


Kênh YouTube chính thức và duy nhất của Optimus aka Cường 7 Núi!
The official YouTube Channel of Optimus aka Cường 7 Núi!
Mọi người nhấn like và theo dõi để ủng hộ cho mình nhé!
📩 LIÊN HỆ HỢP TÁC: [email protected]
DONATE:
💟 Playerduo: https://playerduo.com/optimusdonate
💟 WESCAN : https://qr.wescan.vn/optimus1
💟 PAYPAL: https://streamlabs.com/optimus/tip
NN Shop : https://forms.gle/GeHUH18zNB3w7vr96
Discord: https://discord.gg/EYvEXHu
🤖 FANPAGE: https://www.facebook.com/optimusvn96/
🤖 GROUP AUTOBOT: https://www.facebook.com/groups/autobot/
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình! 💓💓💓
Optimus OptimusChannel

Cường 7 Núi - Livestream

Transformers (2007) – Clip (6/12)- My name is Optimus Prime


Sam and Mikaela meet Ironhide, Ratchet, Jazz and Optimus Prime. Optimus then tells them the story of the All Spark. Thanks for all the support and likes.

Transformers (2007) - Clip (6/12)- My name is Optimus Prime

Vlad and Niki – funny stories with Toys for children


Vlad and Niki funny stories with Toys for children
Please Subscribe!

Vlad and Niki - funny stories with Toys for children

[ĐTCL] HỌC VIỆN MÈO CƯNG ĐƯA CƯỜNG 7 NÚI ĐẾN TOP 1 CHESS LIÊN MINH: VÔ ĐỊCH RANK VÀNG!


Chuyện gì khó, đã có anh Bảy lo…
Kênh YouTube chính thức và duy nhất của Optimus aka Cường 7 Núi!
The official YouTube Channel of Optimus aka Cường 7 Núi!
Mọi người nhấn like và theo dõi để ủng hộ cho mình nhé!
📩 LIÊN HỆ HỢP TÁC: [email protected]
DONATE:
💟 Playerduo: https://playerduo.com/optimus96
💟 VNPAY: http://bit.ly/2IOX2Ls
💟 PAYPAL: https://streamlabs.com/optimus/tip
🤖 FANPAGE: https://www.facebook.com/optimusvn96/
🤖 GROUP AUTOBOT: https://www.facebook.com/groups/autobot/
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình! 💓💓💓
Optimus Cường7Núi Corsair

[ĐTCL] HỌC VIỆN MÈO CƯNG ĐƯA CƯỜNG 7 NÚI ĐẾN TOP 1 CHESS LIÊN MINH: VÔ ĐỊCH RANK VÀNG!

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ optimus wiki

See also  러블리즈(Lovelyz) \"Destiny (나의 지구)\" Official MV | lovelyz wiki

Leave a Comment