[NEW] Stardew Valley Wiki | secret wiki – Vietnamnhanvan

secret wiki: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Secret Notes are collectible notes that can be unlocked by walking to the Bus Stop from The Farm during Winter between 6am and 4pm. The player will see a cutscene in which a “Shadow Guy” (who could be Krobus) startles and runs away. After seeing the cutscene, the quest “A Winter Mystery” is added to the player’s journal.

The Shadow Guy’s footsteps lead to a bush next to the playground, left of the Community Center. If the player interacts with the bush, the Shadow Guy will pop out of it, apologize for stealing, give the player a Magnifying Glass, then run away. The Magnifying Glass gives the player the ability to find Secret Notes while digging, chopping trees, mining, fishing, or killing monsters.

Once found, a Secret Note can be read by selecting it in the top row of inventory and right-clicking (as if consuming food). This will add the note to the player’s collection, and enable the Secret Notes collection tab on the player menu.

Some notes will list “Loved” gifts for certain characters, while others will have images depicting puzzle solutions. Reading notes that list gift preferences will add the gifts to the villager’s Gift Log on the Social tab of the player menu.

Secret Notes can be gifted, but they are all universally hated.

The “Shadow Guy” after interacting with the bush on the character’s left

Secret Note

Secret Note Sources

The following table lists the different actions that can spawn a secret note.

The “Chance” column below indicates the probabilities that the game will to spawn a secret note. When such an attempt is made, the game performs a further check to see if it succeeds, based on the number of notes of the appropriate type (Journal Scraps on Ginger Island, regular Secret Notes elsewhere) that the player has already found. If all notes have been found, the check fails. Otherwise, the probability of success is a linear function of the number of notes found, where there’s an 80% chance of success if no notes have been found, and a 12% chance of success if all but one have been found [1].

Activity

Chance

Weeds [2]

0.9%

Monsters [3]

3.3%

Chopping trees (Each Axe hit) [4]

0.5%

Fishing [5]

8% to replace trash

Artifact spot [6]

11% (After artifact checks and winter forage checks)

Stone [7]

0.75%

Resource clump * [8]

5%

Giant crop [9]

100%

* Resource Clump = Large Stump, Large Log, Meteorite, or Boulder (inside or outside the Mines).

Secret Notes

Secret Note #1

Note 

It’s a page from Abigail‘s Diary

‘Things I love: the smell of carved pumpkin, keeping an amethyst under my pillow, chocolate cake, the thrill of spicy eel, and the comfort of Mom’s blackberry cobbler (I like to eat!)’

Secret Note #2

Secret Note #3

Note 

It’s written in Leah’s handwriting

My idea of a perfect dinner would be salad, goat cheese, truffle, and wine. For dessert I’d need a poppyseed muffin. Yum! If someone gave me one of those things, I’d melt.

Secret Note #4

Secret Note #5

Secret Note #6

Secret Note #7

Note 

It’s a page from someone’s diary…

…There are only a few ‘older’ bachelors in town, and none of them are perfect! Harvey is really anxious and weak, but I know he would make a loyal and devoted husband. He likes coffee and pickles.

Elliott is a bit foppish and melodramatic, but he does have a nice chin. He likes crab cakes and pomegranates.

Shane is messy and anti-social. But I think his gruff exterior is a defense mechanism, insulating his softness from the world. He likes Beer, Pizza, and Pepper Poppers.

Secret Note #8

Note 

To Haley and Emily

Hope you two are doing well! We’ve sent you your favorite gifts: Pink Cake and Sunflowers for Haley, Gemstones and Wool for Emily!

-Love Mom and Dad

Secret Note #9

Note 

Alex‘s Strength Training Diet:

*Complete Breakfast

*Salmon Dinner

(I’ve learned to love this food… I can feel the protein!!)

Secret Note #10

Becomes available only after completing the “Qi’s Challenge” quest.

Note 

Someone is
waiting for you
on level 100
in
the
skull cavern

Details 

Reading Secret Note #10 adds the “Cryptic Note” quest to the journal. To fulfill the quest, reach level 100 of the Skull Cavern. Once there, a cutscene will play, during which Mr. Qi will either congratulate you for reaching level 100 using fewer than 11 Staircases or say you are “clever” but not “honorable” for using 11 or more. In either case, he rewards you with an “Iridium Snake Milk”, which permanently increases your Health by 25.

Bug: Under circumstances which are not clear, it is possible to obtain Secret Note #10 and then read it (on the same game day), yet the saved game files do not record that it was received, nor read, and the quest is not added to the Journal. The game may behave as designed the next time you get Secret Note #10.

Secret Note #11

Note 

Secret Note #12

Note 

I’ve found some good things by looking in the garbage cans, on lucky days.

Sometimes you’ll find the ‘dish of the day’ behind the saloon… usually fresh!

For dessert, I’ll check the Mullners’ can for cookies.

For treasures, check the cans by the blacksmith and museum.

Secret Note #13

Note 

12 o’ clock noon SHARP. Last day of the season. Check the bush above the playground.

Solution 

At 12:00 PM, on day 28 of any season, interact with the bush located above the playground to obtain a Junimo Plush.

Secret Note #14

Note 

I hid something behind the community center.

Solution 

Behind the Community Center, hidden by the roof, against the wooden fence to the right there is a Stone Junimo statue which can be obtained with a pickaxe or a hoe.

Secret Note #15

Note 

Mermaid Show: 1-5-4-2-3

Solution 

During the Night Market, enter the boat at the far right to start the Mermaid Show. After the show, click on the shells in the order indicated (numbered left-to-right) to earn a Pearl. Only one Pearl may be earned per character.

Secret Note #16

Note 

Solution 

Dig one space using a Hoe to the right of the large boulder north of the Railroad tracks to get a Treasure Chest.

Secret Note #17

Note 

Solution 

Head to the area north of JojaMart next to the river and dig the farthest north tile on the Eastern side to get a Strange Doll (green). Be careful to stand close enough or the item may fall into the river.

Secret Note #18

Note 

Solution 

Go to the Calico Desert and use a hoe on the area to the South West of the bench on the South East area of the map to dig up a Strange Doll (yellow).

Secret Note #19

Note 

Solution 

This is a depiction of 1 Willow Lane with a series of arrows. Starting at the green square depicted, which is directly in front of the door to the house, follow each arrow until your character cannot move anymore. First, walk left until you hit a permanent obstacle. Then walk up until you hit an obstacle, and so on.

The path will lead you around the house, through town, and ultimately to a secret Solid Gold Lewis statue hidden behind Mayor Lewis’ house. To find the statue and take it into the player’s inventory, simply stand on the destination tile and right-click on the ground.

Placing the statue anywhere in Pelican Town will result in an additional secret.

Additional Secret 

The Solid Gold Lewis statue can be placed anywhere in Pelican Town. If the statue is not destroyed by a villager walking through it, the next day it will be replaced with a Rotten Plant, and the player will receive an unsigned letter in the mail containing 750g

750g

“In the future, I’d appreciate it very much if you refrained from placing my PRIVATE belongings in town for all to see!

I’m very displeased!

Take this money and never speak of my ‘project’ to anyone.”

The statue will then appear in Lewis‘ bedroom (90% chance) or Marnie‘s bedroom (10% chance).

The statue can be removed and placed in Pelican Town again and again, and each time it will be replaced by a Rotten Plant. The player will receive the unsigned letter only once though.

Secret Note #20

Note 

Solution 

This is a depiction of the town square. Starting in the center of the eye in town square, follow the directional arrows until your character hits a permanent obstacle. This path will bring you around town, up across the bridge to JojaMart, and ultimately to a truck parked beside JojaMart. Interacting with the truck will allow you to speak to a truck driver who requests a Rabbit’s Foot. If you have one in your inventory you can trade it for a Special Charm that permanently increases daily luck.

Secret Note #21

Note 

Solution 

At exactly 12:40 at night, interact with the large bush to the north west of the bridge out of Pelican Town to The Beach. Marnie and Lewis jump out of the bush. Now what were they doing in there!?

(Note: You can do this even on Winter 16, when Marnie is on screen returning from the Night Market.)

Secret Note #22

Note 

Greetings, …

Have you found my ‘secret’ in the dark tunnel?

I look forward to meeting you!

Qi

Solution 

Go to the Bus Stop with a Battery Pack, and go west from the bus into The Tunnel. Place the Battery Pack into the box on the wall in the center of the Tunnel to start The Mysterious Qi quest.

Note that finding Secret Note #22 is not required to start the Mysterious Qi quest.

Secret Note #23

Note 

If yoo can reed dis… come to seecrit wuds. Pleez bring may-pal serrup.

Solution 

Reading Secret Note #23 adds the “Strange Note” quest to the journal. To fulfill the quest, go to the Secret Woods between 6am and 7pm with Maple Syrup in inventory to trigger a cutscene in which a Bear shares his special knowledge of berries. This permanently increases the sell price of Blackberries and Salmonberries by 3x.

After viewing the cutscene, a bear’s paw icon labeled “Bear’s Knowledge” will appear in the player’s Wallet.

Secret Note #24

Note 

It’s a page from M. Jasper’s book:

…the creatures, known by some as “Forest Spirits” or “Junimos“, are said to appear in abandoned buildings after they’ve “gone to seed”.

As a general rule…when humans leave, and nature begins to reclaim her territory, the Junimos will undoubtedly appear.

Folk wisdom holds that the Junimos display some kind of resonant affinity with gemstones that are placed inside their little huts…

Of course, all these claims come from dubious, unverified sources…As far as I know, even the mere existence of these creatures has never been proven!

Solution 

Placing a foraged mineral, gem, or geode mineral in a Junimo Hut will alter the color of Junimos that harvest crops. The Junimos will generally match the color of the mineral, including the changing prismatic color if a Prismatic Shard is used.

The game uses the same code to color Junimos as it does to dye clothing at the Sewing Machine. A full table of colors can be found on the dyeing page.

Secret Note #25

Note 

I ‘borrowed’ a necklace from Mom, but lost it somewhere near the bath house.. She’s going to freak out if she notices it’s missing.

Solution 

Fish in the water outside the Spa during spring, summer, or fall to find an Ornate Necklace. While carrying the necklace, talk to Caroline for 50 Friendship points with her or to Abigail for 100 Friendship points with her.

References

 1. See GameLocation::tryToCreateUnseenSecretNote in the game code.

 2. See Object::cutWeed in the game code.

 3. See GameLocation::monsterDrop in the game code.

 4. See Tree::performToolAction in the game code.

 5. See GameLocation::getFish in the game code.

 6. See GameLocation::digUpArtifactSpot in the game code.

 7. See GameLocation::breakStone in the game code.

 8. See ResourceClump::performToolAction in the game code.

 9. See GiantCrop::performToolAction in the game code.

History

 • 1.3.27: Introduced.
 • 1.4: Fixed bug preventing shadow guy cutscene from triggering if exiting the farm from the bottom tile(s). Added Secret Notes #24 and #25. Reduced drop rate from breaking stones (from 1% to 0.75%).

[NEW] How to Create Secret Codes and Ciphers | secret wiki – Vietnamnhanvan

Question

How do you make a cipher wheel?

wikiHow Staff Editor
wikiHow Staff Editor
Staff Answer

Staff Answer

This answer was written by one of our trained team of researchers who validated it for accuracy and comprehensiveness.

wikiHow Staff Editor

wikiHow Staff Editor

Staff Answer

One easy way to do it is to print out a premade cipher wheel template. The cipher wheel consists of 2 circles with the letters of the alphabet written along the outer edges. Place the smaller circle on top of the larger one and fasten them together with a split pin. Turn the inner wheel so that one of the letters lines up with the letter of your choice on the outer wheel (such as Z and C), then pin the wheel in place so you can use the wheel as a guide when writing your cipher!


THE SECRET – BÍ MẬT | RHONDA BYRNE | CÁCH SỬ DỤNG BÍ MẬT


Cảm ơn mọi người đã lắng nghe \u0026 chia sẻ sách cùng Ly Ly trong thời gian qua. Để chúng ta có thể chia sẻ, trao đổi với nhau nhiều hơn hãy kết nối với Ly Ly qua:
Facebook: Ly Ly https://www.facebook.com/vothily1992
Zalo: https://zalo.me/0938927903
❤️ YÊU THƯƠNG VÀ BIẾT ƠN ❤️

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

THE SECRET - BÍ MẬT | RHONDA BYRNE | CÁCH SỬ DỤNG BÍ MẬT

Vlad and Nikita share toys


Vlad and Nikita can not share their toys. Mom helps children and finds a way to divide the toys in half.
Please Subscribe!
VLAD Instagram http://bit.ly/2GXWsYq
NIKITA Instagram http://bit.ly/2GXXgfU

Vlad and Nikita share toys

Secret Circle (Lil Ugly Mane, Antwon \u0026 Wiki) – Satellite (Ft. Despot)


Prod. By Shawn Kemp (Lil Ugly Mane)
https://soundcloud.com/thesecretcircle/satelliteftdespotproducedbyshawnkkemp
https://soundcloud.com/officialantwon
https://soundcloud.com/wikset
https://soundcloud.com/despotroast
https://soundcloud.com/uglymane

Secret Circle (Lil Ugly Mane, Antwon \u0026 Wiki) - Satellite (Ft. Despot)

Thơ Nguyễn chơi game giải thoát cho chú chuột mickey đáng yêu tập 2


Chúc các em xem phim vui vẻ, Bộ phim được dựng theo phong cách hài hước. Nhớ đăng kí kênh của chị để xem thêm các tập phim mới nhé.
Link xem Phim hoạt hình Barbie ngôi nhà trong mơ trọn bộ:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoCJlhaQ17ZPJOUyD5Oqucdq8Tjpm2Wh
Đăng kí kênh Chị Thơ Nguyễn
https://www.youtube.com/channel/UCepmWPZVfWeDUQtwS0hjGlg

Thơ Nguyễn chơi game giải thoát cho chú chuột mickey đáng yêu tập 2

Squid Game Huggy, Poppy Huggy Playtime, Poppy Playtime Scary, Poppy In Playtime, Poppy Playgame,…


Please help 500.000 Subscribe
Channel :https://goo.gl/tGxBqD
Playlit All Video :https://goo.gl/6vewrk
Android Gameplay gameblue2018
Join this channel’s membership to enjoy the privilege:
https://www.youtube.com/channel/UCw5X36GFLcDoqCvV1Niij0A/join

Squid Game Huggy, Poppy Huggy Playtime, Poppy Playtime Scary, Poppy In Playtime, Poppy Playgame,...

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ secret wiki

See also  Thất bại tủi nhục nhất lịch sử của U22 Việt Nam ở SEA GAMES 29 | Khán Đài Online | seagame 2018

Leave a Comment