[NEW] Tychus Findlay – Character, Abilities and Quotes Lore : heroesofthestorm | tychus findlay – Vietnamnhanvan

tychus findlay: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Hey all, Sub again with another character summary. This week we’ll be going into a personal favorite of mine: infamous bandit, soldier and scoundrel Tychus Findlay. To me, a man who personifies the terran race with his gritty southern drawl, with or without his cigar. So let’s jump in.

Again, I’ll only comment on things that I think are relevant to SC2 or have some cool backstory behind them. I’ll also not be commenting on Infested Tychus and his quotes/loadout, as that, Queen of Ghosts Kerrigan and Maraudin’ Muradin have enough stuff to them where they’ll probably be their own episodes.

Spoilers for the game Wings of Liberty and the books Heaven’s Devils and Devils’ Due follow.

Soldier and Scoundrel

Tychus J. Findlay was born on the fringe world colony of Mar Sara, and at an early age he ran away from home and never looked back. A massive man, standing at 6’ 7”, Tychus was a physical force of nature with a deceptively sharp mind, especially for criminal undertakings.

At some point, Tychus joined the Marine Corps of the Terran Confederacy (the main terran government of the time), just in time for tensions between the Confederacy and the Kel-Morian Combine (a terran government run by a mining conglomerate) to break out into all-out war, the Guild Wars. Tychus worked his way to sergeant, and used the conflict to his advantage, selling spoils of war that had yet to be inventoried in order to make a profit and hopefully escape the war early. However, after punching a superior officer, Tychus was sentenced to hard labor and demoted to private before being reassigned to the battleground of Turaxis II.

There, Tychus was assigned to the 321st Colonial Rangers, but after he attempted to steal supplies from their armory he was stopped by a young private named Jim Raynor. After being dissuaded from beating him by Raynor’s friend’s shotgun, Tychus was sent before the Ranger’s commander Colonel Javier Vanderspool. Instead of punishing him, Vanderspool promoted Tychus to sergeant over Raynor’s platoon. Before Tychus could exact any revenge on Raynor, the Kel-Morians attacked their fort.

Tychus and his men fought off the Kel-Morians, but along the way discovered soldiers in Kel-Morian uniforms looting the armory. He discovered these were Vanderspool’s men, and he was trying to profit from the conflict as well. Tychus convinced his squad to steal the trucks for themselves, and sell several to the planet’s black market, making a small profit for themselves and returning a few trucks to the Confederacy to look like heroes. Raynor was hesitant, but agreed as the money could help the civilians caught in the crossfire.

So Tychus both made a profit and looked like a hero. Vanderspool suspected the platoon had stolen the trucks, but couldn’t take any action against them with no proof. Instead, he assigned them to a new specialist division in the 321st, the Special Tactics and Mission Platoon. With how many dangerous missions they’d go on he’d hoped they’d get killed off and finally stop being a pain in Vanderspool’s side.

Instead, the opposite happened; the Special Tactics and Missions Platoon thrived, winning victory after victory, notably freeing a Kel-Morian prisoner of war camp and turning the tide of the assault on the city of Polk’s Pride. The squad had a famous Confederate propaganda photo taken from them at the eve of their victory, and they were given the name “Heaven’s Devils” by their dropship pilot. Liking the name, every member of the platoon got a tattoo of the platoon’s given name with a grim reaper, with Tychus getting one on his stomach and the platoon’s name on his back (you can see it in the summer and prisoner skins). All the while, Tychus himself made quite a profit disrupting Vanderspool’s schemes to profit off the war. Vanderspool attempted to use a spy in their ranks named Lisa Cassidy (who Tychus was sleeping with, and who Heroes fans may know as a character a lot of people plugged as a medic hero) to get information, but this had limited success.

Finally, Vanderspool had enough. He made a deal with a group of Kel-Morian officers and Confederate high officials to split the earnings on a train of crystals leaving the planet, making it look like it had been lost in the conflict. He’d then escape the war entirely. Meanwhile he’d give Heaven’s Devils new CMC-300 combat suits with bombs in them in order to stop them from interfering. However the squad’s technician found the bombs and warned Raynor. Tychus, ready to get revenge, lead the Heaven’s Devils in an attack on Vanderspool and his allies.

The battle was hard fought as they raided the train while trying to prevent Vanderspool from leaving the planet. They beat back the rogue Kel-Morians, but by the time they made it to Vanderspool only Tychus, Raynor, and a sniper named Ryk Kydd survived the battle. Vanderspool attempted to use Lisa Cassidy as cover, but Tychus shot through her, killing her and leaving Vanderspool for dead. Tychus, Raynor and Kydd took the crystals for themselves, and deserted the Terran Confederacy, who charged them all with desertion and manslaughter. From then on out, the bravest soldiers of the Confederacy would go on to be one of the most wanted bandit groups in its history.

But what the two didn’t know is that the gunshot did not kill Vanderspool.

Heaven’s Devils

Kydd left Raynor and Tychus, and the two went on to form their own bandit group. While Tychus was brutal and efficient, Raynor often kept him in check, preventing too many civilian casualties while hitting banks and trains. The Confederacy sent their armed forces to hunt them down, notably cornering them on the planet Haji, but they’d slip out every time, and the Heaven’s Devils became almost folk heroes in some fringe parts of the sector. They set up on the planet of New Sydney, and began robbing trains there while making use of the local brothel and bar scene.

However, Vanderspool, stuck inside a massive life support machine and on the edge of life, hired a bounty hunter named Ezekial Daun to hunt down the surviving Heaven’s Devils. Daun killed Kydd and the Devils who weren’t at the battle that wounded Vanderspool, and began to hunt down Tychus and Raynor. Cornered and with no other choice, the two went into the service of the most notorious crimelord in the sector, Scutter O’Bannon of Dead Man’s Rock. Knowing their reputation, O’Bannon gave them sanctuary if they would do some of the most heinous and dangerous jobs for him.

Daun could not hit them in O’Bannon’s territory, but every job Tychus did for O’Bannon would end up with Daun ambushing them and foiling their mission. After months of failed jobs, O’Bannon gave them one final chance at redemption, a robbery of one of the largest Confederate banks, the Covington Bank. To aid them, O’Bannon would be sending one of his best men to help in the operation.

Tychus used his contacts to get advanced equipment for the mission, and help up the bank using poisoned robotic spiders. However, Raynor discovered that the money he was stealing was supposed to be used to help the farmers of the Confederacy, and was part of a farm aid program his deceased parents had used to barely make a living off of. Having a change of heart (and after O’Bannon’s man killed all the hostages), Tychus killed O’Bannon’s man and escaped the bank. There they found Daun once again, but a lucky shot by Raynor managed to knock out the bounty hunter. The two got to their escape route, but discovered there was only one jump pack suit, and that O’Bannon had only intended his man to escape. Knowing the marshals were closing in, Tychus told Raynor to go.

“You once agreed with me when I said that I’d never done a noble thing in my life. That I never could, that I just wasn’t capable of it. I thought you was right, but you ain’t. Go on, now. Get out, get clean, and do something with your life. You got the chance to do that. Don’t take that away from me-not here, not now.”

Tychus was captured by the New Sydney marshal (who was there on a conference) and sent to the massive prison-world of New Folsom. There, he was given a life sentence (initially a death sentence, but argued down), cuffed and put inside a cryo-freezer, damned to spend the rest of his days in frozen stasis.

Raynor meanwhile hunted down and killed the crippled Vanderspool, and took up an offer an old friend made him to become marshal of Mar Sara. Almost a decade passed while Tychus was in stasis, and everything changed in the sector. Two alien races, the protoss and the zerg, appeared and fought a war with the terrans, and the rebel Arcturus Mengsk recruited Raynor to take down the Confederacy, replacing it with the Terran Dominion and making himself emperor. However Mengsk’s engineering of the zerg attack on the capital of Tarsonis (killing billions) made Raynor rebel against him, swearing to take Mengsk down and forming a new group named Raynor’s Raiders. Four years after the first war between the three races ended, Mengsk needed a trump card against Raynor and the zerg. Then he remembered Tychus locked up in prison…

Deal With the Devil

(Going to stop bolding Heroes characters here so it isn’t a solid wall of “Raynor”)

Working with a science group named the Moebius Foundation and their leader Doctor Emil Narud (secretly a powerful alien xel’naga named Samir Duran), Mengsk released Tychus from prison as a contingency. Likely getting a tip from Narud, Mengsk knew that Sarah Kerrigan, queen of the zerg and a woman he betrayed, was going to attack again with the Swarm, and he needed someone in Raynor’s ranks to make sure that Raynor made good on his promise years ago to kill her. Mengsk sealed Tychus in his marine armor, making a deal that if he killed Kerrigan he would go free with his crimes cleared. However, the suit was also wired to shut down Tychus’s vital organs if he disobeyed orders, and could not be removed. He was also outfitted with a transmitter, which would allow them to make infrequent encrypted communications.

Tychus hunted down Jim Raynor to Mar Sara, where he gave him an offer from the Moebius Foundation to hunt down the shattered pieces of a xel’naga relic named the Keystone. Raynor, desperate for money as the Raiders were fighting a losing war, accepted. However, soon after they got the first piece the zerg invaded the Dominion with Kerrigan at the head. Tychus helped his old friend and his band of revolutionaries as they went around the sector, raising their army against Mengsk and saving what civilians they could from the zerg. Meanwhile, Tychus himself helped coordinate operations between Raynor and the Moebius Foundation, while taking a keen interest in Kerrigan for their inevitable showdown.

Tychus himself helped Raynor broadcasting propaganda against Mengsk after they discovered evidence of his engineering the zerg attack on the planet Tarsonis. He helped steal a massive Dominion walker named the Odin and used it to cause chaos on the streets of the capital world of Korhal, while Raynor’s Raiders uploaded the evidence they had of Mengsk’s atrocities in his rise to power into the Dominion media’s databases. The plan worked, and Tychus abandoned the Odin on Korhal.

Tychus meanwhile finally was tasting freedom with his old friend, and began to doubt what he was doing and whether he could go through with his betrayal, especially when they found out the relic they were finding would change Kerrigan human again, and that Raynor still loved her. Tychus tried to dissuade Raynor from going any further with the Keystone or Kerrigan, going so far as to get in a fist fight with him (which Raynor won after electrocuting his marine suit). Reluctantly, Tychus agreed to help Raynor attack the zerg central world of Char, where they’d ally with the Dominion under Arcturus Mengsk’s son and use the Keystone to stop the zerg’s invasion of the sector.

Tychus helped Raynor lead the ground assault, getting them an initial landing point. Tychus also was on the team Raynor made to raid the tunnels of Char, destroying their tunneling ground transports named nydus worms and clearing the ground for their final approach. In a final battle, Tychus helped Raynor use the Keystone on Kerrigan’s core hives, annihilating all nearby zerg and making her human again.

In the central hive, Raynor had Kerrigan in his arms. But just then, Mengsk activated his com-link to Tychus, saying that he had his orders and beginning to activate the organ failure program. Tychus put his gun up to Kerrigan, explaining the deal he made with Mengsk, and that she needed to die for him to go free. Raynor said that they all had their choices to make, to which Tychus relied “damn shame.” Tychus tried to shoot Kerrigan, and Raynor blocked the shot with his shoulder, turning and shooting Tychus with the one bullet he had saved for Mengsk. Tychus was killed, and Raynor left the planet with Kerrigan in his arms.

See also  [Update] Next-Gen .357 Mag: The Smith & Wesson Performance Center M&P R8 – Personal Defense World | r8 revolver - Vietnamnhanvan

There’s a lot of discussion around Tychus and Raynor’s motivation in the showdown scene, but according to a comment from the voice actor of Tychus, Neil Kapplan, if Tychus really wanted to he could have shot Raynor in the back as they entered the room together and killed Kerrigan. Tychus knew he couldn’t go through with the whole thing and betray his only actual friend, but also knew he was too deep to back out. He wanted Raynor to shoot him.

Keep in mind that’s not to be taken as the canon interpretation, but it’s a cool perspective. Tychus has gotten a lot of popularity both in and outside of StarCraft, so it’s sad his run was cut so short. But his legacy lives on in Heroes of the Storm, which gives us a lighter take on a rather tragic character.

Abilities

Minigun (D) – In Wings of Liberty, Tychus uses a mingun in the two missions in shows up in, mostly to distinguish him from other marines. Blizzard artist Phill Gonzales said that the gun itself was based off of the Heavy from Team Fortress 2. In cinematics Tychus uses the same C-14 Raynor does.

Frag Grenade (W) – During the mission “Belly of the Beast,” Tychus gets the ability to throw Shredder Grenades which function much the same as in Heroes. Unlike Frag Grenades, they don’t knock back, rather just kill things.

Draken Laser Drill (R1) – During an operation to retrieve a piece of the Keystone on the planet Xil, Raynor and Tychus take over an abandoned Moebius Foundation laser drill to break through the temple housing the piece. However they were attacked by the Tal’darim (Alarak’s faction), and had to use the drill to ward them back. It function the same as in Heroes.

Commandeer Odin (R2) – When Raynor found evidence linking Mengsk to the destruction of Tarsonis, he had Tychus steal the experimental Dominion superweapon named the Odin, using it to destroy their research base and cause chaos on the streets of Korhal. In StarCraft II it’s much more powerful, but has a weak anti-air attack. Interestingly, the model Heroes uses is not the Odin, but rather a Blackhammer Thor, a variant of thor walkers that came after the Odin and were designed to be much smaller and easier to produce.

Talents

That’s The Stuff! (Level 13) – This is one of the lines marines say in StarCraft 1 after injecting stimpacks.

Neosteel Coating (Level 13) – Neosteel is the material that most terran suits, vehicles and starships are made from. Its icon is also that of an upgrade from StarCraft II famous for never being used in multiplayer (upgrades bunker capacity). Tychus’s suit and minigun are neosteel.

Big Red Button (Level 20) – At the end of the mission where Tychus first steals the Odin, he says “Now how’d I miss this little button with a skull on it?” The button then launches a nuke, much like it does here in Heroes. Nukes themselves are a famous part of the terran arsenal in StarCraft, being able to be called down by specialist ghosts in-game to deal massive damage in an area.

Poke Quotes

Yeah, I ain’t much of a team player. Especially when there’s cow-men and zombies and other weird crap like that involved. – A callback to his SC2 quotes “I don’t play well with others,” with the added addition of mentioning some of the weirder Heroes, in this case being ETC and Arthas/Stiches (the only undead heroes out at the time).

You know, they could at least let me out of this suit between matches. Startin’ to stink in here! Yuck! Smells like liverwurst and tobacco. – A callback to the fact Tychus is stuck in his armor until he kills Kerrigan, and the Tychus here is pulled from mid-Wings of Liberty. Tychus is also known for smoking inside his armor.

He heh, yeah I love it when, oh f—, f—ing cigar fell in the —-, oh, oh —-! Wait, okay, it’s out… Whew, nothin’ got burned. It’s alright everyone, just calm down. – Another reference to him smoking in his armor, which is considerably dangerous since he has no way to open it. Wings of Liberty has a similar quote about a coin falling down his suit. The StarCraft Field Manual mentions that after the fall of Arcturus Mengsk, the Dominion outlaws smoking inside of their marine’s armor.

It’s like they always say, you can’t fix stupid. – One of his Wings of Liberty in-game move quotes is “You can’t fix stupid.”

Friendly fire… ain’t. – A callback to one of his Wings of Liberty poke quotes, also a saying by the real life military.

You ever been inside a barracks? Let’s just say there’s a reason most marines would rather die than go back there. – The barracks is the structure terrans use to made infantry. It’s also infamous for not being very accommodating in the lore. This is also a reference to the SC2 marine quote “ever wonder why nobody goes back to the barracks?”

Interaction Quotes

Raynor: ”Just like old times, eh partner?” – A reference to the quote Raynor says to Tychus upon seeing one another again at the beginning of Wings of Liberty. The two have a shared history in Heaven’s Devils, and one filled with action and violence.

Sgt. Hammer: ”Well, if it ain’t Bamma the Hamma. They still let you drive that thing?” – Sgt. Hammer’s name is Bama Kowalski, and she was rather famous among most marines in the Dominion. Interestingly this may point to the fact that Bama may have been around during the Confederacy, since Tychus likely wouldn’t know her that will during his time out of the cryofreezer, especially now that Hammer’s been confirmed 100% canon. But since Tychus knew events from when he was in the freezer from his contacts he could know her by reputation.

Zerg: ”Fightin’ alongside a zerg just don’t sit right with me.” – Tychus was brought out of his freezer in order to kill Kerrigan, so he naturally doesn’t feel the best about working with them. Also Tychus expressed disgust and fear at concepts like infestation, more so than other terrans.

Nova: ”You up for this sweetheart?” – Tychus is known for being a rather big womanizer, and he and Raynor regularly perused for women during their time hiding in New Sydney as bandits. Tychus also chastises Raynor for not getting with Nova in the non-canonical path where he helps her in SC2.

Lt. Morales (said by Morales): ”Marine and medic, a classic combination.” – A common army composition for terran in StarCraft 1 was a force of marines and medics, as medics can heal marines as they take damage or damage themselves from the stimpack ability. In this case Tychus is the marine.

Kerrigan: ”(Said by Kerrigan) Don’t worry about it. You’ll be left behind soon enough.” – A reference to the fact that Tychus was killed on Char, and his body was left behind by Raynor and the Dominion.

Zarya: ”(Said by Zarya) Nice minigun! What do you say you let me give that thing a try sometime?” – According to Blizzard artist Phill Gonzales, Tychus’s minigun in SC2 was based off of the Heavy Weapons Guy from Team Fortress 2. Zarya meanwhile often gets compared to the Heavy, as Overwatch and TF2 are in the same genre, and both are Russian and have a similar silhouette. This is likely a jab at that.

Lucio: ”(Said by Lucio) And I can’t believe you smashed up that jukebox!” – During the barfight with Raynor, Tychus grabs Raynor’s prized jukebox he keeps in his bar and tried to crush him with it. Raynor dodged and electrocuted him with the Jukebox’s power cords. Lucio, being a fan of music, disapproved. Thankfully Raynor eventually fixed the Jukebox but it lost a lot of its songs. (thanks to u/seavictory for finding this one)

Queen of Ghosts Kerrigan: ”Well, now I’m kind of glad you end up infested.” – A reference to Tychus’s infested skin. Note that both Queen of Ghosts Kerrigan and Infested Tychus are alternate universe skins, and that canonically Tychus very explicitly does not come back as an infested terran (or if he does it’s as mindless cannon fodder).

Tychus Kill Quotes

Diablo: ”Well would you look at that, even the devil bleeds.” – Diablo and Tychus have a strange back and forth banter, likely because Tychus fashions himself as a “Heaven’s Devil.”

Kerrigan: ”And there ain’t nobody here to save you this time.” – When Tychus was released by Mengsk, he was assigned to kill Kerrigan or he’d use a device implanted in Tychus’s suit to shut down his organs. Before Tychus could kill Kerrigan, Raynor killed Tychus.

Raynor: ”For the most wanted man in the sector, you ain’t that hard to kill.” – A reference to what Tychus said to Raynor upon first finding him on Mar Sara after he was released, “For the most wanted man in the sector, you ain’t that hard to find.”

Killing Tychus Quotes

Diablo: ”Burning Hells, it’s about time.” – Tychus’s famous quote from the SC2 announcement trailer is “hell, it’s about time.” It became almost the slogan of SC2. The Burning Hells is the realm Diablo is from.

Raynor: ”How many times have I gotta kick your ass Tychus?” – In Wings of Liberty, after Tychus openly speaks out against Raynor and drunkly shittalks him to his crew, Raynor gets into a fight with Tychus and beats the crap out of him.

Other Quotes

Hell, it’s about damn time. – Tychus’s famous quote from the SC2 announcement trailer is “hell, it’s about time.” It became almost the slogan of SC2.

At this rate, I’d rather be back in prison. – Tychus’s spent nearly a decade in New Folsom prison, mostly in cryostasis.

I am a bad, bad man. – “I’m a bad man” is one of Tychus’s select quotes from SC2.

Nobody messes with a Devil./You ever seen the Heaven’s Devils shuffle? – A callback to Tychus’s time in the marine platoon/bandit group Heaven’s Devils.

Big dog is off the leash. – One of Tychus’s attack quotes in the Odin in SC2. In Heroes it serves as one of the sounds when it gets called down.

Like the power of the sun, only smaller. – When Raynor reclaims the Moebius laser drill during an operation on the planet Xil, Tychus says “Fire it up! One hundred and seventy four gigawatts – the power of the sun at your fingertips.”

Skins

Navy Tychus. – In place of Kyla Velassi on his shoulder, Tychus gets a picture of Widowmaker from Overwatch.

Slate Tychus. – In place of Kyla Velassi on his shoulder, Tychus gets a picture of Tracer from Overwatch.

Infested Tychus. – This is an alternate universe skin where after Tychus dies, he gets infested and rises from the dead as an infested terran. I can literally do a whole thread on this skin, so I won’t go too much into detail on it for now, but as far as lore goes this skin REALLY has a lot of cool stuff to it.

Prisoner Tychus – The skin is Tychus from the cinematic The Deal, and according to the description is an alternate universe where he breaks out of New Folsom prison where he was kept (also something he lied to Raynor about initially at the beginning of Wings of Liberty).

Dark Power Drench Tychus – This one has the Overwatch logo on his shorts.

Zergy Power Drench Tychus – This skin has the logo of Kerrigan’s Zerg Swarm on his shorts.

Tychus is a character made for StarCraft II, but was based off of concept art for the original StarCraft. The name “Heaven’s Devils” appears on several concept art marines, as well as a design that looks strikingly like him on large muscled criminal.

Let me know any feedback you all have on these, happy to improve them in any way. Next week will I’ll go into Sgt. Hammer to try something different (yes she does have enough lore to make a thread out of, though I expect a lot of it will be about the siege tank unit). May work with others on a Garrosh one but that’ll be unconnected to this series. Anyway, I’ll see you all next week!

[Update] Starcraft 2 Co-op | tychus findlay – Vietnamnhanvan

Co-op Commander Guide: Tychus

Legendary Outlaw

Report an Error on this page

Comment:

100 characters left

Leave this empty:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

Sections on this Page

Commander Summary

Tychus leads a band of powerful outlaws, each with a unique ability and gear, to control the battlefield.

See also  REAKSI ENTRUV MELIHAT SKILL FaZe Tonyk SI BOCAH AJAIB PUBG !! | evos pubg

Level Unlocks

Level/Icon
Name
Description

Just Like Old Times

Tychus has a 100 supply maximum and can recruit legendary Outlaws from Joeyray’s Bar. Heroic units. When an Outlaw is killed, they escape death and can be recruited again from the Bar.

More the Merrier

Unlocks the ability to recruit a 5th Outlaw to Tychus’ crew.

Odin

Unlocks the ability to call down the Odin at a target location, picking up Tychus and taking him as its pilot and dealing 150 damage on impact. The Odin is controllable and will fight for 60 seconds. Call down the Odin from the top panel.

New Outlaw: Kev “Rattlesnake” West

One of the Muscle. Adept at supporting friendly units and dealing with armored ground units. Can use Deploy Revitilizer. Recruited from Joeyray’s Bar.

Can attack ground units.

Engineering Bay Upgrade Cache

Unlocks the following upgrades at the Engineering Bay:

 • Increases the attack speed of Tychus, Crooked Sam, and Sirius by 25%.
 • Increases the life of Blaze, Cannonball, and Rattlesnake by 25%.

New Outlaw: James “Sirius” Sykes

One of the Guns. Adept at deploying Turrets and imbuing both himself and his Turrets with special abilities. Can use Deploy Warhound Turret. Recruited from Joeyray’s Bar.

Can attack ground and air units.

First One’s on the House

Reduces the mineral and gas costs of Tychus’ first Outlaw by 50%.

New Outlaw: Rob “Cannonball” Boswell

One of the Muscle. Adept at taking damage and dealing it back. Can use Heavy Impact. Recruited from Joeyray’s Bar.

Can attack ground units.

Need a Ride?

Increases the maximum number of Medivacs Platforms from 1 to 3.

New Outlaw: Vega

One of the Fixers. Adept at taking control of enemy units. Can use Dominate. Can be upgraded to be a Detector. Recruited from Joeyray’s Bar.

Can attack ground and air units.

Five Finger Discount

Reduces the cost of all gear by 100 minerals and 100 gas.

Primary Ultimate Gear Cache

Unlocks the following upgrades:

 • Tychus gains weapon damage for each Outlaw on the field (Purchased at the Gunslingers’ Hideout).
 • Crooked Sam gains the ability to reduce the charge-up time of Demolition Charge with each attack (Purchased at the Gunslingers’ Hideout).
 • Blaze gains the ability to reduce all damage to 30 (Purchased at the Muscle Armory).
 • Lt. Nikara gains the ability to cast a defensive shield around friendly units (Purchased at the Fixers’ Safehouse).
 • Nux gains the ability to reduce the cooldown and charge-up time of all primary Outlaw abilities (Purchased at the Fixers’ Safehouse).

Fully Loaded

Unlocks the following upgrades at the Engineering Bay:

 • Level 4 and 5 Outlaw Weapons research upgrades.
 • Level 4 and 5 Outlaw Life and Armor research upgrades.

Advanced Ultimate Gear Cache

Unlocks the following upgrades:

 • Improves the health and attack damage of Sirius’ Warhound Turrets (Purchased at the Gunslingers’ Hideout).
 • Rattlesnake gains the ability to deal area of effect damage (Purchased at the Muscle Armory).
 • Cannonball gains a 30% chance to deal 4 times more damage on each attack (Purchased at the Muscle Armory).
 • Improves the duration of Vega’s Dominate ability (Purchased at the Fixers’ Safehouse).

Big Red Button

Unlocks the following upgrade at the Engineering Bay.

 • Replaces the Odin’s Barrage ability with a better ability that allows the Odin to call down a nuke.

Highlighted rows denote large power spikes for the commander.

Achievements

The commander-specific achievements for Tychus are:

Achievement
Name
Description

Buy Buy Buy (Buy Buy)
Purchase 5 pieces of ultimate gear by 20 minutes on Hard difficulty.

I Ain’t Flipping This Bill
Purchase the ultimate gear of every heroic unit.

Out-Of-Network Coverage
Heal 50,000 life on allied units in Co-op Missions.

Push In Case of Emergency
Kill 1,000 units with the Odin’s Big Red Button ability.

Calldowns

Calldown
Name
Description
Recommended Usage
Numbers

Medivac Pickup
Instantly transports all Outlaws in the target area to a targeted location, healing and cloaking them (10 seconds) on drop-off. If these units are attacked, they will stop healing and decloak.

 • Useful for dealing with attack waves and then returning back.
 • Can be used to move freshly recruited/revived outlaws to your main group.
 • Works well as a heal before your healer is recruited.
 • Cooldown: 120 seconds

Calldown Odin
Calls down the Odin at the target location, dealing 150 damage on impact. The Odin takes Tychus as the pilot and revives him if he is inactive. It is controllable and will fight for 60 seconds.

 • Extremely tanky unit.
 • Great for pushing into enemy bases.
 • Can be used to revive Tychus for free just before pushing into an enemy base.
 • Big Red Button is a must-get upgrade that does lots of damage.
 • Coolup: 600 seconds
 • Cooldown: 360 seconds

The Calldown Odin ability brings an Odin onto the battlefield. This unit has abilities itself, shown below. Depending on whether the “Big Red Button” is researched, it will have one of these two abilities. You only have one charge for each of these abilities, so optimal placement (and timing) is required.

Odin

Ability
Name
Description

Barrage
Stuns all enemies and deals 1000 damage over 5 seconds in a large area.

Big Red Button
Calls down a Nuclear Strike at a target location. Nukes take 3 seconds to land, but they deal up to 1000 damage in a large area.

The Odin’s Big Red Button ability does damage depending on how far away from the center of the target area the enemy is. Below shows an image after an Odin Nuke has been dropped, overlayed with the damage dealt.

The damage details are shown below:

Distance from Center
Damage

0-8
1000

8-10
500

10-12
250

Sub-Ascension Leveling

Difficulty: Very Easy

Tychus has most of the tools he needs to deal with any mission and enemy composition at level 1, making him one of the easier commanders to level. Use Nikara as your primary healer until you get Rattlesnake. Due to the lack of upgrades available, build only two Engineering Bays.

Masteries

Below are the three Power Sets for Tychus with the recommended point allocations for each. Note that these are meant to serve a general, all-purpose build that is effective across all maps with no Prestiges selected. You are highly encourged to change these masteries to suit your playstyle and particular challenges you face (e.g. Weekly Mutations).

Power Set 1:

Power
Value
Recommended Points to Add
Further Considerations

Tychus Attack Speed
1% per point
30% maximum

Depending on a player’s playstyle, more aggressive players may want to get the Shredder Grenade mastery to reduce its cooldown, thus allowing them to spam it more often. This is particularly the case when players prefer to actively play Tychus and use all his outlaws’ abilities as efficiently as possible.

Tychus Shredder Grenade Cooldown
-1% per point
-30% maximum
30

The Shredder Grenade is used to provide an initial burst of damage that usually kills off low-HP units in an engagement. Reducing this cooldown will allow players to take more engagements and play more aggressively, which is generally rewarded in co-op.

Power Set 2:

Power
Value
Recommended Points to Add
Further Considerations

Tri-Outlaw Research Improvement
0.5% per point
15% maximum
30
In general, both these masteries are not too great. The Tri-Outlaw mastery only affects the three upgrades in the engineering bay, and not the class of outlaws. The Outlaw availability might be useful on certain mutators where you get attacked very early on and need some defense.

Outlaw Availability
-3 sec per point
-90 sec maximum

Unless you are in very niche circumstances (e.g. speedrunning) where having an outlaw out early is critical, the Tri-Outlaw Research mastery is the better choice (despite it being relatively ineffective too). Additionally, in regular missions, you rarely will have the resources to recruit your first outlaw so early in the game.

Power Set 3:

Power
Value
Recommended Points to Add
Further Considerations

Medivac Pickup Cooldown
-1.5 sec per point
-45 sec maximum
?
Both of these choices are competitive, depending on the mobility the player needs. In the case that mobility is not required very much, players should consider reducing the cooldown for the Odin, especially if it helps them push into enemy defenses effectively.

Odin Cooldown
-4 sec per point
-120 sec maximum
?

The Medivac Pickup Cooldown allows you to spam Medivacs, allowing for greater mobility and less chances of outlaw losses. The Odin is usually used for pushing into enemy bases, which reducing the cooldown by 120s (to a 240s cooldown) helps a lot. Both these choices are competitive.

Prestiges

Below are the prestiges for Tychus. Note that “Effective Level” is the level at which the prestige achieves it full effect.

Level
Name
Description
Effective Level
Notes

1
Technical Recruiter

 • Advantages:
  • Outlaws’ active ability cooldowns reduced by 35%.
 • Disadvantages:
  • Outlaw cost and time between Outlaw recruitment increased by 50%.

1

 • Cooldown reduction for Shredder Grenade works additively with the Mastery
 • Outlaw spawn timing mastery is applied first, then prestige cooldown increase applied

This prestige allows outlaws to spam their abilities more often, and compounds very well with the Tychus Shredder Grenade cooldown. Players that prefer to actively micro their outlaws and are more active with their outlaw ability usage may get a lot of value out of this prestige.

Level
Name
Description
Effective Level
Notes

2
Lone Wolf

 • Advantages:
  • When beyond the vision range of other Outlaws, outlaws deal 30% more damage for each Outlaw recruited and take 50% less damage.
 • Disadvantages:
  • Ultimate Gear is unavailable.
  • Gear costs 25% more.

1

 • Sirius Turrets get the Lone Wolf buff
 • Vega Dominated units get the Lone Wolf buff
 • Buffs to Turrets and Dominated units apply if the the respective Hero unit has the Lone Wolf buff
 • Odin does not remove Lone Wolf buff from other outlaws if within range
 • Damage reduction is applied before Armor

Lone Wolf is an extremely powerful prestige, that when used well, can allow the player to push on multiple sides of the map simultaneously. This obviously does require a lot of micromanagement and individual unit control from the player’s part, but can be extremely rewarding when pulled off.

Level
Name
Description
Effective Level
Notes

3
Dutiful Dogwalker

 • Advantages:
  • The Odin no longer requires Tychus as its pilot, its duration is increased by 100%, and its cooldown is reduced by 40%.
 • Disadvantages:
  • Barrage and Big Red Button are unavailable.

3

 • Odin Cooldown reduction Mastery applied first, then cooldown reduced by an additional 40%

The loss of the Barrage is insignificant in this prestige, but the loss of the Big Red Button removes the Odin’s ability for a large area burst damage. However, this is compensated by the increased duration and the cooldown reduction, which also compounds well with the Odin Cooldown mastery.

For general play, all of the Tychus prestiges are solid picks. A good choice for a prestige is Technical Recruiter as it is versatile enough to handle any map with ease.

Recommended Army Composition

The recommended army composition for Tychus is below. Note that this assumes no Prestige talent selected and recommended Mastery Allocations. This is a basic recommendation for your army framework. It is recommended to gain an understanding for each of the units in the Units section and further add tech units so that you are able to better handle the situations you face.

Rattlesnake first allows a player to get adequate healing but also an increase to their potential damage output. They may then get Sirius to handle air units as well as further increase their potential damage output. Additionally, his turrets are detectors, which reduces the need to recruiting a Fixer for detection.

+

Add Crooked Sam to your Outlaws for his powerful disabling abilities as well as high single-target damage through his Demolition Charges.

Outlaws

Tychus has three classes of outlaws. These are:

 • Guns: These are damage-dealers.
 • Muscles: These outlaws are designed for high survivability and tanking.
 • Fixers: These units are specialist units who with very unique skills designed with a certain gimmick in mind.

Each Outlaw costs 1000/200 to recruit. However, the first outlaw will cost only 500/100 to recruit. Upgrades cost 600/150, while Ultimate Upgrades cost 1200/400. Ultimate Upgrades can only be bought once all three Primary Upgrades have been purchased. This means that the total cost of a single outlaw (assuming no first outlaw discount) is 4000/1050.

Tychus will spawn at the 3:00 mark, and an outlaw slot will open at the same time. Then, every 4 minutes, another slot will open for another outlaw to be recruited.

For more information on Tychus’ unit stats, comparison between units and upgrade calculations, visit the Data Tables page.

Tychus’s outlaws are listed below:

Guns:

Tychus Findlay

Ability:

Ability
Name
Description
Cooldown

Shredder Grenade
Deals 75 damage to enemy units in the target area.
20 seconds

Primary Gear:

Gear
Name
Description

KD9a Implosion Core
Allows Tychus’ Shredder Grenade to pull affected units to the center of its area of effect, stunning them for 2 seconds.

Vanadium Shell
Increases the damage of Tychus’ Shredder Grenade by 50.

Kel-Morian Ripper Rounds
Tychus’ attacks decrease the armor of their targets by 5 for 2 seconds.

Ultimate Gear:

Ultimate Gear
Name
Description

SureShot Networked Helm
Increases Tychus’ weapon damage by 20% for each Outlaw in his immediate vicinity.

Notes:

 • Use him to defend the first attack wave, clear rocks and then push out.
 • Combined with the Medivac Pickups, he should not die while pushing out early.
 • If the Odin is available and can be used efficiently, revive him by calling down the Odin.
 • Shredder Grenade with the KD9a Implosion Core works great when combined with Nux’s Ultrasonic Pulse.
See also  Fnatic.DJ winning Blackhole with crowd reaction @ The Manila Major vs LGD! | esl manila

Crooked Sam

Ability:

Ability
Name
Description
Cooldown

Demolition Charge
Marks a target unit, dealing 500 damage after 5 seconds. Holds up to 3 charges.
30 seconds

Primary Gear:

Gear
Name
Description

LarsCorp G7 Charges
Increases the damage of Crooked Sam’s Demolition Charge by 100%.

Moebius Restraint Matrix
Stuns and disables the detection of units hit by Crooked Sam’s Demolition Charge.

Procyon Shade Suit
Prevents Crooked Sam from taking any damage and increases his movement speed by 80% for 5 seconds after being attacked. Cannot occur more than once every 15 seconds.

Ultimate Gear:

Ultimate Gear
Name
Description

Enhanced Hostilities Kit
Reduces the charge-up time of Demolition Charge by 3 seconds each time Crooked Sam attacks.

Notes:

 • Perfect for taking down objectives and high-HP structures.
 • Can place multiple Demolition Charges on trains like those on Oblivion Express and Part & Parcel.
 • Moebius Restraint Matrix can disable skills, like those on Hybrid Dominators.
 • Draws a lot of aggro, so keep him behind your other outlaws.

James “Sirius” Sykes

Ability:

Ability
Name
Description
Cooldown

Deploy Warhound Turret
Deploy an automated defensive turret. Turrets gain the same gear bonuses as Sirius himself. Times out after 60 seconds. Holds up to 5 charges.

Can attack ground and air units.
15 seconds

Primary Gear:

Gear
Name
Description

SA-55 Thunderbolt Missiles
Equips Sirius with missiles that deal 100 damage to 8 air targets. Warhound Turrets deal 100 to 2 air targets.

Moebius M34 Terror Rounds
Provides a 30% chance for Sirius to cast Fear in a small area with each attack. Enemy units in the area will run around in fear for 3 seconds. Warhound Turrets have a 3% chance to cast Fear with each attack.

D99 Detonator
When Sirius is defeated, he triggers an explosion, dealing 300 damage to enemy units in an area around him. Warhound Turrets deal 50 damage on death.

Ultimate Gear:

Ultimate Gear
Name
Description

Umojan Turret Frame
Increases the life and weapon damage of Warhound Turrets by 75%.

Notes:

 • Has great anti-air capabilities with the SA-55 Thunderbolt Missiles Upgrade.
 • His turrets have detection, so they can be used if no detection is present.
 • Turrets can be used to tank for other outlaws in the early game if you do not have a healer as you take engagements.

Muscles:

Miles “Blaze” Lewis

Ability:

Ability
Name
Description
Cooldown

Oil Spill
Douses enemy ground units in oil, reducing attack and movement speed by 75% and preventing them from cloaking. When a unit under the effect of Oil Spill is hit by a fire attack, it takes 5 (5 vs Light) damage per second over 10 seconds.
15 seconds

Primary Gear:

Gear
Name
Description

High Capacity Containers
Increases the radius Blaze’s of Oil Spill by 100%.

Hades Oil
Improves the damage dealt by the Enflame effect from Blaze’s Oil Spill to deal +25 per second vs. light units.

Wildflame Fuel Additives
When units Enflamed by Blaze’s Oil Spill die, they explode, spreading Enflamed to enemy units in the area.

Ultimate Gear:

Ultimate Gear
Name
Description

XCMC-670 Combat Suit
Reduces all damage taken by Blaze to 30.

Notes:

 • He is a must-get on infested maps.
 • “Wildflame Fuel Additives” is his most important upgrade, that can cause fires to chain.
 • Oil Spill can be used to reduce enemy attack speed, increasing his effectiveness in tanking, and reveals ground cloaked units.
 • Ultimate Gear should be a low priority upgrade on Infested maps.

Rob “Cannonball” Boswell

Ability:

Ability
Name
Description
Cooldown

Heavy Impact
Cannonball pulls himself to the target location, dealing 20 damage and stunning enemy units on impact.
15 seconds

Primary Gear:

Gear
Name
Description

X-71 Impact Boots
Increases the stun duration and radius of Cannonball’s Heavy Impact by 100%.

Critical Response System
Allows Cannonball to become immune to damage for 5 seconds and restores all his life when he takes fatal damage. Cannot occur more than once every 60 seconds.

Redline Power Cells
Increases Cannonball’s attack speed by 3% with each attack, up to a maximum of 60%. Increases his attack damage by 3 with each attack, up to a maximum of 60.

Ultimate Gear:

Ultimate Gear
Name
Description

M.A.L.I.C.E. Ammunition
Provides a 30% chance that Cannonball will deal 4 times more damage with his attacks.

Notes:

 • Really good at tanking due to the Critical Response System Upgrade.
 • For long-term DPS’ing, the Redline Power Cells Upgrade and the M.A.L.I.C.E. Ammunition can compound properly.
 • As most engages in the game are short, it is quite difficult to take advantage of those upgrades.
 • Heavy Impact should be used to bring Cannonball to the front of your outlaws where he can tank.

Kev “Rattlesnake” West

Ability:

Ability
Name
Description
Cooldown

Deploy Revitalizer
Places a structure on the ground that heals all friendly units in an area around the structure for 2% of their life every second. 3 charges max.
30 seconds

Primary Gear:

Gear
Name
Description

Umojan Signal Modulator
Improves the healing rate of Rattlesnake’s Revitalizers by 100%.

Moebius Aggression Blend
Units in range of Rattlesnake’s Revitalizers gain 15% additional attack speed.

Secret Stash Stimpack
Heals Rattlesnake for 2 life per second and increases his attack and movement speed for 15 seconds.

Ultimate Gear:

Ultimate Gear
Name
Description

Hammer Munitions
Rattlesnake’s attacks slow and deal 50% of their damage in an area of effect.

Notes:

 • Secret Stash Stimpack should be a low-priority upgrade due to it not being as good as some of the other gear.
 • Rattlesnake is a must-have in most compositions due to his ability to heal as well as increase the damage output of other outlaws.
 • Revitalizers do not stack.
 • He does draw aggro, so keep an eye out for his HP.
 • Getting his Ultimate Gear is also not worth the cost and should be one of the lowest priority upgrades.

Fixers:

Vega

Ability:

Ability
Name
Description
Cooldown

Dominate
Temporarily take control of target enemy unit and increases its damage by 50%. Dominated units self-destruct after 240 seconds. Holds up to 3 charges.
30 seconds

Primary Gear:

Gear
Name
Description

Moebius Psionic Motivator
Vega’s Dominate fully restores the target’s life, shields, and energy and increases its attack speed by 75%.

Neural Disruption Device
Vega’s Dominate ability confuses enemy units in an area around the dominated unit, forcing them to attack each other for 10 seconds.

Psi Projector
Grants Vega the ability to bring up to 5 enemy air units to the ground, allowing friendly units to attack them as if they were ground units.

Ultimate Gear:

Ultimate Gear
Name
Description

Type-88 Persuader
Increases the duration of Vega’s Dominate by 200%

Notes:

 • Dominate, combined with Neural Distruption Device can be used to deal with tough attack waves.
 • With adequate micro, your Vega can steal Amon’s units and use them against him.
 • Moebius Psionic Motivator is a good upgrade to have if you intend on stealing units.
 • If you intend on using Dominated units to help push through the mission, the Ultimate Gear is recommended.

Nux

Ability:

Ability
Name
Description
Cooldown

Ultrasonic Pulse
Fires pulses of ultrasonic energy that lasts 6 seconds, causing 20 damage per second to enemy units in the target area. Does not damage friendly units. Holds up to 3 charges.
30 seconds

Primary Gear:

Gear
Name
Description

T4 Cloudburst Shells
Increases the damage of Nux’s Ultrasonic Pulse by 50%.

Ultrasonic Boosters
Increases the radius of Nux’s Ultrasonic Pulse by 50%.

Crystalline Amplifiers
Increases the duration of Nux’s Ultrasonic Pulse by 100%.

Ultimate Gear:

Ultimate Gear
Name
Description

N3 Networking
Grants Nux the ability to reduce the charge-up times and cooldowns of the primary abilities of all nearby Outlaws by 20%.

Notes:

 • Can clear out entire attack waves with one Ultrasonic Pulse combined with Tychus’ Shredder Grenade with the KD9a Implosion Core Upgrade.
 • Ultrasonic Pulse can be used to reveal cloaked and burrowed units.
 • The Crystalline Amplifiers Upgrade is not necessary if you don’t intend to get his Ultimate Gear.
 • Works well with other outlaws due to his Ultimate Gear.

Lt. Layna Nikara

Ability:

Ability
Name
Description
Cooldown

Reinvigorating Burst
Instantly heals friendly units in an area around Lt. Nikara for 200 life and grants them 25% increased attack and ability damage. Regenerates an additional 10 life per second over 10 seconds.
30 seconds

Primary Gear:

Gear
Name
Description

Umojan Repair Nanites
Increases the immediate and periodic heal of Lt. Nikara’s Reinvigorating Burst by 100%.

Procyon Serum
Increases the healing rate of Lt. Nikara’s Super Heal by 100%.

Procyon Twin Heal Beam Gauntlet
Allows Lt. Nikara to cast Super Heal on two targets at the same time.

Ultimate Gear:

Ultimate Gear
Name
Description

XM-77 Matrix Generator
Enables Lt. Nikara to surround a target friendly unit with a shield that can absorb 400 damage over 20 seconds.

Notes:

 • Extremely powerful healer.
 • Can be used with Vega at the start to heal high HP dominated targets.
 • Reinvigorating Burst provides a 25% buff to all damage types including abilities and spells.
 • Has some niche uses in some mutations.

In addition to the equipment above, Tychus has three “Tri-Outlaw” upgrades. These are listed below:

Upgrade
Name
Effect
/
Research Time

ITC-E Triggers
Increases the attack speed of Tychus, Crooked Sam, and Sirius by 25%.
150/150
90 seconds

Endurance Supplements
Increases the life of Blaze, Cannonball, and Rattlesnake by 25%.
150/150
90 seconds

Flashforce GDM Visor
Provides Vega, Nux, and Lt. Nikara with Detection, allowing them to see cloaked and burrowed enemy units.
75/75
90 seconds

Build Order

Below is the standard economic build order for Tychus. For more information on how to read and construct your own build orders, please check the Build Order Theory page.

17 Command Center
18 Refinery
19 Refinery
20 Engineering Bay
22 2x Turrets -> Rocks

Gameplay Guide

Playstyle Traps

A common trap for Tychus players is focusing on attack and armor upgrades while going for a Vega-centric build. Units that are dominated do not get benefits of attack and armor upgrades from Tychus. Therefore, these upgrades should be a low priority.

With higher skill levels, it is even possible to go for a greedy play and get out other damage dealers first, relying purely on the healing from Medivac Platforms.

Playstyle Tips

 • Ensure you have adequate medivac platforms to provide you with the mobility you need to handle the mission. Healing is stopped when damage is taken, so if Medivacs are used for healing, ensure you move away from the enemy lines.
 • Three Engineering Bays are recommended. Two will be researching the attack and armor upgrades, while the other one researches other upgrades.
 • Build an early Command Center and either use Tychus (foregoing an early Engineering Bay) or two Turrets (with the build order above) to clear the expansion. This depends if you want to push with Tychus early or if the expansion is contested.
 • You can revive Tychus by calling down the Odin, saving you on the mineral costs.
 • If your ally doesn’t help, it may be necessary to go for Sirius first for early DPS. In those cases, ensure you have a Medivac Platform ready to use for heals.
 • Your choice of healer (Rattlesnake/Nikara) will depend on which outlaws you use. A build that uses lower HP outlaws (Fixers) will gain more benefit from having Nikara, whereas a higher HP outlaw set (Muscles) will benefit more from having Rattlesnake.


PLAY TOGETHER | Hướng Dẫn Cách Câu Không Bao Giờ Hụt, Tỉ Lệ Thành Công 98% | Tin Gáy To


🎉Event Play Together Thử Vận May 💎Do Tin Tổ Chức 25k Có Cơ Hội Trúng 9000💎
https://eventplaytogether.com
🎉Muốn Có Kim Cương Free Fire Giá 9K = 9999KC Thì Đến Với http://shoptingayto.vn/
🎉Tin Live Stream Lúc 9h 🔔 sáng tại app Booyah Live nha ae😚 Follow ID Của Tin là 60697433
Tải App Tại Link : https://booyah.onelink.me/QhNz/TinGayTo
__________________________
Liên Hệ Quảng Cáo: [email protected]
FB cá nhân: https://www.facebook.com/caothu.tintin
Group Play Together Việt Nam Chơi Cùng Nhau
https://www.facebook.com/groups/2525753280976100
Cảm Ơn Tất Cả Anh Em 🖤
—————————————
👉Xem Clip Của Tin Trên Facebook Tại : https://www.facebook.com/gaming/tinmeme.vl
©️Bản Quyền Thuộc Về Tin Gáy To
©️Copyright by Tin Gáy To
👉 Do not reup.Thanks!
CHÚC MỌI NGƯỜI XEM VIDEO VUI VẺ🖤
Tin Gáy To Youtuber
playtogether tingayto

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

PLAY TOGETHER | Hướng Dẫn Cách Câu Không Bao Giờ Hụt, Tỉ Lệ Thành Công 98% | Tin Gáy To

StarCraft 2 Ending Cinematic


This video contains spoilers. You have been warned. Please visit our site at: http://pixelsmashers.com/

StarCraft 2 Ending Cinematic

Co-op Commander Preview: Tychus


\”Hell, it’s about time!\” Tychus joins the battle as our newest Coop Commander. Customize your team of Heaven’s Devils to take out any foe or deploy the massive Odin and obliterate your enemies with nukes.
Learn more here: https://starcraft2.com/enus/news/22316743

Subscribe!
http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=StarCraft

Co-op Commander Preview: Tychus

Tik Tok Play Together: Tổng Hợp Những Mini Game Cực Kỳ Khó Chịu


Mua Gói Vật Phẩm Tại : https://goivatphamplaytoge.com/
Lh zalo: https://zalo.me/84918122426
TikTokPlayTogether PLAYTOGETHER DATFUHO
Mọi Người Cho Mình Xin 1 Like 1 Sub lấy động lực ra video tiếp nhé cảm ơn anh em

Chúc mọi người 1 ngày tốt lành

Tik Tok Play Together: Tổng Hợp Những Mini Game Cực Kỳ Khó Chịu

StarCraft 2: Raynor Meets Tychus in 1080p


Jim Raynor first meets a \”released\” Tychus Findlay and makes a deal.

StarCraft 2: Raynor Meets Tychus in 1080p

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ tychus findlay

Leave a Comment