[Update] Dienst Publiek en Communicatie | dpc – Vietnamnhanvan

dpc: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Dienst Publiek en Communicatie

De Dienst Publiek en Communicatie (DPC) ondersteunt alle departementen en uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid in de communicatie met publiek en professionals.

Dit doet DPC op 2 manieren:

 • DPC voert zelf een aantal rijksbrede communicatietaken uit. DPC verzorgt de informatievoorziening van de Rijksoverheid via Rijksoverheid.nl en begeleidt de landelijke campagnes. DPC doet de centrale media-inkoop. Ook ondersteunt DPC de interne communicatie van de Rijksoverheid met een rijksbreed intranet en biedt zij kennis en onderzoek om de communicatie verder te professionaliseren.
 • DPC ondersteunt de onderdelen van de Rijksoverheid in hun communicatie, door het leveren van gemeenschappelijke communicatiediensten en als centraal inkooppunt voor communicatie (zie IUC Communicatie).

Opdrachtgever van DPC is de VoRa. Dit is een overleg waarin de directeuren communicatie van de Rijksoverheid vertegenwoordigd zijn. Deze directeuren bepalen samen het rijksbrede communicatiebeleid en sturen de uitvoering door DPC aan.

DPC is een agentschap van het ministerie van Algemene Zaken (AZ). Een agentschap heeft een afzonderlijke plaats in de begroting en de financiële verantwoording van het ministerie. Bij DPC werken rond de 140 communicatieprofessionals met kennis van de markt en verstand van het vak.

Directie

 • Directeur: Kristel Dirkx 
 • Plv. directeur: Ronald van Oosteroom

DPC bestaat uit 11 clusters:

IUC Communicatie

DPC is 1 van de 19 inkoopuitvoeringscentra van de Rijksoverheid. Dit betekent onder meer dat DPC raamcontracten sluit voor communicatiediensten waar veel organisaties binnen het Rijk behoefte aan hebben. Er zijn rijksbrede overeenkomsten voor onder andere:

 • communicatieonderzoek
 • fotografie
 • audiovisuele producties
 • campagnes
 • mediadiensten
 • inhuur webredacteuren en uitbesteding webredactie
 • inhuur communicatieprofessionals

Bedrijven die geïnteresseerd zijn kunnen de website met aanbestedingen van het Rijk in de gaten houden voor nieuwe aanbestedingen.

Online advies

DPC/Online advies levert producten en diensten voor websites van organisaties binnen de Rijksoverheid. Voorbeelden hiervan zijn het Platform Rijksoverheid Online (PRO), de Mediatheek en een systeem voor het meten van website-statistieken. De adviseurs van Online advies vertalen de wensen van de ministeries naar functionaliteiten voor het Platform Rijksoverheid Online. Ook zorgen zij ervoor dat het platform voldoet aan alle eisen en richtlijnen voor websites.

Redactie

DPC/Redactie verzorgt de informatie op de websites Rijksoverheid.nl, Government.nl en Rijkshuisstijl.nl. De Redactie zorgt ervoor dat de informatie begrijpelijk, juist, actueel, toegankelijk en vindbaar is. De inhoud voldoet daarbij aan alle eisen en richtlijnen voor teksten en websites. De Redactie werkt nauw samen met Online advies en met de ministeries. De Redactie schrijft en beheert teksten en adviseert de ministeries over de vindbaarheid van hun teksten.

Vraagbeantwoording

DPC/Vraagbeantwoording is verantwoordelijk voor het loket Informatie Rijksoverheid. Informatie Rijksoverheid is het contactpunt waar burgers en professionals terecht kunnen met vragen over wet- en regelgeving van de Rijksoverheid. Zij kunnen vragen stellen via telefoon (1400), e-mail, WhatsApp, Twitter en Facebook. Alle departementen hebben hun algemene publieksvoorlichting overgedragen aan Informatie Rijksoverheid.

De ambitie van Informatie Rijksoverheid is om kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te leveren. Dit houdt in dat vragenstellers een juist en volledig antwoord krijgen op hun vraag of correct worden doorverwezen naar een andere organisatie. Andere kernwoorden zijn: klantvriendelijkheid, professionaliteit en snelheid. Informatie Rijksoverheid meet continu hoe tevreden vragenstellers zijn over de dienstverlening en streeft naar een tevredenheidscijfer van minimaal 3,0 (e-mail) en 4,0 (telefonie) op een schaal van 5.

See also  [Update] Dota 2 Turnierübersicht | dota ti7 - Vietnamnhanvan

Campagnemanagement

DPC/Campagnemanagement coördineert de voorlichtingscampagnes van de Rijksoverheid. Campagnemanagement kan het hele traject van de ontwikkeling van een campagne begeleiden: van de planning tot de beoordeling achteraf, maar kan ook advies geven wanneer een ministerie zelf de begeleiding op zich neemt. Ook verzorgt Campagnemanagement het contractmanagement voor de ontwikkeling en uitvoering van campagnes.

Media-inkoop

DPC/media-inkoop is verantwoordelijk voor alle media-inkoop van de Rijksoverheid. Van advertenties in kranten tot spots op radio en tv, en de bijbehorende administratie. De gezamenlijke inkoop van media-inzet bespaart kosten. Media-inkoop adviseert ook over bijvoorbeeld mediastrategieën bij campagnes.

Beeldcentrum Rijksoverheid

Het Beeldcentrum Rijksoverheid geeft advies over beeldgebruik bij communicatie en de Rijkshuisstijl. Ook begeleidt het beeldcentrum producties en biedt ondersteuning bij het afsluiten van raamovereenkomsten voor fotografie en video. Alle departementen en uitvoeringsorganisaties kunnen bij het Beeldcentrum hun communicatievraag laten vertalen naar de inzet van beeld. Dit kunnen verschillende producten naast elkaar zijn of juist die ene animatie, foto of infographic.

Ook beheert het Beeldcentrum de Mediatheek Rijksoverheid (MTRO). In deze mediatheek worden alle foto’s, video’s en audiobestanden van departementen en uitvoeringsorganisaties opgeslagen en gedistribueerd.

Communicatieonderzoek

De medewerkers van DPC/Communicatieonderzoek adviseren de ministeries over inzet, aanpak en gebruik van omgevingsonderzoek. Ze sluiten raamcontracten af met onderzoeksbureaus, waarvan alle departementen gebruik kunnen maken. Daarnaast voeren de onderzoekers zelf onderzoek uit naar de effectiviteit van de campagnes van de Rijksoverheid.

Academie voor Overheidscommunicatie

De Academie voor Overheidscommunicatie ondersteunt de Rijksoverheid met het ontwikkelen van de communicatiefunctie. De medewerkers van de Academie zorgen ervoor dat communicatiemedewerkers binnen de Rijksoverheid bijblijven in hun vak. Ze signaleren trends in het vakgebied, ontwikkelen leerroutes, interdepartementale kennisnetwerken en bijeenkomsten. 

Communicatiecapaciteit

Binnen de Rijksoverheid is regelmatig behoefte aan tijdelijke inzet van communicatieprofessionals. Hiervoor beheert DPC een interne Communicatiepool en drie raamovereenkomsten voor inhuur van communicatiecapaciteit. Alle aanvragen voor tijdelijke communicatie- en webredactiecapaciteit komen binnen bij de medewerkers van het cluster Communicatiecapaciteit. Zij denken mee over formulering van de opdracht en helpen opdrachtgevers en inkopers bij het bepalen van de juiste pool of raamovereenkomst om de aanvraag uit te zetten. Ook verzorgen zij de matching en de professionalisering van de kandidaten uit de pools.

Rijksportaal

DPC/Rijksportaal werkt aan het beheer en de ontwikkeling van het Rijksportaal, het intranet van het Rijk. Ook verzorgen de medewerkers de (nieuws)berichtgeving. Rijksportaal is een platform voor interne communicatie voor alle rijksambtenaren. De informatie varieert van personeelsaangelegenheden tot facilitaire zaken en van inkoop tot nieuws.

Meer informatie

Kristel Dirkx (directeur DPC) of Ronald van Oosteroom (plaatsvervangend directeur DPC)

Doorlichting DPC

De Regeling agentschappen schrijft voor dat elk agentschap tenminste eens in de 5 jaar wordt doorgelicht. De doorlichting heeft als algemene doelstelling: “Het geven van inzicht in het functioneren van het agentschap Dienst Publiek en Communicatie (DPC) in het licht van de Regeling agentschappen op de gebieden governance, financieel beheer, doelmatigheid en bekostiging”. Op deze pagina vindt u de doorlichtingsrapporten van 2020 en In 2015. 

[Update] Damp Proof Course (DPC) -Methods of DPC Installation | dpc – Vietnamnhanvan

🕑 Reading time: 1 minute

What is DPC?

The damp proof course (DPC) is generally applied at basement levels, which restricts the movement of moisture through walls and floors. The selection of materials for the damp proof course and its various methods of applications in buildings is discussed.

Materials for Damp Proof Course (DPC)

Properties of Materials for DPC

An effective damp proofing material should have the following properties;

 1. It should be impervious.
 2. It should be strong and durable and should be capable of withstanding both dead as well as live loads without damage.
 3. It should be dimensionally stable.
 4. It should be free from deliquescent salts like sulfates, chlorides, and nitrates.

Types of Materials for Damp Proof Course

The materials commonly used to check dampness can be divided into the following three categories:

 1. Flexible Materials: Materials like bitumen felts (which may be hessian based or fiber/glass fiber-based), plastic sheeting (polythene sheets), etc.
 2. Semi-rigid Materials: Materials like mastic, asphalt, or a combination of materials or layers.
 3. Rigid Materials: Materials like first-class bricks, stones, slate, cement concrete, etc.
See also  STEYR SSG 08 | ssg08

Selection of Materials for Damp Proof Course in Buildings

The choice of material to function as an effective damp proof course requires a judicious selection. It depends upon the climate and atmospheric conditions, nature of the structure, and the situation where DPC is to be provided.

Fig 1: Cross section of Damp Proof Course.

The points to be kept in view while making selection of DPC materials are briefly discussed below:

1. DPC above ground level

For DPC above ground level with wall thickness generally not exceeding 40 cm, any one of the types of materials mentioned above may be used. Cement concrete is however, commonly adopted material for DPC at plinth level, 38 to 50mm thick layer of cement concrete M15 (1:2:4 mix) serves the purpose under normal conditions.

In the case of a damp and humid atmosphere, a richer mix of concrete should be used. The concrete is further made dense by adding waterproofing materials like Pudlo, Impermo, Waterlock, etc. in its ingredients during the process of mixing. It is used to apply two coats of hot bitumen over the third surface of the concrete DPC.

2. DPC Material for floors, roofs etc.

For greater wall thickness or where DPC is to be laid over large areas such as floors, roofs, etc., the choice is limited to flexible materials that provide a lesser number of joints like mastic, asphalt, bitumen felts, plastic sheets, etc.

The felts, when used, should be adequately bonded to the surface with bitumen and laid with joints properly lapped and sealed.

3. DPC Material for situations where differential thermal movements occur

In parapet walls and other such situations, materials like mastic, asphalt, bitumen felts, and metal (copper or lead) are recommended.

It is vital to ensure that the DPC material is flexible to avoid any damage or puncture of the material due to differential thermal movement between the material of the roof and the parapet.

4. DPC material for Cavity Walls

In cavity wall construction, like cavity over the door or window should be bridged by flexible material like bitumen felt, strips or lead, etc.

Methods of  Damp Proof Course Installation in Construction

The general principles to be observed while laying a damp proof course are:

 1. The DPC should cover the full thickness of the walls, excluding rendering.
 2. The mortar bed upon which the DPC is to be laid should be made level, even and free from projections. Uneven base is likely to cause damage to DPC.
 3. When a horizontal DPC is to be continued up a vertical face, a cement concrete fillet 75mm in radius should be provided at the junction before the treatment.
 4. Each DPC should be placed in correct relation to other DPC to ensure a complete and continuous barrier to the passage of water from floors, walls, or roof.

Figures 1 to 7 explain the provision of damp proof course under different conditions

Figure 2: Air Drain
Fig 3: Damp Proof Course Treatment for basement on undrained soils
Fig 4: Plan of building showing DPCFig 5: Damp Proof Course Treatment for Basement in Damp SoilFig 6: Asphalt tanking for basementFig 7: Damp Proof Course for FlooringFig 8: Damp Proof Course for Internal Walls1. What is Damp Proof Course?

The damp proof course (DPC) is generally applied at basement levels, which restricts the movement of moisture through walls and floors.

2. What is the abbreviation of DPC in Construction?

The abbreviation of DPC is the Damp Proof Course.

3. What are the desirable properties of DPC Material?

The desirable properties of DPC material are-
A. It should be impervious.
B. It should be strong and durable and should be capable of withstanding both dead as well as live loads without damage.
C. It should be dimensionally stable.
D. It should be free from deliquescent salts like sulfates, chlorides, and nitrates.

See also  COMO FAZER A MELHOR PZZA DO MUNDO | pzza

4. What are the types of DPC Materials?

A. Flexible Materials: Materials like bitumen felts (which may be hessian based or fiber/glass fiber-based), plastic sheeting (polythene sheets), etc.
B. Semi-rigid Materials: Materials like mastic, asphalt, or a combination of materials or layers.
C. Rigid Materials: Materials like first-class bricks, stones, slate, cement concrete, etc.

Read More: Materials for Damp Proof Course in Construction Works


🔴НЕВЕРОЯТНО ЯРКИЙ СТАРТ СНГ ЗВЕЗД НА ТУРНИРЕ | CIS Rejects vs Nemiga DPC EEU 2021/22


Наш любимый комментатор, Антон \”Grayne\” загляни и подпишись :
Twitch : https://www.twitch.tv/grayne
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCLs4zIHyFv6E2iigyhf07bA
НЕВЕРОЯТНО ЯРКИЙ СТАРТ СНГ ЗВЕЗД НА ТУРНИРЕ | CIS Rejects vs Nemiga DPC EEU 2021/22
🟡Подпишись На Наш КаНаЛ БратишКа http://goo.gl/8dA5ip
Твой лайк и комментарий для нас важен!
🟢Vkontakte https://vk.com/public60974488
🔴Twitter https://twitter.com/Dota2_Stream
Добро пожаловать в Dota 2 Stream. Dota 2 является многопользовательской онлайн игрой вида (MOBA). Dota 2 производства IceFrog и Корпорация Valve. На Dota 2 Stream вы можете найти моменты c крупных турниров, Dota 2 гайды, приколы Dota 2 игроков и много других интересного о Dota 2.
===============================================================================
dota 2, dota, dota2, дота 2, dota 2 highlights, dota 2 guide, ti10, valve, highlights, the international 10, дота, spirit, thunder predator, ti10 dota 2, arteezy, гайды дота 2, dota 2 ti, dota 2 international 2021, dota 2 pro, dota 2 the international 10, ti dota 2, team spirit, noobfromua, the international 2021, the international, torontotokyo, miracle, miracle dota 2, интернешнл 2021, spirit dota 2, dota 2 ti10, обучение дота 2, как играть в дота 2, best, dpc 2021, dpc 2021 dota 2, dota tournaments, international, дотка, интернешнл 10, the international x, timado dota 2, dota reborn, dota 2, 7.30d dota 2, dota 2 divine, dota 2 pro guide, sumail og, sumail, epic, mason dota 2, dota 2 pro carry, dota 2 moments, scepter, k1 dota 2, miracle invoker, gameplay, miracle, steam, carry, ti2021, ti10 best plays main event, smash shippuden, international 2021, spirit dota, ti, ti 2021, инт, инт 10, scofield dota 2, спирит, final ti, chris luck dota 2, ame, yatoro, спирит дота, scofield, smashdota, спирит 2021, dota2 дота2

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

🔴НЕВЕРОЯТНО ЯРКИЙ СТАРТ СНГ ЗВЕЗД НА ТУРНИРЕ | CIS Rejects vs Nemiga DPC EEU 2021/22

Dương Phúc Chiến Đưa Thảo Đi Sapa Động Phòng Hoa Trúc #2


dươngphúcchiến DPC
➤ Chơi chẵn lẻ momo tự động, giao dịch 24/7 : https://clmm.me
►Link Kênh Thảo : https://www.youtube.com/channel/UC10B2D51S0xrutUP_iIup_w
►Link fb cá nhân https://bit.ly/2vze9um
►Link Fanpage : https://www.facebook.com/duongphucchienn/
►Cảm ơn các bạn đã xem clip của tôi. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ mình nhé !
►Kênh hứa hẹn sẽ tạo ra những Video hay nhất cho các bạn xem !
Cảm ơn các bạn đã xem. Tôi yêu các bạn rất nhiều !
►Link fb cá nhân https://bit.ly/2vze9um
►Liên hệ quảng cáo : zalo 0977233222
►gmail : [email protected]
© Bản quyền thuộc về Dương Phúc Chiến
© Copyright by Dương Phúc Chiến ☞ Do not Reup

Dương Phúc Chiến Đưa Thảo Đi Sapa Động Phòng Hoa Trúc #2

Dương Phúc Chiến Hoảng Hốt Khi Thảo Đau Đ.ẻ Trong Đêm


dươngphúcchiến DPC
➤ Chơi chẵn lẻ momo tự động, giao dịch 24/7 : https://clmm.me
►Link Kênh Thảo : https://www.youtube.com/channel/UC10B2D51S0xrutUP_iIup_w
►Link fb cá nhân https://bit.ly/2vze9um
►Link Fanpage : https://www.facebook.com/duongphucchienn/
►Cảm ơn các bạn đã xem clip của tôi. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ mình nhé !
►Kênh hứa hẹn sẽ tạo ra những Video hay nhất cho các bạn xem !
Cảm ơn các bạn đã xem. Tôi yêu các bạn rất nhiều !
►Link fb cá nhân https://bit.ly/2vze9um
►Liên hệ quảng cáo : zalo 0977233222
►gmail : [email protected]
© Bản quyền thuộc về Dương Phúc Chiến
© Copyright by Dương Phúc Chiến ☞ Do not Reup

Dương Phúc Chiến Hoảng Hốt Khi Thảo Đau Đ.ẻ Trong Đêm

Minh Còi || Tích Tiền Lấy Vợ


► FACEBOOK Cá Nhân : https://www.facebook.com/coii.minh.12
►Buff like, Tăng theo dõi, Tăng tương tác Facebook, TikTok, Instagram Giá Rẻ Tại : https://minhcoi98.vn/home.php
► Gmail : [email protected]
ĐặngTuấnMinh Cảm ơn các bạn đã xem clip của tôi. Hãy chia sẻ video để ủng hộ Minh Còi nhé !

Minh Còi || Tích Tiền Lấy Vợ

OG vs SECRET – NEW ROSTER DEBUT! – DPC WEU DreamLeague 16 WINTER TOUR 2022 DOTA 2


Watch LIVE https://www.twitch.tv/dreamleague
Commentary by Moxxi Jenkins
OG vs SECRET NEW ROSTER DEBUT! DPC WEU DreamLeague 16 WINTER TOUR 2022 DOTA 2
Subscribe http://bit.ly/noobfromua

OG vs SECRET - NEW ROSTER DEBUT! - DPC WEU DreamLeague 16 WINTER TOUR 2022 DOTA 2

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ dpc

Leave a Comment