[Update] Dota 2 Arcanas – From Worst to Best | dota 2 pa – Vietnamnhanvan

dota 2 pa: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

The world of Dota 2 is filled to the brim with hundreds, if not thousands of different cosmetic items for almost all of the heroes available in the game. Even then, there are just a handful of these items which carry the weight of the highest rarity in the game. The Dota 2 Arcanas.

Dota 2 Arcana Rankings

Over the years, we have seen a number of new Dota 2 Arcanas for the game. However, after The International 2014, a new trend was brought to light which gave way to a new voting process between all of the heroes available in the game. In the end, the one hero with the most number of votes was chosen for the next Arcana. And since Pudge won the voting contest during The International 2018, the developers have recently released the Arcana for the hero, bringing the total count of Arcanas to 12.

However, not all of these Dota 2 Arcanas do justice to the category of the rarest items in the game. With some carrying only a few visual changes,  some of them bring with them a number of bugs, not all of the Arcanas are worth buying. Hence, if you are looking to get your hands on the sought-after Dota 2 Arcanas but are wondering which one to get, then I have for you a list of all of the Arcanas, ranking them from first being the worst and the last being the best, based on their design, effects, and overall visual appeal.

Let’s get on with it then:

Fiery Soul of the Slayer

 “It has often been said that Lina’s hair was touched by fire, though few know the truth of this claim. In Lina’s youth, as her natural talents first began to smoke and smolder it was her fiery hair that told the tale of the storm to come. With time and training, her skill and control of the flame was enough to suppress the searing display. Yet on occasion, when her ire grows and tempers flare, the full measure of Lina’s burning spirit threatens to unleash its wrath.” – Lore 

Though the Fiery Soul of the Slayer Arcana features unique animation and icon effects, the overall visual appeal is very minimal. I understand that this is the very first Arcana for Dota 2, and that means a lot to everyone, but that being said, I don’t think it is worth it. As an item, I love it, but as an Arcana, I think, it is the worst available in Dota 2, till now that is.

Feast of Abscession“Centuries ago, the Rumusque priestess Crella forged unbreakable links of hook and chain to bind the most powerful servants of the Dead God. But the Dead God’s corruption grew too strong even for Crella’s revered enchantments. Taken up with the rhythm of the Dirge, her chains abandoned their charge, turning instead to carry out the destruction of Crella’s homeland at the Dead God’s command. Now, their vile purpose long since served, the Chains of Abscession have sworn service to a new master… and the delights of butchery.” – Lore

Having won the Arcana Voting Contest during The International 2018, The Feast of Abscession is the most recent addition to the list of Dota 2 Arcanas. The Pudge Arcana, while loved by many and I know the majority of you are going to disagree with us, but I think it is one of the ugliest looking Arcanas available in Dota 2.

I understand that the ugliness is the charm of it, but I think Valve could have done a better job. It just looks like a cheap rip-off of the anime series, Tokyo Ghoul. That being said, I have to say, the Dismember animation looks quite badass.

Great Sage’s Reckoning“Though his misdeeds have long been forgiven, the thrills of Sun Wukong’s crimes live on. Relive three legendary trials from his earliest adventures with the Great Sage’s Reckoning.” – Lore

The Great Sage’s Reckoning Arcana for Monkey King is one of the more recent additions to the mix which came with the release of the hero, himself. The Arcana features some of the best visual effects in Dota 2. However, I believe the three different styles are what make this Arcana tacky.

The original form looks incredible, but when you upgrade the character’s ultimate, the blue, green and yellow form, makes this Arcana one of our least favorites. And I understand, I will get a lot of hate for this, but this is our own personal opinion.

Swine of the Sunken Galley“After months of work, Techies Demolitions proudly unveiled their latest commission: The Swine, the most powerful cannon ever designed. Yet during its first frantic use aboard a homebound galley, the Swine’s awesome blast tore its host ship asunder, rocketing the cannon itself backwards toward the shore. It was found days later, deeply embedded in a rocky cliffside just below its makers’ workshop.” – Lore

The Swine of the Sunken Gallery is an Arcana for Techies which was released back in September 2014. With the addition of a Prismatic Gem, the Arcana features some interesting visual changes and effects. However, since Techies is a very difficult hero to play with, the Swine of the Sunken Galley is the most unpopular Arcana of the lot. For instance, in our 4000+ hours in Dota 2, I have yet to see this Arcana being used in Dota 2.

Fractal Horns of Inner Abysm“Deep in the hell of Hell, Terrorblade lay bound behind fractal walls, sentenced to an eternity of twisted contemplation. He stared long into the reflection of his own worst self. And long did his worst self-stare into him. Now they rise together, a single entity more powerful than ever before.” – Lore

Terrorblade’s Fractal Horns of Inner Abysm features incredible animations, which when combined with a large number of Prismatic Gems you can equip, this is one of the best looking Arcanas available in the game. However, unfortunately, the release of the Arcana was marred by a lot of bugs, out of which, some still exist. It is because of this, the Fractal Horns of Inner Abysm Arcana is not very popular in the Dota 2 community.

Benevolent Companion“The wispy tendrils of Io the Fundamental can be found in all planes of the universe, having existed across the boundaries of realms known and unknown since before time itself. After an eternity of exploring the span of its mystic province, Io knows that no matter where the tide of battle leads, the bonds of friendship will always carry the day.” – Lore

The Benevolent Companion is one of the few cosmetic items in Dota 2 which take inspiration from another one of Valve’s original games. The Io Arcana features a design similar to Portal’s Weighted Companion Cube. It is almost the exact replica of it.

This combined with the fact that you don’t have to pay a single penny to get your hands on this Arcana (included in the Compendium 2017), makes the Io Arcana one of our favorites in the game. Plus, the Ultimate animation is just too freaking awesome.

Demon Eater“Shadow Fiend has long collected the souls of his enemies. As is the case with any collector, some prizes have stood above others, to be sought out at any cost. However, there are certain souls that should not be tried, and forces so dark and filled with rage that no being could hope to contain them. Thus did Shadow Fiend learn the price, and gift, that comes with stealing the souls of demons, and he was changed evermore.” – Lore

Before 2014, Shadow Fiend had one of the worst looking avatars in the game. However, in September 2014, Valve completely reworked the character, making it look a whole lot better. And with the rework, came Shadow Fiend’s Arcana.

Now, some say the Arcana looks very similar to the base model, but I think, otherwise, especially if you look at the animations, the Arcana adds. From water evaporation effects to changes to all of the hero and ability icons, The Demon Eater is one of the better Arcanas you can get your hands on in Dota 2.

See also  Germany v Brazil | 2002 FIFA World Cup Final | Full Match | fifa world cup wiki

Tempest Helm of the Thundergod“Forged by the Hammers of Celestarr and imbued with the energies of the Ancients, this mighty helm feels at home resting across the brow of the Lord of Heaven himself. The faithless shall tremble as true thunder rolls across the fields of battle!” – Lore

After winning The International 2015 Arcana Voting Contest, an Arcana was announced for Zeus. By the year-end, we witnessed the release of the Tempest Helm of the Thundergod Arcana Set which came with not only an Arcana item but also two mythical items. Though, these two additional items, only made the character drop his original attire, the combination of all three of them was just too awesome.

Some might say that the helmet style of the Arcana does not do justice to the Arcana and the character would look better without it. Meanwhile, it does make sense, but for us, the helmet even looks damn good. Furthermore, the potential of this Arcana to be equipped with other cosmetic items is absolutely incredible. It goes with every item you can get your hands on. This is the reason why I think the Zeus Arcana deserves a spot on this list.

Bladeform Legacy“Yurnero’s mask has been cleaved in two, awakening the ancient souls that once laid dormant inside it. These spirits have become one with Yurnero, giving him both the wisdom and fury of his ancestors. This symbiotic relationship has transformed the Juggernaut into something new and terrifying… a celestial force of nature.” – Lore

After losing to Phantom Assassin during The International 2014 Arcana Voting Contest, the Dota 2 community was quite disappointed with the result. However, two years late when Juggernaut won in the voting process during The International 2016, the Arcana for the hero was finally released in 2017.

The initial response for the Juggernaut Arcana was quite disappointing as the community did not like the original blue color of the skin since it did not go with any other cosmetic item. This led to quite a severe backlash. However, just a week later, the developers released a second style which kept the character’s original orange persona. If just the physical appeal was not enough, the ability animations and effects are just too freaking good.

Frost Avalanche“Some say the garment began as the wedding gown of an ancient queen. Others say it was once a battle cloak of a frost ogre. In truth, the enchanted fabric is as malleable as an avalanche, and can mold itself into various forms. This form has attracted a lone wolf pup, who has now become a hardy and loyal companion.” – Lore

The Dota 2 community was taken by storm when Valve, randomly, announced the release of Crystal Maiden Arcana, Frost Avalanche, back in 2015. And since then, this is one of the best Arcanas available for the support class. With custom animations, effects and icons that come with the Arcana, the community including us, are absolutely in love with this Arcana.

And if that was not enough, the addition of the pet is the cherry on top. Who doesn’t want an adorable, little dog running beside you? No one. So, if you are the one who loves to support, then I would recommend you to get your hands on the Frost Avalanche Arcana.

Blades of Voth Domosh“Set in her vengeance against the abyss, Tresdin approached the baleful armorer Qwyth, who gifted to her these hellbound blades. Though she obtained the swords without cost, she may realize too late that the price extracted for wielding such incredible power could be more than she is willing to part with…” – Lore

Back in 2013, when Valve announced Legion Commander, an Arcana was released alongside the character called Blades of Voth Domosh, making it the second Arcana in the history of Dota 2. However, unlike the very first Arcana, Blades of Voth Domosh featured a number of unique elements and animation changes.

From incredible visual tweaks to the overall character, and to ability changes, The Legion Commander Arcana has it all. It is because of this Arcana, why I think Fiery Soul of the Slayer could have done better.

Moreover, since the Arcana takes the Weapons slot, the possibility of customized sets is endless. You can literally equip any other set, and Legion Commander would look like an absolute beast. It is this level of customization why I think; the Legion Commander is the second best Arcana in Dota 2.

Manifold Paradox

“With a raspy cackle, the elder smith Craler swung the sword that his family had spent eleven generations to fold and forge. So sharp it was that, with a sound like tearing fabric, a rip in reality tore open. Through this rip, Craler recognized himself from moments before, holding aloft the very same coveted blade. Then, in a fit of greed and madness, he cut this earlier self-down to seize the twin sword as his own. Too late, however, Craler felt a familiar wound, and was suddenly filled with the memory of being cut down himself…” – Lore

The crown for the best Arcana in Dota 2 goes to Manifold Paradox, the Phantom Assassin Arcana. The item came along with the Nemesis Assassin Event in 2014 which allowed the owners of the Arcana to unlock new styles by accumulating kills during the event. These new styles were quite a good bonus. However, the actual arcana, itself was the highlight.

The Manifold Paradox Arcana stayed true with the actual persona of the character, only enhancing it when needed. Plus, with some spectacular visual animation changes and effects, the community quickly become a fan of the PA Arcana.

Just like the Legion Commander Arcana, the Manifold Paradox also blends in with other cosmetic sets quite easily, making every other set look even better. With all of the incredible effects and animations available, I rank the Manifold Paradox as the best Dota 2 Arcana to date.

Final Words

Before you go on to rant on the ranking above, I would like to tell you that these are just my opinions on the Dota 2 Arcana. And since preference is a personal thing, the opinions can matter, person to person. So, before you go on hating this blog, it is better if you give us your say on the Dota 2 Arcanas.

That is it for now. However, with more Arcanas to be released in the future, I will be updating this blog as they come by. And the change might come sooner than you think as speculations linking to a possible Rubick Arcana are emerging in the community. Till that happens, give us a minute of your time and let us know what you think of our Dota 2 Arcana rankings. Do you agree with us?

[Update] Liquipedia Dota 2 Wiki | dota 2 pa – Vietnamnhanvan

General

[

edit

]

Aghanim’s Scepter (also known as Aghs or Scepter) is a powerful item used to passively increase the power of a hero’s spells, usually their ultimate. The upgrade that Aghanim’s Scepter provides can be anything from a new ability to simply an increase in power. Aghanim’s Scepter can be consumed as a buff by purchasing the recipe upgrade Aghanim’s Blessing. The buff does not grant stat bonuses, but does make the effects of Ultimate Upgrade permanent.

If dropped or sold, the upgrade is lost until the hero is in possession of it again. Due to irreversible effects, scepter cannot be dropped or sold by Meepo and Lifestealer.

Ability

[

edit

]

Ultimate Upgrade

Targeting
Passive

Affects
Self

Possible upgrades include:

 • Upgraded Ultimate
 • Upgraded Spells
 • Granted New Spell
 • Upgraded Hero Stats

Upgrades the spells of heroes. Applies all of its effects to the user.Possible upgrades include:

Notes

 • Must be in the player’s inventory to apply its effects. Removing the Scepter from the inventory reverts the effects back to non-upgraded status.
 • Mouse hovering over scepter in the inventory displays the upgrade details for the hero using it.
 • Heroes affected by scepter have a small blue aura beneath them.

Scepter Upgrades

[

edit

]

 • Borrowed Time
  • Increases the duration
  • When an ally takes more than a threshold damage within range of Abaddon, a Mist Coil
 • Aghanim’s Scepter Synth
  • Can cast Aghanim’s Scepter to directly grant any allied hero Aghanim’s Blessing, consuming the scepter in the process
  • Alchemist can target himself as well, gaining bonus damage and spell amp for each scepter given to allies
 • Chilling Touch
  • Removes the cooldown
 • Mana Void
  • Kills with this ability add +100 seconds to the highest cooldown ability on the enemy hero
  • Cooldown starts once the enemy respawns
  • Increases ministun from 0.3 to 1.3
 • Rune Forge
  • Creates a random Rune in front of Arc Warden
 • Battle Hunger
  • Reduces enemy damage output
  • Becomes an AoE ability
 • Brain Sap
  • Pierces Spell Immunity
  • Reduces the cooldown
  • Reduces the cast point
 • Flaming Lasso
  • Grabs a secondary target nearest to the primary target
  • The secondary target is tethered to the first
  • Deals damage per second
 • Wild Axes
  • Removes cooldown and can be used again when they return to Beastmaster
 • Rupture
  • Replaces the cooldown with charges and a replenish time
 • Shuriken Toss
  • Allows the shuriken to bounce twice on each hero (bounces on everyone once, then bounces through each one again)
  • Increases the mini-stun duration
  • Increases the cast range
 • Viscous Nasal Goo
  • No longer targeted, it instead applies the slow to all enemies around Bristleback in a radius when cast
 • Spin Web
  • Increases max count of webs
  • Increases movement speed bonus
  • Removes movement speed limit
 • Stampede
  • Increases damage resistance and allows allies to run through obstructions such as trees, cliffs, etc.
  • Destroys trees
 • Phantasm
  • Creates an illusion of allied heroes globally
  • Creates an additional illusion for Chaos Knight
 • Hand of God
  • Increases the number of controllable Holy Persuasion ancients
 • Skeleton Walk
  • Creates two skeletons near Clinkz when exiting Skeleton Walk
  • Increases Skeleton Walk speed and unlocks max movement speed
 • Overclocking
  • Resets Clockwerk’s ability cooldowns and grants him bonus movement and attack speed for a duration
  • Clockwerk becomes stunned after the duration runs out
 • Shadow Realm
  • Attacking no longer ends Shadow Realm
  • Each attack has bonus damage for the duration of the buff
 • Shallow Grave
  • Increases heal targets, bounce range, and dispels each target
 • Exorcism
  • Any time she attacks or hits an enemy with a spell, a ghost will fly out and hit the enemy
  • These ghosts apply a slow for short duration
  • Ghosts spawned this way deal bonus damage
 • Static Storm
  • Increases the duration and applies Mute
 • Infernal Blade
  • Increases stun duration, burn duration, and applies Break
 • Elder Dragon Form
  • Adds a 4th level to Elder Dragon Form, a Black Dragon
  • Scepter increases the level of ultimate by one
  • Black Dragon has more Corrosive Damage, Splash Damage, and Slow
  • Increases attack range, grants bonus Magic Resistance, and has flying movement
 • Marksmanship
  • Causes her attacks to splinter on the target and split into two arrows affecting two random additional units in a 375 radius
  • The splintered arrows deal 50% damage each, the primary target still takes full damage
  • The split arrows act as normal attacks, carrying all attack modifiers
 • Enchant Remnant
  • Allows Earth Spirit to convert an enemy hero into a Stone Remnant
 • Enchant Totem
  • Becomes a point targeted ability
  • Causes you to jump in the air and land at the target spot, casting Enchant Totem there
 • Astral Spirit
  • Elder Titan becomes Spell Immune when the Astral Spirit returns to him
  • The duration increases per affected hero
 • Fire Remnant
  • Increases the cast range, initial remnant speed, and maximum charges
 • Activate Fire Remnant
  • Activate Fire Remnant costs less mana
 • Sproink
  • Enchantress leaps backward and dodges incoming projectiles
 • Black Hole
  • Adds the current level of Midnight Pulse
  • Stacks with Midnight Pulse
 • Dark Portrait
  • Creates an ink illusion of a target enemy hero
  • Illusion lasts 15 seconds and is spell immune with +30% movement speed
  • Takes 350% incoming damage and deals 150% outgoing damage
  • Cooldown: 35
  • Mana Cost: 200
 • Side Gunner
  • Automatically fires an attack at the furthest enemy units within range periodically
 • Life Break
  • Taunts the enemy towards Huskar
 • Invoke
  • Adds one level to the stats provided by QuasWexExort
 • Spirits
  • Spirits now passively spawn around Io every second (max of 5 spirits)
 • Macropyre
  • Increases the distance
  • Increases the damage per second
  • Increases the duration
 • Omnislash
  • Increases the number of attacks
  • Decreases the cooldown

Keeper of the Light

[

edit

]

 • Illuminate
  • Doesn’t require channeling, and heals allies during the day
 • Torrent Storm
  • Continuously releases visible Torrents around Kunkka
 • Duel
  • Increases Duel duration
  • Legion Commander and the duel target gain damage resistance to non-duelists
  • Grants Spell Immunity to Legion Commander during Duel
 • Sinister Gaze
  • Becomes an AoE spell
 • Infest
  • Reduces Infest cooldown, increases cast range, and applies Rage
 • Finger of Death
  • Increases the damage from 600 / 725 / 850 to 725 / 875 / 1025
  • Decreases mana cost from 200 / 420 / 650 to 200 / 420 / 625
  • Decreases the cooldown from 160 / 100 / 40 to 100 / 60 / 20
  • Hits all enemy units within 325 radius of the primary target
 • Spirit Bear
  • Allows the Spirit Bear to attack at any range from Lone Druid
  • Prevents the Spirit Bear from dying if Lone Druid dies
 • Eclipse
  • Increases number of Lucent Beams from 5 / 8 / 11 to 6 / 12 / 18
  • Increases maximum number of hits per target from 5 to Unlimited
  • Decreases beam interval from 0.6 to 0.3
  • Decreases duration from 2.4 / 4.2 / 6 to 1.8 / 3.6 / 5.4
  • Allows Eclipse to be cast on an ally or area within 2500 range, and grants 675 ground vision of the area
 • Wolf Bite
  • Causes a bitten ally to gain Shapeshift
 • Skewer
  • Lowers cooldown, cast point, and mana cost
 • Mystic Snake
  • Causes Mystic Snake to turn enemies into stone
  • Stone duration increases per bounce
 • Divided We Stand
  • Increases number of Meepos
  • Always provides an extra Meepo even if Divided We Stand is not leveled
 • Starstorm
  • Passively triggers Starstorm periodically
  • If there are no units to affect, the spell waits until there is a nearby enemy
 • Wukong’s Command
  • Spawns a monkey soldier near Monkey King every few seconds
  • These soldiers can attack any target and buildings when Monkey King is within range of them
 • Morph
  • Gains cooldown reduction and increases the cast range
 • Song of the Siren
  • Regenerates you and nearby allies by their maximum HP per second for the duration
 • Wrath of Nature
  • Increases initial damage
  • Spawns a Nature’s Call
  • Killing a hero will spawn a Greater Treant with more damage and health than a normal one
 • Ghost Shroud
  • Reduces Ghost Shroud cooldown and increases Heartstopper Aura damage while Ghost Shroud is active
 • Void
  • Applied in an AoE around Night Stalker and increases the mini-stun duration
 • Unrefined Fireblast
  • Costs a portion of current mana
  • Ogre Magi always has enough mana to cast this spell, even with no mana
 • Guardian Angel
  • Increases the duration
  • Increases radius to global
  • Provides HP regen
  • Affects buildings
 • Fortune’s End
  • Increases the cast range and stuns for a percentage of the duration
 • Astral Imprisonment
  • Replaces the cooldown with 2 charges of Astral Imprisonment and increases the cast range by 300
  • Damage areas stack
  • Replenish Time: 12
 • Blur
  • Has instant cast time and applies a dispel
  • Abilities are refreshed upon hero kill
  • Reduces cooldown to 12
 • Phantom Rush
  • Removes the cooldown and minimum distance
 • Supernova
  • Increases attacks needed to destroy the Supernova from 5 / 8 / 11 to 7 / 10 / 13
  • Allows Supernova to be cast on an allied hero, bringing both into the Sun to be reborn together
  • Has a 500 cast range and if the Sun is destroyed, both heroes will die
  • Can cast Sun Ray
 • Dream Coil
  • Increases break damage from 300 / 400 / 500 to 400 / 550 / 700
  • Increases break stun duration from 1.5 / 2.25 / 3 to 1.5 / 3 / 4.5
  • Increases coil duration from 6 to 8
  • Stun pierces Spell Immunity
 • Dismember
  • Reduces cooldown and can target an ally to swallow them and heal them for their max health per second
  • The ally can exit whenever they want by issuing a command
 • Life Drain
  • Removes the cooldown

Queen of Pain

[

edit

]

 • Sonic Wave
  • Increases the damage from 320 / 410 / 500 to 370 / 480 / 590
  • Decreases the cooldown from 135 to 40
 • Eye of the Storm
  • Hits up to two different units instead of one
  • Can damage buildings
 • Tricks of the Trade
  • Increases the duration, attacks, cast range, and allows you to target an allied hero, hiding inside them for the duration
 • Spell Steal
  • Stolen ultimates will always have the scepter upgrade
  • Reduces the cooldown
  • Increases the cast range
 • Demonic Purge
  • Replaces 50 second cooldown with 3 charges that each have a 40 second replenish time
  • Applies Break
 • Necromastery
  • Increases maximum souls from 12 / 20 / 28 / 36 to 22 / 30 / 38 / 46
 • Requiem of Souls
  • Waves return to Shadow Fiend dealing 40% damage on the way back
  • The damage the return wave does to heroes on its way back heals Shadow Fiend
 • Mass Serpent Ward
  • Grants Serpent Wards split shot, attacking two units each for full damage
  • Increases Serpent Ward attack range from 600 to 825
 • Last Word
  • Applies Last Word in an AoE
 • Spell Casting
  • Anytime Skywrath Mage casts an ability, a different random nearby target within 700 range will be hit with the same ability
  • Prioritizes heroes
 • Slithereen Crush
  • Creates a puddle of water that is considered a river for bonuses
  • Provides bonus HP regen, armor, and status resistance while in a Puddle or River (in addition to the normal River bonuses)
 • Pounce
  • Uses charges and increases the distance
 • Assassinate
  • Causes Assassinate to fire faster and stun the enemy target
 • Shadow Step
  • Allows you to perform a single target Haunt
 • Nether Strike
  • Increases cast range from 700 to 950
  • Decreases the cooldown to 20
  • Applies the current level of Greater Bash
 • Electric Vortex
  • Becomes a 475 radius ability around Storm Spirit
  • Requires vision over the units to affect them
 • Storm Hammer
  • Increases the cast range and Sven flies along with the Storm Hammer, attacking enemies on impact
 • Remote Mines
  • Increases the damage
  • Increases the cast range
 • Psionic Projection
  • Teleport to any Psionic Trap
  • Detonates the Psionic Trap on arrival
  • Does not break Meld
  • Cooldown: 30
  • Mana Cost: 100
 • Metamorphosis
  • After casting Metamorphosis, a wave travels outwards in all directions causing enemy heroes to become feared for 3 seconds upon impact
  • Wave starts traveling after 0.6 seconds and has a travel speed of 1000
  • Spell Immune units do not get hit by the wave
  • Has a global sound effect
 • Gush
  • Becomes a ground targeted wave ability that travels for 2200 range
  • Hits enemies within 260 radius of the wave
 • Laser
  • Refracts to visible enemy heroes within a 400 bounce range
 • Heat-Seeking Missile
  • Increases the number of targets from 2 to 4
 • Tree Volley
  • Every 0.4 seconds a random tree within 525 range of your hero will be thrown towards the targeted AoE
  • Deals 120% of your damage to enemies in that area
  • Target AoE: 400
  • Cast Range: 1300
  • Max Channel: 2.4
  • Cooldown: 12
  • Mana Cost: 150
 • Battle Trance
  • Reduces cooldown to 35 seconds and allows it to be cast on allied or enemy heroes
  • Lasts half duration on enemies
  • Cast Range: 525
 • Walrus Kick
  • Kicks the target back 1400 units and slows by 40% for 4 seconds
  • Deals 350 magical damage
 • Atrophy Aura
  • Atrophy Aura bonus damage is now granted to nearby allied heroes for half of the bonuses
  • Increases bonus damage duration by 40 seconds
 • Decay
  • Increases Decay strength steal from 4 to 10
 • Enrage
  • Can be cast while disabled
  • Reduces the cooldown from 50 / 40 / 30 to 30 / 24 / 18
 • Nether Swap
  • Applies Fear to enemies around Vengeful Spirit at her destination
 • Poison Nova
  • Increases the damage per second
  • Decreases the cooldown
 • Viper Strike
  • Increases the cast range
  • Decreases the cooldown
  • Decreases the mana cost
 • Summon Familiars
  • Increases the number of familiars summoned
 • Chaotic Offering
  • Increases the number of golems summoned
  • Each golem’s health and damage is reduced
  • Each golem’s gold bounty is reduced
 • Time Lapse
  • Cooldown is reduced
  • Can target allied heroes within range
 • Windrun
  • Adds charges and increases movement speed bonus
 • Arctic Burn
  • Becomes a toggle that drains mana per second
  • No longer has limit on number of attacks per target
 • Death Ward
  • Death Ward attacks bounce
  • Death Ward has True Strike
 • Reincarnation
  • Allies who are slain within range of Wraith King become Wraiths for a few seconds, delaying their death
  • They can continue attacking, casting, and using items until the duration ends and the hero dies
 • Nimbus
  • Creates a storm cloud anywhere on the map that automatically casts Lightning Bolt

[

edit

]

Core

[

edit

]

Situational

[

edit

]

Lore & Trivia

[

edit

]

 • Rubick is the son of Aghanim.
 • Aghanim’s Scepter is a reference to Agahnim, one of the main villains in from series.

Version History

[

edit

]

References

[

edit

]


SUMAIL [Mirana] Bring Dead Hero Back to Carry Insane Game Dota 2


🔥 Subscribe : http://goo.gl/43yKnA 🔥
SUMAIL [Mirana] Bring Dead Hero Back to Carry Insane Game Dota 2
📢 MatchID : 6222338151
Wellcome Pro and nonpro, We are HighSchool of Dota 2.
Slogan \”MAKE DOTO GREAT AGAIN\”
Social media
Facebook : https://www.facebook.com/Dota2HighSchool
Twitter : https://goo.gl/w2n8Uk
Youtube Subcribe : https://goo.gl/43yKnA
Miracle | Playlist : https://goo.gl/yU921i
inYourdreaM | Playlist : https://goo.gl/3r7XPs
MidOne | Playlist : https://goo.gl/1FFH4i
Arteezy | Playlist : https://goo.gl/qioDso
Ana | Playlist : https://goo.gl/71c9yD
Sccc | Playlist : https://goo.gl/BV6pn7
Ramzes666 | Playlist : https://goo.gl/d9YN9R
SumaiL | Playlist : https://goo.gl/69Gf3u
MATUMBAMAN | Playlist : https://goo.gl/5HHthm
Universe | Playlist : https://goo.gl/rQppSt
Madara | Playlist : https://goo.gl/jcEkVG
w33 | Playlist : https://goo.gl/Nrxzq7
Dendi | Playlist : https://goo.gl/JmfRde
Wagamama | Playlist : https://goo.gl/W7LqDZ
Music in www.epidemicsound.com
Valve Dota 2 monetize video policy
https://store.steampowered.com/video_policy
Dota2HighSchool SUMAIL Mirana

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

SUMAIL [Mirana] Bring Dead Hero Back to Carry Insane Game Dota 2

BEST of SUMMER 2020 – Dota 2 Highlights TV


Subscribe and WIN ► http://bit.ly/Subscribe_for_more\r
► Want to be in our next episode? Submit your Plays Here ► https://bit.ly/2QU2JMP\r
► Have EPIC Full game? Submit! ► https://bit.ly/2JtVdEd\r
\r
Dota 2 Pro Gameplay ► http://www.youtube.com/user/TopDotaTV\r
\r
SUBSCRIBE FOR DAILY VIDEOS! \r
\r
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬\r
\r
ADD US ON:\r
Facebook ► https://www.facebook.com/highlightstv\r
Twitter ► https://twitter.com/Highlights_TV\r
\r
\r
Welcome to Dota 2 Highlights TV channel. Dota2 is a multiplayer online battle arena (MOBA) video game produced by IceFrog and Valve Corporation. On Dota 2 Highlights TV channel you can find highlights from major tournaments, Dota 2 gameplay, videos with pro Dota 2 players and many other interesting Dota 2 movies. \r
\r
Like and comment! Your feedback is always appreciated!\r
\r
Business inquiries ► [email protected]\r
\r
BEST of SUMMER 2020 Dota 2 Highlights TV\r
\r
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬\r
\r
music:
Muzzy Horsepower
Muzzy Lost Forever

BEST of SUMMER 2020 - Dota 2 Highlights TV

DOTA 1 | Phantom Assassin – MORTRED GODLIKE! (HIGH SKILLED GAME)


Earn Money $$$ with G2A: https://goo.gl/4EbVqK
For Business Inquiries: [email protected]
My Dota 2 Channel: https://goo.gl/GTbIMj
My Facebook : https://goo.gl/1P7QC9
GODLIKE TShirts and Hoodies: https://goo.gl/6wDV3j
In this video phantom asssassin Dota 1 Mortred Godlike
My Instagram: https://www.instagram.com/dejan.petrovic93/

Buy Cheap Games Here: https://goo.gl/rKwTQO
Baltazar Moto Channel: https://goo.gl/72kexO

I hope you will like video if you do please click that LIKE button and don’t forget to COMMENT, SHARE and SUBSCRIBE. Also like my facebook page. Enjoy

● AMAZING VIDEOS Must see!
★ Arc Warden COMEBACK WITH DIVINE: http://adf.ly/1ZPpU8
★ Pudge game with AMAZING HOOKS: http://adf.ly/1ZPpew
★ Bristleback ONE MAN ARMY: http://adf.ly/1ZPpmx
★ DotA HIDDEN THINGS : http://adf.ly/1ZPqR2
★ TheBaltazarTV Invoker PRACTICE http://adf.ly/1ZPqx8

Instagram: https://www.instagram.com/TheBaltazar_TV
Facebook : https://www.facebook.com/TheBaltazarTV
Dota 2 Channel: https://www.youtube.com/GamesBaltazar
Twitter: https://twitter.com/The_BaltazarTV

You have gaming channel?
Become partner with Curse: https://goo.gl/hGJHIA
NETWORK WITH BEST CPM
They will take only 10% from your earnings and you get 90%
BEST GAMING PARTNERSHIP THAT YOU CAN GET
For business inquiries: [email protected]

About Hero
Mortred, the Phantom Assassin, is a melee agility hero fitting the role of hard carry. Mortred is bestknown, and infamous for, her ability to inflict staggering damage with single strikes. Her abilities synergize supremely well with each other, rendering her an extremely formidable foe once she has acquired the items she requires. She is a very farmdependent melee Hero, but she farms creeps with much more ease than many of her fellow carries, using her Stifling Dagger for last hitting. Besides eliminating the weakness most melee Heroes have in their farming, it also saves her from expending gold on important melee carry items like Quelling Blade. Her second ability, Phantom Strike, acts as both her escape and initiate, while Blur gives her an edge against other Heroes that depend on their physical attacks by evading them; giving her partial damage immunity to many carries. Her ultimate, the strongest critical strike in the game, is what connects Mortred with fourdigit damage and what gives her a place amongst the very best support killers in the late game, since they usually fall instantly from the divine strike her ultimate provides. Mobile and able to fight back nearly every enemy that dares to face her, Mortred is a formidable foe that should never be underestimated, and with appropriate item choices and a few kills, she can snowball out of control and become next to impossible to stop.

Become Patreon: https://goo.gl/fd4a7C

DOTA 1 | Phantom Assassin - MORTRED GODLIKE! (HIGH SKILLED GAME)

Nigma.ILTW [Terrorblade] Real Monster Late Game Very Aggressive Dota 2


🔥 Subscribe : http://goo.gl/43yKnA 🔥
Nigma.ILTW [Terrorblade] Real Monster Late Game Very Aggressive Dota 2
📢 MatchID : 6222934568
Wellcome Pro and nonpro, We are HighSchool of Dota 2.
Slogan \”MAKE DOTO GREAT AGAIN\”
Social media
Facebook : https://www.facebook.com/Dota2HighSchool
Twitter : https://goo.gl/w2n8Uk
Youtube Subcribe : https://goo.gl/43yKnA
Miracle | Playlist : https://goo.gl/yU921i
inYourdreaM | Playlist : https://goo.gl/3r7XPs
MidOne | Playlist : https://goo.gl/1FFH4i
Arteezy | Playlist : https://goo.gl/qioDso
Ana | Playlist : https://goo.gl/71c9yD
Sccc | Playlist : https://goo.gl/BV6pn7
Ramzes666 | Playlist : https://goo.gl/d9YN9R
SumaiL | Playlist : https://goo.gl/69Gf3u
MATUMBAMAN | Playlist : https://goo.gl/5HHthm
Universe | Playlist : https://goo.gl/rQppSt
Madara | Playlist : https://goo.gl/jcEkVG
w33 | Playlist : https://goo.gl/Nrxzq7
Dendi | Playlist : https://goo.gl/JmfRde
Wagamama | Playlist : https://goo.gl/W7LqDZ
Music in www.epidemicsound.com
Valve Dota 2 monetize video policy
https://store.steampowered.com/video_policy
Dota2HighSchool ILTW Terrorblade

Nigma.ILTW [Terrorblade] Real Monster Late Game Very Aggressive Dota 2

INYOURDREAM [Phantom Assassin] First item Echo Saber Aggressive Plays Dota 2


🔥 Subscribe : http://goo.gl/43yKnA 🔥
INYOURDREAM [Phantom Assassin] First item Echo Saber Aggressive Plays Dota 2
📢 MatchID : 6297440969
Wellcome Pro and nonpro, We are HighSchool of Dota 2.
Slogan \”MAKE DOTO GREAT AGAIN\”
Social media
Facebook : https://www.facebook.com/Dota2HighSchool
Twitter : https://goo.gl/w2n8Uk
Youtube Subcribe : https://goo.gl/43yKnA
Miracle | Playlist : https://goo.gl/yU921i
inYourdreaM | Playlist : https://goo.gl/3r7XPs
MidOne | Playlist : https://goo.gl/1FFH4i
Arteezy | Playlist : https://goo.gl/qioDso
Ana | Playlist : https://goo.gl/71c9yD
Sccc | Playlist : https://goo.gl/BV6pn7
Ramzes666 | Playlist : https://goo.gl/d9YN9R
SumaiL | Playlist : https://goo.gl/69Gf3u
MATUMBAMAN | Playlist : https://goo.gl/5HHthm
Universe | Playlist : https://goo.gl/rQppSt
Madara | Playlist : https://goo.gl/jcEkVG
w33 | Playlist : https://goo.gl/Nrxzq7
Dendi | Playlist : https://goo.gl/JmfRde
Wagamama | Playlist : https://goo.gl/W7LqDZ
Music in www.epidemicsound.com
Valve Dota 2 monetize video policy
https://store.steampowered.com/video_policy
Dota2HighSchool INYOURDREAM Phantom_assassin

INYOURDREAM [Phantom Assassin] First item Echo Saber Aggressive Plays Dota 2

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ dota 2 pa

Leave a Comment