[Update] Strona podstawowa | katowice 2014 – Vietnamnhanvan

katowice 2014: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

TEKST JEDNOLITY (dla planu nr 153 i 139) – Obwieszczenie Rady Miasta Katowice z dnia

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IFIII.4131.1.39.2015 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 6 lipca 2015 r. – tekst rozstrzygnięcia Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 16 lipca 2015 r., poz. 3971

UCHWAŁA NR IX/172/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 29 maja 2015 r. (mpzp częściowo utracił moc w skutek uchwalenia planu nr 140) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach – część obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej – tekst uchwały

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej i Kościuszki w Katowicach

TEKST JEDNOLITY (dla planu nr 111 i 140) – Obwieszczenie Rady Miasta Katowice z dnia 29 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIII/241/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej i Kościuszki w Katowicach – tekst uchwały – załącznik graficzny.jpg Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 11 sierpnia 2015 r., poz. 4233

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IFIII.4131.1.88.2015 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 2 grudnia 2015 r. – tekst rozstrzygnięcia Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 7 grudnia 2015 r., poz. 6354

UCHWAŁA NR XVII/294/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Dudy-Gracza, ul. 1 Maja i ul. Bogucickiej w Katowicach – tekst uchwały

UCHWAŁA NR XXIV/501/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Damrota i ul. Graniczną w Katowicach – tekst uchwały

UCHWAŁA NR XXIV/502/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Alei Roździeńskiego i ul. Zakopiańskiej w Katowicach – część obejmująca obszar z wyłączeniem fragmentu drogi ekspresowej w rejonie skrzyżowania Alei Roździeńskiego i ul. Bohaterów Monte Cassino – tekst uchwały

UCHWAŁA NR XXIV/503/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Katowickiego Parku Leśnego położonego po północnej stronie Alei Górnośląskiej – rejon „Doliny Trzech Stawów” w Katowicach – tekst uchwały

UCHWAŁA NR XXIV/504/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Krakowskiej i Lwowskiej w Katowicach – tekst uchwały

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IFIII.4131.1.104.2016 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2016r. – tekst rozstrzygnięcia Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 5 września 2016 r., poz. 4466

UCHWAŁA NR XXVIII/584/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Gliwickiej, Brackiej i Grundmanna w Katowicach, z wyłączeniem części wschodniej obszaru dawnej Huty Baildon – tekst uchwały

UCHWAŁA NR XXVIII/585/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – KWK „Murcki – Staszic” – część obejmująca przebieg drogi od rejonu ul. Sandacza do ul. Rolniczej

UCHWAŁA NR XXVIII/586/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – KWK „Murcki – Staszic” – część obejmująca przebieg drogi od ul. Kościuszki do ul. Armii Krajowej – tekst uchwały

UCHWAŁA NR XXX/607/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 14 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Murckowskiej i Bagiennej w Katowicach – tekst uchwały

UCHWAŁA NR XXX/608/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 14 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie lotniska Muchowiec w Katowicach – tekst uchwały

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – KWK „Murcki – Staszic” – część obejmująca teren doliny rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach – część obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowe

TEKST JEDNOLITY (dla planu nr 153 i 139) – Obwieszczenie Rady Miasta Katowice z dnia

TEKST JEDNOLITY (dla planu nr 153 i 139) – Obwieszczenie Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach – część obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej – tekst uchwały – załącznik graficzny nr 1a.jpg

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. KWK „Murcki – Staszic”- część obejmująca obszar w rejonie ulicy Uniczowskiej – tekst uchwały – załącznik graficzny.jpg Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 8 czerwca 2017 r., poz. 3526

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragmenty terenów górniczych Polskiej Grupy Górniczej sp. z o. o. KWK „Wujek” i KWK „Ruda Ruch Halemba”, położonego w rejonie ul. Panewnickiej w Katowicach – część obejmująca teren w rejonie ulic Hadyny, Kijowskiej i Ostrawskiej – tekst uchwały – załącznik graficzny.jpg

UCHWAŁA NR XLV/858/17 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic Wróblewskiego i Podhalańskiej w Katowicach

UCHWAŁA NR XLVIII/899/17 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach w rejonie ulic: Kolejowej i Kościuszki

UCHWAŁA NR XLVIII/900/17 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach w rejonie ulic: Kościuszki i Gen.Z.W.Jankego

UCHWAŁA NR XLVIII/901/17 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Gospodarczej w Katowicach – część północno-wschodnia

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Ossowskiego – Bocheńskiego w Katowicach

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej i Kościuszki w Katowicach

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej i Kościuszki w Katowicach

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: W. Korfantego i Grabowej w Katowicach

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: W. Korfantego i Grabowej w Katowicach

UCHWAŁA NR LV/1135/18 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Wełnowiec – Józefowiec w Katowicach – Etap I – tekst uchwały – Rysunek zmiany planu nr 1.jpg

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Janusza Korczaka w Katowicach

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic – część w rejonie ulic Ks. P. Skargi i F. Wincklera

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren przy ulicy Tysiąclecia w rejonie ronda Sławika w Katowicach

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – Polska Grupa Górnicza S.A. KWK „Murcki – Staszic” – część obejmująca obszar w rejonie ulicy Stanisława Łętowskiego w Katowicach

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Lipowej w Katowicach

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenów górniczych Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK „Wujek” i KWK „Katowice-Kleofas” obejmującego obszar położony w rejonie autostrady A4 i ulicy Upadowej w Katowicach

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach w rejonie ulic Rolnej i Kłodnickiej z wyłączeniem części zachodniej przy linii kolejowej

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Chorzowskiej, Baildona i Ściegiennego w Katowicach – część wschodnia

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie Alei Korfantego w Katowicach

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Chorzowskiej, Baildona i Ściegiennego w Katowicach – część zachodnia

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Katowickiego Parku Leśnego

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Giszowiec I Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK „Murcki-Staszic” obejmującego obszar położony w rejonie ulic Pszczyńskiej i Górniczego Stanu w Katowicach

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Grzegorza Fitelberga w Katowicach

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Katowickiej i Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach – część I

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Ceglanej w Katowicach

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Leopolda i Wiertniczej w Katowicach

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru szpitala w dzielnicy Murcki w Katowicach

w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach – część obejmująca
obszar w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowe

TEKST JEDNOLITY
Dziennik Urzędowy
Województwa Śląskiego z dnia 7 listopada 2018 r., poz. 7003

138. 

UCHWAŁA
NR LIII/1255/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 10 września 2014 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w rejonie ulic: Bocheńskiego i Żeliwnej w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.jpg 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 23 września 2014 r., poz.
4746

137. 

UCHWAŁA
NR LI/1209/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 czerwca 2014 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu położonego w rejonie ulicy Owsianej w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.jpg
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2014 r., poz.
3547

136. 

UCHWAŁA NR L/1182/14 RADY
MIASTA KATOWICE z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Mikołowskiej
tekst uchwały

załącznik graficzny.jpg 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 11 czerwca 2014 r., poz.
3279  


ROZSTRZYGNIĘCE
NADZORCZE NR IFIII.4131.27.2014
WOJEWODY
ŚLĄSKIEGO
z dnia 4 lipca 2014 r. 
tekst rozstrzygnięcia
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 9 lipca 2014 r., poz.
3967

135. 

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY
MIASTA KATOWICE z dnia 28 maja 2014 r.
(mpzp utracił częściowo moc w skutek
uchwalenia planu nr 136)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Francuskiej, w
obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego KWK
„Wujek”
tekst uchwały

załącznik graficzny.jpg 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 11 czerwca 2014 r., poz.
3278


ROZSTRZYGNIĘCE
NADZORCZE NR IFIII.4131.28.2014
WOJEWODY
ŚLĄSKIEGO
z dnia 4 lipca 2014 r. 
 –tekst rozstrzygnięcia
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 9 lipca 2014 r., poz.
3968

134. 

UCHWAŁA
NR XLIX/1169/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu położonego w rejonie stawu Bolina w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.jpg
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 9 maja 2014 r., poz. 2794

133. 

UCHWAŁA
NR XLIX/1151/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w rejonie ulicy Tartacznej w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.jpg 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 9 maja 2014 r., poz. 2790

132.

akt prawa miejscowego posiada TEKST JEDNOLITY

UCHWAŁA NR XLV/1063/14 RADY
MIASTA KATOWICE z dnia 5 lutego 2014 r.

w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czterech terenów
położonych w dzielnicy Murcki w Katowicach w rejonie ulic: Kołodzieja (teren nr
1), Ćwiklińskiej (teren nr 2), Mastalerza (teren nr 3), Domeyki (teren nr 4),
przyjętego uchwałą nr X/153/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2011 r., w zakresie terenów położonych w rejonie ulic: Zubera,
Bielskiej i Szebesty
tekst uchwały
załącznik graficzny.jpg
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2014 r., poz.
947


TEKST JEDNOLITY
(dla planu nr 114 i 132) – Obwieszczenie Rady Miasta Katowice z dnia
28 stycznia 2015 r.
w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego czterech terenów położonych w dzielnicy
Murcki w Katowicach w rejonie ulic: Kołodzieja (teren nr 1), Ćwiklińskiej (teren nr 2), Mastalerza
(teren nr 3), Domeyki (teren nr 4)
TEKST JEDNOLITY
załącznik graficzny do tekstu jednolitego.jpg
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 10 lutego 2015 r., poz.
703

131.

akt prawa miejscowego posiada TEKST JEDNOLITY

UCHWAŁA NR XLV/1062/14 RADY
MIASTA KATOWICE z dnia 5 lutego 2014 r.

w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedla Tysiąclecia w
Katowicach, przyjętego uchwałą nr XI/184/11 Rady Miasta Katowice z dnia 22
czerwca 2011 r., w zakresie terenu położonego w rejonie ulicy Chorzowskiej i
ulicy Piastów
tekst uchwały
załącznik graficzny.jpg
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2014 r., poz.
946


TEKST JEDNOLITY
(dla planu nr 116 i 131) – Obwieszczenie Rady Miasta Katowice z dnia
28 stycznia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedla Tysiąclecia w Katowicach

TEKST JEDNOLITY

załącznik graficzny do tekstu jednolitego.jpg
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 10 lutego 2015 r., poz.
704

130. 

UCHWAŁA
NR XLV/1061/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 5 lutego 2014 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Krasińskiego i ul. Równoległą w
Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.jpg 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2014 r., poz.
945

129. akt prawa miejscowego posiada TEKST JEDNOLITY

UCHWAŁA NR XLV/1060/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia
5 lutego 2014 r.
(mpzp utracił moc w skutek uchwalenia planu nr 150)
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Al. Górnośląskiej
– ul. Granicznej – ul. Francuskiej w Katowicach, przyjętego uchwałą Nr
XL/823/05 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2005 r., w zakresie terenów położonych w rejonie Al. Górnośląskiej i ul. Francuskiej
tekst uchwały
Dziennik Urzędowy
Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2014 r., poz. 944


TEKST JEDNOLITY
(dla planu nr 57 i 129)– ogłoszony Obwieszczeniem
Rady Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Al. Górnośląskiej – ul. Granicznej – ul. Francuskiej w Katowicach

TEKST JEDNOLITY

załącznik graficzny do tekstu jednolitego.jpg
Dziennik Urzędowy Województwa
Śląskiego z dnia 10 lutego 2015 r., poz. 705

128. 

UCHWAŁA
NR XLIII/1025/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w rejonie ulic Załęskiej, Wincentego Pola i Ligockiej w Katowicach – część
zachodnia
tekst uchwały

załącznik graficzny.jpg 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 31 grudnia 2013 r., poz.
7896

127. 

UCHWAŁA
NR XLIII/1024/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK
„Murcki – Staszic”, obejmującego teren zlokalizowany w rejonie ulic Barbórki i
Adama w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.jpg 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 31 grudnia 2013 r., poz.
7895

126. 

UCHWAŁA
NR XXXIX/897/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 lipca 2013 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK
„Wieczorek” obejmującego teren zlokalizowany w rejonie ulicy 73 Pułku Piechoty w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.jpg
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 6 sierpnia 2013 r., poz.
5231

125. 

UCHWAŁA
NR XXXIX/888/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 lipca 2013 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w rejonie ulic Załęskiej, Wincentego Pola i Ligockiej w Katowicach – część
wschodnia
tekst uchwały

załącznik graficzny.jpg 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 6 sierpnia 2013 r., poz.
5228

124. 

UCHWAŁA
NR XXXVII/844/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 29 maja 2013 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu zlokalizowanego pomiędzy Al. Górnośląską, ul. Francuską i ul.
Damrota w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.jpg 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 11 czerwca 2013 r., poz.
4259

123. 

UCHWAŁA
NR XXXVI/825/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Kochłowicką i ul. Bocheńskiego w
Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.jpg 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 6 maja 2013 r., poz. 3656

122. 

UCHWAŁA
NR XXXIII/731/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w rejonie ulicy Bytkowskiej w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.jpg
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 27 lutego 2013 r., poz.
1895

121. 

UCHWAŁA
NR XXIX/659/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK
„Wujek” obejmującego cztery tereny położone w rejonie: ul. Ligockiej i torów PKP (teren nr 1), ul. Załęskiej i Szadoka
(teren nr 2), ul. Kormoranów (teren nr 3), ul. Kościuszki i Ceglanej (teren nr 4) w
Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny – teren nr 1.jpg

załącznik graficzny – teren nr 2.jpg

załącznik graficzny – teren nr 3.jpg

załącznik graficzny – teren nr 4.jpg
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 11 stycznia 2013 r., poz.
440

120. 

UCHWAŁA
NR XXIX/658/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w rejonie ulic Lwowskiej i Kołodziejskiej w Katowicach.
tekst uchwały

załącznik graficzny.jpg
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 11 stycznia 2013 r., poz.
439

119. 

UCHWAŁA
NR XX/442/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru w rejonie Alei Korfantego w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.jpg 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 9 maja 2012 r., poz. 1824

118. 

UCHWAŁA
NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 stycznia 2012 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego wzdłuż ul. Gliwickiej w Katowicach.
tekst uchwały

załącznik graficzny.jpg 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 8 marca 2012 r., poz.
1120

117. 

UCHWAŁA
NR XVI/313/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego obszar ośrodka rekreacyjnego w rejonie stawu „Janina” i ul. Pszczyńskiej
w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.jpg 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 12 stycznia 2012 r., poz.
136

116.

akt prawa miejscowego posiada TEKST JEDNOLITY

UCHWAŁA NR XI/184/11 RADY
MIASTA KATOWICE z dnia 22 czerwca 2011 r.
(mpzp częściowo utracił moc w skutek uchwalenia planu
nr 131, 146)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru Osiedla Tysiąclecia w Katowicach
tekst uchwały
załącznik graficzny.jpg
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 205 z dnia 7 września 2011 r.


TEKST JEDNOLITY
(dla planu nr 116 i 131) – Obwieszczenie Rady Miasta Katowice z dnia
28 stycznia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedla Tysiąclecia w Katowicach

TEKST JEDNOLITY

załącznik graficzny do tekstu jednolitego.jpg
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 10 lutego 2015 r., poz.
704

115. 

UCHWAŁA
NR XI/183/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 22 czerwca 2011 r.

w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w rejonie ulicy Obroki w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.jpg 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 199 z dnia 2 września 2011 r.

114.

akt prawa miejscowego posiada TEKST JEDNOLITY

UCHWAŁA NR X/153/11 RADY
MIASTA KATOWICE z dnia 30 maja 2011 r.
(mpzp częściowo utracił moc w skutek
uchwalenia planu nr 132, 133)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
czterech terenów położonych w dzielnicy Murcki w Katowicach w rejonie ulic:
Kołodzieja (teren nr 1), Ćwiklińskiej (teren nr 2), Mastalerza (teren nr 3),
Domeyki (teren nr 4)
tekst uchwały
załącznik graficzny.JPG
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 180 z dnia 18 sierpnia 2011 r.


TEKST JEDNOLITY
(dla planu nr 114 i 132) – Obwieszczenie Rady Miasta Katowice z dnia
28 stycznia 2015 r.
w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego czterech terenów położonych w dzielnicy
Murcki w Katowicach w rejonie ulic: Kołodzieja (teren nr 1), Ćwiklińskiej (teren nr 2), Mastalerza
(teren nr 3), Domeyki (teren nr 4)
TEKST JEDNOLITY
załącznik graficzny do tekstu jednolitego.jpg
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 10 lutego 2015 r., poz.
703 

113. 

UCHWAŁA
NR X/152/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 maja 2011 r.
(mpzp częściowo utracił moc w skutek uchwalenia planu nr 121)
w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w rejonie ulicy Kijowskiej, Książęcej i Ligockiej w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.JPG
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 151 z dnia 15 lipca 2011 r.

112. 

UCHWAŁA
NR X/150/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 maja 2011 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru obejmującego fragment terenu górniczego Katowickiego Holdingu
Węglowego KWK „Murcki”, położonego w rejonie ulicy Leśników w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.JPG 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 146 z dnia 8 lipca 2011 r.

111.

akt prawa miejscowego posiada TEKST JEDNOLITY

UCHWAŁA NR VII/104/11 RADY
MIASTA KATOWICE z dnia 28 marca 2011 r.
(mpzp częściowo utracił moc w skutek
uchwalenia planu nr 140, 162)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej i Kościuszki w Katowicach

tekst uchwały
załącznik graficzny.jpg
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 103 z dnia 18 maja 2011 r.


TEKST JEDNOLITY
(dla planu nr 111 i 140) – Obwieszczenie Rady Miasta Katowice z dnia
29 czerwca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej i Kościuszki w Katowicach

TEKST JEDNOLITY 
załącznik graficzny do tekstu jednolitego.jpg
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 11 lipca 2016 r., poz.
3960

110.

UCHWAŁA
NR VI/55/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 lutego 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego przy ulicy Bażantów
tekst uchwały

załącznik graficzny.jpg 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 84 z dnia 20 kwietnia 2011 r.

109. 

UCHWAŁA
NR LXI/1245/10 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w rejonie ulic: Gen. Józefa Hallera i Janusza Korczaka w dzielnicy Szopienice w
Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.jpg 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 158 z dnia 20 sierpnia 2010
r.

108.

 

UCHWAŁA
NR LXI/1244/10 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego obszar położony w rejonie ulic Bolesława Chrobrego i Tysiąclecia w
Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.jpg 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 158 z dnia 20 sierpnia 2010
r.

107. 

UCHWAŁA
NR LXI/1243/10 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w rejonie ulic: Meteorologów – Ceglana w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.jpg 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 158 z dnia 20 sierpnia 2010
r.

106. 

UCHWAŁA
NR LI/1050/09 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 21 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla trzech terenów położonych przy ul. Chorzowskiej (teren nr 1), ul.
Ściegiennego (teren nr 2 ) i ul. Granica Wesołej ( teren nr 3 ) w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny – teren nr 1.jpg

załącznik graficzny – teren nr 2.jpg

załącznik graficzny – teren nr 3.jpg 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 30 z dnia 22 lutego 2010 r.

105. 

UCHWAŁA
NR XLVIII/993/09 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 października 2009 r. 

w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w rejonie ulicy Wałowej w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.jpg 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 229 z dnia 22 grudnia 2009 r.

104. 

UCHWAŁA NR XLVII/964/09 RADY MIASTA KATOWICE z dnia
28 września 2009 r.

(mpzp utracił moc w skutek uchwalenia planu nr 139)
w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony
w rejonie ulicy Rzepakowej w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.JPG 
Dziennik Urzędowy Województwa
Śląskiego nr 204 z dnia 19 listopada 2009 r.

103. 

UCHWAŁA
NR XLVII/963/09 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 września 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Zgrzebnioka i Kościuszki w
Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.JPG 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 204 z dnia 19 listopada 2009
r.

102. 

UCHWAŁA
NR XLVII/962/09 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 września 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w rejonie ulic: Gen. Wł. Sikorskiego – Granicznej w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.JPG 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 204 z dnia 19 listopada 2009
r.

101.

 

UCHWAŁA
NR XLVII/961/09 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 września 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK
„Wujek” obejmującego obszar położony w rejonie ulic Rolnej i Ligockiej w
Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.JPG 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 204 z dnia 19 listopada 2009
r.

100. 

UCHWAŁA
NR XLV/941/09 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 sierpnia 2009 r.
(mpzp częściowo utracił moc w skutek uchwalenia planu nr 125)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK
„Wujek” obejmującego obszar położony w rejonie ulic Rolnej i Woźniczki w
Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.JPG 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 185 z dnia 20 października
2009 r.

99. 

UCHWAŁA
NR XLV/940/09 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK
„Wujek” obejmującego obszar położony w rejonie ulic Brynowskiej i Kościuszki w
Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.JPG
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 185 z dnia 20 października
2009 r.

98. 

UCHWAŁA
NR XLIV/908/09 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 lipca 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK
„Wujek” obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Panewnickiej –
Piotrowickiej w dzielnicy Ligota w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.JPG 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 162 z dnia 10 września 2009
r.

97. 

UCHWAŁA
NR XXXI/681/08 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 października 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w rejonie ulic: Bohaterów Monte Cassino, Leopolda i Wiertniczej w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.JPG 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 212 z dnia 10 grudnia 2008 r.

96. 

UCHWAŁA
NR XXXI/680/08 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 października 2008 r.
(mpzp częściowo utracił moc w skutek uchwalenia planu nr 118)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w rejonie węzła komunikacyjnego ulic: Gałeczki, Drogowej Trasy Średnicowej i
Gliwickiej w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.JPG
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 212 z dnia 10 grudnia 2008 r.

95. 

UCHWAŁA
NR XXXI/674/08 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 października 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK
„Staszic” obejmującego obszar położony w rejonie ulicy Odrodzenia w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.JPG 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 208 z dnia 4 grudnia 2008 r.

94.

 

UCHWAŁA
NR XXIX/624/08 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu przy ulicy Surowcowej w dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.JPG
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 182 z dnia 3 października
2008 r.

93. 

UCHWAŁA NR XXVI/549/08 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27
maja 2008 r.
(mpzp utracił moc w skutek
uchwalenia planu nr 150) 
w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru stawu Grunfeld położonego w rejonie ulic Bazaltowej i Krzemiennej w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.JPG 
Dziennik Urzędowy Województwa
Śląskiego nr 134 z dnia 22 lipca 2008 r.

92. 

UCHWAŁA
NR XXV/505/08 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 kwietnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic: Kochłowickiej i Żeliwnej w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.JPG 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 109 z dnia 13 czerwca 2008 r.

91. 

UCHWAŁA
NR XXIV/480/08 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 marca 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w rejonie ulic: Radockiego i Bażantów w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.JPG 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 97 z dnia 28 maja 2008 r.

90. 

UCHWAŁA
NR XXI/438/08 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 stycznia 2008 r.
(mpzp częściowo utracił moc w skutek uchwalenia planu nr 121)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w rejonie ulic: Kościuszki, Zgrzebnioka, Huberta w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.JPG 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 48 z dnia 17 marca 2008 r.

89. 

UCHWAŁA
NR XVII/329/07 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 29 października 2007 r.
(mpzp częściowo utracił moc w skutek uchwalenia planu nr 126)
w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w rejonie ulic: Pszczyńskiej i 73 Pułku Piechoty w
Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.JPG 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 201 z dnia 3 grudnia 2007 r.

88. 

UCHWAŁA
NR XVI/314/07 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 24 września 2007 r.
(mpzp częściowo utracił moc w skutek uchwalenia planu nr 146)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru dzielnicy Dąb – Wełnowiec w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.JPG 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 185 z dnia 30 października
2007 r.

87. 

UCHWAŁA
NR XVI/313/07 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 24 września 2007 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dwóch terenów: położonego w rejonie ul. Szopienickiej i torów PKP (teren nr 1)
oraz położonego w obszarze rzeki Mlecznej (teren nr 2)
tekst uchwały

załącznik graficzny – teren nr 1.JPG

załącznik graficzny – teren nr 2.JPG 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 185 z dnia 30 października
2007 r.

86. 

UCHWAŁA NR XIV/292/07 RADY MIASTA KATOWICE z dnia
30 sierpnia 2007 r.
(mpzp utracił moc w skutek uchwalenia planu nr 146)
w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sąsiedztwie kościoła Św. Jana i Pawła przy ul. Chorzowskiej w Katowicach 
tekst uchwały

załącznik graficzny.JPG 
Dziennik Urzędowy Województwa
Śląskiego nr 172 z dnia 11 października 2007 r.

85. 

UCHWAŁA
NR XIII/248/07 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 lipca 2007 r.
(mpzp utracił moc)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
obszarze dzielnicy Brynów – Muchowiec w Katowicach przy ulicy Pszczyńskiej 10 w
zakresie wprowadzenia funkcji produkcyjno – usługowej
tekst uchwały

załącznik graficzny.JPG
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 172 z dnia 11 października
2007 r.

84. 

UCHWAŁA
NR XII/222/07 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 czerwca 2007 r.
(mpzp
częściowo utracił moc w skutek uchwalenia planu nr 150)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
trzech terenów położonych przy ulicy: Ofiar Katynia (teren nr 1), Kościuszki
(teren nr 2), Rodańskiej (teren nr 3) w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny – teren nr 1.JPG

załącznik graficzny – teren nr 2.JPG

załącznik graficzny – teren nr 3.JPG 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 122 z dnia 25 lipca 2007 r.

83. 

UCHWAŁA
NR XII/219/07 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 czerwca 2007 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w rejonie ulic Górniczego Dorobku i autostrady A4 w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.JPG 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 127 z dnia 3 sierpnia 2007 r.

82. 

UCHWAŁA
NR XII/218/07 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 czerwca 2007 r.
(mpzp częściowo utracił moc w skutek uchwalenia planu nr 122, 164)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru dzielnicy Wełnowiec – Józefowiec w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.JPG 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 122 z dnia 25 lipca 2007 r.

81. 

UCHWAŁA
NR XII/217/07 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 czerwca 2007 r.
(mpzp częściowo utracił moc w skutek uchwalenia planu nr 123)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w rejonie ulic: Ossowskiego – Bocheńskiego w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.JPG 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 127 z dnia 3 sierpnia 2007 r.

80. 

UCHWAŁA
NR XII/216/07 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 czerwca 2007 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Katowice w obszarze dzielnicy Kostuchna w rejonie ulic : Hierowskiego, Zabłockiego i
Krupińskiego w zakresie wprowadzenia funkcji mieszkaniowej
tekst uchwały

załącznik graficzny.JPG 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 127 z dnia 3 sierpnia 2007 r.

79. 

UCHWAŁA
NR X/194/07 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w rejonie ulicy Górniczego Dorobku w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.JPG 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 113 z dnia 10 lipca 2007 r.

78. 

UCHWAŁA
NR IX/160/07 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dwóch terenów położonych w południowych dzielnicach Katowic przy ul. Marzanny
(teren nr 1) , ul. Uniczowskiej (teren nr 2)
tekst uchwały

załącznik graficzny – teren nr 1.jpg

załącznik graficzny – teren nr 2.JPG 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 95 z dnia 30 maja 2007 r. 

77. 

UCHWAŁA
NR VII/95/07 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 lutego 2007 r.
(mpzp
częściowo utracił moc w skutek uchwalenia planu nr 144)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Katowickiego Parku Leśnego położonego po północnej stronie Alei
Górnośląskiej – rejon „Doliny Trzech Stawów” w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.JPG 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 63 z dnia 12 kwietnia 2007 r.

76. 

UCHWAŁA
NR VII/93/07 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 lutego 2007 r.
(mpzp częściowo utracił moc w skutek uchwalenia planu nr  105 i 120)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru południowo – zachodniej części dzielnicy Szopienice w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.JPG 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 63 z dnia 12 kwietnia 2007 r.

75. 

UCHWAŁA
NR VI/61/07 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 29 stycznia 2007 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w rejonie osiedla im. Wincentego Witosa przy ulicy Kwiatkowskiego w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.JPG 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 63 z dnia 12 kwietnia 2007 r. 

74. 

UCHWAŁA
NR LXIII/1484/06 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 lipca 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego po południowej stronie autostrady A4 w rejonie osiedla im. Wincentego Witosa w
Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.JPG 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 107 z dnia 8 września 2006 r.

73. 

UCHWAŁA
NR LXIII/1482/06 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 lipca 2006 r.
(mpzp
częściowo utracił moc w skutek uchwalenia planu nr 88) 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w rejonie ulic: Al. Korfantego – Konduktorska w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.JPG
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 97 z dnia 14 sierpnia 2006 r.

72. 

UCHWAŁA
NR LXIII/1481/06 Rady Miasta Katowice z dnia 31 lipca 2006 r.
(mpzp
częściowo utracił moc w skutek uchwalenia planu nr 146)
w sprawie uchwalenia zmian
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie
ulic Bracka – Chorzowska – Żelazna w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.JPG 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 107 z dnia 8 września 2006 r.

71. 

UCHWAŁA
NR LXI/1424/06 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 czerwca 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego przy ulicy Uniczowskiej w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.jpg 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 86 z dnia 25 lipca 2006 r.

70. 

UCHWAŁA
NR LXI/1423/06 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 czerwca 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w rejonie ulic: Kruczej i Wybickiego w dzielnicy Panewniki w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.JPG 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 86 z dnia 25 lipca 2006 r.

69. 

UCHWAŁA
NR LX/1390/06 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 29 maja 2006 r.
(mpzp częściowo utracił moc w skutek uchwalenia planu nr 104, 139)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w rejonie ulic: Kościuszki – Kolejowa – Rzepakowa w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.JPG 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 74 z dnia 28 czerwca 2006 r.

68. 

UCHWAŁA
NR LX/1376/06 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 29 maja 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w rejonie ul. Gen. Le Ronda i Al. Niepodległości w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.jpg
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 74 z dnia 28 czerwca 2006 r.

67. 

UCHWAŁA
NR LIX/1342/06 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w rejonie ulicy Goetla (północ) w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.JPG 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 65 z dnia 29 maja 2006 r.

66. 

UCHWAŁA
NR LIX/1341/06 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Katowice w obszarze dzielnicy Piotrowice w rejonie ulicy Harcerzy Września 1939
tekst uchwały

załącznik graficzny.JPG
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 65 z dnia 29 maja 2006 r.

65. 

UCHWAŁA
NR LII/1065/05 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 19 grudnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w rejonie ulic: Murckowska – Porcelanowa w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.JPG 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 5 z dnia 20 stycznia 2006 r.

64. 

UCHWAŁA
NR LII/1081/05 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 19 grudnia 2005 r.
(mpzp częściowo utracił moc w skutek uchwalenia planu nr 121)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w rejonie ulic: Ligockiej i Załęskiej w dzielnicy Ligota w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.JPG 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 5 z dnia 20 stycznia 2006 r.

63. 

UCHWAŁA NR
XLVI/963/05 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 września 2005 r.
(mpzp
częściowo utracił moc w skutek uchwalenia planu nr 149)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w rejonie ulic Piaskowej, Bagiennej i rzeki Rawy w Katowicach 
tekst uchwały

załącznik graficzny.JPG 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 132 z dnia 9 listopada 2005
r.

62. 

UCHWAŁA
NR XLVIII/1012/05 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 24 października 2005 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w rejonie ulicy Armii Krajowej i potoku Ślepiotka w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.jpg 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 138 z dnia 28 listopada 2005 r. 

61. 

UCHWAŁA NR XLVIII/1007/05 RADY MIASTA KATOWICE z
dnia 24 października 2005 r.
(mpzp utracił moc w skutek uchwalenia planu nr 146)
w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Gliwickiej i Klimczoka w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.JPG 
Dziennik Urzędowy Województwa
Śląskiego nr 138 z dnia 28 listopada 2005 r.

60. 

UCHWAŁA
NR XLIV/950/05 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 sierpnia 2005 r.
(mpzp częściowo utracił moc w skutek uchwalenia planu nr 106)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w rejonie ulic: Chorzowska – Ściegiennego – Studzienna w Katowicach
tekst uchwały

załącznik graficzny.JPG 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 117 z dnia 22 września 2005
r.

59. 

UCHWAŁA
NR XL/825/05 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 kwietnia 2005 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Katowice w obszarze dzielnicy Osiedle Witosa i Załęska Hałda dla terenu
położonego w rejonie ulicy Żeliwnej w zakresie wprowadzenia funkcji przemysłowo
– usługowo – składowych
tekst uchwały

załącznik graficzny.JPG 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 78 z dnia 22 czerwca 2005 r. 

58. 

UCHWAŁA
NR XL/824/05 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 kwietnia 2005 r.
(mpzp częściowo utracił moc w skutek uchwalenia planu nr 84, 103, 107, 121,
150)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Katowice w rejonie ulic Górnośląska – Kościuszki – Zgrzebnioka – Meteorologów 
tekst uchwały

załącznik graficzny.jpg 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 78 z dnia 22 czerwca 2005 r.

57.

akt prawa miejscowego posiada TEKST JEDNOLITY

UCHWAŁA NR XL/823/05 RADY
MIASTA KATOWICE z dnia 25 kwietnia 2005 r.
(mpzp częściowo utracił moc w skutek uchwalenia planu
nr 102, 124, 129, 130, 135, 142, 150)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w rejonie Al. Górnośląska – ul. Graniczna – ul. Francuska w Katowicach
tekst uchwały
załącznik graficzny.JPG
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 78 z dnia 22 czerwca 2005 r.


TEKST JEDNOLITY
(dla planu nr 57 i 129) – Obwieszczenie Rady Miasta Katowice
z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Al. Górnośląskiej – ul. Granicznej 

– ul. Francuskiej w Katowicach

[NEW] Most Expensive CS:GO Skin Sells For Record $150K | katowice 2014 – Vietnamnhanvan

Most expensive CSGO skin in the world – $150,000

CS:GO Skin Sells For A Record $150,000

All those who regularly play CS:GO are well aware of the skin trading business related to the game. Most players use it casually to get their favorite skins, sell off duplicates, or just earn some quick cash to purchase something else on Steam. But then there are a few who take this super seriously and have made quite a fortune by turning CS:GO skin trading into a lucrative business.

The recent record-breaking CS:GO skin deal reportedly made by popular trader ‘ROFL’ by selling his friend’s ‘Case Hardened AK-47 (ST MW 661)’ skin which had 4 ‘Titan | Katowice 2014’ stickers for $150,000 is a perfect example of how huge this niche industry is. The above transaction has made the sale of this CS:GO skin the most expensive in the history of Counter-Strike, it was $50,000 more expensive than the previous record-holding CS:GO skin.


The Best Crowd Reaction of Virtus Pro | CSGO


The Best Crowd Reaction of Virtus Pro!

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

The Best Crowd Reaction of Virtus Pro | CSGO

IBuyPower Throw Match Vs NetcodeGuides Full Highlights…


The full cut up match of the classic IBuyPower vs NetcodeGuides throw match during CEVO Season 5, Enjoy!
┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉
🍉WTFSkins: https://www.wtfskins.com
Use Code: ‘mellowcsgo’ for free $$ for fun:)
┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉
🦑My Twitter: https://twitter.com/Mellowcsg
☃️SUBSCRIBE: https://www.youtube.com/channel/UCu12c4rmcm_A3gI2ZTBYNRg?sub_confirmation=1
┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉
💽Intro Song: PRISM LITE WITH YOU
Link: https://www.youtube.com/watch?v=WUgpUIWWgx4
┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉
💓Thanks for Watching!💞
(~˘▾˘)~( ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ )\\ (•◡•) /

IBuyPower Throw Match Vs NetcodeGuides Full Highlights...

Best Knife Openings of February 2020


Check Out Today’s Sponsor (18+):
➥ Multiply Your Skins! : http://bit.ly/csgorunYINGER
➥ Use Code \”YINGER\” For Free $0.25! — First 1,000 People Can Redeem!
➥ Play responsibly. Must Be 18+ To Play
(Forgot to mention, only first 1000 people get free $0.50)

Surprise: Giveaway At The End of Video! Here are the rules (ends in 7 days):
1) Like this video
2) Comment your favorite clip
3) Subscribe on YouTube (http://bit.ly/sub2yinger)
4) Follow me on Twitter (https://twitter.com/ChronoYinger)
(18+) Check out the Sponsor! http://bit.ly/runYINGER
Can we hit 10,000 LIKES?! If we do, I’ll post more of these kind of videos and continue this series next month!
54 knife (and gloves and expensive ST coverts) opening clips in this month’s episode! Clips stop at February 26 because that’s when I stopped looking for clips. In next month’s episode, it will include the entire month’s worth of clips.
If you recorded a February knife opening but it didn’t get featured, you can still submit your unboxing here: http://bit.ly/clips4yinger (I watch all submissions).
ALSO, LET ME KNOW if you like the mini case opening at the end of video. Should I convince more sponsors to fund my case openings?!
Lastly, thanks so much for all the recent support. I don’t say it enough. THANK YOU! 💖
Help me reach 150,000 subscribers! http://bit.ly/sub2yinger
Submit your clips here: http://bit.ly/clips4yinger (YouTube clips also accepted!)
Enjoyed the video? Hit 👍 and Comment your favorite clip! Thank you!

► For Business Inquires (and Copyright)
• Email: [email protected][dot]com
► Follow me!
• Twitter: https://twitter.com/ChronoYinger
• Discord: http://bit.ly/yingerdiscord
• Instagram: https://www.instagram.com/chronoyinger_
• Facebook: https://www.facebook.com/ChronoYinger
► Check Out My Match Highlights Channel!
• Star Esports: https://www.youtube.com/channel/UC2X0d722mhqImy8nWYMGsyw

► Credits (check them out!):
https://twitch.tv/Jedi_PS
https://twitch.tv/P9ndaU
https://twitch.tv/Trainwreckstv
https://twitch.tv/alltimehabibi
https://twitch.tv/Lusuff
https://twitch.tv/Raiz3x
https://twitch.tv/smolpuppie
https://twitch.tv/xshift
https://twitch.tv/itsFunk_
https://twitch.tv/Li_CS
https://twitch.tv/bams3cs
https://twitch.tv/Miko
https://twitch.tv/ramajh
https://twitch.tv/Stevekl1
https://twitch.tv/JohnPitterTV
https://twitch.tv/savedude1
https://twitch.tv/skogh11
https://twitch.tv/Szakri
https://twitch.tv/melodier
https://twitch.tv/D1fficultOFF
https://twitch.tv/harry1337
https://twitch.tv/Hyghrize
https://twitch.tv/gaules
https://twitch.tv/Dylh0le
https://twitch.tv/MTDK_
https://twitch.tv/gram
https://twitch.tv/Jamez97
https://twitch.tv/mjstarz
https://twitch.tv/sikdoodle
https://twitch.tv/v3ngar
https://twitch.tv/videbtw
https://twitch.tv/jejje100
https://twitch.tv/minnythekid
https://twitch.tv/WatchValen
https://twitch.tv/bladeito
https://twitch.tv/Electra
https://twitch.tv/fribergCS
https://twitch.tv/Lugtard
https://twitch.tv/MyShorty_FN
https://twitch.tv/ItsManne
https://twitch.tv/MitOhneChan
https://twitch.tv/aciany
https://twitch.tv/odysseyttv
https://twitch.tv/LaVish7
https://twitch.tv/bysTaXx
https://twitch.tv/dak1le
https://twitch.tv/lukas9904
https://twitch.tv/crackaslaya
https://twitch.tv/ProdigyDDK
https://twitch.tv/LiveTCK
https://twitch.tv/Poypoyiyong
https://twitch.tv/DeanIsLive
https://twitch.tv/KosherNosh
https://twitch.tv/MrKintaco

► Music:
• Outro: Mateus Moreira song for reflect (Lofi)
https://soundcloud.com/mateusmoreira902354021/songforreflectlofi
I upload these cs:go highlights videos to feature and promote upcoming Twitch Streamers. No copyright infringement intended. If you’re the owner of any of the clips in this video and would prefer if it wasn’t featured, then feel free to contact me via email. I’ll response quickly and get the video removed asap.

Best Knife Openings of February 2020, CS:GO Knife Unboxings, Gloves, cs go rare knife unboxing. csgo knife unboxing reactions. ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ КС ГО

Best Knife Openings of February 2020

All Katowice 2014 Holo Stickers in Game 4k60fps


DISCORD: https://discord.gg/6AbkcN8
STEAM: https://steamcommunity.com/groups/TeamOlympus
TWITTER: https://twitter.com/FirexStudio
Music Used in video:
ESKRY SLATT: https://www.youtube.com/watch?v=9qH_29foy4w
ESKRY UNDEFEATED: https://www.youtube.com/watch?v=HuHjADvKdDQ
ESKRY DROP (DRUM 3): https://www.youtube.com/watch?v=vBMkB7Hu7cQ

All Katowice 2014 Holo Stickers in Game 4k60fps

Phân Tích Demo MVP PGL Major (Hacker) \”s1mple\” vs G2 Esport map Ancient


Mình là Bomman đến từ 500Bros Studio
Đây là kênh Youtube cá nhân của mình nơi mình sống thật với bản thân, tất nhiên kênh này sẽ không thể làm hài lòng được tất cả mọi người, anh em nào cảm thấy không xem được thì làm ơn xin bỏ qua nhé. Thanks
►Các bạn ĐĂNG KÝ kênh của mình tại: http://bit.ly/324TUTJ
Nhớ BẬT CHUÔNG để nhận được thông báo mỗi khi mình ra video mới nhé!!!!

Các channel chính thức của Bomman
► FANPAGE FACEBOOK : facebook.com/bommancsgo
► FACEBOOK cá nhân : facebook.com/bomman.liv
► INSTAGRAM : instagram.com/bomman_liv/
► GROUP FACEBOOK : facebook.com/groups/langmin
► YOUTUBE : youtube.com/bomman

Liên hệ hợp tác: [email protected] Booking: 0906120191 Mr.Eddy
Bomman CSGO VALORANT 500Bros

Phân Tích Demo MVP PGL Major (Hacker) \

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ katowice 2014

See also  Lucha x Godmode - I'm A Monster (Animated Lyric Video) | godmode

Leave a Comment